Viisi vuotta WordPressiä: Redandblue Helsingistä

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 3 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Miltton terästää digitoimistoprofiiliaan.

Redanblue kuuluu niihin digitoimistoihin, jotka ovat varsin lyhyessä ajassa ottaneet selkeän kasvuloikan pienestä muutaman hengen boutique-toimistosta lähes 20 hengen organisaatioksi. Nykyisin jo yli miljoonan euron liikevaihtoa tekevä toimisto teki vielä vuonna 2015 alle 400 000 euron liikevaihdon.

Ja vaikka Redandblue on aina ollut leimallisesti design-toimisto, on nopea kasvuprosessi myös perustunut hyvin vahvasti ratsastamiseen WordPress-aallolla.

Design-toimistona aloittanut yritys partneroitui alkuaikoinaan erilaisten teknisten toteuttajien kanssa, mutta päätyi kohtuullisen nopeasti laajentamaan omaa teknistä kyvykkyyttään. Nykyisin Redandblue:lla on töissä jo kahdeksan ohjelmistokehittäjää, jota voi pitää kohtuullisena teknisenä tiiminä WordPress-digitoimistojen kentässä.

Yritys ei ole onneksi hylännyt design-juuriaan, vaan edelleen Redandbluen referenssit erottuvat Julkaisut-palstalla visuaalisella laadullaan ja yksityiskohtien huomioimisella. Eri asiakkaille tehdyt verkkopalvelut ovat myös aidosti erilaisia ja asiakkaan brändiä kunnioittavia. Osa alan toimistoistahan toistaa varsin paljon hyväksi havaitsemiaan käyttöliittymämalleja ja sivupohjaratkaisuja, joten sivustoista saattaa jo ulkonäöllisesti tunnistaa tietyn toimiston kädenjäljen. Redandblue:lla vastaavaa ilmiötä ei ole lainkaan.

Toimisto tekee myös puhdasta design-työtä jonkin verran, joten profiili on selvästi poikkeava monista kilpailijoista.

Referenssien kokoluokassa Redandblue on viime vuosina siirtynyt selvästi yhden askeleen ylöspäin. Suurin osa viime vuosien referensseistä asettuu toimistolla 10 000 – 30 000 euron kategoriaan, mutta viime aikoina myös yli 30 000 euron projektit ja jopa yli 60 000 euron asiakkuudet ovat yleistyneet. Tämä onkin luontevaa kehitystä, koska toimisto asettuu nykyisin jo 500 000 – 1 miljoonan kategoriaan WordPress-liikevaihdon osalta.

Täten Redandblue on varsin tyypillinen keskisarjan digitoimisto, joka ei vielä ole noussut pysyvästi isojen asiakkuuksien sarjaan, mutta tekee jo huomattavan kokoista liikevaihtoa projekteillaan.

Kovin syvää teknistä osaamista ei Redandblue:lta myöskään vielä kannata odottaa. Yhtiön referenssit ovat painottuneet keskikokoisiin WordPress-toteutuksiin, joissa yleensä on designilla ja sisältösuunnittelulla suurempi painoarvo kuin vaativilla integraatioilla tai räätälöidyillä osa-alueilla. Yhtiö on kuitenkin selvästi panostanut viime vuosina myös teknisen osaamisen kasvattamiseen, joten joissain tapauksissa Redandblue voi olla hyvä haastaja myös astetta teknisempiin ja laajempiin projekteihin.

Redandblue:n design-painotus on varsin uniikki kulma WordPress-digitoimistojen alueella. Lähimpiä kilpailijoita Redandblue:lle lienevätkin astetta isommat toimistot, joilla on myös vahvaa design-osaamista, kuten Evermade, Redland ja Creuna Finland. Lähempänä samaa kokoluokkaa olevia kilpailijoita ovat esimerkiksi Miltton Digital, MEOM ja Paper Planes.

Kysymykset ja vastaukset

Vierityspalkin kysymyksiin vastasi Petteri Laamo.

Mistä ja miksi redandblue on saanut alkunsa ja miten määrittelette itsenne nykyisin?

Redandblue on suunnittelutaustaisen avioparin Reeta ja Petteri Laamon perustama perheyritys, joka aloitti sivutoimisena avoimena yhtiönä. Nykyään yrityksessä työskentelee 17 henkilöä. Teemme sekä WordPress-sivustoja että WooCommerce -verkkokauppoja. Meillä on lisäksi analytiikkaan ja digitaaliseen markkinointiin keskittynyttä osaamista.

Käyttäjän ymmärtäminen on kaiken tekemisen keskiössä, niin käyttökokemuksen kuin teknisen toteutuksen osalta. Autamme asiakkaitamme myös brändien rakentamisessa.

Mitä asioita näette vahvuuksinanne digitoimistona ja WordPress-tekijänä, ja keitä vastaan kilpailette tyypillisesti?

Meidät usein valitaan toimittajaksi, kun palvelun toivotaan olevan erityisen käytettävä ja visuaalisesti näyttävä. Voitamme monesti myös kilpailutuksia, joissa tehdään samassa brändiuudistus. Meillä on nykyään vankkaa kokemusta ja osaamista verkkokaupoista ja laajemmista liittojen ja yhdistysten palveluista, joka näkyy tällä hetkellä työlistalla. Kilpailutusten yhteydessä kilpailijoista esiin nousevat monesti Evermade, Redland ja Avidly noin muutamia mainitakseni.

Miten markkina ja kilpailutilanne on mielestänne muuttunut vuoden 2015-2016 aikoihin verrattuna?

WordPressin sekä WooCommercen kysyntä on kasvanut ja asema vahvistunut lähinnä Drupalin kustannuksella. Asiakkaat osaavat pyytää nimenomaan WordPressin päälle rakennettuja palveluita.

Asiakkaan puolella on osaaminen lisääntynyt ylläpidon ja käytön osalta, eli nykyään melkein jokaisesta tiimistä löytyy henkilö, joka on aikaisemminkin käyttänyt WordPressiä.

Tekijöistä on kovaa pulaa, joka näkyy rasitteena toimialan nopeammalle kasvulle.

Minkäkokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia?

Parhaita projekteja ovat keskisuuret WordPress-sivut tai verkkokaupat. Valtaosa meidän projekteista asettuu 30-60k välimaastoon.

Millaisessa asemassa WordPress on teidän toiminnassa? Teettekö muilla teknologioilla myös projekteja?

Lähes kaikissa meidän tekemissä palveluissa on WordPress sisällönhallintajärjestelmänä. Muutamia headless -toteutuksia Gatsby– ja React -frontilla saadaan pian julkaistua muidenkin katseltavaksi.

Teemme myös jonkin verran UI-suunnitteluprojekteja erilaisille ohjelmistoille ja saas-palveluille, jotka voidaan asiakkaan oman tiimin voimin toteuttaa mille tahansa teknologialle.

Oletteko osallistuneet WordPress-yhteisön toimintaan tai julkaisseet esimerkiksi omia lisäosia tai teemoja?

Meillä devaajat osallistuvat WP-tapahtumiin. Meillä on oma starter -teema ja olemme tehneet omia liitännäisiä lähinnä omaan käyttöön (redandblue:n GitHub-tili). Esimerkkeinä voisi mainita oman roolinhallinta-elementin ja oman evästekyselyliitännäisen. Tavoitteena on julkaista joitain liitännäisiä myös muiden käyttöön tämän vuoden aikana.

Kun tulitte hakemistoon, olitte melko pieni toimisto, jolla ei ollut vielä kovin kummoista teknistä tiimiä edes. Miksi päätitte lähteä kasvattamaan firmaa?

Meille kasvu ei ole ollut itseisarvo ikinä. Olemme kasvaneet orgaanisesti ja tulorahoitteisesti ilman vipurahaa sijoittajilta tai pankeilta. Meitä on koko ajan ajanut eteenpäin halu tehdä parempia ja vaativampia palveluita. Tämä on vaatinut lisää käsipareja, parempia referenssejä ja enemmän osaamista.

Miten kasvu on sujunut? Onko matkan varrella ollut erilaisia vaiheita?

Kasvu on sujunut luontevasti ja olemme muuttuneet yrityksenä kasvun mukana. Osallistamme henkilöstöä ideoimaan toiminnan kehittämistä ja luomaan toimintatapoja.

Meidän yrittäjäperheeseen on syntynyt viime vuosien aikana kaksi lasta. Toisen lapsen syntymän myötä päätimme palkata ulkoisen toimitusjohtajan vetämään yritystä. Se oli erinomainen päätös. Verkkokauppapuolelta meille tullut Tomi Talas on jatkanut positiossa myös Reetan palattua takaisin äitiyslomalta.

Tuttujen kokeneiden yrittäjien avun lisäksi olemme hyödyntäneet myös jonkin verran ulkopuolisia konsultteja – vedimme muutama vuosi sitten läpi vuoden mittaisen kulttuurinkehityshankkeen. Viime vuonna uudistimme kaikki prosessimme vastaamaan kasvavan yrityksen tarpeita.

Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä?

Meillä on tällä hetkellä kahdeksan kokopäiväistä kehittäjää.

Oletteko itseoppineita koodareita vai onko käytännön kokemuksen lisäksi myös kouluttauduttu? Miten ylläpidätte ja kehitätte toimistonne teknistä osaamista?

Uuden oppiminen on meille intohimoasia ja yksi neljästä arvostamme. Kaikki kehittäjämme ovat saaneet alan koulutuksen esimerkiksi ammattikorkeakoulusta.

Kaikille redandbluen työntekijöille on käytössä vuosittain 1200 € koulutusbudjetti, ja varaamme aikaa koulutukseen tietyn määrän joka vuosi. Viime vuonna pandemian takia kehittäjät vetäytyivät mökille opettelemaan uusia tekniikoita viikoksi, mutta aikaisempina vuosina ollaan kouluttauduttu konferensseissa ympäri Eurooppaa. Päivittäisessä työssä pyrimme tekemään aina jotain uutta.

Teettekö räätälöityjä web-sovelluksia?

Suurin osa toteutuksistamme on perinteisiä räätälöityjä WordPress tai WooCommerce -toteutuksia. Tyypillisesti palveluihin rakennetaan räätälöityjä lisäosia ja integraatioita muihin järjestelmiin.

Muutamia räätälöityjä palveluitakin olemme tehneet, esimerkkinä Fortumille rakennettu React-pohjainen karttapalvelu vuodelta 2018.

Meillä on tänä vuonna tulossa muutama headless-toteutettu WordPressillä ylläpidettävä palvelu, joissa on käytetty Gatsbyä ja Reactia. Molemmissa on tekniikan avulla panostettu käyttömukavuuteen ja -nopeuteen. Palveluissa on testailtu myös PWA-mahdollisuuksia, esimerkiksi puhelimen kameran hyödyntämistä viivakoodien lukemiseen ja käsittelyyn pakkausten kyljistä.

Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Meillä on oma kevyt pohjateema, jonka päälle palvelua aletaan rakentamaan. Lokaali projektinkehitys tehdään Vagrant ympäristössä hyödyntäen pohjalla Seravon WordPress Vagrant -pohjaa. Meillä tuotanto- ja varjopalvelimet ovat lähtökohtaisesti aina myös Seravolta, joten kehittäjän oma ympäristö ja tuotanto pysyvät samana.

Versionhallintaan meillä on käytössä git. Isommissa projekteissa koodarit työskentelevät pareina, joissa aina vastapari tarkastaa toisen git-viennin.

Tekninen määrittely toimii myös testaussuunnitelmana. Rakennettujen komponenttejen testaamiseen osallistuu koko tiimi.

Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne?

Meillä on erihintaisia ylläpitopaketteja asiakkaan tarpeista riippuen. Hinta vaihtelee välillä 140 € – 590 €. Teemme yhteistyötä Seravon kanssa.

Jatkuvaa kehitystä vaativien palveluiden kanssa meillä on viikottaiset tapaamiset, joissa määritetään pienkehitystarpeet tuleville viikoille. Asiantuntijamme auttavat myös analytiikkaan, optimointiin ja hakusanamarkkinointiin liittyvissä palveluissa palvelun luovutuksen jälkeen.

Millaista on tehdä projektia teidän kanssa asiakkaan näkökulmasta?

Kaikissa projekteissa ja asiakkuuksissa on projektipäällikkö, jonka kautta tieto kulkee. Jatkuvien asiakkuuksien osalta projektimallista päätetään tapauskohtaisesti.

Suuremmissa projekteissa meillä on sovittu toistuva viikkopalaveri, pienemmissä projekteissa tiivis yhteistyö painottuu projektien alkuun ja loppupäähän ja jatkokehitys menee support-tiimin kautta. Tiivistetysti projektin alussa suunnitellaan ja konseptoidaan yhdessä ja projektin loppupuolella autetaan palvelun käyttöönotossa.

Työvaiheet on määritelty ja purettu tarkasti projektinhallintajärjestelmään, jotta osapuolet tietävät miten palvelu tulee toimimaan hyvinkin yksityiskohtaisesti jo ennen kuin riviäkään koodia on kirjoitettu. Järjestelmän avulla työn etenemistä ja testausta voidaan seurata reaaliajassa työn edistyessä.

Onko teillä kokemusta verkkokauppojen tekemisestä?

Viime vuonna julkaisimme ennätysmäärän verkkokauppoja. Näistä Vierityspalkista löytyvät ekoverkkokauppa Minskan palvelu, taiteilija Teemu Järven taideverkkokauppa sekä Ehyt-yhdistyksen materiaalipankki, joka on toteutettu WooCommercen avulla. Meillä on lisäksi työn alla tällä hetkellä muutamia kuluttajakauppoja, jotka saamme julkaistua kevään aikana.

Millaisia digitaalisen markkinoinnin palveluita tarjoatte asiakkaillenne?

Meillä yksi henkilö tekee 100% ajastaan digimarkkinointia. Strategiatyöhön, käytännön optimointityöhön ja analytiikan tulkintaan osallistuu myös muita asiantuntijoita.

Google Ads hakusana- ja display-mainonta ovat vahvasti edustettuina markkinoinnin työkalupakissamme. Google Shopping ja dynaaminen uudelleenmarkkinointi ovat kysyttyjä palveluita verkkokauppapuolella. Some-markkinoinnissa meiltä saa apua etenkin Facebook, Instagram, LinkedIn ja Twitter -mainontaan.

Lisäksi autamme asiakkaita hakukoneoptimoinnissa. Yleensä hyödynnämme SEO-projekteissa avainsana-analyysia, kilpailija-analyyseja ja teknistä analyysia sivuston sisällöistä. Näiden avulla saamme tehtyä monipuolisia toimenpiteitä orgaanisen näkyvyyden parantamiseksi.

Mistä referenssiprojektista olette olleet viime aikoina erityisen ylpeä?

Klassikkovastaus – viimeisimmät projektit ovat aina ne, joista olemme kaikkein ylpeimpiä.

Scanfil oli kokonaisvaltainen projekti, jossa pääsimme kumppaniemme kanssa vaikuttamaan pörssiyrityksen brändiin strategiatasolta lähtien. Loimme konseptin ympärille uuden visuaalisen ilmeen kuvakonsepteineen ja rakensimme lopuksi verkkopalvelun.

Ehyt-palvelusta saimme tutkitusti erinomaista käyttäjäpalautetta. 96 % kävijöistä piti uudistusta hyvänä, ja palvelun NPS-luku nousi uuteen ennätykseen.

Muotoilun lähtökohdasta Collaboratorion verkkopalvelu on sellainen, josta olemme erityisen ylpeitä. Sivusto noteerattiin Awwwards-palvelussa sekä käyttöliittymän että mobiilikäytön osalta.

Pro Artibus järjestön palvelussa teimme tavanomaisesta poikkeavan mutta käytettävän navigaation palveluun. Projektiin tehtiin myös laaja integraatio, jossa järjestön taidekokoelma haetaan rajapinnan kautta palveluun useilla eri kielillä.

Tätä julkaistaessa koronakriisi on Suomessa edelleen vakavassa vaiheessa. Millaisia vaikutuksia kriisillä on tähän mennessä ollut teidän toimintaan ja asiakkuuksiin?

Meillä organisaatio oli muutaman vuoden takaisen kulttuurinkehityshankkeen myötä siirtynyt täyteen etätyöskentelyvalmiuteen jo reilusti ennen pandemiaa, ja kaikki kriittinen tieto oli siirretty pilveen. Siirtyminen etätyömoodiin viime maaliskuussa ei teknisesti ollut työ eikä mikään.

Kaikki meillä luonnollisesti haluaisivat tilanteen jo palautuvan ennalleen, jotta kollegoita pääsisi tapaamaan myös kasvotusten. Yksin kotona työskentely on sukupolvikokemus, josta tuskin kukaan nauttii tässä mittakaavassa. Vuokrasimme nyt keväänä Nuuksiosta firmalle mökin, jonne kunkin on mahdollista vetäytyä joko yksin tai perheen kesken työskentelemään.

Taloudellisesti pandemia säikäytti vuoden 2020 alkupuolella. Otimme lähtökohdaksi heti alusta alkaen sen, että lomautuksia ja irtisanomisia pyritään välttämään kaikin keinoin, ja tässä onnistuimme. Teimme skenaariopohjaisen suunnitelman ja toimimme sen mukaan. Tilauskirjat lopulta täyttyivät loppukeväästä ja selvisimme säikähdyksellä. Syksy oli ennätyksellisen kiireinen.

Uskon, että monet organisaatiot siirsivät tapahtumiin varatut budjetit digipalveluihin, joka sitten näkyi meillä hyvänä myyntinä. Vuosi meni taloudellisesti lopulta todella hyvin, eli kasvoimme suunnitelman mukaisesti ja katettakin onnistuimme keräämään enemmän kuin aikaisempina vuosina.

>> Redandblue Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa

Toimistot-hakemistossa on artikkelin julkaisuhetkellä 28 kokenutta digitoimistoa.

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 800 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun