YTK

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

YTK Työttömyyskassa on Suomen suurin, kaikille avoin työttömyyskassa, jonka jäsenenä on lähes joka 4. palkansaaja. Kassan jäsenet voivat liittyä YTK Työelämä -yhdistykseen. Kassa antaa jäsenilleen turvaa työelämän haastavissa tilanteissa ja yhdistys tarjoaa mahdollisuuksia kehittää omaa ammatillista osaamistaan.

Uudistuksen lähtökohdat

YTK Työttömyyskassa ja YTK Työelämä etsivät yhteistyökumppania kehittämään verkkopalveluitaan, jotta ne vastaisivat paremmin muuttuneita tarpeita. Aiempi verkkopalvelukokonaisuus ei palvellut enää uuden brändin mukaisia tavoitteita ja työelämä- ja ansioturvapalveluiden sivustot muistuttivat liikaa toisiaan.

Tilaajat kaipasivat käyttökokemuksen parantamista niin asiakasryhmien kuin sisällönhallinnan näkökulmasta. Verkkopalveluille toivottiin uudistusta, jossa ilmeet päivitettäisiin vastaamaan uutta brändi-ilmettä ja tekninen alusta vaihdettaisiin räätälöidystä toteutuksesta avoimen lähdekoodin ratkaisuun.

Tavoitteena oli luoda sivustokokonaisuus, jonka käyttö olisi yksinkertaista, käyttäjäystävällista, turvallista ja nopeaa niin käyttäjille, kuin sivuston ylläpitäjillekin.

Brändien eriyttäminen

YTK:n brändiuudistus valmistui syksyllä 2022. Uudistuksen olennaisina elementteinä työttömyyskassa ja yhdistys vaihtoivat nimeään ja molempien visuaalinen identiteetti päivittyi. Muutoksen taustalla oli halu tarjota asiakkaille selkeämmin erottuvat palvelut, kirkastaa mitä YTK-alkuiset toimijat tekevät ja siirtää painotusta työttömyyden palveluista työelämän palveluiden suuntaan.

Tämän myötä toteutimme kaksi toisistaan eroavaa sivustoa, Ytkkassa.fi:n ja Ytkpalvelut.fi:n. Verkkopalvelut toteutettiin teknisesti täysin omina instansseinaan hyödyntäen kuitenkin yhteistä koodipohjaa, lohkoja ja toiminnallisuuksia. Tämä mahdollisti kustannustehokkaan toteutuksen kahdelle eri organisaatiolle. Sivustot suunniteltiin visuaalisesti toisistaan eroaviksi, mikä helpottaa käyttäjien liikkumista palveluiden välillä.

Jäsenhankinta uudistuksen keskiössä

Sivustojen yksi keskeisimmistä tehtävistä on uusien jäsenten hankinta, minkä johdosta projektin erityinen fokus oli selkeiden käyttäjäpolkujen rakentamisessa sekä informatiivisen ja näyttävän kokonaisuuden luomisessa.
Rakensimme projektissa modernin, informatiivisen ja tyylikkään kokonaisuuden, joka yhdistää tietoa jäsenyyksistä. Jäsenhankinnan polun konversio-optimointi on myös jatkokehityksen kulmakivi.

Tekninen toteutus

Toteutimme verkkosivustot WordPress-julkaisujärjestelmällä hyödyntäen Gutenberg-sisältöeditoria, joka mahdollistaa jouhevan ja tehokkaan sisällönhallinnan. Gutenbergin avulla sisällöntuottajat voivat luoda uusia sivuja nopeasti ja hallita kaikkea sisältöä helposti. Staattisten sivupohjien sijaan toteutimme sivut erilaisten lohkojen avulla, joiden avulla laajatkin muutokset onnistuvat ilman toimittajan apua. Sivustoille luotiin suunnitteluvaiheessa määritellyt lohkot, joita voidaan käyttää lähes missä tahansa sivustolla.

Teknisestä kulmasta sivustouudistuksen tavoitteina olivat ylläpidon helppous ja saavutettavuus. WordPress-julkaisujärjestelmä antaa sisällöntuottajille vapaat kädet muokata sivuja haluamansa näköiseksi suoraan sivujen muokkausnäkymässä. Vanhanaikaisten lomakekenttäpohjaisten sisältöeditorien sijaan hyödyntämämme Gutenberg-editori esittää sisältölohkot mahdollisimman todenmukaisesti samassa muodossa, miltä ne näyttävät itse sivunäkymässä.

Toinen tekninen päätavoite oli laaja saavutettavuus. WCAG 2.1 -standardin mukaiseen AA-saavutettavuustasoon kiinnitettiin huomiota alusta lähtien varmistamalla, että sisältöelementit olivat mm. helposti luettavissa ruudunlukijaohjelmilla. Saavutettavuutta testattiin sekä automatisoiduilla työkaluilla että Evermaden laatu- ja käytettävyystestausasiantuntijan avulla.

Sivustouudistuksen yhteydessä myös uusittiin monia vanhalta sivustolta tuotuja ominaisuuksia, joista merkittävimpänä päivärahalaskuri. Vanhan sivuston yksinkertainen lomakepohjainen päivärahamäärän laskeva apuohjelma korvattiin nykyaikaisella chat-näkymää mukailevalla rakenteella, jossa käyttäjä ikään kuin keskustelee applikaation kanssa sen avustaessa käyttäjää eteenpäin askel askeleelta.

Jäsenkasvua digimarkkinoinnilla

Verkkosivu-uudistuksen toimivuutta ei ole mahdollista todentaa ilman hyvin suunniteltua ja toteutettua analytiikkaa. Sivustojen kävijädatan on tarkoitus toimia tukena datavetoisessa päätöksenteossa ja sivuston jatkokehityksessä.

Osana sivusto-uudistusta kummallekin sivustolle luotiin sivustojen tavoitteisiin pohjautuva mittaussuunnitelma ja sen pohjalta toteutettiin toimiva mittauskokonaisuus Google Analytics 4 -työkalulla. Mittauksen keskiössä olivat erilaiset käyttäjäpolut ja erityisesti jäsenhankinta. Analytiikan avulla haluttiin pystyä todentamaan, mitkä digimarkkinoinnin toimenpiteet tuovat uusia potentiaalisia jäseniä sivustoille, ja mitkä sivustojen elementit ja toiminnallisuudet ohjaavat kävijöitä kohti jäseneksi liittymistä.

Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja lopputulokseen. Saimme upeat uudet sivustot, jotka täyttivät kaikki projektille alussa asetetut toiveemme.

Elli Lindqvist, Marketing Analyst

Erittäin hyvä suoritus projektinhallinnassa ja asiakaspalveluasenteessa


Sinua voisi kiinnostaa myös

HappyOrNot

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Kansainvälisesti toimiva HappyOrNot tarjoaa yrityksille ratkaisuja asiakaskokemuksen mittaamiseen ja ymmärtämiseen. Palvelu mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä neljällä hymiöllä muutamassa sekunnissa. Kahdeksan miljoonan liikevaihtoa tuottavan HappyOrNotin ratkaisut toimivat useilla eri toimialoilla aina päivittäistavarakaupoista ravintoloihin ja lentokenttiin. Aloitimme yhteistyön HappyOrNotin kanssa maaliskuussa 2021 ja yrityksen uusi verkkosivu julkaistiin elokuussa. HappyorNotin vanha verkkosivusto oli toteutettu vuonna 2015 eikä yrityksellä ollut […] Lue lisää

ES Kodit

Tekijä: Avidly

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

ES-Kodit – Asiakaskokemusta parannettiin WordPress verkkosivuston selkeyttämisellä LÄHTÖKOHTA – Luotettavia ja vastuullisia asumispalveluita ES Konserni on vastuullinen ja luotettava asuntojen sekä asumispalveluiden tarjoamiseen erikoistunut yritys. Konsernin laaja palveluvalikoima on aina tuottanut palveluita erilaisiin tarpeisiin. Tavoitteena on aito vuorovaikutus sekä asiakkaiden että sidosryhmien kanssa. ES Konserniin kuuluu ES Kotien lisäksi ES Isännöinti. Isännöintipalvelujen irtautumisen myötä asuntojen […] Lue lisää

Centria-ammattikorkeakoulun verkkokauppa

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu, Verkkokauppa

Centria ammattikorkeakoulu on noin 4400 opiskelijan ja 340 työntekijän ammattikorkeakoulu, joka tuottaa ja tarjoaa osaamista suurella sydämellä. Toteutimme aikaisemmin Centrian verkkopalvelun, jota nyt laajennettiin uudella verkkokaupalla. Woocommerce-verkkokaupasta voi valita verkkokoulutuksia, ilmoittautua täydennyskoulutuksiin sekä tilata eri alojen asiantuntijoita selvityskäynneille. Myytäviä koulutuksia ovat esimerkiksi Excel perusteet, Tiedon visualisointi Power BI-työkalulla, O365 verkkotyövälineenä, WordPress ja aloittavan esihenkilön tietopaketti […] Lue lisää

Qt.io

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: HubSpot CMS

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Qt tarjoaa avointa lähdekoodia käyttäviä, monialustaisia sovelluskehitystyökaluja käyttöliittymien rakentamiseen. Suunnittelu- ja kehitystyökaluja voidaan käyttää useilla toimialoilla, esimerkiksi ajoneuvoteollisuudessa ja teollisuusautomaatiossa. Yhden kooditietokannan avulla suunnittelijat ja kehittäjät voivat luoda mitä tahansa säiliöalusten kojelaudoista mobiilisovelluksiin. Siirsimme ensin Qt.io-verkkosivuston WordPressistä HubSpotiin. Qt on hyötynyt merkittävästi markkinoinnin automaatiosta, ja suunnittelu- sekä kehitystyön myötä sivusto on parantunut huimasti. Modernista ulkoasusta […] Lue lisää

Golf Sarfvik -mobiilisovellus

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Web-sovellus, mobiilisovellus tai asiointipalvelu

Espoon ja Kirkkonummen merellisissä maisemissa sijaitseva Sarfvik Golf on Suomen vanhin osakepohjainen golfkenttä, ja tunnettu etenkin korkealuokkaisista väylistään, hyvästä palvelustaan ja rauhallisen kiireettömästä ympäristöstään. Toteutimme yhdessä luovan designtoimisto Kuudennen kanssa mobiilisovelluksen Suomen vanhimmalle golfklubille. Sarfvik Golf lupaa, että “Aina on aikaa”. Tämä tarkoittaa, että Sarfvikilla pääsee rangelle ilman monen päivän ennakointia, ilman lähtöajan varausta ja […] Lue lisää

Hämeen ammattikorkeakoulu

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Aloitimme yhteistyömme Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa keväällä 2023. Mainostoimisto Kuudennen brändityön ja mallisivujen pohjalta lähdimme toteuttamaan modernia WordPress-sivustoa, joka palvelisi sekä nykyisten, että tulevien opiskelijoiden tarpeita. Hamk.fi-sivuston tärkein tehtävä on koota ja esittää koulutustuotteet asiakkaille, mutta myös koota näkymää kokonaisuudesta sisäiseen käyttöön. Lähtökohdat ja tavoitteet HAMKin tiimi halusi rakentaa uuden, selkeämmän tavan löytää koulutustuotteita. Haasteen loi […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun