Valun Findkit-hakukone uskoo tuovansa lisää laskutusta digitoimistoille

Valun innostus tuotteita kohtaan on nyt johtanut uudenlaiseen hakutuotteeseen, jota Valu myy muille digitoimistoille, ja lisäksi toivoo myös kansainvälisen digitoimistomarkkinan löytävän tämän uudenlaisen hakutuotteen. Uutta ei ole kuitenkaan teknologia, vaan enemmänkin myyntimalli, jossa iso osa rahasta jää kumppanitoimistoille.

Artikkeli

Moni ihmetteli jo vuosia sitten, miksi Valun hakuratkaisu oli brändätty Valu Search -tuotteeksi, vaikka sitä pystyi käyttämään myös aivan irrallisena ratkaisuna, jopa kilpailijoiden toteuttamien sivustojen kanssa.

Nyt tämä viesti ilmeisesti on saavuttanut myös Valun, koska uusi tuote on nimeltään Findkit, eikä se enää ole samalla tavalla Valu-brändätty. Valulta sanotaankin suoraan, että haaveena on irrottaa tuote kokonaan digitoimistosta omaksi yhtiökseen, kunhan asiakkaita vain tulee riittävästi. Aiemmin Valu on tehnyt vastaavan kuvion Showell-tuotteen kohdalla, joka onkin nykyisin jo itsenäisenä yrityksenä varsin hyvin porskuttava kansainvälinen saas-bisnes. Täten ainakin kaupallisesta puolesta on kokemusta, joskin tällä kertaa kohderyhmä ja liiketoimintamalli on hyvin erilainen.

Uudessa Findkitissä ei ole nimittäin kyse ihan tavallisesta saas-bisneksestä, vaan enemmänkin niin sanotusta ”white label” -tuotteesta, jossa taustataho ei tee itsestään numeroa, vaan sallii kumppanitoimiston myydä tuotetta omissa nimissään, jopa täysin kertomatta asiakkaalle, että kyse on jostain kolmannen osapuolen tuotteesta. Findkit on siis tehty toisille digitoimistoille.. Toki Valu pyörittää Findkittiä palveluna, mutta Valun asiakkaita ovat digitoimistot, eivät hakukoneen lopulliset käyttäjät ja maksajat.

Kumppanina toimiva digitoimisto toimii siis eräänlaisena jälleenmyyjänä ja saa täyden vapauden hinnoitella hakuratkaisun, kuten parhaaksi näkee. Jälleenmyyjä-termikin on ehkä harhaanjohtava, koska kumppanitoimisto saa tosiaan brändätä hakuratkaisun myös haluamallaan tavalla. Valun kannalta on aivan sama, sisällyttääkö toimisto hakuratkaisun osaksi ylläpitopakettiaan vai laskuttaako se hakukoneesta erikseen asiakkaalta.

Hinnoittelu on myös houkutteleva. Findkitin saa huomattavasti halvemmalla kuin Valu Search -ratkaisun, vaikka kyse on käytännössä pitkälti samasta tuotteesta. Tällä tavalla Valu on selvästi halunnut tehdä tuotteesta houkuttelevan kumppanitoimistoille. Edullinen hinnoittelu mahdollistaa kumppaneille paremman hakuratkaisun myymisen jopa jatkokehitysprojektina, kun varsinainen teknologia ei maksa liikaa.

Hinnoittelu on varsin avoin, ja esillä Findkitin sivustolla.

Moni hakutuote on kallis asiakkaalle

Kehittyneiden saas-hakuratkaisujen perusongelmahan on aina ollut korkea hinnoittelu, kuten tässäkin blogissa on kirjoitettu. Esimerkiksi Vierityspalkin käyttämä AddSearch on hinnoittelultaan hyvin nopeasti useita satasia kuukaudessa, joten vaikka toimistot voisivat lisätä päälle omaa työtänsä ja omaa provisiota kuukausimaksuun, tulee kokonaispaketista hyvin nopeasti varsin arvokas.

Sama kustannushaaste on myös esimerkiksi Algoliassa, jota esimerkiksi North Patrolin sivustohaku ja sisältösuosittelut käyttävät. Perustamiskulut ovat huomattavat, koska käyttöliittymät pitää räätälöidä, ja tämän päälle tulevat vielä jatkuvat kulut saas-palvelusta, jonka laskutus perustuu hakumääriin.

Täten markkinassa on ilman muuta ollut tilaa edullisemmille ratkaisuille. Esimerkiksi WordPress-sivustojen kohdalla on kotimainen Relevanssi-lisäosa onnistunut saavuttamaan varsin hyvän aseman, mutta Relevanssilla on omat rajoitteensa verrattuna isompiin tuotteisiin, vaikka onkin monille WordPress-sivustoille toimiva ratkaisu.

Nämä haasteet on moni digitoimisto huomannut, mutta hyppy esimerkiksi erillisen Elasticsearch-palvelimen pystyttämiseen on varsin korkea. Monet pitkän linjan hakutuotteet (kuten Solr, Elasticsearch, jne.) ovat erittäin monimutkaisia tuotteita, joiden pyörittäminen itsenäisesti ja räätälöinti toimivaksi vaatii erikoisosaamista, jota ei etenkään pienemmistä toimistoista löydy. Ajoittain näitä kalliita, mutta vaikeasti säädettäviä hakukoneita onkin vaihdettu joko AddSearchiin tai Valu Searchiin Suomessakin.

Täten ongelma on ilman muuta olemassa, mutta onko ratkaisulle riittävästi oikeata kysyntää? Ja onko Findkit edes ratkaisu tähän tilanteeseen?

Asiakkaat eivät ole edelleenkään kovin innokkaita investoimaan hyvään hakuun

Asiakkaiden haluttomuus investoida sisäisiin hakukoneisiin on ehdottomasti se isoin elefantti huoneessa. Moni kyllä allekirjoittaa sen, että Google on mennyt todella huonoon suuntaan viime vuosina, mutta tästä ymmärryksestä on vielä matkaa siihen, että oltaisiin valmiita investoimaan enemmän omaan hakukoneeseen. Laadukas oma hakukone ei ole myöskään kaikille sivustoille tärkeä toiminto. Hakukoneen laatu korostuu sivustoilla, joista etsitään paljon sisältöjä, ja joita ylipäätään käytetään jonkinlaisina tietovarastoina.

Moni markkinointipainotteinen sivusto ei esimerkiksi hyödy kovin paljon paremmasta hakukoneesta, vaikka se pienelle osalle käyttäjistä olisikin ilahduttava ominaisuus. Täten asiakkaiden epäröinti on joskus ymmärrettävääkin.

Pienille toimistoille kiinnostava, isot ehkä epäröivät enemmän

Findkitin myyminen digitoimistoille ei myöskään liene aivan helppoa. Monella on varmasti kynnys ostaa teknologiaa kilpailijalta. Tilannetta voi hieman auttaa, että Findkit on suunnattu vahvasti ohjelmistokehittäjille, ja kehittäjillä on valtaa toimistojen teknologiaratkaisuihin. Voi myös olla, että toimitusjohtajat innostuvat mahdollisuudesta hinnoitella tuote haluamallaan tavalla.

White label -tyyppiset ratkaisuthan ovat teknologia-alalla varsin yleisiä, mutta monelle silti tuntemattomia, koska taustalla olevat brändit eivät tee itsestään numeroa. Tämä tekee white label -malleista aika työläitä myydä ja markkinoida, mutta kun riittävä asiakaskunta on saatu, voi liiketoiminta kasvaa jopa ilman myyntityötä, koska toimistot saavat yleensä ison osan tuloista. Moni white label -ratkaisu kuitenkin vaatii varsin paljon tukea ja hyvää asiakaspalvelua, joten yhteistyösuhde asiakkaina olevien toimistojen kanssa on yleensä aika tiivis. Tämä voi ainakin Suomessa rajoittaa markkinaa, koska etenkin Valun kanssa kilpaileville tahoille voi olla kynnys aloittaa tällainen yhteistyösuhde. Suomessa pienet digitoimistot lienevätkin potentiaalisin asiakaskunta Findkitille. Ulkomailla tilanne voi olla erilainen, kun Valun rooli kilpailevana digitoimistona ei korostu.

Findkit on myös alusta lähtien tehty laajemmalle markkinalle, joten välttämättä Suomen markkinan innostuminen ei ole Findkitille edes kovin merkityksellistä.

Kaupallisesti uusi tuote, mutta ei untuvikko muuten

Tuote ei ole myöskään mikään juuri julkaistu raakile, koska käytännössä Findkit perustuu aiemman Valu Searchin teknologiaan, joka on käytössä Suomessa jo yli 100:lla asiakkaalla. Täten moni asia on hioutunut matkan varrella. Vierityspalkille Valu esimerkiksi teki erittäin nopeasti demon Findkitistä. Demo hakee Vierityspalkin sisältöjä varsin monipuolisesti ja nopeasti.

Isoimmat erot esimerkiksi AddSearchiin tai Algoliaan tulevat todennäköisesti hallintakäyttöliittymistä ja skaalautuvuudesta. Findkit ei sisällä lainkaan graafisia käyttöliittymiä, vaan konfigurointi edellyttää aina koodaria. Kaupallisena tuotteena Findkit on myös toki vasta alkutaipaleella.

WordPressiin tosin löytyy jo plugari, jolla voi asiakas itsekin säätää hieman haun toimintaa, mutta laajempi toiminnallisuus on vasta kehitteillä tällä hetkellä.

Kiinnostaako asiakkaita riittävästi oman haun parantaminen?

Hyvä tuotehan ei aina ole riittävä taso, tarvitaan myös vahvaa asiakaskysyntää. Tässä lieneekin se isoin haaste, onko hakuratkaisuihin panostaminen asiakkaiden mielestä jatkossa tärkeämpää kuin aiemmin? Esimerkiksi AddSearch ei koskaan kasvanut kovin vauhdikkaasti, ja vaikutti ainakin ennen myyntiä vaihtaneen suuntaa enemmän isoihin asiakkuuksiin keskittyväksi ratkaisuksi. Algoliakin on jo pitkään ollut ratkaisu lähinnä heille, jotka ottavat hakunsa todella vakavasti.

Findkitin kiinnostavin kulma onkin ehkä juuri siinä, että tuote on kehitetty siitä lähtökohdasta, että asiakkaita ei aina kiinnosta investoida hyvään hakukoneeseen. Tavallaan suomalainen Relevanssi on myös tässä samassa bisneksessä. Relevanssi tarjoaa WordPress-toimistoille helpon, nopean ja halvan tavan tehdä jonkinlainen haku jokaiselle asiakassivustolle. Findkit on ehkä hieman kunnianhimoisempi yritys samaan kategoriaan, eikä se ole sidoksissa mitenkään WordPressiin, vaan pystyy indeksoimaan mitä tahansa sivustoja. Lisäosan kehitys WordPress-markkinaan lienee tosin Findkitillekin tärkeä askel WordPressin ekosysteemiin.

Findkit on myös selvästi rakennettu digitoimistoille alusta saakka. Se pyrkii olemaan helppo, kustannustehokas ja mukautettava ratkaisu, joka voi myös tuottaa toimistoille helppoa kuukausilaskutteista rahaa. Riittääkö tämä menestykseen? Vielä ei vastausta tiedetä, mutta ainakin kulma on luova. Findkitin menestys ei välttämättä tarvitse sitä, että asiakkaat innostuvat hakukoneista.

Findkitin kehittäjien näkökulma

Vierityspalkki kysyi asiaa myös suoraan Valulta. Vastauksissa korostuu juuri digitoimistojen näkökulma. Tuote kilpailee enemmän hyvällä kaupallisella ja teknisellä paketoinnilla, kuin puhtaalla teknisellä ylivertaisuudella.

Kysymykset Perttu Tolvanen. Vastaajina Mikko Virenius, Esa-Matti Suuronen (Findkitin pääkehittäjä) ja Kari Turunen.

Aluksi hieman provosointia. Miksi haku? Eikö Google ole jo olemassa, miksi lähditte näin tylsään markkinaan? Eihän hyvä haku yleensä kiinnosta ketään. Vai kiinnostaako?

Mikko: Vuosien varrella kaikki meidän tuotekehityshankkeet ovat lähteneet asiakastarpeista. Meidän asiakasporfolio on sen tyyppinen, että lähes kaikilla asiakkailla on useita sivustoja, jotka on toteutettu eri järjestelmillä.

Mikäli eri järjestelmillä toteutettuja sivustoja halutaan mukaan samaan hakuun, ei voida käyttää minkään alustan omaa hakuratkaisua, vaan tarvitaan alustariippumaton ratkaisu.

Alustojen omissa hakuratkaisussa on isoilla sivustoilla usein myös suorituskykyhaasteita, jos indeksointi tapahtuu verkkosivuston kanssa samalla palvelimella. Alustan oma haku on myös tyypillinen reitti palvelunestohyökkäyksille, jos se on viritetty kovinkin raskaaksi.

Aikaisemmin käytimme myös Google Site Searchia asiakkaiden sivustoilla, mutta sen mainosvapaa versio hävisi jossain vaiheessa alta ja jotain kohtuuhintaista tarvittiin tilalle.

Miten Findkit rakentuu teknisesti, mitä komponentteja pakettiin kuuluu? Onko tuote sama kaikille, vai onko jokaisella jonkinlainen oma asennus? Onko kyseessä saas-palvelu vai itselle asennettava ratkaisu vai jokin yhdistelmä?

Mikko: Kyseessä on oikeastaan enemmän PaaS-ratkaisu, joka tarjoaa täyden työkalupakin oman whitelabel-hakuratkaisun rakentamiseen.

Findkit sisältää todella edistyneen ja muokattavan crawlerin, ylläpidetyt hakuindeksit, skaalautuvan hakurajapinnan ja valmiin UI-kirjaston. Crawlerin konfiguraatio voidaan tehdä joko ylläpitokäyttöliittymän tai komentorivityökalun avulla.

Olennaista on, että kumppani pääsee itse muokkaamaan sekä crawlerin toimintaa, tulosten relevanssia ja hakukäyttöliittymän ulkoasua hyvin monipuolisesti.

Miksi crawler-tyyppinen ratkaisu? Esim. Suomessakin suosituin saas-hakukone, Algolia, pohjautuu aivan erilaiseen ajattelumalliin.

Mikko: Jos asiakkaalla on 5 sivustoa, joiden tulokset halutaan samaan hakuindeksiin, vaaditaan sen toteuttamiseen työtä jokaisen sivuston toimittajalta, jotka lähettävät tiedot API:n kautta Algolian hakuindeksiin.

Yksinkertaisesta tarpeesta tuleekin helposti monimutkainen ja kallis projekti, jossa on paljon riippuvuuksia.

Meidän lähtökohtana on ollut, että perushaku pitää saada pystyyn 5 minuutissa ilman riippuvuuksia muihin toimittajiin keräämällä tiedot sivustojen käyttöliittymästä crawler-pohjaisesti API-pohjaisen ratkaisun sijaan.

Reaaliaikaista tietojen päivitystä varten Findkitistäkin löytyy ns. live-update -rajapinta, jonka avulla tiedot saadaan mukaan.

Miksi teidän tuote on parempi kuin vaikkapa AddSearch? Kumpikin on kuitenkin crawler-ajatuksella toimiva hakuratkaisu, ja AddSearch on kehittänyt tuotettaan paljon pidempään. Miksi joku toimisto valitsisi teidät eikä AddSearchin?

Tähän löytyy montakin syytä, joista osa on liittyy puhtaasti rahaan ja osa kehittäjäystävällisyyteen.

Meidän tulonjakopolitiikka kumppaneiden kanssa on huomattavasti reilumpi, kun olemme lähteneet selkeästi alustatoimittajan rooliin. Pääosassa tapauksista kumppanille jäävä siivu on suurempi kuin meidän.

Myös ihan kuukausihinnassa on merkittävä ero. Asiakkaat kyllä arvostavat hyvää hakua, mutta eivät halua maksaa siitä saman verran kuin verkkosivuston kokonaispalvelusta.

Kun käytämme itsekin samaa alustaa omissa asiakasprojekteissamme, meillä on ollut todella iso intressi tehdä alustasta nopeasti käyttöönotettava, mutta toisaalta helposti muokattava.

Yksi merkittävä ero on, että Findkitillä on huomattavasti helpompaa tehdä suojattu haku intranet ja extranet -käyttöön.

Joillekin asiakkaille merkittävää on myös se, että haku on suomalaisessa omistuksessa ja hakuindeksi mahdollista sijoittaa EU-alueelle.

Miksi asiakkaiden kannattaa valita joku digitoimiston oma hakuratkaisu, joka perustuu teidän tarjoamaan Findkitiin? Miksi asiakas ei vain vaadi AddSearchia tai Algoliaa käytettäväksi.

Tähän asti Findkitiä on puoltanut saavutettavuus, hinta ja käyttöönottoprojektin nopeus.

Paljonko Findkitin käyttöönotto maksaa jollekin digitoimistolle tai inhouse-tiimille? Jos digitoimisto myy asiakkaalleen saitin, jossa on Findkitiin pohjautuva haku, voiko digitoimisto laskuttaa asiakkaalta mitä tahansa?

Mikko: Alkuun pääsee 59 euron kuukausipaketilla, joka sisältää hakuindeksin 5000 sivulle ja 4 tuntia kuukausittaista crawlausaikaa. Mitään aloitusmaksua ei Findkitin suunnasta ole.

Digitoimisto tai inhouse-yhtiö voi laskuttaa Findkitin käytöönotosta ja käytöstä vapaasti oman hinnastonsa mukaan. Esimerkiksi 1500 euroa käyttöönotosta ja 120€/kk ei ole enterprise-tason hausta liikaa pyydetty.

Pitääkö digitoimiston kertoa asiakkaalle, että kyseessä on Findkit-hakuratkaisu vai voiko toimisto nimetä tuotteen miten tahansa?

Mikko: Findkit on täysin whitelabel-tuote ja nimi näkyy ainoastaan free planissa, jolla Findkitiä pääsee testaamaan ilman luottokorttia.

Kumppanit voivat nimetä oman hakuratkaisun miten tahansa, eikä taustateknologiaa tarvitse mainita.

Voiko toimisto laajentaa tai muokata FindKittiä? Voiko Findkitin päälle syntyä uusia tuotteita? Onko meillä kohta EverSearch, KnowitSearch, DudeSearch., jne? Millä tavalla nämä tuotteet voivat erota toisistaan, vai onko kyse vain markkinoinnillisesti erottelusta?

Mikko: Toimistot voivat määrittää mitä tietoja kerätään, mitä lisäkenttiä tuloksiin sisällytetään ja räätälöidä relevanssialgoritmia ja haun ulkoasua paljonkin.

Henkilökohtaisesti toivoisin, että meillä olisi hyvinkin pian EverSearch, KnowitSearch ja DudeSearch ja mahdollisimman moni WordPress-kentän kilpailijoistakin tutustuisi Findkitiin.

Tuotteet voivat erota toisistaan hyvinkin paljon sekä niillä kerättävän datan, relevanssialgoritmin toiminnan että hakukäyttöliittymän ulkoasun osalta.

Esimerkiksi yhteystietojen tai tapahtumien osalta jokin toimittaja voikin kerätä rakenteisen datan automaattisen otteen sijaan ja näyttää sen suoraan hakutuloksena, jotta käyttäjän ei tarvitse edes klikata lopulliseen hakutulokseen.

Onko teillä jo suunnitelmissa rakentaa jonkinlaiset käyttöliittymät myös asiakkaille haun optimointiin ja mukauttamiseen?

Esa-Matti Suuronen (Findkitin pääkehittäjä): Findkitin haun optimointiin tarjoamme WordPress -pluginin jolla sisällön ylläpitäjät voivat tehdä haun optimointeja suoraan WordPressin hallinnan kautta. Tällä hetkellä se tarjoaa “superwords”-sanojen määrittelyn, jolla voi tehdä tiettyihin hakusanoihin pinnattuja hakutuloksia. Muita tulossa olevia ominaisuuksia ovat sivun painotuksen säätö ja synonyymien lisäys sivun hakusanoihin. Näitä voi tehdä jo nyt myös koodin puolella generoimalla Findkit Meta Tagin sivulle, jos niitä tarvitsee lisätä ohjelmallisesti tai muihin järjestelmiin kuin WordPressiin.

Haun mukauttamiseen Findkit tarjoaa valmiin hakukäyttöliittymäkirjaston, jota voidaan mukauttaa hyvin monipuolisesti tarpeiden mukaan. Esimerkiksi hakuindeksiin voidaan crawlin yhteydessä indeksoida ns. custom fieldejä, joita voidaan näyttää suoraan hakutuloksien yhteydessä sekä filtteröidä ja järjestää tuloksia niiden mukaan. Yleinen use case olisi verkkokaupassa tuoteen hinnan näyttäminen ja sen mukaan järjestely.

Jos asiakas ostaa saitin, jossa on Findkitiin pohjautuva haku, meneekö haku uusiksi jos asiakas vaihtaa digitoimistoa vai siirtyykö hakuratkaisu saitin mukana uuden digitoimiston ylläpitoon?

Mikko: Ei mene. Crawlerin konfiguraatio on tallennettu yhteen TOML-tiedostoon, joka voidaan siirtää toisen toimittajan tilin alle, vaihtaa projektin tunniste sivuston lähdekoodiin ja jatkaa kuten ennenkin. Tämä onnistuu alle puolessa tunnissa.

Teillä on pitkä historia omien tuotteiden kanssa. Mistä lähti idea tehdäkin jotain jota muut voivat käyttää? Tämähän on aika isokin muutos teille, että lähdette palveluntarjoajaksi, joka on enemmänkin tuotteen taustalla oleva taho, eikä se tuotetta suoraan edustava taho. Onko Findkit sellainen tuote, joka joskus ehkä spinnaa jopa ulos Valusta vai onko Valu muuttumassa toisenlaiseksi firmaksi?

Kari: Kun teimme alkuperäisen hakutuotteemme, Valu Searchin, ymmärsimme tietysti nopeasti, että siihen perustuvaa bisnestä on hankala kasvattaa kumppaniverkoston kautta, koska nimi Valu ei liiemmin houkutellut kilpailijoitamme asentamaan tuotettamme omien asiakkaidensa sivustoille. Nimenvaihdos oli siis joka tapauksessa edessä, mutta samalla myös bisnesfilosofia heitti kuperkeikkaa. Syntyi Findkit, joka perustuu kumppania aidosti hyödyttävään white label -malliin. Kumppani saa käyttöönsä crawler-pohjaisen sivustohaun työkalupakin, jossa hänellä on huomattavasti enemmän valtaa speksata sitä mieltymystensä mukaisesti – ja tarvittaessa brändätä sen pohjalta oman hakutuotteensa.

Ymmärsimme nopeasti, että tämä malli on huomattavasti kiinnostavampi, koska se tuo kumppanille kannattavaa bisnestä mukanaan. Uskomme from developers to developers -malliin lujasti emmekä näe mitään esteitä muodostaa kumppanuuksia myös niiden tahojen kanssa, joiden kanssa olemme tyypillisesti kilpailleet WordPress-markkinoilla. Olen joidenkin kilpailijafirmojen toimareita jo tavannutkin ja vastaanotto idealle on ollut ilahduttavan avoin ja herättänyt kiinnostusta. Kilpailun lisäksi, kyllä tähän maahan myös yhteistyötä mahtuu. Kaikki meidän kilpailijamme ovat hienoja taloja ja olen todella ylpeä, mikäli pääsemme heidän kanssaan tekemään yhteistyötä uuden tuotteen kautta.

Kari: Findkitin spinnaaminen omaksi yrityksekseen irti Valusta on todennäköistä jossain vaiheessa. Näin menettelimme myös Showellin kanssa (showell.com), jonka liiketoimintaa lähdimme tuotekehitysvaiheen jälkeen kehittämään omana yhtiönään ja omalla brändillään.

Spin-off tuo mukanaan monia hyötyjä, esimerkiksi ulkopuolisen rahoituksen saannissa. Tällä hetkellä rahoitamme Findkitiä perusliiketoimintamme tuottojen kustannuksella eli kassastamme, mikä ei sinänsä estä eteenpäin menoa, mutta hieman hidastaa sitä.

Valu ei sinänsä ole muuttumassa “toisenlaiseksi firmaksi” ja harjoitamme WordPress-bisnestä yhtä isolla innolla kuin aiemminkin. Yksi yrityksemme tärkeistä arvoista on luovuus ja olemme huomanneet, että tutut ja totutut toimintamallit eivät ole aina niitä parhaita malleja. Siitä syystä meillä on aina ollut pelle peloton -osastolla jotain tekeillä. Nyt siellä on suurimpana hankkeena Findkit sekä muutama muu pienempi hanke.

Onko teillä kovia tavoitteita tuotteelle, esim. kansainvälisesti? Vai menettekö enemmän varovaisella ja kovin suomalaisella ”katellaan” -asenteella?

Kari: Algolian liikevaihto on 75 miljoonaa ja arvo 2,3 miljardia viimeisen rahoituskierroksen perusteella. Tyydymme vaatimattomasti tavoittelemaan markkinakakkosen paikkaa.

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa).

PSS. Algolia-hakukoneen käyttöönotosta voi lukea laajan artikkelin North Patrolin sivustolta.

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun