Sataman hengessä: Futurice haluaa tehdä kokonaisempia projekteja

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 13 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Miltton terästää digitoimistoprofiiliaan.

Satama oli aikanaan legendaarinen uusmediayritys. Sittemmin Sataman jättämää aukkoa on lähtenyt paikkaamaan moni yritys. “Sataman perillisiä” tuntuvat olevan etenkin 2000-luvulla perustetut digitalot jotka kasvavat lujaa, ja eivät pelkää myöskään ottaa teknistä toteutusvastuuta. Yksi tällainen edelleen uusmediasta puhuva laaja-alainen digitalo on Futurice. Vierityspalkki päätti tiedustella mitä Futuricelle kuuluu ja miten määritelmä “Sataman perillinen” istuu heidän toimintaansa. Kysymyksiin vastasi Futuricen toimitusjohtaja Tuomas Syrjänen.

#1 Milloin Futurice on perustettu ja miksi?

“Futurice on perustettu vuonna 2000. Futurice syntyi, kun muutaman TKK-opiskelijapojan porukka keksi, että he haluavat perustaa oman yrityksen ja alkaa toteuttaa niitä monia ideoita, joita heillä oli mielessä. Tuohon aikaan start-upien perustaminen oli tosi yleistä. Mitään yhtä liiketoimintaideaa porukalla ei kuitenkaan ollut. Yritys lähti liikkeelle paremminkin siitä, että muutama lahjakas kaveri kerääntyi yhteen ja alkoi kokeilla erilaisia asioita yhdessä. Suurin osa perustajista on edelleen aktiivisesti mukana yrityksen päivittäisessä liiketoiminnassa.”

#2 Minkäkokoinen olette tällä hetkellä ja minkälaisia projekteja/palveluja tarjoatte?

“Tällä hetkellä meitä futuricelaisia on noin 130 kolmessa eri toimipisteessä Helsingissä, Tampereella ja Berliinissä. Lisäksi toimimme aktiivisesti Lontoossa.

Tarjoamme digitaalisten palveluiden ja liiketoimintajärjestelmien kokonaisvaltaisia toteutushankkeita sekä verkkoon että mobiiliin. Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa sitä, että olemme mukana palveluiden konseptoinnista ja designista aina tekniseen toteutukseen ja ylläpitoon asti.

Toteutamme sekä kuluttajille suunnattuja palveluita, kuten sähköisiä kauppapaikkoja ja yhteisöpalveluita, että yritysten liiketoimintaprosessien sähköistämisiä esimerkiksi asiakaspalvelu- ja HR-prosesseihin liittyen. Asiakkaita meillä on telecom-, media-, pankki-, vakuutus-, logistiikan ja vähittäiskaupan toimialoilta.”

#3 Onko teillä mielestänne jotain ainutlaatuista, joka erottaa teidät kilpailijoista?

“Meillä Futuricella on vahva oma kulttuuri, joka erottaa meidät kilpailijoistamme niin asiakkaiden kuin potentiaalisten työntekijöidenkin näkökulmasta.

Asiakkaiden näkökulmasta Futurice erottuu kilpailijoistaan hyvän asiakaspalvelukokemuksen ja end-to-end-osaamisen avulla.

Kysyttäessä Futuricen erityisvahvuuksia asiakkaamme nostavat aina esille sen, että meidän kanssa on helppo ja mutkaton tehdä töitä, sillä olemme erittäin sitoutuneita ja teemme työt innolla ja ammattitaidolla.

Pienet, monialaiset tiimimme pystyvät ratkaisemaan tehokkaasti asiakkaan oikean ongelman eikä vain toteuttamaan asiakkaan speksaamaa suunnitelmaa. Meillä on sellainen “make it easy, make it happen” –mentaliteetti tekemisessämme.

Osaamispuolella asiakkaamme arvostavat erityisesti sitä, että he voivat hankkia meiltä palvelut end-to-end-palveluna konseptoinnista ja designista toteutukseen ja ylläpitoon asti. Erityisesti Suomen markkinassa erottaudumme myös web+mobile –combolla – nykyään palveluita rakennetaan entistä enemmän monikanavaisesti ja tämä on sitä duunia, jota olemme tehneet Futuricen alkuajoista lähtien. Samantyyppisiä toimijoita ei Suomesta juuri löydy.

Potentiaalisten työntekijöiden näkökulmasta Futurice erottuu kilpailijoistaan erityisesti ainutlaatuisen yrityskulttuurinsa ansiosta, jonka perusteella Great Place to Work valitsi Futuricen työnantajana yleisen sarjan kakkoseksi Suomessa ja 15:nneksi Euroopassa. Futuricen yrityskulttuuria leimaavat erityisesti luottamus, avoimuus, vapaus ja jatkuva oppiminen. Myös työntekijöiden keski-ikä – 29 vuotta – tuo oman mausteensa kulttuuriin.”

#4 Miksi asiakkaat valitsevat teidät toteutusprojekteihinsa kumppaniksi?

“Asiakkaamme valitsevat meidät paljolti kohdassa #3 esitettyjen tekijöiden ansiosta. Lisäksi suosituksilla – tulivat ne sitten asiakkaan organisaation sisältä ja ulkoa – painavat paljon asiakkaidemme päätöksenteossa.”

#5 Miksi teille tullaan töihin ja miksi teillä viihdytään?

“Viihtyminen Futuricella perustuu kolmeen tekijään: mielenkiintoiseen tekemiseen, ympärillä oleviin ihmisiin ja kulttuuriin.

Teemme mielenkiintoisia ja näkyviä hankkeita, joissa jokainen futuricelainen pääsee vaikuttamaan lopputulokseen. Merkittävän osan viihtymisestä luovat myös työkaverit eli erittäin pätevät ja samanhenkiset ihmiset, joiden kanssa on hauska tehdä hommia yhdessä ja joilta voi oppia. Kolmannen tukijalan viihtymiseen tuo yrityskulttuurimme, joka perustuu luottamukseen, avoimuuteen, vapauteen ja jatkuvaan oppimiseen.”

#6 Mitkä toimijat/yritykset ovat olleet Futuricen esikuvia ja/tai kilpailijoita? Keihin vertaatte itseänne? (tässä taustalla ajatus, että jos juttusarjassa haetaan “Sataman perillisiä”, niin ketkä voisivat teidän mielestänne olla niitä, tai ketkä ovat olleet)?

“Olemme hakeneet vaikutteita varsin laajasti hyvinkin erityyppisistä yrityksistä kuten 37signals, Ideo, Frog ja Toyota.

Suomessa on monia samanhenkisiä, uuden ajan IT-yrityksiä kuin mekin kuten Reaktor, Uoma/Avaus ja Solita, joita voi varmaan kutsua kilpailjoiksi.”

#7 Jos saisitte muuttaa yhden asian digimedia-toimialalla, niin mikä se olisi?

“Muuttaisimme tavan, jolla hankkeita tällä hetkellä usein ostetaan. Muuttaisimme sen sellaiseksi, että hankkeita ostettaisiin pienemmissä ja kokonaisemmissa paloissa.

Mitä tällä tarkoitamme? – Me uskomme, että pilkkomalla hankkeet pienemmiksi, mutta silti kokonaisiksi paloiksi lopputulos on sekä halvempi että laadukkaampi, sillä hankkeiden hallittavuus kasvaa ja nopeammin valmis lopputulos mahdollistaa huomattavasti nopeamman palautteen loppukäyttäjiltä. Kokonaisemmalla tarkoitamme sitä, että pitämällä design ja tekninen toteutus yhtenä kokonaisuutena saavutetaan parempi lopputulos nopeammin ja tehokkaammin. Siksi käytämme Futuricella monialaisia tiimejä, jotka tekevät töitä yhdessä projektin alusta loppuun asti.”

Vierityspalkin kommentti (Perttu Tolvanen):

Perinteisellä tavalla markkinakenttää katsottaessa Futurice kuuluu kotimaisiin pikkuintegraattoreihin, jolla on myös vahvaa mobiiliosaamista. Tällöin Futuricea voisi sanoa vaikka Digian pikkuveljeksi. Digia tosin on merkittävästi isompi, mutta tekemiseltään samantyyppinen, varsin teknologianeutraali integraattori. Futuricen erottuminen markkinoilla perustuu kuitenkin juuri vahvaan kulttuuriin ja erikoistumiseen juuri webin tekemiseen. Futurice on myös uskaltanut panostaa monialaisiin tiimeihin ja edelläkävijä-asiakkuuksien löytämiseen. Reitti ei varmasti ole ollut helppo, mutta viime vuosina tekemistä on palkittu ainakin kovan kasvun kautta.

Futurice kuuluukin web-alalla raskaaseen keskisarjaan jossa todelliset kilpailijat ovat esimerkiksi Reaktor, Uoma ja Solita. Nämä kaikki edustavat toimijoita joilla on jo vahvaa teknistä ja toimituskykyyn liittyvää uskottavuutta, mutta organisaation ketteryys ei ole vielä siirtynyt norsu-luokkaan. Tällöin onkin luontevaa, että Futurice haluaa myös osaltaan muuttaa alan toimintakulttuuria. Esimerkiksi halu tehdä “kokonaisempia” projekteja ei ole lainkaan tuulesta temmattu idea. Alalla tehdään edelleen paljon keinotekoista projektien vaiheistamista jolla vaikeutetaan ja hidastetaan kokonaistekemistä.

Perinteisin esimerkki lienee verkkosaitin tai jopa web-sovelluksen leiskojen tilaaminen mainostoimistosta. Tällöin leiskavaiheessa lukitaan ratkaisuja jotka voivat olla käytettävyyden kannalta katastrofaalisia, ja samalla sidotaan teknisen toteuttajan kädet niiden korjaamiseksi. Jos isoja projekteja halutaan pilkkoa pienemmiksi, niin järkevämpää olisikin tehdä esimerkiksi kevyt pilotti- tai demototeutus palvelusta. Tällöin yksi toimija tekisi visuaalisen ilmeen, suunnittelisi käyttöliittymän, hioisi sen toimivaksi ja hoitaisi myös teknisen taustatoteutuksen.

Voisi jopa sanoa, että vain tämänkaltainen toimintamalli voi toimia 2010-luvun webissä jossa seikkailemme tuhansien erilaisten päätelaitteiden maailmassa. Perinteinen malli pilkkoa projektit pieniksi paloiksi vaiheiden mukaanhan ei tue tätä todellisuutta juuri lainkaan – ja johtaa helposti vain entisestään kasvaviin megaprojekteihin.

Futurice osuukin arkaan paikkaan koko digialan näkökulmasta. Vaiheistuksesta pitäisi siirtyä yhä enemmän todelliseen palasteluun ja iteratiivisempaan tekemiseen, jossa mieluummin ostetaan pieniä kokonaispaketteja kuin isomman kokonaisuuden vaihe-palasia.

Käytännön haasteena lienee ainakin markkinatilanne jossa tällaisia monialaisia “Sataman hengessä” toimivia yrityksiä ei ole kovin paljon. Kentältä löytyy paljon hyviä, pieniä firmoja, mutta Futuricen kaltaisia isompia toimijoita ei ole monia. Tämä johtaa siihen, että asiakkaat joutuvat pilkkomaan tekemistä eri toimijoille ja tällöin helposti menetetään tavoiteltu ketteryys.

Toisena haasteena voi sanoa olevan varsin kehittymätön käsitys eri projektimalleista niin toimittajilla kuin asiakkailla. Edelleen liian moni keskustelu pyörii vain “vesiputous vai ketterä kehitys” -akselilla. Enemmän huomiota pitäisi kiinnittää Futuricenkin peräänkuuluttamaan hankkeiden fiksuun pilkkomiseen sellaisiin kokonaisuuksiin joita voidaan sitten jakaa eri toimijoille toteutettavaksi. Tähän viimeiseen kohtaan ei valitettavasti yksikään toimittaja tule tarjoamaan ratkaisuja. Jos asiakkaat haluavat pienempiä ja nopeampia projekteja, niin myös omaa tekemistä ja tavoitteita on pystyttävä pilkkomaan pienempiin kokonaisuuksiin.

Futuricen tulevaisuudenkin kannalta lienee ratkaisevaa, että miten asiakaspuolella ostamista jatkossa tehdään. Jos edelleen projekteja palastellaan vaiheiden mukaan eri toimijoille, niin Futuricen tulevaisuus voi olla yhä enemmän perinteisen IT-integraattorin suuntaan. Jos asiakkaat taas heräävät kasvavien päätelaitteiden ja webin mahdollisuuksien maailmaan, niin Futuricella voi olla hyvät edellytykset lunastaa paikkansa “uutena Satamana”.

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

3 kommenttia on “Sataman hengessä: Futurice haluaa tehdä kokonaisempia projekteja”

 1. Noin journalistisena knoppina olisi kiva tietää kuka vastasi kysymyksiin;)

 2. Kiitos kommentista! Tieto päivitetty artikkeliin (toimitusjohtaja Tuomas Syrjänen vastasi kysymyksiin).

 3. […] Ei.”, “Frantic näyttää mallia ylihintaisen käyntikortin tekemisessä”, “Sataman hengessä: Futurice haluaa tehdä kokonaisempia projekteja”, Janne Jääskeläisen “Julkishallinnon pientarjouskilpailut – nettoamista  vai […]

Kommentointi on suljettu.Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun