Esittelyssä: HammerKit-julkaisujärjestelmä

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 13 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Valun Findkit-hakukone uskoo tuovansa lisää laskutusta digitoimistoille.

Vierityspalkin julkaisujärjestelmät-artikkelisarjassa esitellään Suomessa markkinoilla olevia julkaisujärjestelmiä. Jos olet kiinnostunut esittelemään edustamasi tuotteen, niin ota yhteyttä Vierityspalkin toimitukseen.

Sarjan yhdeksännessä osassa esitellään HammerKit-julkaisujärjestelmä*. HammerKit ei toki itse pidä tuotettaan julkaisujärjestelmänä, mutta tämän katsauksen puitteissa HammerKit luokitellaan julkaisujärjestelmäksi. HammerKit on valittu artikkelisarjaan haastajana, jonka lähtökohdat ja toimintamalli ovat hieman perinteisistä julkaisujärjestelmistä poikkeavia, mutta jonka tavoitteena on kaapata osansa julkaisujärjestelmien nykyisestä markkinasta. HammerKit on web-pohjainen verkkosivustojen rakennusalusta, jota voi käyttää vain palveluna rekisteröitymällä HammerKit.com -osoitteessa. Asiakkaille voidaan HammerKitin avulla myös rakentaa ylläpitokäyttöliittymät, jolloin kokonaisuudesta syntyy hyvin paljon perinteisiä julkaisujärjestelmiä muistuttava ratkaisu. Yrityksenä HammerKit* on Helsingissä majaansa pitävä startup-firma, joka on lyhyestä iästään huolimatta onnistunut herättämään huomiota myös maailmalla. Järjestelmän juuret ovat 2000-luvun alussa, mutta käytännössä tuote on koodattu uusiksi viime vuosina täysin ja myös taustaporukka on vaihtunut. Vierityspalkin kysymyksiin vastaukset koordinoi HammerKitin puolelta Paula Holst.

Millainen historia on HammerKit-julkaisujärjestelmällä?

“HammerKit syntyi 2000-luvun alussa alunperin käytännön tarpeeseen, kun dynaamisten web-sivustojen tekoa haluttiin helpottaa firman omissa projekteissa. Vuonna 2007 julkaistu versio 3.5 määritti kehitystyön suunnan. Tämä rohkaisi asettamaan tavoitteet korkealle ja panostamaan HammerKitin kehittämiseen kunnolla. Vuonna 2010 julkaistiin nykyinen, versio 4.0, jossa mm. käyttöliittymä on täysin uudistettu.”

Millainen taustaorganisaatio järjestelmällä on?

“HammerKit Oy on suomalainen yritys, joka perustettiin vuonna 2006. Vuonna 2008 yritys valittiin TEKESin “Nuori Innovatiivinen Yritys” kasvuohjelmaan ja vuoden 2009 alussa Red Herringin 100 globaalin yrityksen listalle. Yrityksen päätoimipaikka on Helsinki ja sillä on myyntikonttori Iso-Britanniassa. HammerKit työllistää tällä hetkellä 16 henkilöä, joista muutama tekee täyspäiväisesti projekteja HammerKit-alustalla. Pääpaino on kuitenkin työkalun kehityksessä ja myynnissä web-suunnittelijoille. Yrityksen liikevaihto on noin €600.000.”

Millä teknologioilla tuotteenne on toteutettu (esim. PHP, .Net, Java)? Kuuluuko tuotteeseenne jotain kolmansien osapuolien tuotteita/teknologioita tai liitännäisiä?

“Linux (Ubuntu), Apache 2, MySQL 5 ja (täysin olioperustainen) PHP 5.3. Tämän lisäksi palvelinpuolella on käytössä Zend Framework PHP-kirjasto ja clientpuolella jQuery + jQuery UI.

Kaikkien HammerKit 4.0-versiolla rakennettujen sivujen hostaukseen käytetään Amazonin EC2-palvelusta (“Elastic Compute Cloud”) vuokrattuja palvelimia. Lähtökohtaisesti kaikki asiakkaiden luomat sivustot ovat EC2-palvelinten muodostamassa jaetussa palvelinklusterissa, jonka resursseja pyritään skaalaamaan kuormituksen mukaan. Asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan yksittäisille sivustoille voidaan myös perustaa dedikoituja palvelimia tai palvelinryppäitä. Tällä hetkellä dedikoituja EC2-palvelimia käytetään mm. HammerKitin omien www-sivujen sekä muutaman vanhemman, HammerKit 3.5:llä rakennetun sivuston hostaamiseen.

EC2-palvelin toimii koodaajan näkökulmasta kuten tavallinen fyysinen tietokone, mutta koska virtuaalisia palvelimia voidaan luoda ja poistaa minuuttien varoitusajalla, kuormapiikkeihin varautuminen on ylläpidon kannalta helpompaa ja halvempaa. EC2 toimii lähtökohtaisesti tuntiveloituksella, joten varakapasiteetissa ja konesalipaikkoissa ei myöskään tarvitse pitää “kuollutta” rahaa.  EC2:n API mahdollistaisi myös uusien palvelinten luonnin ohjelmallisesti, ilman ylläpidon väliintuloa, mutta HammerKitin nykyisillä volyymeilla tähän ei ole ollut vielä tarvetta.

EC2-palvelinten lisäksi käytämme Amazon Elastic Block Storen levykopio-ominaisuuksia osana palvelinten varmuuskopiointia, sekä EC2:n “Elastic IP Addresses”-ominaisuutta erottamaan palvelujen IP-osoitteet varsinaisista palvelininstansseista. Jälkimmäinen tarkoittaa, että voimme vaihtaa sivuston tai klusterin toteutukseen käytettävää palvelimen tyyppiä (esim hitaammasta nopeampaan) ilman, että mahdollisesti kymmeniin tai satoihin sivustoihin sidottua IP:tä tarvitsee vaihtaa.

Amazonin palvelussa on mahdollista valita palvelimen ja datan sijouituspaikaksi konesali Irlannissa, USA:n molemmilla rannikoilla (Kalifornia, Virginia) sekä Singaporessa. Toistaiseksi kaikki HammerKitin palvelimet on sijoitettu Irlantiin.”

Mitkä julkaisujärjestelmät/teknologiat näette keskeisimpinä kilpailijoinanne tällä hetkellä? (mainitse vähintään kolme kilpailijaa/tuotetta)

“Kilpailijoitamme ovat muut palveluna tarjottavat järjestelmät, kuten Google App Engine, WordPress, Squarespace ja BaseKit. Lisäksi kilpailemme jossain määrin myös avoimen lähdekoodin työkalujen kanssa (esim. Joomla, Drupal).”

Miksi asiakkaanne ovat valinneet nimenomaan teidän julkaisujärjestelmänne web-julkaisutarpeisiinsa? (mainitse korkeintaan kolme)

“Asiakkaamme ovat lukeneet HammerKitin eduiksi mm. seuraavia asioita:

 1. “kätevä kokonaispaketti”
 2. “mahdollistaa saitin kloonauksen kaikkine toiminnallisuuksineen”
 3. “jatkokehitys on helppoa; suunnitteluympäristö kulkee aina mukana eikä tarvitse lukea kenenkään vanhaa koodia“

Mitkä ovat omasta mielestänne tuotteen kiinnostavimmat ominaisuudet tällä hetkellä? (mainitse korkeintaan kolme)

 1. HammerKit on nk. pilvipalvelu, jota ei missään vaiheessa asenneta vaan sivujen rakentaminen tapahtuu reaaliajassa selaimen kautta.
 2. Nopea Ajax-pohjainen Drag&Drop käyttöliittymä, jossa dynaamiset sivut ja sovellukset rakennetaan visuaalisesti ilman komentorivitason koodaamista.
 3. Helppo, visuaalinen tietokannan hallinta.”

Millaisessa hintaluokassa julkaisujärjestelmällä tuotetut projektit tyypillisesti liikkuvat?

“Perusprojektit HammerKitillä ovat luokkaa 3000-5000€, laajat räätälöintiä sisältävät sovellukset välillä 50 000-300 000€. Haarukka on laaja, koska HammerKitillä tehdään paitsi kotisivuja, myös raskaita sovelluksia, joita kehitetään ja jatkokehitetään vuosien ajan.”

Miten lisenssikustannuksenne muodostuu? Mikä on järjestelmän vuosikustannus perustamisen jälkeen (lisenssit + hosting)?

“HammerKit -ohjelmiston käyttö on ilmaista ja websivujen rakennus tapahtuu selaimen kautta. Siinä vaiheessa, kun sivu on valmis siirrettäväksi oman domaininsa alle, maksetaan kertaluontoinen julkaisumaksu. Sivuja ylläpidetään HammerKit-alustalla Amazonin serveripilvessä.

Sivun kertaluontoinen julkaisumaksu on 99EUR, jonka jälkeen saittia ylläpidetään kuukausimaksua vastaan. Tarjolla on kolme eri vaihtoehtoa.
Peruspaketti on 29€/kk, ja tämä sisältää 1GB tilaa ja 50GB kaistanleveyttä/kk. Seuraava vaihtoehto maksaa 49EUR/kk ja sisältää 3GB tilaa ja 100GB kaistaa. Suurin paketti maksaa 99EUR/kk ja sisältää 5GB tilaa ja 300GB kaistaa. Mikäli tarvetta on tämänkin yli, on yrityksellä mahdollisuus räätälöidä sopiva paketti.”.

Millaisia verkkopalveluita julkaisujärjestelmällä on eniten tuotettu?

“HammerKitin eri versioilla on tuotettu satoja dynaamisia sivustoja ympäri maailman. Toiminnallisuuksia ja kokonaisia sivuja voidaan duplikoida, joten kerran rakennetut ominaisuudet on helppo hyödyntää useilla sivuilla. Sivuilla on tyypillisesti paljon interaktiivista sisältöä, kuten uutisvirtaa, tapahtumakalenteri, blogi, sisäänkirjautuminen, sosiaalisen median widgettejä, kuvagalleria, buukkausjärjestelmä jne. Alla on esimerkkejä muutamista HammerKit versiolla 3.5 sekä 4.0 toteutetuista verkkosivuista ja -palveluista.”

Metsä puhuu -hankkeelle* tehdyn sivuston tarkoituksena on kertoa metsäalan monipuolisista mahdollisuuksista erityisesti nuorille. Yhdessä viestintätoimisto Hill & Knowltonin kanssa toteutettu interaktiivinen sivusto hyödyntää useita sosiaalisen median sovelluksia kiinnostavalla tavalla.”

Arsnet* on Turun seudun kulttuuriosaajien, kuten eri alojen taiteilijoiden ja käsityöläisten virtuaalinen kohtauspaikka. Sivusto on eräänlainen portfolioden kokoelma, jossa taiteilijat voivat esillepanna töitään kuvina ja videoina.”

Slush* on Helsingissä vuosittain järjestettävä yrittäjyyskonferenssi, jonka sivut on toteutettu HammerKitillä jo kolmena vuonna peräkkäin. Sivusto sisältää mm. rekisteröintilomakkeen ja listauksen rekisteröityneistä, blogin sekä ajanvaraussysteemin.”

Fontit.com* on suomalainen fonttikauppa, jonka sivuilla on monipuolisia toiminnallisuuksia, mm. fonttien haku, rekisteröityminen asiakkaaksi sekä digijulkaisuiksi muutettavien PDF-dokumenttien lähetys. ”

Yhteenveto: Vierityspalkin näkökulma (Perttu Tolvanen):

HammerKit haluaa sitkeästi esitellä itsensä aivan uudenlaisena tuotteena. Tämä tekee tuotteen ymmärtämisestä aluksi hieman hankalaa, mutta kun tuotteen toimintaperiaatteen ymmärtää, niin useimmat web-ammattilaiset pääsevät mukaan juoneen nopeasti. Kärjistetysti voisi sanoa, että kyse on web-palveluna tarjottavasta Dreamweaverista, jonka avulla osaava web-suunnittelija pystyttää isonkin sivuston ilman koodarikaveria.

HammerKitin avulla web-suunnittelijat voivat päästä sivuston rakentamisessa paljon pidemmälle kuin perinteisesti ovat pystyneet. Etenkin isot julkaisujärjestelmät ovat kaventaneet web-suunnittelijoiden roolia vuosien varrella ja laittaneet koodarit usein tekemään asioita jotka eivät koodareita aina kiinnosta. HammerKitin suurena tavoitteena on saada web designerit jälleen kiinni webin käytännön tekemiseen ja antaa koodareiden keskittyä toteuttamaan todella räätälöityjä sovelluksia.

Videoesimerkki: Yksinkertaisen, dynaamisen sivuston rakentaminen HammerKitillä (nopeutettu)*

(toim. huom. upotus poistettu toimimattomana)

Asiakkaille HammerKit tarjoaa erityisesti mahdollisuuden saada hyvin räätälöidyn oloinen verkkosivusto pystyyn nopeasti ja kustannustehokkaasti – ja usein täysin oman mainostoimiston toteuttamana. Näin ainakin teoriassa asiakkaat pystyisivät vähentämään pienempien sivustojensa kohdalla riippuvuutta raskaammista teknologiataloista ja tekemään asioita nopeammin suoraan mainostoimistonsa avulla, esimerkiksi.

HammerKitistä ei oikein ole vielä  kilpailemaan isommista sivustoprojekteista perinteisempien julkaisujärjestelmien kanssa, koska täysin pilvipalveluna toimiva palvelu ei todennäköisesti taivu tyypillisiin isojen yrityksien vaatimuksiin. Tämä ei kuitenkaan ole HammerKitin ensisijainen tavoite. Tavoitteena HammerKitillä on nimenomaan saada mainostoimistot ja digitoimistot kavereikseen ja tarjota heille mahdollisuus kilpailla pienissä ja keskisuurissa projekteissa ilman ainaista tarvetta lyöttäytyä yhteen jonkun vakavasti otettavan teknologiatalon kanssa. Tässä segmentissä HammerKitillä on myös loistavat ainekset menestyä. Edelleen asiakkailla on paljon tarpeita pienemmille sivustoille joista haluttaisiin näyttäviä ja erikoisia, mutta joiden pystyttämiseen ei ole varaa laittaa kymmeniä tuhansia euroja. HammerKit tarjoaa tähän erittäin mielenkiintoisen vaihtoehdon.

HammerKitin kilpailijoita alkaa maailmalta jo löytyä muutamia, mutta Suomessa HammerKitin konsepti on varsin uniikki. Ainut todellinen suora haastaja, Bildy, päätyi kotimaisen julkaisujärjestelmätoimittajan Crasmanin ostamaksi syksyllä 2010. Jossain määrin kilpailijana voi pitää myös Kotisivukonetta, koska etenkin mainostoimistojen näkökulmasta Kotisivukone tarjoaa samantyyppisen itsenäisemmän vaihtoehdon tehdä perussivustoja asiakkailleen. HammerKit on kuitenkin selkeästi vaativampaan käyttöön suunniteltu ratkaisu kuin Kotisivukone.

HammerKitin kilpailijoita on varmasti odotettavissa lähivuosina lisää. Esimerkiksi WordPress tarjoaa jo nyt monille mainos- ja digitoimistoille monipuolisen alustan tehdä sivustoja tehokkaasti asiakkailleen. Samalle markkinakentälle on tulossa myös Drupalin tunnetuin palvelumalli Drupal Gardens*. HammerKitin vahvuutena näitä kilpailijoita kohtaan on kuitenkin varsin toisenlainen lähestymistapa tekemiseen. Siinä missä muut ovat nimenomaan julkaisutyökaluja, niin HammerKit haluaa olla rakennusalusta yksilöllisille verkkosivustoille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että HammerKit haluaa viehättää nimenomaan suunnittelutoimistoja ja freelancereita, jotka eivät halua tehdä asiakkaidensa sivustoista toistensa kaltaisia. HammerKitin avulla web-suunnittelija voi helposti tehdä erilaisia sivustomalleja ja rakentaa sivustonsa juuri asiakkaan tarpeiden mukaan – ja rakentaa samalla myös ylläpitovälineet näille ratkaisuille.

Lyhyesti: Asiakkaan sivustoa ei tarvitse taivuttaa julkaisujärjestelmän sivupohja- ja navigaatiohallintaratkaisuihin vaan asiakkaalle voi tehdä juuri sellaisen sivuston kun asiakas tarvitsee. Tämä lienee HammerKitin keskeisin myyntiargumentti mainostoimistoille ja digitoimistoille – ja monessa tapauksessa tämän luulisi kolahtavan myös asiakaspäähän.

HammerKit edustaa mielenkiintoista tuotetta, jonka toivoisi löytävän kohderyhmänsä. HammerKit on matkallaan kuitenkin varsin alkutaipaleella ja raivaa tietään läpi haasteellisen kohderyhmän. Web-suunnittelijat eivät helposti vaihda työkalujaan ja asiakkaatkin ovat kovin tottuneita ostamaan perinteisiä julkaisujärjestelmiä sivustojensa alle. HammerKitin tarjoama malli on kuitenkin houkutteleva moniin tilanteisiin. Jos oma mainostoimisto tai web-toimisto esimerkiksi hallitsee tekemisen HammerKitillä, niin yksilöllisten sivustojen kehittäminen ja ylläpito voi tulla huomattavasti aiempaa nopeammaksi ja edullisemmaksi. Asiakkaidenkin tosin pitää ymmärtää, että työkalu ei ole mikään perinteinen julkaisutyökalu vaan ennenkaikkea hyvin yksilöllisten sivustojen rakentamiseen tarkoitettu työväline.

(*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina.)

PS. Aina ajantasaisen katsauksen julkaisujärjestelmien markkinaan löydät North Patrolin sivustolta: Julkaisujärjestelmät ja verkkokauppajärjestelmät -hakemisto

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun