Karhu Helsinki ryhtyi tekemään WordPressiä tosissaan

Artikkeli

Karhu Helsinki tunnetaan yhtenä tämän maan sitkeimmistä digitoimistoista. Pitkäjänteisestä toiminnasta ei vain saa näyttäviä otsikoita, mutta sitkeys on asiakkaiden näkökulmasta yleensä vain hyvä asia.

Aiemmin Verkkojulkaisuina tunnettu toimisto on tehnyt saitteja tähän maahan jo 90-luvulta alkaen, ja teknologioinakin on ollut monenlaisia härveleitä. Syystä tai toisesta, Karhu ei ole itseään myynyt pääomasijoittajille, tai muutoin lähtenyt kasvamaan uusille liiketoiminta-alueille.

Toimiston kasvu on ollut tasaista läpi vuosien, mutta maltillista. Tällä hetkellä Karhu työllistää noin 40 henkeä Helsingissä. Viimeisin, vuoden 2021 liikevaihto on ollut noin 2,5 miljoonaa euroa.

Viime vuodet Karhu on tunnettu erityisesti Drupal-tekijänä, mutta tuossa markkinassa Karhu on erottunut aina monista kilpailijoistaan keskittymällä keskikokoisempiin projekteihin ja hinnoitellen työtään enemmän urakkatyyppisesti.

Drupal-kentällähän moni kilpailija on siirtynyt myymään Drupal-tekemistä enemmän henkilövuokrauksena, kuin varsinaisina projekteina. Tähän on toki vaikuttanut myös asiakkaiden preferenssit, kun osa isoimmista Drupal-käyttäjistä pyrkii johtamaan työtä itse, jättäen kumppanit vain resurssitoimittajien asemaan. Osittain tästä syystä, lienee Karhu ryhtynyt tutkimaan muita teknologiamarkkinoita, joissa Karhun toimintamalli puhuttelisi paremmin.

Muutos WordPress-digitoimistoksi onkin ollut lopulta varsin nopea. Parissa vuodessa on Karhu takonut melkoisen joukon projekteja WordPressiä hyödyntäen, ja tulee nyt Vierityspalkin Toimistot-hakemistoon suoraan yli puolen miljoonan euron kategoriaan.

Ei olekaan yllättävää, että Karhun toimintamalli toimii juuri WordPress-markkinassa. WordPressillä tekeville digitoimistoille on urakkatyyppinen hinnoittelu täysin normaalia, ja moni toimisto tekee varsin paljon projekteja vuodessa, ja tämä tilanne vaikuttaa myös asiakkaiden odotuksiin. Käytännössä yksikään WordPressillä tekevä digitoimisto ei lobbaa asiakkailleen henkilövuokraus-mallia toteutusvaiheeseen, vaan yleensä nekin, jotka eivät urakkaluonteisesta tekemisestä pidä, suostuvat ainakin aloittamaan yhteistyön jonkinlaisella urakkaluonteisella mallilla.

Täten kokemattomille asiakkaille WordPress-markkinakin on aika haastava navigoitava käytännössä, etenkin isompien kokonaisuuksien kohdalla. Karhun tulo markkinaan voi osittain helpottaa tätä tilannetta. Tosin ei Karhukaan kiinteitä hintoja lupaa ellei asiakkaalla ole laadukas vaatimusmäärittely tehtynä, tai muutoin erittäin selkeä kokonaisuus tehtävänä.

Karhu poikkeaa useimmista markkinan toimijoista myös siinä, että ei usko headless-mallien tai muidenkaan uusien ja kuumien juttujen olevan fiksu keihäänkärki markkinoinnissa. Sitä vastoin Karhu korostaa elinkaarta ja sitä, että asiakas tarvittaessa pystyy jatkamaan kehitystä jonkun toisen kumppanin kanssa. Tällainen ajattelu on varsin poikkeavaa it-alalla kokonaisuutena, mutta erittäin asiakasystävällistä.

Karhu ei jätä Drupal-markkinaa kokonaan, vaan Drupal-tiimi jatkaa työtään, kehittäen nykyisten asiakkaiden palveluita. Uusissa asiakkuuksissa lienee WordPress kuitenkin ensisijainen suosikki.

Erottuvasta ja asiakaslähtöisestä asenteestaan huolimatta Karhu on WordPress-markkinassa vielä varsin untuvikko, eikä Karhu ole koskaan profiloitunut minään erityisen osaavana teknisenä toimistona, joten asiakkaiden kannattaa tämä todellisuus huomioida. Esimerkiksi WordPress-yhteisön toimintaan ei Karhu ole vielä osallistunut lainkaan, eikä kooditason jakamisesta tai osallistumisesta ole Karhulla muutenkaan merkittävää historiaa.

Joka tapauksessa WordPress-markkina saa Karhusta hyvin kiinnostavan tulokkaan, joka tarjoaa asiakkaille hieman poikkeavan, varsin asiakasystävällisen lähestymismallin, ainakin verrattuna WordPress-markkinan viime vuosien trendeihin.

Referensseissä Karhulla korostuvat varsin perinteiset yrityssivustot, mutta mukana on myös joitakin kuluttajille suunnattuja sivustoja. Karhulle tyypillinen kokoluokka on astetta isommat projektit, usein 30 000 ja 60 000 euron väliin sijoittuvat ensimmäiset vaiheet. Moni Karhun asiakas on myös varsin kansainvälinen yritys, joten kieliversiointien toteutus on myös hyvin tuttua työtä Karhulle.

Vierityspalkin kysymyksiin vastasivat Timo Salminen, asiakkuusjohtaja ja perustaja sekä Kimmo Tapala, teknologiapäällikkö. Kunkin vastauksen kohdalla näkyy vastaajan nimi.

Millainen toimisto on Karhu Helsinki nykyisin? Teidäthän tunnetaan ehkä parhaiten Drupal-firmana, mutta olette olleet toiminnassa jo 90-luvulta saakka.

Timo Salminen: Olemme Suomen kokeneimpiin kuuluva verkkosivuja konseptoiva, suunnitteleva ja rakentava sekä niistä huolta pitävä toimisto. Meillä työskentelee nyt nelisenkymmentä verkkosivujen asiantuntijaa. Talossamme asuu vankkaa osaamista myös saavutettavuudesta, hakukoneista ja tutkimustyöstä.

Karhussa työ- ja kulttuurikielenä on suomi. Toimistomme sijaitsee Bulevardilla, Helsingin ydinkeskustan tuntumassa. Uskomme ymmärrykseen, myötäeloon, aloitteellisuuteen ja jalostamiseen.

Julkaisujärjestelmät ovat meille työvälineitä, ja nykyisiä järjestelmiämme ennen olemme käyttäneet puolta tusinaa erilaista työkalua. Tekemisessämme keskeistä on ymmärtää sitä, miten verkkosivuja kannattaa tehdä ja löytää tekemiseen välineet, jotka kulloinkin ovat kilpailukykyisimpiä. Tällä hetkellä ne ovat WordPress ja Drupal.

Mitkä ovat olleet isoimpia muutoksia alalla teidän näkökulmastanne viimeisen 20 vuoden aikana?

Timo Salminen: Isoja muutoksia on kahteen vuosikymmeneen mahtunut melkoinen määrä. Ainakin nämä ovat vaikuttaneet työhömme perustavanlaatuisesti:

 • Verkkosivustojen muuttuminen sähköisistä esitteistä strategisiksi liiketoiminnan välineiksi lienee muutoksista suurin. Samalla sivustojen konseptointi, suunnittelu ja rakentaminen on muuttunut puuhastelusta suunnitelmalliseksi liiketoiminnaksi. Verkkosivujen merkitys on näiden vuosien aikana kasvanut rajusti, mutta niiden näkyvyys julkisessa keskustelussa on pienentynyt. Samalla kun verkkosivut ovat arkipäiväistyneet, niiden merkitys yrityksissä sekä niihin tehdyt panostukset ja niihin kohdistuva vaatimustaso ovat nousseet merkittävästi.
 • Responsiivisuus eli näkymien mukautuminen erilaisten päätelaitteiden ruudulle teki aikoinaan verkkosivustojen tekemisestä merkittävästi vaikeampaa ja työläämpää kuin mitä se oli ennen. Kun verkkosivuja katseltiin vain tietokoneella, sivujen tekeminen oli helpompaa. Toisaalta mobiilin vallankumous toi kaltaisillemme toimistoille paljon lisää töitä ja nosti verkkosivujen merkityksen uusiin sfääreihin.
 • Avoimen lähdekoodin voittokulkukin on muuttanut tekemisemme uuteen asentoon. Aikoinaan lukuisilla kotimaisilla digitoimistoilla oli oma julkaisujärjestelmä. Nykyisin se tuntuu hassunkuriselta ajatukselta. Viime aikoina myös suuremman luokan kaupalliset julkaisujärjestelmät ovat joutuneet väistymään, kun WordPress ja Drupal ovat vallanneet alaa. Kun alan kaikilla palveluntarjoajilla on suunnilleen samat työkalut, päärooliin on noussut se, kuinka hyvin työkaluja osaa käyttää ja kuka saa niistä eniten irti.
 • Tietosuojan voimakas nousu julkiseen keskusteluun on muuttanut monia asioita. Tähän liittyy paljon erilaisia kehityskulkuja, kuten GDPR, evästekeskustelu ja kävijöiden seurannan rajoittaminen. Takavuosina tietosuojasta ei juurikaan keskusteltu, mutta nyt se on yksi tärkeimmistä isoista teemoista, joka on läsnä verkkosivuprojekteissa ja sivustojen kehittämisessä.
 • Verinen hinta- ja tehokkuuskilpailu on viime vuosina vaikuttanut markkinaan merkittävästi. Verkkosivujen uudistusprojektien hinnat ja katteet ovat siinä määrin matalat, että oikeasti laadukasta työtä on haastavampaa saada kaupaksi kuin aiemmin. Onneksi on kuitenkin suuri määrä asiakkaita, jotka osaavat arvostaa laatua ja katsoa hintaa syvemmälle.

Mitä asioita näette vahvuuksinanne digitoimistona ja WordPress-tekijänä, ja keitä vastaan kilpailette tyypillisesti?

Timo Salminen: Näemme vahvuutenamme laadukkaan palvelun verkkosivujen koko elinkaaren aikana. Karhu Huolenpito on palvelumme, josta saamme eniten kiitosta. Meillä asiakas saa nopeaa ja ammattimaista palvelua ripeästi jokaisena työpäivänä kaikki ne vuodet, jolloin verkkosivusto on käytössä. Meille verkkosivusto ei ole projekti vaan prosessi.

Käymme eloisaa kisaa useiden toimistojen kanssa ja he kirittävät meitä yhä parempiin suorituksiin. Esimerkiksi Evermade, Generaxion, Into-Digital ja Kaimana ovat toimistoja, joita kohtaamme WP-kisoissa säännöllisesti.

Minkäkokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia?

Timo Salminen: Olemme vahvimmillamme WP-projekteissa, joiden hintaluokka on 30 000 – 60 000 tai yli 60 000 euroa. Drupal-puolella projektiemme euromääräinen mittaluokka on WP-projekteja suurempi.

Millaisessa asemassa WordPress on teidän toiminnassa? Teettekö muilla teknologioilla myös uusia projekteja?

Timo Salminen: WordPress ja Drupal ovat meillä tasa-arvoisessa asemassa ja meillä on molempien osalta rautainen teknologinen ja konseptitason osaaminen. Teemme molemmilla uusia projekteja ja pidämme huolta aiemmin rakennetuista sivustoista.

Mitä työkaluja/sovelluskehyksiä käytätte räätälöityjen osuuksien toteutuksessa, esim. osana WordPress-sivustoja?

Kimmo Tapala: Fronttipuolella käytössä ovat olleet React, Svelte ja Vue. Täysin headless-ratkaisuja emme ole kuitenkaan asiakkaille tarjonneet, koska niiden hyödyt jäävät pääsääntöisesti vaatimattomiksi koko järjestelmän arkkitehtuurin kompleksisuuteen nähden.

Räätälöidyt backend-ratkaisut olemme rakentaneet Symfony-sovelluskehyksen päälle. Vahva kokemuksemme Symfony-komponentteihin perustuvasta Drupalista on tehnyt Symfonystä meille luonnollisen valinnan.

Oletteko osallistuneet WordPress-yhteisön toimintaan tai julkaisseet esimerkiksi omia lisäosia tai teemoja? 

Timo Salminen: Tämän suhteen emme pääse kehumaan tekemisillämme. Lupaan, että yritämme parantaa tapamme.

Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä?

Kimmo Tapala: Yhteensä noin 15 henkilöä jaettuna kolmeen tiimiin.

Oletteko itseoppineita koodareita vai onko käytännön kokemuksen lisäksi myös kouluttauduttu? Miten ylläpidätte ja kehitätte toimistonne teknistä osaamista?

Kimmo Tapala: Kehittäjiemme taustat vaihtelevat paljon – osa on pääosin itseoppineita ja joillakin puolestaan on alan tutkinto. Tarjoamme kehittäjillemme hyvin monipuolisesti mahdollisuuksia kouluttautua tarvelähtöisesti: mikäli henkilö on esimerkiksi kiinnostunut saavutettavuudesta, hänen on mahdollista kouluttautua meillä töissä ollessaan saavutettavuusasiantuntijaksi. Toisaalta mm. React-koulutusta olemme tarjonneet henkilöstöllemme isompina, räätälöityinä koulutustapahtumina, joissa olemme rakentaneet ulkopuolisen asiantuntijan opastuksella React-sovelluksia.

Pidämme kirjaa henkilöstömme koulutustarpeista sekä käydyistä koulutuksista. Keräämme tietoa siitä, mitkä koulutukset on koettu hyödyllisiksi ja millä tavoin, joten pystymme suosittelemaan kerätyn datan perusteella juuri kullekin henkilölle tarpeeseen sopivaa koulutusta. Datan avulla voimme myös pyytää juuri meidän henkilöstöllemme räätälöityä koulutustoteutusta, jos se vain on kouluttavan tahon puolesta mahdollista.

Olemme lisäksi tuottaneet henkilöstöllemme sisäiseen käyttöön kattavan ja varsin syväluotaavan Drupal-koulutusohjelman, jolla saamme koulutettua esim. WordPress-kehittäjiä, jotka haluavat oppia myös Drupalia. Tässä koulutusohjelmassa keskitytään Drupal-kehittämiseen juuri meidän yrityksemme lähtökohdista ja niillä arvoilla, joita me korostamme verkkosivustoprojekteissa.

Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Kimmo Tapala: Tuotamme asiakkaallemme laadukasta palvelua koko verkkopalvelun elinkaaren ajan. Yleensä lähtökohtana on siis pystyä sitoutumaan sekä laadukkaan verkkopalvelun että erinomaisen asiakaspalvelun tuottamiseen ko. asiakkaalle vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Tämä pitkän aikajänteen ajattelu palveluiden tuottamisessa asettaa omat vaatimuksensa myös projektien rakentamiseen.

Kehitystyön keskiössä ovat seuraavat periaatteet:

 • Uusi ja moderni käyttökokemus testatuilla ja varmatoimisilla teknisillä ratkaisuilla
 • Monimutkaisuuden lisäämiselle pitää olla pitävät perusteet lisäarvon tuottamisesta asiakkaalle
 • Palvelun tulee olla helposti siirrettävissä meiltä pois

Ensimmäinen kohta sisältää ajatuksen, että voimme tuottaa asiakkaillemme ja heidän asiakkailleen helppokäyttöisiä palveluita siten, että teknologiapinossa ei käytetä “bleeding edge” -teknologiaa. Toisinaan tämä vaatii tiukkojen rajausten tekemistä verkkopalvelun konseptiin, mutta toisaalta se myös tekee palveluista merkittävästi varmatoimisempia sekä helpompia ylläpitää ja jatkokehittää.

Toisen kohdan kantavana ajatuksena on se, että palvelun arkkitehtuuri pidetään niin yksinkertaisena kuin se vain on mahdollista. Monimutkaisuus lisääntyy palveluissa kehitystyön seurauksena lähes väkisin ja on suuri vaara sille, että myös palvelun ns. tekninen velka paisuu elinkaaren aikana ylitsepääsemättömän suureksi, mikäli monimutkaisuutta ei aktiivisesti pyritä hallitsemaan. Mitä monimutkaisemmaksi palvelu kehittyy, sitä työläämpää palvelua on ylläpitää ja jatkokehittää ja sitä suuremmalla todennäköisyydellä palvelussa on virheitä ja tietoturva-aukkoja.

Kolmas kohta saattaa vaikuttaa ristiriitaiselta siihen nähden, että vastaamme palvelusta koko sen elinkaaren ajan. Se kuitenkin tarkoittaa, että asiakas voi näin oikeasti omistaa meidän tuottamamme verkkopalvelun ja se antaa meille lisäksi hyvät suuntaviivat palveluiden toteuttamiseen:

 • Ratkaisut ovat alustan yleisten ohjelmointikäytäntöjen mukaisia
 • Ratkaisut on dokumentoitu sellaisella tasolla, että palveluita voidaan kehittää myös Karhun ulkopuolella
 • Lähdekoodi on selkeää ja helposti ymmärrettävää
 • Niin itse verkkopalvelu kuin hosting ja paikalliset kehitysympäristötkin tuotetaan ratkaisuilla, jotka eivät ole sidoksissa Karhuun

Tekemämme ratkaisut ovat aina kunkin alustan ohjelmointikäytäntöjen mukaisia, mikä helpottaa niiden jatkokehitystä. Tuottamamme dokumentaatio on elävää ja sitä ylläpidetään aktiivisesti asiakkaan kanssa jaetussa työkalussa. Lähdekoodille teemme jatkuvaa, automatisoitua laadullista arviointia osana CI/CD-työnkulkuamme ja puutumme siitä nousseisiin ongelmiin nopeasti. Tuottamissamme palveluissa toki käytämme Karhun omia komponentteja, mutta nuo komponentit saadaan helposti siirrettyä mukaan osaksi verkkopalvelua, mikäli tarve vaatii.

Miten huolehditte tietoturvasta asiakkaidenne sivustoille?

Kimmo Tapala: Tietoturva on rakentamissamme palveluissa aina hyvin korkealla prioriteetilla ja niin kehityskäytänteemme kuin kumppaniratkaisummekin tukevat sitä. Aktiivinen tietoturvapalvelumme myös kuuluu olennaisena osana tarjoamaamme Karhu Huolenpito -palvelukokonaisuuteen.

Pyrimme toteutuksissamme yksinkertaisuuteen, mikä lähtökohtaisesti pienentää palveluiden haavoittuvaa pinta-alaa. Kunkin alustan parhaiden käytäntöjen mukaiset ratkaisut sekä esim. pyrkimys henkilötiedon mahdollisimman vähäiseen keräämiseen ja pienimuotoiseen käsittelyyn auttavat suojaamaan tuottamiemme palveluiden käyttäjien tietoja. Lisäksi palveluiden aktiivinen valvonta ja haittaliikenteen suodatus pienentävät palveluihin kohdistuvaa riskiä.

Kaikki liikenne palvelimille on aina salattua ja käytämme salaisuuksienhallintaan auditoitua, valtaosin avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ratkaisua. Osana mittavaa GDPR-projektiamme tuotimme kattavan sisäisen tietoturvaohjeiston, jonka noudattamista valvomme aktiivisesti. Olemme FINCSC-sertifioitu yritys.

Huolenpito-palvelumme asiakkaiden sivustot ovat automaattisesti mukana tietoturvaseurannassa, joka kattaa alustan (WordPress tai Drupal) tietoturvaviestinnän seuraamisen sekä tarvittavien tietoturvapäivitysten tekemisen ja niistä mahdollisesti koituvien ongelmien korjaamisen. Palveluun kuuluvien sivustojen tietoturvapäivitykset menevät meillä aina työjonossa muiden töiden ohi, joten reagoimme kriittisiin uhkiin nopeasti.

Kaikki WordPress-sivustomme käyttävät automaattisia, testattuja päivityksiä siten, että saamme pikaviesti-ilmoitukset niin onnistuneista kuin epäonnistuneistakin päivitysyrityksistä. Odotamme kovasti Drupal 10:een lupailtua automaattista päivitysmekanismia!

Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne?

Timo Salminen: Meille huolen pitäminen sivustoista ja niiden kehittäminen on vähintään yhtä tärkeää kuin sivustojen suunnittelu ja rakentaminen. Karhu Huolenpito kokoaa yhteen ylläpito- ja kehityspalvelumme. Huolenpidon sateenvarjon alle kuuluvat tietoturva, käyttäjätuki ja kehittäminen. Kaikkien näiden osalta asiakkaitamme palvelee Huolenpidon tiimimme, jonka palvelunopeudesta, osaamisesta ja ystävällisyydestä saamme asiakkailtamme johdonmukaisesti hyvät arvosanat tyytyväisyystutkimuksissamme.

Karhu Huolenpidon palvelupaketti mitoitetaan kunkin asiakkaan kanssa keskustellen ja vakioidulla hinnoittelulogiikalla. Mitä enemmän tukea ja jatkuvaa kehitystyötä asiakkaamme toivoo, sitä suurempaan Huolenpidon pakettiin rohkaisemme investoimaan. Asiakkaamme tyypillisimmin hyödyntävät Huolenpidon paketteja, joiden kuukausikustannus liikkuu haarukassa 400-1 500 euroa.

Teemme asiakkaidemme sivustoille jatkuvaa kehitystyötä myös erikseen sovittuina ja etukäteen työmääräarvioituina projekteina. Näiden osuus kaikesta työskentelystämme on merkittävä. Rohkaisemme asiakkaitamme ajattelemaan sivustonsa ensimmäistä versiota pitkäaikaisen kehityspolun lähtöpisteenä.

Hostingissa teemme tiivistä yhteistyötä kahden stragisen kumppanin kanssa. WordPress-sivustojen osalta suosittelemme asiakkaillemme Seravon palvelinympäristöjä. Drupalin osalta luotamme UpCloudin infrastruktuuriin. Olemme rakentaneet molempien kumppaneidemme kanssa yhteistyömallin, joka toimii toiveidemme mukaan sekä teknisesti että asiakaspalvelun osalta.

Mikä on teidän tyypillinen päivähintanne ohjelmistokehitykseen?

Timo Salminen: Tyypillinen päivähintamme on 940 eur +alv.

Millaista on tehdä projektia teidän kanssa asiakkaan näkökulmasta?

Timo Salminen: Teemme projektinhallintaa määrätietoisella, jopa tiukalla otteella. Ajatuksena on, että asiakkaamme näkökulmasta projekti on kuin juna, johon hän nousee vip-matkustajaksi. Asiakas tekee viime kädessä päätökset siitä, mihin matka vie, mutta me annamme vahvoja suosituksia ja varmistamme, että juna pysyy liikkeessä. Varmistamme myös asiakkaamme ymmärtävän, mikäli hän on tekemässä päätöksiä, joita hän saattaisi katua jälkikäteen.

Meillä projektit alkavat tutustumisella. Haluamme tuntea asiakkaamme liiketoiminnan ja uskomme, että projekti onnistuu parhaiten, kun koko projektitiimi tuntee toisensa.
Projektitarjouksemme sisältää aina konkreettisen aikatauluehdotuksen. Määrittelyiden jälkeen sen päivitetty versio toimii karttana, jonka mukaan projektipäällikkömme hellän määrätietoisesti johtaa tiimin kohti julkaisua.

Tyypillisesti päivitämme projektin tilanteen viikoittain, tiiviissä statuspalavereissa Teamsissa. Kun uusi sivusto on valmis sisällönsyöttöön, vietämme asiakkaan kanssa puoli päivää sivustoon tutustuen. Tämän jälkeen tuemme asiakasta tiiviisti sisältöjen kanssa. Julkaisu on usein jännittävää aikaa ja silloin yhteydenpito on hyvin tiivistä.

Suuren Päivän jälkeen vedämme yleensä hetken henkeä, mutta pian katseet suuntautuvat jatkokehitykseen ja niihin asioihin, jotka menneestä projektista oli rajattu pois. Huolenpidon tiimimme auttaa arkisissa kysymyksissä ja projektipäällikkö tukee uuden suunnittelussa ja kehityksen johtamisessa. Säännöllinen yhteydenpito jatkuu asiakkaan ja projektipäällikön välillä, ja tuttu tiimi vastaa sivuston jatkokehityksestä.

Olemme hioneet projektimalliamme vuosien ajan ja jatkamme sen jalostamista pienin askelin jokaisesta uudesta projektista saatujen kokemuksien perusteella. Projektityön jokainen vaihe määrittelystä julkaisuun on konseptoitu ja dokumentoitu. Kerromme asiakkaallemme etukäteen, mitä kussakin vaiheessa tapahtuu ja mitä häneltä odotetaan.

Projektityössä isossa roolissa ovat tekniset työvälineet. Niistä tärkempiä ovat työtämme ohjaava Jira sekä design-työkalut Mockflow ja Adobe XD. Dokumentoinnissa vannomme Slite-työkalun nimeen. Olemme käännyttäneet useita asiakkaitamme Sliten ja siihen perustuvan dokumentointimenetelmämme faneiksi.

Millaisia digitaalisen markkinoinnin palveluita tarjoatte asiakkaillenne osana sivustoprojekteja?

Timo Salminen:

 • Hakukoneoptimointi
 • Digitaalinen mainonta
 • Uutiskirjeet

>> Karhu Helsinki Toimistot-hakemistossa

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 900 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun