Sähköpostimarkkinoijan opas selventää perusasioita

Perttu Tolvanen

Sähköpostimarkkinointi on edelleen varsin vähän käytetty verkkomarkkinoinnin muoto. Osittain syynä lienee sen käytänteiden tuntemattomuus ja sen käytännön toteutuksen haasteet.

Näihin haasteisiin on lähtenyt vastaamaan Oululainen Koodiviidakko joka on tuottanut sähköpostimarkkinoinnin oppaan. Opas on reilun 40 sivun mittainen ja ladattavissa pdf-muodossa sahkopostimarkkinointi-info -sivustolta.

Lataa sähköpostimarkkinoinnin opas.

Sähköpostimarkkinointiin liittyy esimerkiksi paljon erityiskäsitteistöä ja mainostajan pitää ymmärtää asiakastietojen ja rekisterien ylläpitämisestä ainakin perusasiat.

Myös teknisestä näkökulmasta sähköpostimarkkinointi on haasteellista. Tavallisesti web-kehityksessä kun taistellaan vain muutaman selaimen kanssa, niin sähköpostikirjeiden kohdalla vastassa on kymmenien erilaisten ohjelmistojen sekamelska.

Erityisen ongelmallisia ovat Lotus Notes ja Outlook -ohjelmistojen eri versiot jotka ovat yritysmaailmassa erittäin yleisiä kumpikin. Ohjelmistojen käyttöliittymät ja toiminnot myös poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi ‘sähköpostin avaaminen’ ei ole ollenkaan yksiselitteisesti määriteltävissä ja mitattavissa oleva asia.

Muutenkin mittaukseen liittyvät asiat ovat sähköpostimarkkinoinnissa kovin vaikeita. Opas onneksi korostaa myös sähköpostin ulkopuolisten asioiden mittaamista. Yleensä kun tavoitteena on saada aikaan jotain toimintaa joko sivustolla tai jossain muualla. Esimerkiksi kaikkia välivaiheita ei kannata mitata vaikka se mahdollista olisikin.

Koodiviidakon julkaisema reilu 40-sivuinen opas ei ole mikään kaiken kattava raamattu, mutta käy läpi perusasiat ja antaa ihan päteviä vihjeitä aloittelevalle sähköpostimarkkinoijalle.

Opas myös antaa hyviä vinkkejä sisällöllisiin asioihin, mutta valitettavasti ei sisällä käytännössä lainkaan todellisia esimerkkejä.

Opas on luonteeltaan käytännönläheinen, mutta kovin yleisellä tasolla sisällöltään. Joitain hyvin konkreettisiakin vinkkejä oppaaseen on saatu kerättyä, mutta enemmänkin olisi kaivattu. Esimerkiksi vinkit toimistotyöläisten tavoittamisesta parhaiten tiistaisin ja torstaisin, ja yrittäjien tavoittelu taas viikonloppuisin, voivat hyvinkin olla monelle sähköpostikirjeitä lähettelevälle markkinointi-ihmiselle uusia asioita.

Parhaiten opas soveltuu markkinointi- ja viestintäihmisille jotka eivät ole sähköpostimarkkinoinnin kanssa olleet kovin paljoa tekemisissä. Opas painottaa hyvin esimerkiksi sähköpostipohjan testaamisen merkitystä ja kuluttajaviestinnässä vaadittavaa tarkkuutta.

Lopussa on myös hyviä vinkkejä sopivan kumppanin ja sähköpostimarkkinointiohjelmiston valintaan. Sähköpostimarkkinointiohjelmistojahan on markkinoilla hyvin kirjavasti. Osa ohjelmistoista on 1) uudelleenbrändättyjä kolmansien osapuolien ohjelmistoja, 2) osa on itse kehitettyjä tuotteita ja 3) osa on sitten jonkun toisen tuotteen kylkeen kehiteltyjä.

Mitenkään puolueeton katsaus kyseinen opas ei markkinaan ole(Koodiviidakolla on oma tuote Postiviidakko) ja opas ei esimerkiksi käsittele lainkaan tilanteita joissa palveluna ostettava sähköpostimarkkinointiohjelmisto ei ehkä olekaan se paras vaihtoehto.

Kun tiedostaa ja huomioi puolueellisuuden oppaan sisällöissä, voi oppaasta saada irti hyvän yleiskatsauksen sähköpostimarkkinoinnin haasteisiin ja hyviin käytäntöihin.

Aiheet: Digitaalinen markkinointi, Verkkomainonta

Perttu Tolvanen

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja omistaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka auttaa asiakkaita suunnittelemaan digitaalisia palveluita, valitsemaan sopivimmat teknologiat, kilpailuttamaan osaavimmat kumppanit ja varmistamaan budjetin ennustettavuuden. Ota yhteyttä Perttuun!

Comments are closed.