Pixels ja Redland sulautuivat Kaimanaksi

Artikkeli

Neljän toimiston fuusiosta syntyvä Kaimana heiluttaa Vierityspalkin Toimistot-hakemistoakin, kun peräti kaksi toimistoa vaihtaa nimeään samalla kertaa ja sulautuu yhteen. Pixels ja Redland tunnetaan alalla kumpikin vahvoina WordPress-digitoimistoina, ja jatkossa nämä kummatkin löytyvät Kaimana-brändin alta. Yhteensä noin 120 asiantuntijan yritys on jatkossa yksi isoimmista toimistoista, jotka tekevät myös WordPress-verkkopalveluita Suomessa.

Kolmas toimisto kokonaisuudessa on Reason, joka on myös ohjelmistoyritys, mutta ei ole digitoimistona erityisen tunnettu, vaan enemmänkin räätälöityjen ratkaisujen tekijä. Neljäs toimisto on viestintätoimisto Republic.

Yhdistyminen on ehkä isoin mullistus Pixelsille, joka on tunnettu kotimaisten digitoimistojen markkinassa nousevana haastajana. Pixelsiltä on onnistunut myös hieman räätälöidymmät toteutukset, joten ainakin kulttuurin näkökulmasta sulautuminen isoon markkinointiviestintätoimistoon lienee merkittävä muutos. Esimerkiksi Redlandille uusi kokonaisuus ei liene vastaavalla tavalla suuri muutos, koska Redland on ollut laaja-alainen mainostoimisto ja digitoimisto jo aiemmin.

Uusi kokonaisuus on kenties profiililtaan eniten markkinointi- ja viestintäyritys, mutta käytännössä yhtiö on myös ohjelmistoyrityksenä varsin kohtuullisen kokoinen toimija. Tässä markkinassa yli 20 hengen ohjelmistokehitysyksikkö on kuitenkin jo varsin isoa kokoluokkaa edustava toimija. Toki Kaimanan profiilista kertoo myös paljon se, että 120 hengen kokonaisuudessa ohjelmistokehittäjät eivät ole lähelläkään enemmistöä.

WordPress-markkinassa ei ole kuitenkaan liikaa isoja toimijoita, joten on mukava saada lisää isompiinkin urakoihin kykeneviä toimistoja. Moni isompi WordPress-urakka on myös tänä päivänä paljon muutakin kuin koodaamista, joten tällainen markkinointi- ja sisältöpainotteinen yhtiö on hyvässä asemassa.

Vierityspalkki kysyi muutoksesta muutamia kysymyksiä aiemmin Pixelsin toimitusjohtajana toimineelta Antero Muraselta.

Minkälaiset teknologiaosastot Kaimanassa yhdistyvät? Teknologiatiimejähän tulee peräti kolmesta eri yhtiöstä. Oletteko tehneet aiemmin yhteistyötä?

Redlandin puolelta osaamista tulee pitkälti räätälöityjen WP-sivustojen ja WooCommerce-kauppojen puolelta, jota tukee Pixelsin tausta vastaavista hankkeista. Näistä on Vierityspalkissakin julkaistu ja esitelty useita kymmeniä.

WP-osaaminen on korkealla tasolla ja siihen jatkuvasti haetaan uusia ulottuvuuksia mukaan mm. headless-toteutuksista, joita on myös tehty useita. Osa hankkeista on tehty yhteistyössä yritysten välillä ennen yhdistymistä ja ensimmäiset yhteiset projektit on tehty jo vuosia sitten.

Reason edustaa yhtiöistä vahvimmin custom-ohjelmistokehitystä; siellä on tehty sovelluskehitystä yhtiöistä selkeästi eniten ja osaaminen on laajinta nimenomaan tällä saralla.

Mikä sai Pixelsin harkitsemaan yhdistymistä? Ulkoapäin katsoen vaikutti siltä, että olitte juuri saaneet homman toimimaan hyvin – miksi yrityskauppa?

Kaikkien yhtiöiden, kuten meillä Pixelsilläkin, taustalla oli jo tovin muhinut ajatus siitä meillä olisi eniten annettavaa strategisempana kumppanina asiakkaillemme (vrt. pelkkä toteuttaja) ja samalla koimme että emme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ilman ulkoista kumppaniverkostoa sillä tasolla mitä halusimme.

Lisäksi olimme jatkuvasti kisaamassa pariakin kategoriaa isommassa kokoluokassa verrokkitoimistojen kanssa ja suunta kasvaa meitä kiinnostavia asiakkuuksia paremmin palvelevaksi oli selkeästi tunnistettu.

Kaimanaksi yhdistymisessä palaset eri osa-alueilta yhdistyivät loogisesti yhteen ja yhteenlaskettu summa on selkeästi enemmän kuin 4. Juridisesti kyseessä on sulautuminen, joten varsinaisesta kaupasta ei välttämättä voi puhua. Omistukset siirtyivät uuteen yhtiöön kultakin perustavalta yritykseltä.

Irtautuuko yrityskaupan yhteydessä omistajia Pixelsistä tai Redlandista?

Kunkin neljän yrityksen perustajat/yrittäjät ja johto on sitoutunut ja intohimoisesti motivoitunut uuden yhtiön rakentamiseen. Ko. henkilöt ovat edelleen avainasemassa ja kukin näyttelee tärkeää roolia Kaimanassa. Ulkopuolisia sijoittajia ei otettu tässä vaiheessa mukaan, eli omistuspohja koostuu täysin yrityksessä työskentelevistä henkilöistä.

Omistajia eri yhtiöissä on useita, etenkin Redland on ottanut henkilöstöä mukaan omistajiksi ja ns. pienosakkaita on siten yhtiössä lukuisia. Omistussuhteisiin tuli yhdistymisen myötä pieniä muutoksia näiden pienosakkaiden osalta, mutta merkittävää liikehdintää ei ole ollut.

Kuinka monta ohjelmistokehittäjää uudessa kokonaisuudessa on?

Ohjelmistokehittäjiksi luokiteltavia henkilöitä Kaimanassa on tällä hetkellä 24 kappaletta ja tavoitteena on kasvattaa tuota lukumäärää kuluvan vuoden aikana. Verkkopalveluhankkeiden kanssa työskentelee kokonaisuudessaan vajaa 40 henkilöä kun laskee mukaan suunnittelijat, projektipäälliköt ja mm. SEO- ja analytiikkaosaajat.

Minkä kokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia? Muuttuuko projektiluokka esimerkiksi isompiin kokonaisuuksiin kuin mitä Pixels on aiemmin tehnyt?

Pixelsillä on viime vuosina kokoluokka kasvanut tasaisesti ylöspäin ja Kaimanaksi yhdistymisen myötä luokka on vielä pykälää verran isompi. Projektien kokoluokaksi arvioisin meille tyypilliseksi 30 000 – 60 000 € luokan sekä yli 60 000 €:n hankkeet kun puhutaan hieman kattavammista ja enemmän ulottuvuuksia sisältävistä toteutuksista.

Osittain kokoluokka kasvaa luonnollisesti senkin myötä, että projektiin sisältyy tyypillisesti enemmän muita palveluita kuten brändityötä, hakusana-analyysiä, sisällöntuotantoa tai analytiikkaa.

Suunta on selkeästi meillä nyt kokonaisvaltaisempi kumppanuus asiakkaidemme kanssa ja yhdessä tekeminen kanavoituu strategisen liiketoimintamuotoilun tasolta aina sinne yksittäisten toteutusten tasolle, joita pyritään tekemään pidemmän aikavälin hankkeina ketterien menetelmien tukemana ja hieman vähän vähemmän ns. perinteisinä projektitoteutuksina.

Uusi kokonaisuus on varsin vahvasti viestintä- ja markkinointipainotteinen. Usein tällaisissa kokonaisuuksissa on ollut haasteita kehittää ja säilyttää teknologiakompetenssia. Miten aiotte kilpailla kehittäjistä ja muista teknologiaosaajista?

Teknologiaosaamisen rooli on Kaimanassa todella merkittävä. Yksi menestymisemme avaintekijöitä on kykymme tuoda kehittäjät ja siten digitaaliset ratkaisut yritysten johtoryhmien pöytiin osana liiketoimintamuotoiluosaamistamme. Tekijöiden näkökulmasta asetelma on houkutteleva; vähemmän epäselviä ja kehnosti laadittuja briiffeja tai kankeita ylhäältä saneltuja toteutuksia ja enemmän vaikuttavuutta siihen millaisia ratkaisuja toimialojaan johtavissa yrityksissä pääsee rakentamaan. Teknologia ei ole tukitoiminto tai alisteinen markkinointiviestinnälle vaan usein hankkeisiin lähdetään nimenomaan teknologiavetoisesti ja sitä osaamista meiltä myös paljon kysellään.

Pixelsin ja Redlandin profiilit Toimistot-hakemistossa sulautuvat Kaimana-profiiliksi lähipäivien aikana.

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 900 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun