Seminaariraportti: Sosiaalinen media yhteiskunnassa (4.9.2008)

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 16 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Facebook blokkasi uutiset Kanadassa ja pienet mediat kokivat kovimman iskun.

Pari viikkoa sitten pidetyn sosiaalisen median seminaarin aineisto on ilmestynyt verkkoon ja mukana on myös videonauhoitukset esityksistä*. Täten mikäli seminaari jäi väliin, niin nyt voi vielä päästä tunnelmaan jälkikäteen. Seminaari oli varsin edustava katsaus siihen mitä sosiaalisella medialla tällä hetkellä ymmärretään ja millaisia muutoksia se aiheuttaa niin työelämässä kuin vaikkapa nuorten maailmassa.

Tässä muutamia poimintoja päivän annista:

Suvi Linden avasi seminaarin haastamalla osallistujat pohtimaan millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia sosiaalisen median laajamittaisemmalla käyttöönotolla voisi olla. Esimerkkinä Linden käytti jo havaittua sosiaalisen median kykyä painostaa yrityksiä kantamaan yhteiskuntavastuutaan kurinalaisemmin.

Sitran edustajan esitys käsitteli tulevaisuuden ennakoinnin merkitystä ja erilaisia teemoja joita liittyy sosiaalisen median ympärillä oleviin ilmiöihin. Tällaisia megatrendejä esityksessä tunnistettiin kolme:
 1. parvimaisen toiminnan yleistyminen,
 2. ihmisen eri roolien yhdistyminen yhä kokonaisemmaksi (käytännössä työn, vapaa-ajan, tuottajaroolin ja kuluttajaroolin yhdistyminen ja limittyminen),
 3. vallan uusjako (jolla viitattiin aktiivisen osallistumisen mahdollistamaan lisääntyneeseen vaikutusvaltaan näissä parvimaisissa toiminnoissa).

Sosiaalisen median tuoma vallan uusjako oli laajemminkin seminaarin esityksissä korostuva aihe. Aktiiviset ja avoimet osallistujat saavat enemmän valtaa osakseen kun käytössä on sosiaalisen median työkaluja. Ainakin moni näki tämänkaltaisen mallin olevan ehdottomasti parempi kuin nykyinen järjestelmä jossa vallanjako ei aina perustu edes aktiivisuuteen.

Seminaarissa esitettiin myös mielenkiintoinen tulevaisuuden skenaario jossa “sosiaalisuus menee överiksi” johtaen jonkinsortin “pakkoyhteisöllisyyteen” jossa koko maailmasta tulee jonkinlaista TosiTV:tä. Seminaarissa ei tähän teemaan sen laajemmin keskitytty, mutta tämänkin näkökulman esittäminen korosti seminaarin ajatuksia herättävää luonnetta.

Moni esitys käsitteli sosiaalisen median kykyä yhdistää ihmiset toisiinsa ja auttaa ihmisiä löytämään sukulaissieluja. Erityisesti näiden mahdollisuuksien merkitystä korostettiin organisaatioiden sisäisen viestinnän apuvälineenä. Esimerkiksi isoissa organisaatioissahan organisaation kaiken osaamisen löytäminen ja tunnistaminen on merkittävä ongelma, jonka ratkaiseminen “organisaation sisäisellä Facebookilla” on myös liiketoiminnallisesti ison rahan alue. Erityisesti tällaisen “sisäisen Facebookin” automaattisesti rakentuvaa luonnetta pidettiin tärkeänä. Blogien, wikien, pikaviestinnän katsottiin kaiken nivoutuvan yhteen jossain vaiheessa. Toisaalta puhuttiin myös “kommunikaatioakrobatiasta” joka yhä enemmän kuvaa päivittäistä toimintaamme, mutta myös tilaa jota tietoisesti tavoittelemme kun teemme asioita samanaikaisesti.

Mielenkiintoinen jaottelu oli myös IBM:n Jukka Ruposen esittämä jako 1) dokumenttikeskeisiin työntekijöihin (usein vanhempaa väkeä), 2) ihmiskeskeisiin, sähköpostin ja puhelimen tehokäyttäjiin (nuorempia, jonkin aikaa työelämässä jo olleita) ja 3) yhteisökeskeisiin työntekijöihin (nuorempi väki, Facebook-aikuiset). Tämä herätti monien osallistujien keskuudessa pohdintaa ja ainakin havainnollisti niitä kuiluja joita nykyaikaisessa työelämässä on.

Kuvaavaa seminaarille oli, että osallistujien aihepiirit menivät usein ristiin, mutta tämä ei häirinnyt yleisöä, vaan suorastaan kuului asiaan. Kovin paljoa ei itse “sosiaalisen median” käsitettä ruodittu, vaan keskityttiin tarkastelemaan ilmiöitä itsessään. Väistämättä kokonaisuudesta syntyi kuitenkin vaikutelma, että “sosiaalinen media” on hankala käsite jonka määrittely on tuskallista. Sosiaalista mediaa vaivaavat samat ongelmat kuin “digimediaa”, “web 2.0”:aa ja “uusmediaa” aikoinaan. Harva kykenee sitä järkevästi määrittelemään, ja kuitenkin se on tarpeellinen käsite ilmiön ymmärtämisessä.

Ainakin paljon on vielä mediaa, joka ei ole lainkaan sosiaalista luonteeltaan. Ehkä yhtenä sosiaalisen median tavoitteena onkin saada perinteinen media ymmärtämään, että senkin tulisi olla sosiaalisempaa.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että monet isot organisaatiot ovat paljon pidemmällä sosiaalisen median mahdollisuuksien ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä kuin esimerkiksi mediayhtiöt.

[*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina.]

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

1 kommentti “Seminaariraportti: Sosiaalinen media yhteiskunnassa (4.9.2008)

 1. Kiitos raportista.

Kommentointi on suljettu.Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun