WordPress-kentän haastaja Lahdesta: Tammi Digital

Artikkeli

WordPress-markkina on siitä erikoinen markkina Suomessa, että todella hyvää osaamista löytyy todella paljon pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Voi jopa esittää väitteen, että merkittävä osa kaikkein kovimmista tekijöistä on nimenomaan maakunnissa. Täten on luontevaa, että maakunnista ponnistaa säännöllisesti myös uusia toimijoita markkinaan. Tammi Digital Lahdesta kuuluu näihin tuoreisiin markkinan haastajiin. Digitoimisto on kohtuullisen tuore historialtaan, mutta on onnistunut jo saamaan hyvän kokoisia projekteja referenssilistalleen.

Syksyllä 2021 otetussa kuvassa Oakhill-ryhmän ihmiset, mukaanlukien Tammi Digital.

Tammi Digital tulee Vierityspalkin Toimistot-hakemistoon suoraan yli 300 000 euron liikevaihtoa WordPressillä tekevien toimistojen sarjaan. Referenssejä tälle reilun kymmenen hengen digitoimistolle on kertynyt varsin monen kokoisista projekteista, mikä kuvastaakin myös toimiston omaa näkemystä tekemisestään. Tammi Digital pyrkii tekemään niin pieniä, alle 10 000 euron projekteja, kuin isompia, jopa 60 000 euron urakoita.

Laajaa projektikirjoa selittänee osittain ympärillä oleva markkinointikonserni, jolla lienee myös monenkokoisia asiakkuuksia. Maakunnissa toimiville digitoimistoille projektien kirjo on myös tyypillisempää, kun erikoistumiseen ei välttämättä ole samalla tavalla mahdollisuuksia. Tästä huolimatta, laaja projektikirjo ei ole asiakkaiden näkökulmasta välttämättä hyvä asia, koska tällöin toimiston työtavat ja menetelmät eivät yleensä pääse vakiintumaan samalla tavalla. Alle kymppitonnin saitin toteutus muutamassa viikossa on aivan toisenlainen ohjelmistoprojekti kuin yli 60 000 euron urakka, joka todennäköisesti tarkoittaa useamman kuukauden tiivistä yhteistyösuhdetta.

Ei toki ole mahdotonta tehdä erityyppisiä projekteja saman katon alla, mutta asiakkaiden on syytä tiedostaa, kumpaan tekemisen kategoriaan oma projekti kuuluu.

Esimerkiksi tässä artikkelissa Tammen kuvaama suunnitteluvaihe ja siihen liittyvät työpajat ja muut palvelumuotoilun menetelmät tuskin ovat mahdollisia pienissä projekteissa, vaan käytännössä toimiston vastaukset kertovat juuri näistä isoista urakoista, joissa myös suunnitteluvaihe voi olla merkittävä investointi.

Asiakasprofiililtaan Tammi on myös melko kirjava, tehden projekteja yrityksistä julkishallintoon. Ehkä selkein profiili heillä on oppilaitospuolella, koska ovat tehneet useamman oppilaitoksen sivustoja.

WordPress-yhteisöosallistumista Tammi ei ole vielä tehnyt, eikä ole myöskään julkaissut omia koodinpalasiaan maailmalle. Tämä on kuitenkin aika tyypillistä nuorille toimistoille, jotka eivät ole välttämättä erityisen teknisellä profiililla liikkeellä. Tammen selkeimmät vahvuudet ovatkin yhteistarjonnassa Oakhill-ryhmän kanssa, jolloin Tammi Digitalin WordPress-osaaminen täydentyy digimarkkinoinnin ja sisällöntuotannon palveluilla.

Tammi Digital on näin kohtuullisen tyypillinen haastajasarjan digitoimisto, joka vielä ehkä hakee omaa asiakaskuntaansa ja tekemisen tapaansa, mutta voi tarjota monelle asiakkaalle nälkäisen vaihtoehdon – erityisesti jos oma kunnianhimo ja palvelun laajuus on huomattava, mutta budjetti ei välttämättä ole aivan samalla tasolla.

Vierityspalkin kysymyksiin vastasi Tammi Digitalin ja Oakhill-ryhmän perustaja Manu Mesimäki.

Kysymys: Mistä ja miksi Tammi Digital on saanut alkunsa?

Tammi Digital perustettiin markkinointiviestinnän ulkoistettuihin palveluihin erikoistuneen Oakhill Oy:n tytäryhtiöksi syksyllä 2018. Verkkosivustoihin ja digitaalisen asioinnin palveluihin erikoistunut ohjelmistotalo oli luontainen jatkumo, koska tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti siten, että kaikki modernin myynnin ja markkinoinnin palvelut löytyvät saman katon alta. Verkkosivut ja digitaalisen asioinnin palvelut ovat keskeinen osa toimivaa myynti- ja markkinointikoneistoa.

Tammea perustettaessa iso vaikutin oli myös aiemmat kokemukset asiakkaana olemisesta. Muistan laskeneeni, että olin itse käyttänyt lähes 15:sta eri ohjelmistoyrityksen palveluita vuosien varrella ja valitettavan usein pettynyt lopputulokseen. Aikataulut pettivät, hinta ei pitänyt paikkaansa eikä laatukaan sitä, mistä oltiin sovittu.

Olin jo pitkään suunnitellut starttaavani ohjelmistoyrityksen, joka yksinkertaisesti tekee sen minkä lupaa. Syksyllä 2018 meillä oli tiimi kasassa ja aloitimme toimintamme.

Se, että tekee sen minkä lupaa on todella paljon luvattu, eikä meidänkään matka ole ollut helppo, mutta olen ylpeä siitä, miten nopeasti olemme kyenneet rakentamaan Tammesta ammattimaisesti toimivan ja taloudeltaan kestävässä kunnossa olevan velattoman yrityksen, jossa perusasiat ovat niin prosessien kuin kyvykkyyden osalta hyvällä mallilla

Tammi Digitalin nimellä on myös hauska historia. Emoyhtiön Oakhillin omistajapariskunta Marika ja Manu Mesimäellä on Janakkalan Turengissa vanha harrastemaatila nimeltä Tammenmäki. Oakhill Oy on siitä suora käännös, joten Tammi Digitalinkin juuret juontavat ainakin nimen osalta Kanta-Hämeeseen, vaikka yrityksenä olemmekin erittäinen urbaanista Lahesta, ilman d:tä.

Kysymys: Mitä asioita näette vahvuuksinanne digitoimistona ja WordPress-tekijänä, ja keitä vastaan kilpailette tyypillisesti?

Tammen asiakaskunta koostuu sekä julkisen, että yksityisen puolen toimijoista. Keväällä 2021 kirjasimme palvelulupaukseemme, että kaikki Tammen toteuttamat sivustot huomioi saavutettavuuden näkökulman. Vaikka se edelleen on lähes yksinomaan julkisen puolen tarjouspyyntöjen vaatimuksissa, pidämme itsestään selvänä, että kaikki asiakkaamme haluavat palvella myös niitä noin 1.2 miljoonaa suomalaisista, jotka tarvitsevat jonkin asteista digitaalista saavutettavuuta. Tämä on myös arvovalinta, yksi Tammen arvoista on Ohjelmistoja ihmisiltä ihmisille.

Yksi isoista vahvuuksistamme on kyky tarjota ammattimaisen verkkopalvelukehityksen lisäksi sisällöntuotantoon ja visuaaliseen suunnitteluun liittyvät palvelut samassa paketissa, samalta luukulta.

Lähes poikkeuksetta asiakkaidemme verkkosivujemme kehitys lähtee liikkeelle perussuunnitteluvaiheesta. Kutsumme sitä myös palvelumuotoiluvaiheeksi vaikkakin se metodiikka on meillä käytössä koko projektin ajan. Tämä vaihe koostuu ennakkotyöstä, jossa palvelumuotoilun menetelmin kartoitamme ensin asiakkaamme strategiaa, liiketoiminnan tavoitteita, teemme kilpailija-analyyseja ja haastattelemme asiakkaan sidosryhmiä, jonka jälkeen fasilitoimme asiakkaan nimeämälle ydinryhmälle työpajavaiheen. Perussuunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyy laaja ja kattava dokumentaatio tutkimusvaiheen löydöksistä sekä konkreettinen ehdotuksemme verkkopalvelun rakenteesta (wire frame) ja sisällöistä sekä myös tulevista markkinointitoimenpiteistä, joilla johdatetaan kohderyhmän edustajia kyseiseen verkkopalveluun .

Etenkin julkisissa kilpailutuksissa tyypilliset kilpakumppanit ovat meitä paljon isompia toimijoita, kuten Geniem, Valu ja Poutapilvi. Olemme vielä haastajan asemassa ja kasvatamme määrätietoisesti omaa kyvykkyyttämme tarjota asiakkaillemme sitä tavoitteeksemme asettamaamme parasta asiakaskokemusta.

Kysymys: Minkä kokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia?

Käynnistimme keväällä 2021 ison muutosvaiheen, jossa kasvatamme määrätietoisesti kyvykkyyttämme tuottaa tehokkaasti niin pieniä (alle 10.000€) verkkosivustoja kuin myös olla ammattimainen kumppani merkittävästi suuremmissa, useiden kymmenien tuhansien eurojen projekteissa. Pieniä ja suoraviivaisia verkkosivu- ja verkkokauppaprojekteja varten olemme kehittäneet Tammi Ketterä -konseptin, joka perustuu tuottamiimme Tammi Blocks -elementteihin ja WordPress Gutenbergin monipuoliseen hyödyntämiseen.

Vuonna 2021 teimme kymmeniä alle 10.000€ projekteja sekä aloitimme useita 10-30.000 € arvoisia projekteja, muutamia 30-60.000€ kokoluokkaan istuvia projektia ja yhden selkeästi yli 60k€ projektin.

Kysymys: Millaisessa asemassa WordPress on teidän toiminnassa? Teettekö muilla teknologioilla myös projekteja?

WordPress ja WooCommerce ovat pääasialliset alustat, joiden ympärillä toimimme.

Kysymys: Oletteko osallistuneet WordPress-yhteisön toimintaan tai julkaisseet esimerkiksi omia lisäosia tai teemoja?

Emme ole osallistuneet yhteisön toimintaan, emmekä ole julkaisseet lisäosia tai teemoja.

Kysymys: Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä?

Omia kehittäjiä Tammi Digitalissa on tällä hetkellä seitsemän ja pari uutta osaajaa palkataan heti kun sopivat löytyvät. Meillä on myös jatkuvasti useampi harjoittelija paikallisesta ammattikorkeakoulusta ja luonnollisesti käytämme myös paljon alihankintaa.

Kysymys: Oletteko itseoppineita koodareita vai onko käytännön kokemuksen lisäksi myös kouluttauduttu? Miten ylläpidätte ja kehitätte toimistonne teknistä osaamista?

Kaikki kehittäjämme ovat saaneet AMK-tason koulutuksen. Lisäksi kehittäjämme kouluttautuvat omatoimisesti Tammi Digitalin tukemana ja kannustamana. Olemme ottaneet käyttöön hacks-tyyliset kehityspäivät, jossa pureudumme sekä tutustumme yhdessä alan uusiin teknisiin trendeihin. Henkilöstömme on hyvin motivoitunutta oppimaan uutta ja kehittymään, joten erillistä koulutusohjelmaa ei tarvita.

Kysymys: Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Projektit toteutetaan hyödyntäen ketterää kehittämistä sekä kehittämisen aikana jatkuvaa testausta. Toimintamalleissa meillä mukana on jokaisessa projektissa staging-production malli sekä ohjelmistokehittäjäkohtaiset development-versiot. Projektien hallintaan käytämme Favroa ja lähdekoodin hallintaan versiohallintaa.

Kysymys: Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne?

Olemme vuodesta 2019 lähtien tarjonneet asiakkaillemme teknisen ylläpidon palvelua, Tammi Ylläpito -palvelua. Sen perus ajatus on tarjota semi-automaattinen palvelu, jossa huolehdimme viikottain alustan ja lisäosien päivityksistä. Päivitykset tehdään kuitenkin aina ylläpitohenkilöstön valvonnassa. Ylläpidon keskiarvo vaihtelee sivuston laajuudesta riippuen 95-360 €/kk.

Palvelu perustuu kehittämäämme omaan hallinta- ja valvontaohjelmistoon, jonka merkittävä vahvuus on palvelinriippumattomuus. Emme siis edellytä hosting-palveluiden hankkimista Tammelta ja tuemme pilven lisäksi myös asiakkaan on-premise ratkaisuja.

Hosting-palveluita emme aktiivisesti tarjoa ellei asiakas sitä erityisesti edellytä. Silloin kumppanimme on Valtti ja tekniikkana pääsääntöisesti Jelastic-pohjaiset ratkaisut.

Kysymys: Millaista on tehdä projektia teidän kanssa asiakkaan näkökulmasta?

Projektit toteutetaan hyödyntäen ketterän ohjelmistokehityksen perusperiaatteita. Pidämme asiakkaan kanssa tiiviisti yhteydenpitoa suunnittelusta tuotantoon ja siitä julkaisuun. Käytännössä suunnittelujakson alkuvaiheilla määritetään workshopit, joiden avulla itse suunnitteluvaihe toteutetaan mahdollisimman asiakaskeskeisesti.

Tuotantovaiheeseen siirryttäessä projekti pilkotaan selkeisiin osa-alueisiin ja samalla siirrytään tapaamisissa kiinteisiin 1-2 viikossa toteutettaviin customer weeklyihin. Asiakkaan ymmärrystä projektin kokonaistilanteesta pidetään yllä weeklyissä ja lisäksi asiakkaalla on pääsy kehitysympäristöön, jossa hän pääsee itse tutustumaan ohjelmistotuotteeseen.

Yhteistyön aikana osallistamme asiakasta sopivassa määrin, jotta voimme varmistua, että asiakas saa lopputuotteen sellaisena kuin olemme yhdessä projektin alussa suunnitelleet. Asiakasta osallistetaan projektiin matkan varrella eri toteutusvaiheissa, jotta voidaan vielä varmistaa yhteinen näkemys ja ymmärrys projektin lopputuloksesta ja tietysti myös tyytyväinen asiakas, joka tietää missä mennään ja mitä tapahtuu projektin missäkin vaiheessa ja mitä häneltä odotetaan.

Lisäksi meillä on asiakaskohtaisesti nimetyt tiimit ja yhteyshenkilöt projekteissa. Silloin kun asiakas ostaa Oakhillitä myös sisällöntuotannon, tiimimme työskentelevät yhdessä projekteissa vieden asiakasta kohti hyvää lopputulosta.

Kysymys: Millaisia digitaalisen markkinoinnin palveluita tarjoatte asiakkaillenne?

Emoyhtiömme Oakhill vastaa meillä digitaalisen markkinoinnin tuottamisesta asiakkaillemme. Oakhillin palvelukonsepti perustuu markkinoinnin myyntiin palveluna, MaaS (Marketing as a Service). Laajan kuukausipalvelun ostaneiden asiakkaiden kuukausipalveluun kuuluu useimmiten sisältömarkkinointi (tuotamme kuukausittain sisältöjä verkkopalveluun, esim. asiakascaset, asiantuntija-artikkelit, blogit ja muut jutut sekä kuvituskuvat, meillä on oma valokuvaaja), sisältöjen jakamiset eri sosiaalisen median kanaviin (useimmiten Facebook, Instagram, LinkedIn), Google Ads -mainonta (aina tilin avaamisesta kampanjarakenteiden suunnitteluun ja mainonnan ylläpitoon ja raportointiin), Facebook Business Manager -tilien ja mainonnan suunnittelu ja ylläpito ja samoin LinkedIn Campaign Managerin ylläpito ja mainonta. Teemme myös hakusanaoptimointia verkkosivuille.

Lisäksi lähetämme asiakkaidemme uutiskirjeet (MailChimp työkalu yleisimmin käytössä) ja erilaiset kampanjakirjeet. Suunnittelemme ja toteutamme myös erilaisia digitaalisen markkinoinnin kampanjoita, joihin liittyy kampanjakohtaisten landing pagejen suunnittelu ja sisällöntuotanto sekä niille kohdennettu mainonta ja konversioiden seuranta. Teemme lisäksi digitaalista sisältöä muihin kuin asiakkaidemme kanaviin, tuotamme esim. advertoriaaleja ja teemme bannerimainontaa eri alustoihin, joista johdamme liikennettä asiakkaiden verkkosivuille. Mittaamme tekemistämme kuukausittain ja raportoimme asiakkaillemme toimenpiteiden datan ja teemme kehitysehdotuksia sen perusteella. Meillä on asiakkaiden kanssa kuukausittaiset palaverit, joissa käymme läpi edellisen kuukauden tuloksia ja suunnittelemme yhdessä tulevia.

Kysymys: Mistä referenssiprojektista olette olleet viime aikoina erityisen ylpeä?

Keuda.fi eli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän verkkosivusto oli kokoluokassaan meille hyvin merkittävä projekti ja olikin yksi suurimmista vuonna 2021 julkaisemistamme WordPress- projekteista. Se on meille erityisen tärkeä myös siksi, että pääsimme hyödyntämään uutta, palvelumuotoiluun ja asiakkaan sidosryhmien vahvaan osallistamiseen perustuvaa projektimalliamme ensimmäistä kertaa tässä kokoluokassa.

>> Tammi Digital Vierityspalkissa

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 900 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun