Markkinointitoimistojen digikisa kiihtyy – Aava & Bang Jyväskylästä

Artikkeli

Isot mainostoimistot ovat olleet viime vuosina varsin ahkeria digiyksiköidensä laajentamisessa. Moni on nähnyt WordPressin yleistymisen, ja kun samalla asiakkaiden digitekeminen on kasvanut, on ollut luontevaa panostaa myös tekniseen tiimiin.

Aava & Bang on uusin tulokas Vierityspalkin digitoimistohakemistoon. Aava & Bangilta löytyy pieni tekninen toteutustiimi, joka yhdessä ison markkinointitoimiston muiden osaajien kanssa kykenee rakentamaan kohtuullisen isojakin sivustoja asiakkailleen.

Käytännössähän WordPress-digitoimistojen markkina on jakautunut useampaan sektoriin, koska toimistojen profiileja on monenlaisia. Yksi selvä jako on etenkin markkinointipainotteisten toimistojen ja teknisempien toimistojen välillä. Tyypillisesti markkinointipainotteisemmat toimistot eivät ole teknisesti valtavan osaavia, eivätkä kykene vaativien verkkokauppojen tai räätälöityjen sovellusten toteutukseen, mutta saattavat olla hyvinkin päteviä näyttävien ja erittäin toimivien markkinoinnillisten verkkopalveluiden toteutuksessa. Aava & Bang kuuluu juurikin tähän markkinointipainotteisempien tekijöiden joukkoon.

Aava & Bang tekee kokonaisuutena hieman yli kolmen miljoonan euron liikevaihtoa, ja tähän kokoluokkaan on noustu viime vuosien aikana tasaisella kasvukäyrällä. Toimisto on perustettu alunperin tosin jo vuonna 2003, joten viime vuosina on tapahtunut huomattava kasvupyrähdys astetta isommaksi toimistoksi. Nykyisin Aava & Bangilta löytyy toimipisteet Helsingistä, Tampereelta ja Jyväskylästä.

Mainostoimistotausta näkyy myös toimiston puheissa, kaikki on suurta ja strategista ja monikanavaista. Digitaalisten palveluiden tekijänä toimisto on tosin vasta alkutaipaleella. Esimerkiksi kysyttäessä toimiston vahvuuksista digitoimistona, on vastaus käytännössä kaikkea muuta kuin digitaalisten palveluiden tekemiseen liittyvää kokemusta. Tämä kannattaa asiakkaiden huomioida näiden markkinointitoimistojen kanssa asioidessa. Ohjelmistokehitys on monelle toimistolle edelleen vain pieni tiimi, jonka olemassaolo on vain pääsylippu peliin, ei se syy, miksi asiakkaat toimiston valitsevat.

Tyypillisesti Aava & Bangin projekteihin sisältyy paljon sisällöntuotantoa, esimerkiksi valokuvausta, brändin muotoilua ja sisältöjen kirjoittamista sivustoille. Projektien kokoluokat ovat näin yleensä 30 000 – 60 000 euron välissä, joskus jopa enemmän, mutta suuruusluokka tosiaan perustuu sisällöntuotantoon, ei tekniseen vaativuuteen. Aava & Bang itsekin sanoo haastattelussa, että esimerkiksi vaativien integraatioiden kohdalla he nojaavat kumppaniverkostoon.

Aava & Bangin verrokkeja lienevät juurikin muut markkinointipainotteiset verkkosivustojen tekijät, kuten Avidly, MEOM, Genero ja Generaxion. Tässä viiteryhmässä on viime aikoina nähty myös kohtuullisen paljon HubSpot-verkkosivustototeutuksia, ja myös Aava & Bangilta löytyy jonkin verran kokemusta HubSpotista. Pääosa Aava & Bangin teknisestä kokemuksesta on kuitenkin vain WordPressiä.

Monella isolla brändillä on edelleen Suomessa vaikeuksia hyväksyä se todellisuus, että verkossa myyminen nojaa usein vahvoihin sisältöihin, eikä perinteinen näkyvyyden ostamiseen keskittynyt markkinointiosasto ole siinä aina vahvoilla. Täten moni asiakas tarvitsee kumppanikseen sisältöpainotteisia toimistoja, jotka pystyvät miettimään sisältöjä ja rakentamaan polkuja, jotka saavat asiakkaat tilaamaan uutiskirjeitä tai muutoin itse ilmaisemaan kiinnostustaan. Joskus voi olla perusteltua teetättää koko verkkosivusto tällaisella toimijalla, ja siihen perustunee tämä isojen mainostoimistojen uusi tuleminen digikentälle.

Vierityspalkin kysymyksiin vastasivat Aava & Bangin Eveliina Vähä-Ruka ja Jesse Bäck.

1) Millainen toimisto on Aava&Bang nykyisin? Teidäthän tunnetaan ehkä parhaiten mainostoimistona, mutta nykyisin teette myös verkkopalveluita.

Eveliina Vähä-Ruka: Aava & Bang syntyi vuonna 2003 ajatuksesta tarjota yrityksille jotain, mitä perinteiset mainostoimistot ja konsulttiyritykset eivät pystyneet tarjoamaan – myynnin ja markkinoinnin strategisen kumppanin, joka haluaa ja osaa ottaa vastuuta myös strategioiden arkisesta toteutuksesta. Yhdistämme työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen yritysten kasvumarkkinoinnin moottoriksi, motivoituneeksi tavoitteelliseksi toiminnaksi ja mitattavaksi kestäväksi kasvuksi. Tiimiimme kuuluu noin 60 markkinoinnin, viestinnän, johtamisen, rekrytoinnin ja valmennuksen osaajaa ja meillä on toimistot Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä ja palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti.

Uuden strategiamme mukaisesti autamme rakentamaan yrityksiä ja brändejä, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat haluavat sitoutua. Tässä työssä keskiössä on vahvan yrityskulttuurin rakentaminen sisältä ulospäin kestävän kasvumarkkinoinnin avulla. Tavoitteenamme on kehittää yrityksiä sekä niiden tapaa johtaa viestintää ja markkinointia hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja. Asiakkaidemme myynnin ja markkinoinnin kehittäminen vaatii luonnollisesti paljon myös teknologialta. Tässä työssä hyödynnämme pitkää kokemustamme vaikuttavien verkkosivujen rakentamisesta sekä mm. markkinoinnin automaatiojärjestelmien hyödyntämisestä.

2) Mitä asioita näette vahvuuksinanne digitoimistona ja WordPress-tekijänä, ja keitä vastaan kilpailette tyypillisesti? 

Eveliina Vähä-Ruka: Aava & Bangin vahvuus on laaja palvelutarjonta sekä markkinoinnin ja myynnin vahva, kokonaisvaltainen osaaminen. Digitaalisissa palveluissa kilpailemme usein teknologiataloja vastaan, jolloin tämä osaamistausta ratkaisee usein meidän eduksi. Uuden teknologian käyttöönotto tai vaikkapa uusien verkkosivujen julkaisu kun ei vielä ratkaise mitään, vaan muutoksen saavat aikaan lopulta ihmiset.

Digitaaliset kehitysprojektit jäävät helposti puolitiehen ja yhtenäinen brändi kärsii, jos toteutuksesta vastaa useampi toimija. Vahvuutenamme onkin ehdottomasti se, että pystymme ottamaan vastuun sekä brändin että digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja niiden juurruttamisesta arkeen mm. valmennuksen keinoin.

Kilpailemme tyypillisesti joko isompia teknologiataloja tai pienempiä puhtaasti verkkopalveluja ja muita digitaalisia palveluita tarjoavia tahoja vastaan. Kilpailijoita esim. Advance B2B, MEOM ja Evermade.

3) Minkäkokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia?

Eveliina Vähä-Ruka: Suurin osa projekteistamme toteutetaan keskisuurille yrityksille ja projektien budjetti on tyypillisesti 30 000–60 000 euroa. Teemme kuitenkin myös 10 000–30 000 euron kokoluokan projekteja ja osa projekteistamme on vieläkin suurempi, yli 60 000 euroa. Tällaisissa isommissa projekteissa puhutaan usein vaativimmista integraatioista ja tässä työssä hyödynnämme kumppaniverkostoamme.

4) Millaisessa asemassa WordPress on teidän toiminnassa? Teettekö muilla teknologioilla myös projekteja?

Eveliina Vähä-Ruka: WordPress on edelleen suosituin julkaisualusta asiakasprojekteissamme. Viime aikoina yhä useampi asiakkaistamme on halunnut rakentaa uudet verkkosivunsa suoraan HubSpotin päälle ja siksi tarjoamme nykyisin myös tähän mahdollisuutta. Verkkokauppa-asiakkailemme voimme tarjota sekä WooCommerce- että Shopify-toteutuksia.

5) Oletteko osallistuneet WordPress-yhteisön toimintaan tai julkaisseet esimerkiksi omia lisäosia tai teemoja?

Eveliina Vähä-Ruka: Olemme muun muassa sponsoroineet paikallista WordPress meetup -tapahtumaa ja osallistuneet WordCamp-tapahtumiin. Lisäksi tiimimme seuraa aktiivisesti WordPress Finland -slack-yhteisöä. Lisäosia tai teemoja meillä ei ole julkisessa jakelussa, vaikka toki oma starter-teema ja sitä tukevia lisäosia hyödynnämme omissa projekteissa.

6) Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä?

Jesse Bäck: Neljä web-kehittäjää, yksi käyttöliittymäsuunnittelija.

7) Oletteko itseoppineita koodareita vai onko käytännön kokemuksen lisäksi myös kouluttauduttu? Miten ylläpidätte ja kehitätte toimistonne teknistä osaamista?

Jesse Bäck: Web-kehittäjillämme on korkeakoulutausta: tiiminvetäjämme on kauppatieteiden maisteri, pääaineena tietojärjestelmätiede. Pääkehittäjämme on ohjelmistotekniikan insinööri ja toinen kehittäjämme on opinnäytetyötä vaille valmis IT-tradenomi. Myös harrastuneisuus alan osalta ulottuu jo 90-luvulle. Jesse teki muun muassa ensimmäiset verkkosivut jo vuonna 1999 ja Jouni ensimmäiset kaupalliset verkkosivut vuonna 1996. Web-kehityksen lisäksi kehittäjämme ovat osallistuneet vapaa-ajallaan esimerkiksi Unity- ja Phaser-pohjaiseen pelikehitykseen.

Tiimin viikkorutiiniin kuuluu yhteinen Mastermind group, eli vertaismentorointifoorumi. Mastermindien tarkoitus on esimerkiksi esitellä pontentiaalisia web-teknologioita, ymmärtää uusia web-kehityksen konsepteja tai ratkaista ohjelmointihaasteita yhdessä. Yrityksemme tarjoaa tiimille Pluralsight-oppimisalustan ja 10 % työajasta saa käyttää omien taitojen ja tietojen kehittämiseen.

8) Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Jesse Bäck: Tyypillisesti prosessi alkaa aina työpajalla ja määrittelyllä. Nykytilan analysoinnin ja tavoitteiden kirkastamisen jälkeen hahmotetaan myös kohderyhmät, ongelmat, ostopolut ja ratkaisuaihiot.

Sisällöntuotanto pyritään aloittamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin näkymät ja toiminnot saadaan vastaamaan lopullisten käyttötapausten tarpeita.

Seuraavana vuorossa on rautalanka-vaihe, jossa hyödynnämme Figma suunnittelu- ja prototyyppityökalua. Rautalankavaiheen tarkoituksena on mallintaa asiakaspolut, hahmottaa tarvittavat sisältölohkot sekä toiminnallisuudet ja verkkopalvelun flow ennen kuin ensimmäistäkään koodiriviä on kirjoitettu. Vaiheen lopputuotteena on tavallisimmin klikkailtava prototyyppi, jossa on myös hahmoteltu jo verkkopalvelun tulevaa kokonaisrakennetta sisällöntuottajan kanssa.

Tämän jälkeen tehdään tarkka tekninen määrittely hyväksyttyjen rautalankamallinnusten ja sisällön pohjalta. Vaiheelle tyypillisiä määrittelykokonaisuuksia ovat esimerkiksi vaadittavat sisältölohkot, toiminnallisuudet ja mahdolliset integraatiot.

Käyttöliittymäsuunnittelun ja ohjelmoinnin osalta pyritään suunnittelijan ja kehittäjän väliseen dialogiin. Laajemmat räätälöintiä sisältävät projektit viedään läpi Kanban-tyyppisesti, vaiheistaen eri työtehtävät tekijöille tai pientiimeille. Kaiken taustalla toimii aiemmista vaiheista johdettu backlog, jonka avulla toiminnot ja käyttötapaukset konkretisoituvat ja muodostuvat lopulta Figman kautta valmiiksi WordPress-näkymiksi ja -toiminnoiksi.

Koodin luettavuus ja laatu pyritään pitämään korkeana WordPress-standardien mukaisten linter-työkalujen ja vertaisarvioinnin avulla. Kaikkien projektien koodi varastoidaan git-versionhallintaa hyödyntäen. Lähtökohtaisesti pyrimme rakentamaan kaikki verkkopalvelumme Seravon toteuttaman ohjelmistopinon päälle, jolloin git-workflow on sisäänrakennettu lokaalista työstöstä deployihin.

Prosessin taustalla koko ajan tapahtunut sisällöntuotanto tukee lopullisen koodin valmistumista ja tällä pyritään myös minimoimaan yllätykset loppuvaiheen osalta.

Testausta tehdään läpi ohelmointivaiheen esimerkiksi BrowserStack-testausalustan avulla ja hyödyntäen myös niin sanottua sisäistä julkaisua, jossa loppusuoralla oleva palvelu avataan ensin meidän sisäiseen (tässä apuna erityisesti oma digimarkkinointitiimimme) ja sitten asiakkaan sisäiseen testaukseen ennen julkaisua.

9) Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne?

Jesse Bäck: Kaikki verkkopalvelut pyritään ensisijaisesti rakentamaan Seravon tuottaman WP-palvelun päälle. Hosting-palveluita emme siis tuota tai tarjoa itse, vaan asiakas tekee aina erillisen hosting-sopimuksen Seravon kanssa.

Asiakkaillemme tarjoamme tiketöintijärjestelmään pohjautuvan teknisen tuen, jossa toteutettavien toimenpiteiden hinta määräytyy tarpeen mukaan. Mikäli korjaukset menevät teknisen auditointiajan piiriin, tehdään muutokset ja korjaukset tällöin veloituksetta. Jos taas asiakas haluaa priorisoidun tuen, joka sisältää esimerkiksi tietyn määrän pienkehitystä per kuukausi, palvelu muotoillaan ja hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Useimmille asiakkaille sopivin malli on kuitenkin kerran kuukaudessa tapahtuva ohjausryhmä, jossa käsitellään kuukauden aikana tehdyt kehitystoimenpiteet, luodaan katsaus tuleviin tarpeisiin ja priorisoidaan seuraavat tehtävät, jotka tulisi olla valmiita esimerkiksi seuraavaan ohjausryhmätapaamiseen mennessä.

10) Millaista on tehdä projektia teidän kanssa asiakkaan näkökulmasta?

Eveliina Vähä-Ruka: Yhteistyö asiakkaidemme kanssa alkaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja olemme mielellämme mukana keskusteluissa jo silloin, kun asiakas tekee vaatimusmäärittelyä ja/tai kilpailuttaa mahdollisia toteutuskumppaneita. Viime aikoina olemme hypänneet mukaan yllättävän usein myös niin, että projekti on saattanut jo alkaa toisen kumppanin kanssa, mutta syystä tai toisesta hommat eivät ole sujuneet odotetulla tavalla ja me tässä vaiheessa me olemme hypänneet mukaan.

Erityistä kiitosta saamme asiakkailtamme siitä, että käytämme todella aikaa asiakasymmärryksen kerryttämiseen sekä kohderyhmäajatteluun. Emme suinkaan hyppää heti miettimään erilaisia teknisiä vaihtoehtoja toteuttaa projekti, vaan projektimme alkavat aina yhteisellä työpajatyöskentelyllä. Näissä työpajoissa tavoitteena on saada yhteinen ymmärrys mm. tavoitteista, kohderyhmistä sekä asiakaspoluista.

Asiakkailtamme saamme usein kiitosta myös viestinnän sujuvuudesta sekä läpinäkyvyydestä. Viestinnässä olemme joustavia esim. käytettävien viestintäkanavien suhteen. Voimme hyödyntää tässä asiakkaasta riippuen esimerkiksi Teamsia tai Slackia.

Asiakkaat voivat luottaa kanssamme myös siihen, että esimerkiksi projektin budjetti ei yhtäkkiä nouse taivaisiin tai laskulle ilmesty muita piilokuluja, jotka ovat varsin yleisiä erityisesti pidemmissä IT-projekteissa.

11) Millaisia digitaalisen markkinoinnin palveluita tarjoatte asiakkaillenne?

 • Sisältömarkkinointi
 • Digimarkkinointi ja -mainonta (Google Ads + some)
 • Analytiikka
 • SEO
 • Digimarkkinoinnin suunnitelmat
 • Digimarkkinoinnin kk-palvelu
 • Digimarkkinoinnin mittaaminen ja raportointi
 • Markkinoinnin automaatio (HubSpot, Active Campaign)
 • Sähköpostimarkkinointi

12) Mistä referenssiprojektista olette olleet viime aikoina erityisen ylpeä? Miksi?

Eveliina Vähä-Ruka: ADMICOM: Pääsimme sekä uudistamaan verkkosivun ja selkeyttämään palveluvalikoimaa, myös rakentamaan digitaalisen myyntikanavan Adminet Lite -tuotteelle. Lopputuloksena toteutimme raikkaat ja uudistuneet WordPress-sivut, joiden ilmeeseen pääsimme kuvamaailman osalta myös vaikuttamaan. Sivustolta on mahdollista myös ostaa Admicom Lite -toiminnanohjausjärjestelmä integraatioratkaisun avulla.

>> Aava & Bang Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 900 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun