Sisältömarkkinoinnin jättiläinen länsirannikolta: Genero

Artikkeli

Pietarsaaresta lähtöisin oleva digitoimisto Genero on toiminut jo varsin pitkään, mutta monelle tulee varmasti yllätyksenä, että toimisto työllistää nykyisin jo yli 100 henkeä. Isoa lukua selittää merkittävästi yhdistyminen A-lehtien sisältöstudion kanssa vuonna 2019. Generohan on nykyisin A-lehtien tytäryhtiö, Finnish Design Shopin ja Keskisen Kellon ohella. Toimisto on myös eräänlainen A-lehtien hovikumppani digimarkkinoinnissa ja teknisissä toteutuksissa, vaikka tekee myös paljon A-lehtien ulkopuolista asiakastyötä.

A-lehdet osti Generosta vuonna 2018 tehdyssä kaupassa 49 prosenttia, ja kasvatti osuuttaan vuotta myöhemmin 79 prosenttiin. Isosta ulkopuolisesta omistusosuudesta huolimatta Generon vetäjinä jatkavat edelleen alkuperäiset perustajat.

Kuvassa Generon Dev & Design Unitin porukkaa tiimipalaverista.

Mediatalo pääomistajana voi monen asiakkaan näkökulmasta olla varsin houkutteleva tekijä, koska sisältömarkkinointi ja laadukkaat sisältöpalvelut ovat erittäin keskeinen osa Generon tekemistä – ja tätä osaamista kaipaavat esimerkiksi monet isot kuluttajabrändit tällä hetkellä.

Genero tulee Vierityspalkin Toimistot-hakemistoon yli 500 000 euron liikevaihtoa WordPressillä tekevien toimistojen kategoriaan, joten toimisto on jo kohtuullisen kokoinen tekijä myös tämän alueen toimistojen keskuudessa. Suurin osa Generon tekijöistä keskittyy kuitenkin digimarkkinointiin.

Generon referensseistä löytyy isoja sivustoja, joten osaamista löytyy laajojen sivustojen rakentamisesta. Myös monissa A-lehtien palveluissa on WordPress osajärjestelmänä, vaikkakin käyttäjille näkyvät käyttöliittymät on tehty useimmiten tämän hetken trendin mukaisesti räätälinä ja Javascript-painotteisesti.

Erityisen teknisesti painottuneeksi ei Generoa voi sanoa, koska toimiston henkilöstöstä varsin pieni prosenttiosuus on sovelluskehittäjiä. Toimiston mainostama teknologiapaletti on myös varsin laaja, joten asiakkaiden kannattaa tämä tiedostaa. WordPress on selvästi vahvin teknologia, mutta eri projekteissa on Generolla käytössä varsin laaja kirjo erilaisia teknologioita.

Tyypillinen ensimmäisen projektin budjettiluokka Generolle lienee lähempänä 60 000 euroa kuin 30 000 euroa, ainakin jos katsotaan tyypillisiä asiakkuuksia ja tyypillistä tekemisen laajuutta. Genero korostaa suunnittelu- ja palvelumuotoiluosaamistaan, joten tyypilliset asiakkaat suhtautuvat Generoon varsin laaja-alaisena markkinoinnin ja digitekemisen kumppanina.

Kotimaisessa digitoimistokentässä harvinainen piirre on myös toimisto Tukholmassa. Varsin harva kotimainen toimisto panostaa kansainvälistymiseen, mutta kenties Pietarsaaresta katsoen Helsinki ja Tukholma ovat yhtä loogisia laajentumiskohteita.

Suomessa Genero kilpailee suorimmin isojen markkinointipainotteisten toimistojen kanssa, kuten Evermaden, Generaxionin, Redlandin ja Avidlyn kanssa.

Vierityspalkin kysymyksiin vastasivat Sebastian Östman, Antti Karvanen, Christoffer Björkskog, Oskar Schöldström & Henri Tukiainen.

Kysymys: Mistä ja miksi Genero on saanut alkunsa ja miten määrittelette itsenne nykyisin?

Genero perustettiin vuonna 2009. Idea lähti siitä että haluttiin alusta lähtien olla yrityksille strateginen digitaalisen markkinoinnin kumppani. Samalla kun Genero on kasvanut, sen toimintamalli ja palvelut ovat pysyneet hyvin samankaltaisina perustamisesta saakka: brändi- ja digistrategian kehittäminen, luova suunnittelu, digitaalisten palveluiden design ja tekninen toteutus sekä tuloksellinen digimarkkinointi. Aikoinaan kutsuimme itseämme digitaaliseksi markkinointitoimistoksi. Nykyään olemme The Growth Marketing Co. Se sopii meille paljon paremmin koska olemme aina halunneet olla asiakkaillemme kumppani, joka voi todistetusti tuottaa hyviä tuloksia asiakkaan investointeihin.

Tällä hetkellä meillä on yli 100 työntekijää, joista kokoamme asiakkaamme tarpeisiin monialaiset tiimit. Osaajamme jakautuvat seuraavasti:

 • 20 growth managerina, strategia, palvelumuotoilijaa
 • 30 luovaa suunnittelijaa sekä sisällön tuottajia
 • 20 UI/UX-suunnittelijaa sekä koodaajia
 • 40 growth hackeria

Generon ainutlaatuisuus piilee siinä että rakennamme aina asiakkaiden tarpeita vastaavan tiimin, jossa on mukana juuri tarvittavat osaajat. Kun tiimiin yhdistetään asiakkaan omat asiantuntijat ja domaintuntemus, luomme yhdessä tarpeenmukaisen strategian joka usein sisältää verkkopalvelun uudistuksen tai jatkokehitystä, mutta myös jatkuvaa kasvumarkkinointia ja sisällön suunnittelua.

Kysymys: Mitä asioita näette vahvuuksinanne digitoimistona ja WordPress-tekijänä, ja keitä vastaan kilpailette tyypillisesti?

Generolla on yli kymmenen vuoden kokemus hakukoneoptimoitujen, nopeiden ja turvallisten WordPress-palveluiden rakentamisesta. WP on teknologiavalintamme varsinkin silloin, kun palvelun tavoitteena on ollut markkinointi, kasvu ja liidien hankinta.

Viime vuodet verkkokauppojen osuus rakentamistamme palveluista on kasvanut merkittävästi, ja olemme rakentaneet mm. WooCommercen avulla kaupan, joista mm. yhdessä tuotteiden määrä on yksi korkeimmista maailmanlaajuisella mittarilla mitattuna. Kehittäjämme ovat osallistuneet omalta osaltaan WordPressin kehittämiseen, varsinkin Gutenberg-editorin osalta. Olemme itse kehittäneet WordPressin ympärille arkkitehtuurin, joka sekä hyödyntää alustan parhaita puolia, mutta tarvittaessa taipuu räätälöityihin ratkaisuihin, joita asiakkaamme toivovat.

Kilpailemme usein Suomen isoimpia WordPress toimistoja vastaan. Esimerkiksi Frantic tai Evermade tulee välillä vastaan.

Kysymys: Minkä kokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia?

Genero on parhaimmillaan silloin, kun saamme hyödyntää sekä asiakkaan, että omien tiimiemme ammattilaisia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkokehityksen lisäksi myös projektin suunnittelu palvelumuotoilusta ja UX- & UI-suunnittelusta palvelun markkinointiin ja lanseeraussuunnitelmaan ovat osa projektia. Tämänkaltaiset projektit asettuvat usein välille 30 000 – 60 000 €.

Kysymys: Millaisessa asemassa WordPress on teidän toiminnassa? Teettekö muilla teknologioilla myös projekteja?

WordPress on on meille tärkein teknologia, koska sillä toteutamme pääosan rakentamistamme palveluista.

Kysymys: Teettekö muutakin kuin verkkosivustoja, esimerkiksi räätälöityjä web-sovelluksia?

Kyllä teemme. Olemme viimeisen kahden vuoden aikana julkaisseet muun muassa digitaalisen asiakaspalvelun (Contentful + React) ja varausjärjestelmän (React + NestJS). Tällä hetkellä rakennamme mm. kauppapaikkaa ja verkkokauppa-alustaa perustuen osittain avoimen lähdekoodin ja osittain lisenssien alaisiin järjestelmiin.

Toteutamme myös räätälöityjä web-sovelluksia, jotka voivat tarpeesta riippuen koostua web-käyttöliittymästä, mobiilisovelluksesta, hallintapaneeleista, yhdestä tai useammasta taustajärjestelmästä sekä järjestelmien välisistä integraatioista. Web-sovellusten toteutuksessa hyödynnämme laajasti pilvialustoja (Amazon Web Services, Google Cloud Platform) ja moderneja toteutusteknologioita (mm. Node.js, Laravel, React, Contentful).

Esimerkkeinä olemme edellisen kahden vuoden aikana julkaisseet maailman suurimman tomaattireseptien sivuston, monipuolisen verkkokaupan ikkunoille ja oville sekä pelillistetyn hippo.fi-sivuston alakouluikäisille.

Kysymys: Oletteko osallistuneet WordPress-yhteisön toimintaan tai julkaisseet esimerkiksi omia lisäosia tai teemoja?

Olemme kontribuoineet Gutenbergin Block Editoriin ja julkaisemme aktiivisesti kustomoituja open source plugineja, paketteja ja blokkeja. Emme ole julkaisseet yhtään pluginia WordPress directoryyn, koska emme tarjoa ylläpitoa ja tukea niihin. Generon Github-profiiliin voit tutustua täällä: https://github.com/generoi

Kysymys: Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä?

Tällä hetkellä 14.

Kysymys: Oletteko itseoppineita koodareita vai onko käytännön kokemuksen lisäksi myös kouluttauduttu? Miten ylläpidätte ja kehitätte toimistonne teknistä osaamista?

Kaikilla ohjelmistokehittäjillämme on sekä koulutustausta tekniikan alalta, että vahva osaaminen työelämän ja itseoppimisen kautta. Osaamista ylläpidetään varsin avoimen tiedon ja osaamisen jakamisen avulla, sekä viikottaisissa dev meetingeissä, joissa kukin pääsee vuorollaan jakamaan oppimaansa.

Kysymys: Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Käytämme WordPress-pohjaisessa stackissamme Composeria kaikkien kolmannen osapuolen riippuvuuksien, lisäosien sekä WP-coren hallintaan. Kehityksessä käytämme Docker- tai Vagrant-pohjaisia ympäristöjä, ja koodimuutokset otetaan tuotanto- ja staging-ympäristöissä käyttöön ilman häiriöitä ja tietokantavarmuuskopiot huomioon ottaen.

Kehittäjämme voivat käyttää omissa kehitysympäristöissään tietokantaa ja tiedostoja tuotanto- tai staging-ympäristössä yksinkertaisia komentoja käyttäen. Kaikki lähdekoodit sijaitsevat Githubissa tai vastaavissa versionhallintajärjestelmissä, ja dependabot-työkalua käytetään tunnistamaan kirjastojen päivitykset ja luomaan automaattisesti pull request tarvittavasta koodimuutoksesta. CI/CD-työkaluna käytetään Github Actionsia.

Hostaukseen suosittelemme käytettäväksi Kinstaa, joka on johtava WordPress-hostauksen toimittaja ja jossa sivustot sijaitsevat Google Compute Cloudissa suomalaisessa palvelinkeskuksessa.

Osana kehitystyötään kehittäjät luovat lähdekoodista haaroja ominaisuuksien kehitystä varten ja kokeneemmat kehittäjät käyvät muutokset läpi ja hyväksyvät lähdekoodimuutoksen käyttöönoton. Koodia ei ole mahdollista lähettää lähdekoodirepositorioon, jos se ei noudata koodityylimäärityksiä koska koodityyliä analysoidaan automaattisesti kun kehittäjä tekee kehitystä tai siirtävät lähdekoodia repositorioon.

Kysymys: Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne?

Tarjoamme asiakkaillemme Genero Care -nimen alla kulkevia ylläpito- ja pienkehityspaketteja, joista asiakas voi valita itselleen parhaiten sopivan kokonaisuuden. Edullisin ylläpitopakettimme varmistaa, että asiakkaan verkkopalvelu on turvallinen turvallinen ja käyttää ajantasaisia ohjelmistoversioita. Kattavempien pakettien myötä tarjoamme muun muassa nimetyn yhteyshenkilön, säännölliset tapaamiset ja enemmän tunteja jatkuvaa pienkehitystä ajatellen. Pakettiemme hinnat alkavat 560 euron kuukausihinnasta ja jatkuvat täysin räätälöitäviin Premium-paketteihin saakka.

Pienkehitystarpeita kartoitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja tuomme näihin keskusteluihin myös näkemyksemme verkkopalveluiden kehityssuunnista, sekä mitattua dataa päätöksenteon tueksi. Pienkehitysprojekteihin, jotka voivat olla myös sprint-muotoisia, kytkemme tarpeen mukaan niin markkinoinnin, growth hackingin, sisällöntuotannon kuin UX-kehityksen ammattilaisia Generon eri yksiköistä.

Hosting-palveluna käytämme varsin usein Kinstaa, ja hinnat ovat alkaen 30 €/kk.

Kysymys: Millaista on tehdä projektia teidän kanssa asiakkaan näkökulmasta?

Prosessin rakenne räätälöidään jokaiseen projektiin ja asiakkaalle sen tarpeiden mukaan. Tavallisimmin uuden asiakkaan kanssa fasilitoimme sarjan (2–5) työpajoja, joissa tutustumme asiakkaan liiketoimintaan, tarpeisiin ja toimintaympäristöön. Tutustumis- ja määrittelyvaiheessa työskentelemme mielellämme yrityksen johdon sekä viiteryhmien kanssa mahdollisimman laajasti. Pitkälle hiotut palvelumuotoiluprosessimme takaavat sen, että kallisarvoinen yhteinen aika käytetään tehokkaasti ja sen, että lähdemme varmasti ratkomaan asiakkaan aitoa tarvetta.

Työpajavaiheen jälkeen aloitamme tyypillisesti viikoittaiset palaverit, joissa käydään läpi projektin status, ja esitetään avoimet kysymykset puolin ja toisin. Palaverien tarkoitus on myös tuottaa asiakkaalle selkeä kuva projektin tulevista vaiheista sekä ylläpitää vahvaa dialogia läpi koko kehitystyön.
Meidän puolelta paikalla näissä palavereissa on aina projektipäällikkö, sekä tarvittavat henkilöt projektitiimistä. Asiakkaalta odotetaan projektin edetessä päätöksiä palvelun yksityiskohdista ja valintoja esiin nousseiden kysymysten osalta, jotta projekti etenee aikataulussaan. Siksi toivomme aina, että palaveriin osallistuvilla henkilöillä on aitoa päätösvaltaa ja omistajuutta palvelun suhteen.

Kehitämme jatkuvasti tapoja, jolla asiakkaan projektin aikainen näkymä saadaan mahdollisimman läpinäkyväksi. Varsinkin mahdolliset budjettiin vaikuttavat valinnat ja vaihtoehdot pyrimme viestimään mahdollisimman aikaisin. Jos julkaistavassa palvelussa on paljon sisältöä ja asiakas itse on vastuussa sisällön syöttämisestä, pyrimme antamaan asiakkaalle mahdollisuuden työskennellä palvelussa jo varhaisessa kehitysvaiheessa. Tämä tapa on osoittautunut toimivaksi myös siitä syystä, että käyttämällä palvelua hyvissä ajoin ennen sen julkaisua, fokus pysyy helpoiten relevanteissa yksityiskohdissa.

Kysymys: Millaisia digitaalisen markkinoinnin palveluita tarjoatte asiakkaillenne?

Meillä on reilu 40 hengen tiimi joka tekee growth hackingiä. Rakennamme aina sopivan tiimin joka parhaiten ratkaisee asiakkaiden haasteet. Tarjoamme muun muassa hakukoneoptimointia, hakukonemainontaa, display-mainontaa, konversio-optimointia, markkinoinnin automaatiota, sähköpostimarkkinointia.

Kysymys: Mistä referenssiprojektista olette olleet viime aikoina erityisen ylpeä?

Olemme tehneet yhteistyötä Muttin kanssa nyt kolmen vuoden ajan. Heidän verkkosivustonsa palvelevat 17:ää eri markkinaa, mikä tekee siitä laajimmalle levinneen palvelumme. Projektissa olemme erittäin ylpeitä tavasta, jolla olemme käyttäneet WordPressiä luomalla eri maiden admin-käyttäjille työkalupakin, jolla heidän on mahdolista julkaista omille markkinoilleen räätälöityä sisältöä, mutta tehdä se Muttin hallitun konseptin mukaisesti. Projektissa yhdistyy myös se, missä Genero on parhaimmillaan. Yhdistämällä pitkän ajan kasvustrategia, design-osaaminen ja asiakkaan tarpeisiin rakennettu räätälöity tekninen alusta, meidän on mahdollista saavuttaa kasvuluvut, joita esittelemme mielellämme.

>> Genero Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 900 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun