WordPress-markkinan valopilkkuja: Sivututka Oulusta

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 3 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Paper Planes sai omistajaksi ison tanskalaisen digitoimiston.

Sivututka on uusin tulokas Vierityspalkin digitoimisto-hakemistoon. Tästä pienestä digitoimistosta on kirjoitettu aiemminkin Vierityspalkissa, koska toimisto on ollut hyvin avoin omasta toiminnastaan talouslukuja myöten. Nyt toimisto on ottanut kasvuloikan astetta isommaksi toimistoksi, ja tämän myötä avautui listautuminen myös Vierityspalkin hakemistoon.

Sivututkan lähimmät verrokit ovat Digitoimisto Dude Jyväskylästä ja iasy Helsingistä. Kaikki edustavat pieniä boutique-henkisiä digitoimistoja, jotka tekevät asiakkailleen viimeisteltyjä sivustoja designista toteutukseen. Tyypilliset projektibudjetit ovat yleensä 20 000 euron ympärillä, joten liukuhihnatuotannoista ei ole kysymys.

Tällaiset pienet toimistot sopivat yleensä asiakkaille, joilla ei ole teknisesti isoja vaatimuksia, mutta sivustolta tai verkkokaupalta halutaan viimeisteltyä fiilistä ja projektiin ollaan valmiita sitomaan myös omia resursseja sisällöntuotannon ja muiden tehtävien osalta.

Talouslukujen valossa Sivututka on vielä varsin pieni toimija noin 200 000 euron liikevaihdollaan, mutta tästä tekemisestä 100 prosenttia on WordPress-sivustoja, joten kokemusta alueesta löytyy. Perustajat ovat myös tehneet sivustoja yhdessä jo vuosia, joten pientä ja osaavaa WordPress-toimistoa etsivälle asiakkaalle Sivututka edustaa varsin turvallista valintaa. Tuoreessa rekryinnostuksessakaan ei ole kysymys laajentumisesta uusille alueille, vaan enemmänkin samojen asioiden tekemisestä hieman suuremmalla tiimillä.

Sivututkan kokemus painottuu melko perinteisiin verkkosivustoihin, joskin monessa referenssissä on hienoja yksityiskohtia, esimerkiksi mikroanimaatioiden muodossa. Verkkokaupoista Sivututkalla on jonkin verran kokemusta.

Integraatioiden ja räätälöityjen web-sovellusten osalta Sivututkan kokemus on hyvin pientä, mutta yleensä tällaisten pienten toimistojen asiakkaat eivät tällaisia paljon vaadikaan.

Sivututkan vahvuuksia ovat selvästi avoin yhteistyö asiakkaiden kanssa ja yksityiskohtien huomiointi lopputuloksissa. Kovin laajaa osaamispalettia ei pieneltä toimistolta kannata odottaa, mutta jos toiveena on pieni ja osaava WordPress-digitoimisto, on Sivututka erittäin hyvä kandidaatti tutustuttavaksi.

Vierityspalkin kysymyksiin vastasi Antti Rauhala.

Mistä ja miksi Sivututka on saanut alkunsa ja miten määrittelette itsenne nykyisin?

Unelma omasta IT-alan yrityksestä toteutui, kun perustin Sivututkan vuonna 2013 ammattikorkeakoulusta paperit saatuani. Kaveripiiristä tuttu Jussi Korhonen liittyi matkan varrella mukaan toiseksi yrittäjäksi. Käynnistimme pitkään suunnitellun laajentumisen viime vuonna ja kasvu onkin startannut yli odotusten. Meitä on nyt viisi ja koko ajan rekrytään lisää.

Olemme WordPress-verkkosivujen ja WooCommerce-verkkokauppojen suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut digitoimisto. Pienenä toimijana haluamme keskittää kaiken osaamisemme näihin kärkiin.

Asiakkainamme ovat pääsääntöisesti kasvuhakuiset, pienet ja keskisuuret yritykset. Lisäksi teemme WordPress-kehitystyötä alihankintana mainostoimistoille ja muille digitoimistoille.

Mitä asioita näette vahvuuksinanne digitoimistona ja WordPress-tekijänä, ja keitä vastaan kilpailette tyypillisesti?

Vahvuutemme kokoluokassamme ovat suunnitteluosaaminen ja siihen panostaminen, sekä laaja kokemus erilaisista WordPress-projekteista. Yli 300:n projektin kokemuksella uskallamme luvata jokaiselle työllemme täyden tyytyväisyystakuun, joka tuntuu olevan alalla harvinaista. Kiitosta on kertynyt myös oululaisen mutkattomasta palveluasenteesta.

Tarjoamme pieneksi toimistoksi kattavaa kokonaispalvelua UI/UX-suunnittelusta räätälöityyn WordPress-kehitykseen ja ylläpidosta asiakastukeen. Panostamme oman aloitusteeman, työkalujen, työtapojen ja osaamisen päivittäiseen kehitykseen.

Tyypillisesti kilpailemme pienten ja keskisuurten digi- ja mainostoimistojen kanssa, joita tässä maassa piisaa. Vierityspalkin listalta esimerkiksi Sininen Härkä, Iasy ja Dude voisivat tulla kilpailutuksissa vastaan.

Minkäkokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia?

Olemme vahvimmillamme 10 000 – 20 000 euron verkkosivuprojekteissa ja 15 000 – 30 000 euron verkkokauppaprojekteissa. Yksittäisten projektitoteutusten sijasta haluamme panostaa pidempiin asiakassuhteisiin ylläpidon sekä säännöllisen ideoinnin ja jatkokehitystyön muodossa.

Millaisessa asemassa WordPress on teidän toiminnassa? Teettekö muilla teknologioilla myös projekteja?

WordPressiin liittyvien palvelujen osuus on lähes 100% toiminnastamme. Emme kuitenkaan sulje pois muiden teknologioiden käyttöä jatkossa, jos jokin toteutus muuta vaatii. Esimerkiksi headless-toteutuksiin liittyvät teknologiat tuntuvat nostaneen irtonaista päätään myös WordPress-kentällä.

Oletteko osallistuneet WordPress-yhteisön toimintaan tai julkaisseet esimerkiksi omia lisäosia tai teemoja?

Kehittäjämme osallistuvat säännöllisesti Oulun WP-meetuppeihin sekä muihin WP-tapahtumiin ja keskusteluihin. Jatkossa aloitusteemamme ja liitännäisiä on tarkoitus julkaista myös muiden kehittäjien käytettäväksi ja ihmeteltäväksi.

Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä?

Tällä hetkellä kolme ja neljättä etsitään.

Oletteko itseoppineita koodareita vai onko käytännön kokemuksen lisäksi myös kouluttauduttu? Miten ylläpidätte ja kehitätte toimistonne teknistä osaamista?

Kaikilta koodareiltamme löytyy IT-tradenomin tutkinto, jonka kautta pohja osaamiselle on luotu. Teknistä osaamista ylläpidetään pitämällä kehittäjät työllistettyinä sopivan haastavissa koodaustöissä ja jakamalla tietoa avoimesti yrityksen sisällä.

Viikoittaisissa kehittäjien kokoontumisissa puidaan pinnalle nousseita pulmia ja aiheita sekä tehdään koodiarviointia. Lisäksi koodareille on varattu osaamisen kehittämistä varten kouluttautumisaika ja -budjetti.

Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Useimmissa projekteissamme on mukana 2-3 kehittäjää. Kehitysprojektin koordinointiin käytämme Monday-projektinhallintatyökalua, jonka avulla tehtävät jaetaan ja työvaiheet merkitään työstössä/valmis testattavaksi/valmis -vaihein.

Projektipäällikkö hoitaa kommunikoinnin asiakkaalle, jolloin koodarit voivat keskittyä koodaamiseen. Sisäiseen viestintään käytämme Mondayn lisäksi Slackia.

Rakennamme WP-sivustot modulaarisiksi WordPressin lohkoeditoria hyödyntämällä ja uusia lohkoja luomalla. Teemme kaikki projektit oman kevyen aloitusteeman päälle WordPressin parhaita käytäntöjä noudattaen. Valitsemme käytettävät lisäosat tarkasti tai teemme tarvittavat lisäosat itse.

Kehittäjillä on käytössään lokaali kehitysympäristö, joka hoituu vaivattomasti Local-työkalulla. Kehittäjät puskevat koodia Git-versionhallinnan avulla GitHub-repoon, josta tavarat työnnetään automaattisesti Staging-sivustolle. Staging-saitin tietokanta on jaettu kehittäjien lokaalissa pyöriville sivustoille. Tällä tavalla Staging-sivustolla on jatkuvasti ajan tasalla oleva koodi ja sisällöt pysyvät synkassa kaikille kehittäjistä asiakkaaseen.

Sivusto sorvataan Stagingissa julkaisukuntoon. Projektin aikana komponenttien ja toiminnallisuuksien testaukseen osallistuvat kehittäjät, suunnittelija ja projektipäällikkö. Kun kaikki on testattu valmiiksi, niin asiakkaan hyväksynnän jälkeen sivusto siirretään tuotantopalvelimelle julkaisua varten.

Olemme rakentaneet aloitusteemaamme automatisointia ja työkaluja kehitystyötä mukavoittamaan ja standardisoimaan. Automatisoinnilla hoituvat useat toistuvat työt tiedostojen yhdistämisistä ja sivujen automaattisiin uudelleenlatauksiin. Lohkojen luominen hoituu yhdellä komennolla, joka yksinään säästää laajemmassa projektissa helposti tunteja työaikaa.

Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne?

Tarjoamme asiakkaillemme WP-ylläpidon, asiakastuen ja jatkokehityspalvelut yhdeltä luukulta projektien päätteeksi.

Ylläpitopalvelu sisältää kumppanimme ylläpitämät palvelinympäristöt, järjestelmien päivitykset, varmuuskopioinnit, asiakastuen ja sovitun määrän pienkehitystä. Jatkuvampaa kehitystä vaativien verkkosivujen osalta sovimme säännölliset tapaamiset, jossa jatkokehitystarpeet määritetään yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkaan tarpeista riippuen ylläpitopakettien kuukausittaiset hinnat asettuvat 50-300 euron haarukkaan. Pienemmissä projekteissa hosting hoidetaan Suomen Hostingpalvelun kautta ja vaativammissa tapauksissa Seravon palveluilla.

Millaista on tehdä projektia teidän kanssa asiakkaan näkökulmasta?

Projekteissa on meiltä mukana aina projektipäällikkö, joka on yleensä sama määrittelyvaiheesta asti mukana ollut henkilö ja myyjä. Proikkari toimii asiakkaan yhteyshenkilönä ja vastaa projektin sujuvasta läpiviennistä. Asiakkaalle päin viestimme tapauskohtaisesti Trelloa, Slackia tai ihan sähköpostia ja puhelinta käyttäen.

Tyypillisesti saamme projektin maaliin 2-4 kuukaudessa töiden aloituksesta. Työt hoidetaan neljässä vaiheessa: määrittely, käyttökokemussuunnittelu (UX), käyttöliittymäsuunnittelu (UI) ja tekninen toteutus. Jokaisen vaiheen yhteydessä kokoonnumme asiakkaan kanssa aloitustapaamisen, suunnitelmien esittelyn tai käyttökoulutuksen merkeissä. Projektipäällikön lisäksi alkuvaiheen tapaamisiin osallistuu myös suunnittelija.

Suunnitteluvaiheiden päätteeksi asiakas saa käsiinsä valmiin verkkosivuston tavoin toimivan prototyypin. Tämän avulla asiakas ja omatkin kehittäjämme pääsevät tekemään mahdollisia muutosehdotuksia ennen koodaustyön aloitusta.

Asiakkaan hyväksyttyä verkkosivut toteutetaan kehitysympäristöön. Siellä asiakas pääsee testaamaan sivustoa ja halutessaan muokkaamaan sisältöä ennen julkaisua.

Pidämme asiakkaan kärryillä projektin etenemisestä viikoittaisilla tilannepäivityksillä. Neljän tapaamisen ulkopuolella asiakas pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan niin paljon tai vähän kuin haluaa. Projekti vaatii asiakkaalta tyypillisesti 1-2 henkilötyöpäivän verran osallistumista ja yhteydenpitoa, mahdollinen asiakkaan oma sisällöntuotanto poislukien.

Teettekö muutakin kuin verkkosivustoja, esimerkiksi räätälöityjä web-sovelluksia?

Tähän mennessä olemme halunneet keskittyä ydinosaamiseemme, eli räätälöityihin WordPress-verkkosivuihin ja WooCommerce-verkkokauppoihin. Usein näihin liittyy lisäosien tai rajapintojen avulla toteutettujen integraatioiden toteutusta.

Tähän mennessä emme ole nähneet tolkkua lähteä tarjoamaan muunlaisia toteutuksia pienenä toimijana. Jatkossa näkisin esimerkiksi headless- ja PWA-teknologioiden hyödyntämisen mahdollisena, jos nämä katsotaan projektissa perustelluksi ja tuovan riittävästi vastinetta asiakkaan rahoille.

Millaisia digitaalisen markkinoinnin palveluita tarjoatte asiakkaillenne?

Tyypillisesti suunnittelemme verkkosivut asiakkaan markkinoinnin työjuhdaksi, visuaalisesta ilmeestä erilaisten markkinoinnin työkalujen hyödyntämiseen.

Digitaalisen markkinoinnin seikkoja huomioidaankin osana suunnittelutyötämme. Määrittelemme verkkosivuille kohderyhmät, käyttäjäpolut ja tavoitteet. Haastattelemme tärkeimmät asiakkaat ja avainhenkilöt. Sisällöt ja toiminnallisuudet suunnitellaan tukemaan määriteltyjä tavoitteita.

Myös visuaalisen ilmeellä on valtava merkitys markkinoinnissa, jonka vuoksi kiinnitämme erityistä huomiota myös toteutuksen näyttävyyteen ja brändin tukemiseen.

Hakukonenäkyvyyttä kaipaavassa verkkosivuprojektissa panostamme erityisesti hakukoneoptimointiin. Analysoimme relevantit hakusanat, jotka osaltaan ohjaavat suunnittelutyötä. Optimoimme sisältöjä ja säädämme tekniikkaa SEO-kulmalla mahdollisimman hyvän hakukonenäkyvyyden takaamiseksi.

Muunlainen jatkuva digitaalinen markkinointi, kuten maksettu hakusanamainonta, sisällöntuotanto tai somemarkkinointi, hoituvat erikoistuneiden kumppaneidemme kautta.

Mistä referenssiprojektista olette olleet viime aikoina erityisen ylpeä?

Headup tuotesivujen suunnittelu ja toteutus oli meille mielekäs projekti. Toteutus sisälsi sopivasti haastavia toimintoja animoinnista soveltuvuustestiin, tukien silti viestintää ja sivuston tavoitteita. Asiakas kiitteli myös tyytyväisenä. Hieno onnistuminen tiimiltämme!

Tätä julkaistaessa koronakriisi on Suomessa edelleen vakavassa vaiheessa. Millaisia vaikutuksia kriisillä on tähän mennessä ollut teidän toimintaan ja asiakkuuksiin?

Koronan iskettyä keväällä 2020 erityisesti yksityisen sektorin investoinnit tuntuivat menneen jäihin ymmärrettävistä syistä. Meillä tämä näkyi uusien projektien myynnin vähentymisenä. Maailmanlopun tunnelmissa eivät verkkosivutkaan käyneet kaupaksi.

Työn alla olleissa verkkosivuprojekteissa ja jatkokehitystöissä riitti kuitenkin sen verran hommaa, ettei meillä tarvinnut tarttua esimerkiksi yrityksille jaettaviin koronatukiin tai ikävämpiin toimenpiteisiin.

Syksyllä kysyntä taas piristyi. Arvatenkin verkkopalvelujen uudistuksia oli lykätty pahimman korona-ajan yli, jonka jälkeen kysyntä kasvoi. Saimme buukattua kalenterit sopivilla projekteilla kuukausiksi eteenpäin ja töitä riittää edelleen hyvin. Kysynnän kasvusta ehkä isoimpana osoituksena se, että yhden vuoden sisällä olemme kasvaneet kahden yrittäjän pajasta viiden ammattilaisen toimistoksi. Töitä piisaa sen verran paljon, että rekry on jälleen auki.

Meillä on etätöihin erinomaiset valmiudet, joten olemme työskennelleet etänä suositusten mukaisesti. Tästä huolimatta varmasti useimmat meistä toivovat tilanteen palautuvan ennalleen mahdollisimman pian. Valoa tuntuukin jo pilkottavan pitkän etätyötunnelin päässä.

>> Sivututka Toimistot-hakemistossa

Toimistot-hakemistossa on artikkelin julkaisuhetkellä 30 kokenutta digitoimistoa.

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 800 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1140+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 29 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun