RadioMedia

Tekijä: Contrast
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

RadioMedia on suomalainen kaupallisten radiotoimialan kattojärjestö, jäseninään 31 yksityistä radioyhtiötä, jotka toimivat merkittävinä viestijöinä yhteiskunnassamme tavoittaen lähes 90 % suomalaisista viikottain. RadioMedian jäsenyhtiöt omistavat 90 % Suomessa myönnetyistä ohjelmistotoimiluvista ja lähes 100 % kaupallisen radiotoimialan liikevaihdosta tulee RadioMedian jäsenasemilta.

RadioMedian vanhan sivuston tuen (Drupal 7) lähestyessä loppuaan RadioMedia otti Contrastiin yhteyttä tarpeenaan tehdä kokonaisvaltainen verkkosivustojen ja kilpailujärjestelmien (https://radiomedia.fi/, https://www.kaikukilpailu.fi/ ja https://www.radiogaala.fi/) uudistus sekä ilmeen päivitys. Tässä artikkelissa avaamme RadioMedian radiomedia.fi -pääsivuston projektia syvemmin.

Pääsivuston runsaan sisällön, useiden kohderyhmien ja monimutkaisen rakenteen ansiosta vanha pääsivusto kaipasi kehitystä erityisesti käyttäjäpolkujen, navigaation ja sisältörakenteen uudelleen suunnittelussa, lisäksi ulkoasu tarvitsi modernisointia.
Yhteistyö käynnistyi kaksiosaisella työpajalla, jossa määrittelimme visuaalisen suunnan sekä teimme pohjatyön sivuston rakenteen kokonaisvaltaiselle päivitykselle. Ensimmäisenä määrittelimme RadioMedian tärkeimmät käyttäjäryhmät sekä näiden ryhmien motiivit, tarpeet ja tavoitteet sivustolla. Kun käyttäjäryhmien tarpeet ja käyttäytymismallit oli tunnistettu, UX-suunnittelijamme rakensivat sivuston käyttäjäpolut sekä informaatioarkkitehtuurin siten, että kaikki oleellinen tieto, konversiopisteet sekä toimintakehotteet tukivat käyttäjäryhmien tavoitteita ja sujuvaa kulkua sivustolla.

Sivusto toteutettiin WordPress sisällönhallintajärjestelmää ja uusinta Gutenberg-editoria hyödyntäen. Koska projektin toisessa vaiheessa uusimme myös molemmat RadioMedian kilpailusivustot ja -järjestelmät teknisen toteutuksen teimme WordPress Multisite -asennuksena, joka mahdollistaa useamman sivuston käytön yhden ja saman asennuksen kautta.

Lopputuloksena syntyi uudistettu ilme, johon yhdistimme kaksi neutraalia väriä mustan ja harmaan, rohkeaan kirkkaan vaaleanpunaiseen. Värivalinnoilla halusimme luoda modernin, raikkaan sekä erottuvan ilmeen, joka poikkeaa RadioMedian kilpailijoista. Loimme sivuston uusia käyttäjäpolkuja ja rakennetta mukaillen modulaarisille sivupohjille perinteisten kiinteiden sivupohjien sijaan. Monikäyttöisten sisältöpalikoiden tarkoituksena on antaa RadioMedialle mahdollisuus luoda visuaalisesti rikasta sisältöä sekä rakentaa joustavasti erinäköisiä ja sisältörakenteeltaan monipuolisia sivuja nyt ja tulevaisuudessa.

Projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä RadioMedian tiimin kanssa ja onnistunutta lopputulosta ei olisi syntynyt ilman RadioMedian upeaa tiimiä. Yhteistyö jatkuu ja julkaisemme tämän vuoden puolella vielä projektin kakkosvaiheen tuotokset.

“Yhteistyö Contrastin kanssa on ollut sujuvaa ja saimme heiltä hyvää näkemystä sivustomme rakenteeseen ja visuaalisuuteen.” Inka Luomanmäki, projektipäällikkö.

Jätä kommentti