Yli viisi vuotta WordPressiä: Redland Helsingistä

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 3 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Miltton terästää digitoimistoprofiiliaan.

Redland edustaa mainostoimistoja, joiden digiyksiköstä on kasvanut varsin uskottava tekijä WordPress-kentällä. Moni mainostoimistohan tekee verkkosivustoja asiakkailleen, mutta hyvin harva mainostoimisto kykenee nostamaan teknisen tekemisen tasoa perussaiteista vaativampiin digiprojekteihin. Redland on tässä ainakin referenssien ja liikevaihdon näkökulmasta onnistunut.

Kuvassa Redlandin digitiimi.

Vierityspalkin Toimistot-hakemistossakin on Redland ollut jo hyvän aikaa, ja referenssejä on kertynyt vuosien aikana huomattava määrä. Viime vuosina joukossa on ollut tasaisesti myös isoja toteutuksia, joiden sisällä myös vaativia integraatioita ja räätälöityjä osuuksia.

Vierityspalkin tähtiluokituksissakin Redland yltää kahden tähden luokkaan sekä integraatiokokemuksessa että verkkokauppakokemuksessa. WordPress-projekteista myös kertyy jo yli miljoonan verran liikevaihtoa vuodessa, joten Redland on nykyisin alan isoimpien toimistojen joukossa.

Siirtymä isojen joukkoon on ollut kohtuullisen nopea. Vuoden 2015 lopussa Redlandin WordPress-tiimi oli vain kuusi henkeä ja laskutuksessa oltiin juuri ja juuri yli 300 000 euron.

Täysiveriseksi ohjelmistofirmaksi ei Redlandin digitiimiä ehkä vielä kehtaa kutsua, mutta ison mainostoimiston sisällä olevana teknisenä yksikkönä se epäilemättä on ehdotonta eliittiä. Tyypilliset projektit ovat isoissa mainostoimistoissa kuitenkin aika erilaisia kuin puhtaissa softafirmoissa, mukana on usein paljon ei-teknisiä osa-alueita, esimerkiksi brändin rakentamista.

Redlandin läheisimmät kilpailijat löytyvätkin toimijoista, joille brändien rakentaminen ja digimarkkinointi on myös osa monia projekteja. Esimerkiksi Avidly, Generaxion ja MEOM ovat samassa liikevaihtokategoriassa olevia samantyyppisiä toimistoja. Astetta pienempiä toimistoja ovat muun muassa Paper Planes, redandblue, Miltton Digital.

Lähes neljän miljoonan euron kokonaisliikevaihdolla Redland on alan isoimpia toimijoita, joten asiakkaina on myös varsin isoja brändejä. Tosin Redlandin referenssejä selatessa huomaa myös toimiston melko vahvan B2B-painotuksen. Referensseissä on paljon yrityksiä, jotka eivät ole kuluttajille kovin tunnettuja.

Kuluttajille tunnetumpia brändejä edustaa esimerkiksi Rinta-Joupin autoliike, jonka verkkopalvelut ovat Redlandin rakentamia. Tyypillisten asiakkuuksien kokoluokka onkin noussut Redlandilla tasaisesti, eivätkä yli 30 000 euron ja jopa yli 60 000 euron hankkeetkaan ole enää harvinaisia Redlandille. Täten Redland voi toimia ajoittain hyvänä haastajana markkinan teknisesti painottuneemmille toimistoille.

Vierityspalkin kysymyksiin vastasi Redlandin digitiimin vetäjä Raila Lassila. Kysymykset lihavoituna.

Mikä sai teidät aikanaan vaihtamaan WordPressiin ensimmäisten joukossa?

Tätä pääsin kysymään vanhemmilta redlandereilta, sillä liityin porukkaan vuonna 2012, jolloin WordPress oli jo valikoitunut meille tärkeimmäksi julkaisujärjestelmäksi.

Konkarit kertoivat, että huomasimme WordPressin ajavan nopeasti ohi sen aikaisista suljetuista CMS-työkaluista. Meillä oli myös oma, hyvin simppeli ylläpitotyökalu. Hylkäsimme kuitenkin sen, kun huomasimme WordPressin mahdollisuuksien kehittyvän nopeasti. Myös asiakkaamme ihastuivat WordPressiin ja se tietenkin tuki tätä kehitystä.

Millaisessa asemassa WordPress on teidän toiminnassa nykyisin?

Nykyään teemme pääosan verkkosivustototeutuksista WordPressillä. Usein toive julkaisujärjestelmästä saattaa tulla asiakkaan puolelta, mutta moneen tilanteeseen pystymme suosittelemaan WordPressiä vilpittömästi parhaana ratkaisuna.

Millä muilla teknologioilla tai tuotteilla teette web-palveluita?

Erilaiset headless-ratkaisut ovat meillä tällä hetkellä tarkemmin tutkittavana, ja tilanteen niin vaatiessa, pystymme laajentamaan toteutuksia tälle sektorille.

Lisäksi olemme tehneet verkkosovelluksia muun muassa Reactilla, NextJS:llä, Vuella ja aikaisemmin Angularilla. Liityimme juuri HubSpotin kumppaniksi ja siten HubSpotin oma CMS tulee olemaan osana työkalupakkiamme tulevaisuudessa.

Mikä on muuttunut eniten vuoden 2015 ja 2020 välillä toiminnassanne?

Yrityksemme on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2015 meitä oli keskimäärin 15 henkilöä koko firmassa, vuoden 2020 lopussa työntekijöitä oli 48. Nykyään meitä on digitaalisia palveluita kehittävässä Dev&Design-tiimissä yli 20 henkilöä. Tämä kasvu on auttanut meitä laajentamaan projektien kokoa ja syventämään osaamista. Digitaalisen markkinoinnin osaajia on tämän ajanjakson aikana rekrytoitu markkinoinnin tiimiimme useita ja se tekeminen on nivottu sujuvasti yhteen verkkopalveluiden kehityksen kanssa.

Mikä on teidän näkökulmasta muuttunut web-alalla eniten verrattuna 2015 vuoteen?

Yleisesti voi mielestäni todeta, että ostajien ymmärrys verkkopalveluista on kasvanut merkittävästi. Saamme laadukkaita ja fiksuja tarjouspyyntöjä ja ostajat osaavat vaatia järkeviä toteutuksia.

Kokonaisuuden ymmärrys ja sen vaatimus on kasvanut, mikä tekee verkkopalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta osan markkinoinnin ja myynnin mahdollistamisen kokonaisuutta. Tämä osaltaan on ollut tukemassa käsitystä siitä, että verkkopalvelun toteutus on enemmänkin prosessi kuin yksittäinen projekti. Käyttäjäkokemuksiin ja dataan perustuva jatkokehitys, digimarkkinointi ja tekninen ylläpito – näiden kaikkien rooli on kasvanut.

Minkä kokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia?

Osaamisemme, toimintatapamme ja työkalumme soveltuvat erityisen hyvin keskikokoisten (40-80 htp) projektien tekoon ja skaalautuvat toki laajempiinkin toteutuksiin ja jatkuvan kehityksen malliin.

Oletteko tehneet verkkokauppoja asiakkaillenne?

Verkkokauppaprojekteja on asiakkaillemme tehty kymmeniä. Verkkokauppa- ja erityisesti integraatio-osaamisemme on noteerattu myös Vierityspalkissa.

Millaisia digitaalisen markkinoinnin palveluita tarjoatte asiakkaillenne?

Teemme ihan käytännössä niin hakukonemainontaa kuin hakukoneoptimointia, verkkomainontaa, some-markkinointia kuin yleisemmin autamme asiakkaita löytämään heille sopivat digitaalisen markkinoinnin keinot ja kanavat. Olkoon se sitten markkinoinnin automaatiota, sähköpostimarkkinointia tai vaikkapa Amazon-verkkokaupan hyödyntämistä, niin Redlandin laajasta osaajajoukosta löytyy apu.

Teettekö räätälöityjä web-sovelluksia?

Teemme myös räätälöityjä web-sovelluksia asiakkaillemme. Kokemusta tällaisista meiltä löytyy muutaman kuukauden nopeista MVP-versioista (esimerkiksi GymPlus) aina usean vuoden kehityshankkeisiin (esimerkiksi ShopperTrak). Vahvuutemme räätälöidyissä verkkosovelluksissa on tällä hetkellä enemmän moderneissa Javascript-frontendeissa, mutta tarvittaessa myös Node tai PHP-pohjaiset backend-ratkaisut onnistuvat räätälöidysti.

Web-sovelluskehitystämme ohjaa vahvasti se, että emme halua muodostaa liian syviä tunteita mitään yksittäistä teknologiaa kohtaan, vaan pyrimme löytämään asiakkaillemme parhaat mahdolliset teknologiat heidän tarpeisiinsa. Eniten kokemusta meiltä löytyy mm. React, NextJS, Vue ja Angular -pohjaisista frontend-toteutuksista ja NodeJS- sekä PHP-pohjaisista backend-toteutuksista.

Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä?

Meillä on tällä hetkellä palkkalistoilla 12 kehittäjää. Lisäksi hyödynnämme yhteistyöverkostoamme sekä satunnaisesti freelancereita toteutuksissa tarpeen mukaan.

Miten ylläpidätte ja kehitätte toimistonne teknistä osaamista?

Meillä on tehty jokaiselle työntekijälle kehityssuunnitelma, joka tähtää ammatillisen osaamisen kehittämiseen tai joissain tapauksissa jopa ensisijaisen työroolin muuttamiseen. Kehityshankkeita tehdään ryhmätöinä ja niihin pyritään kiinnostuksen kohteiden mukaan osallistamaan ydintiimi. Pyrimme osallistumaan alan tapahtumiin, kuten WordCampeihin ja hankimme koulutuksia joko koko tiimille tai täsmäiskuina pienemmälle porukalle. Udemyn kurssit ovat näin etäaikana toimineet hyvin. Lisäksi meillä on erilaisia olemassa olevan osaamisen jakamiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten sisäiset koulutukset ja best practices -sessiot.

Kuinka tekniseksi kuvailisit toimistonne kokemusta?

Meidän lähtökohtamme on löytää liiketoiminnallisesti optimaalisin ratkaisu asiakkaalle. Olemme tietoisesti rajanneet omaa teknisen osaamisemme kenttää, sillä kaikkea ei voi uskottavasti osata itse.

Tekninen ymmärryksemme ja osaamisemme ongelmanratkaisuun ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun on kuitenkin vahva. Mikäli huomaamme, ettei oma tekninen osaamisemme skaalaudu tarpeeksi optimaalisimman ratkaisun toteuttamiseen, etsimme toteuttajatahoksi jonkun luotettavan kumppanin verkostostamme.

Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Projektikokojen ja -työryhmien kasvaessa olemme kokeneet tarvetta kehittää käytäntöjämme yhtenäisemmiksi. Kun samaa projektia kehittää useampi kehittäjä, yhdessä sovitut käytännöt ja yhtenäiset työkalut ovat onnistumisen edellytyksiä, ja tehostavat tekemistä.

Kaikki kehitystyömme tapahtuu lokaalisti kehittäjien työasemilla. Meillä on käytössä yhteinen starter-paketti WordPress-sivuston luomiselle, joka toimii hyvin lähtökohtana valtaosaan isompiakin projekteja. Starter-paketti huolehtii, että esimerkiksi projektin tarvitsemat koodiriippuvuudet ovat kaikilla kehittäjillä ajan tasalla. Meillä käytössä näiden hallitsemiseen on esimerkiksi Composer ja NPM. Composerilla jaellaan myös WordPress plugin repositoryn lisäosat, jotka ovat sivuston toiminnan kannalta kriittisiä. Olemme rakentaneet myös omaan käyttöömme Composer repositoryn, jolla saamme hallitusti jaeltua käyttämiämme maksullisia lisäosia.

Toinen tärkeä osa isompia kehitysprojekteja on lähdekoodin versionhallinta, jossa käytämme Gittiä. Gitin branchien ansiosta useampi kehittäjä voi kehittää projektia samanaikaisesti toisistaan riippumatta.

Lähes poikkeuksetta julkaisukäytössä on erilliset staging- ja tuotantoympäristöt. Suurin osa uusista projekteistamme käyttää continuous deployment lähestymistä, joka tarkoittaa sitä, että kehitystyö tapahtuu omilla feature brancheillaan, jotka valmistumisen ja testauksen jälkeen viedään staging- tai tuotantoympäristöön automaattisesti. Staging-ympäristöllä niin projektityöryhmä kuin asiakaskin voi varmistaa muutosten toimivuuden ennen niiden tuotantoon viemistä.

Valtaosa projekteistamme viedään läpi kanban-henkistä prosessia käyttäen. Tämä lähestyminen vaatii, että sivuston tai sovelluksen toiminnallisuudet puretaan riittävän pieniin palasiin, jotka kehittäjien on helppo toteuttaa ja joiden etenemistä projektinhallinnan ja asiakkaan on helppo seurata projektin etenemistä.

Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne?

Meillä on kehitetty Redlandin Huolenpito. Tämän tavoitteena on mahdollistaa sivustojen toimintavarmuus huolehtimalla teknisistä päivityksistä. Lisäksi Huolenpidon puitteissa hoidamme jatkuvaa pienkehitystä asiakkaan toiveiden mukaan. Hostingpalveluita emme tarjoa, mutta Huolenpitopakettiin kevyimmilläänkin sisältyy tietyt maksulliset WP:n lisäosat, niiden kuukausittainen päivitys, lokitiedostojen läpikäynti, PHP-versiopäivitykset vuosittain, evästeilmoitus ja säännöllinen tietoturva-auditointi. Kustannukset palvelusta ovat alkaen 100 € / kk / sivusto. Tämän lisäksi tarjoamme toki asiakkaillemme pien- ja jatkokehitystä, mutta näiden hinnoittelumallista ja kuukausittaisista allokaatioista neuvotellaan aina sivustokohtaisesti.

Mikä on tarjoamanne hosting-ratkaisu web-palveluille?

Olemme kokeneet parhaaksi ulkoistaa hosting sen asiantuntijalle Seravolle. Tämä yhteistyö on toiminut oikein hyvin ja on meidän go-to vaihtoehto. Ehkä määrällisesti eniten asiakkaillemme menee Seravon halvinta pakettia, eli 35 euroa kuukaudessa maksavaa palvelupakettia. WooCommerce- ja multisite-toteutuksissa palvelupaketin hinta nousee yleensä 55–100 euroon.

Käytännössä projekteissamme Seravo huolehtii sivuston toiminnasta, WordPressin ja sen lisäosien päivityksistä sekä varmuuskopioinneista. Meidän tehtäväksemme jää asiakkaan muutospyyntöjen tekeminen sivustolle sekä pienkehitys. Tarvittaessa toimimme myös siltana asiakkaan ja Seravon välissä, mikäli sivustoon liittyvät tekniset asiat kuten domainit, DNS jne. eivät ole asiakkaalle tuttuja.

Mikäli asiakas on sitoutunut esimerkiksi tiettyyn pilvialustaan, kuten AWS:ään, voidaan sivusto sijoittaa myös sinne. Tällaisessa tapauksessa validoimme hosting-ratkaisun ja sovimme tarkasti asiakkaan kanssa, kenen vastuulle jää esimerkiksi varmuuskopioinnit, päivitykset ja monitorointi.

Oletteko osallistuneet WordPress-yhteisön toimintaan tai julkaisseet esimerkiksi omia lisäosia tai teemoja?

Olemme osallistuneet aktiivisesti Suomen WordPress-yhteisön tukemiseen WordCampien sponsoroinnilla useampana vuotena ja toki osallistuneet niihin aktiivisesti. Kehittäjämme ovat myös olleet mukana järjestämässä tapahtumia ja tätä työtä on saanut tehdä myös työajalla.

Tällä hetkellä julkisia teemoja tai lisäosia ei ole Redlandin julkaisemana.

Mistä referenssiprojektista olette olleet viime aikoina erityisen ylpeä?

Teimme Suomen Uusyrityskeskukset ry:lle brändi- ja verkkopalvelu-uudistuksen, joka julkaistiin loppuvuodesta 2020. Tavoitteena oli parantaa asiakaskokemusta ja laatumielikuvaa kaikissa brändin kohtaamispisteissä. Projektissa hyödynnettiin Redlandin osaamista erityisen laajasti palvelumuotoilusta ja konseptisuunnittelusta aina verkkopalvelun suunnitteluun ja toteutukseen sekä digimarkkinointiin.

Tätä julkaistaessa koronakriisi on Suomessa pahasti niskassa. Millaisia vaikutuksia tällä on tähän mennessä ollut teidän toimintaan ja asiakkuuksiin?

Jo aikaisemmin meillä tehtiin paljon etätöitä ja prosessimme sitä tukivat, sillä meillä on ollut jo vuodesta 2011 toimisto Lahdessa, josta käsin useampi kehittäjä on osallistunut sujuvasti projektien toteutuksiin. Nyt työskentelemme lähes täysin etänä ja vaikka osalle etäily onkin erityisen mieleistä, haastaa tämä aika meitä vaalimaan kulttuuriamme ja tukemaan työssä jaksamista erilaisin keinoin. Yhteiset virtuaaliset kahvihetket, työvälineiden ja kalusteiden kotiintoimitukset sekä etäjuhlat ovat tulleet tutuiksi.

Itse palasin perhevapaalta töihin marraskuun alussa, eli käytännössä isoa osaa tiimiläisistäni en ole koskaan tavannut kuin etänä. Koen, että kehityskeskustelut sekä rekrytoinnit ovat olleet erityisen haastavia etänä, mutta siitäkin huolimatta olemme onnistuneesti saaneet tiimiimme perehdytettyä useamman uuden osaajan viime kuukausien aikana.

Asiakastyössä tapaamiset ovat aika kivuttomasti siirtyneet etäpalavereiksi, toki en ollut itse kokemassa sitä suurta myllerrystä viime keväänä. Projektin alussa erilaisissa työpajoissa livetapaamiset olisivat toki usein inspiroivampia ja ehkä helpommin osallistavia, mutta koen meidän löytäneen hyvät toimintatavat etänäkin. Viikottaiset statuspalaverit sujuvat etänä mainiosti ja isolta osin ne pidettiin etänä jo aiemminkin.

Olen erityisen ylpeä siitä, että korona-ajassakin olemme onnistuneet säilyttämään henkilökunnan työpaikat ja välttyneet lomautuksilta, sekä päässeet rekrytoimaan lisää osaajia timanttiseen joukkoomme. Nyt käynnissä on suunnittelu ja osittain jo toimenpiteet sen suhteen, miten palaamme “uuteen normaaliin” koronan onneksi vähitellen hellittäessä otettaan.

>> Redland Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 800 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun