Digimarkkinointijätti Generaxion nielaisi Aucorin

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 3 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Miltton terästää digitoimistoprofiiliaan.

Vuonna 2007 perustettu Aucor oli alalla varsin hyvin tunnettu digitoimisto, joka profiloitui aktiivisena WordPress-toimistona. Vierityspalkissakin Aucoriin liittyviä artikkeleita on vuosien varrella julkaistu runsaasti. Aucor myytiin alunperin elokuussa 2019 sitä huomattavasti isommalle MarkkinointiAkatemialle, mutta Aucor jatkoi toimintaansa myös omalla nimellään. Noin vuotta myöhemmin syntyi kuitenkin aivan uusi kokonaisuus nimeltään Generaxion, jonka osaksi Aucor on nyt sulautunut. Tämä artikkeli keskittyy siihen millainen keitos on tämä yli 150 asiantuntijan toimisto.

Aucor tunnettiin alalla Janne Jääskeläisen toimistona, mutta Jääskeläinen on jo hyvän aikaa toiminut itsenäisenä konsulttina. Uusi kokonaisuus rakentuu pääosin digimarkkinointia aiemmin tehneistä taloista, joten alkuperäisen Aucorin ihmiset muodostavat varsin pienen osan tästä digimarkkinointijättiläisestä.

Generaxionin pääomistaja on pääomasijoittaja Adelis Equity, joka on ollut aktiivinen toimija uuden yhtiön muodostamisessa. Adelis Equity piiskanneekin yhtiötä entistäkin isommaksi tulevina vuosina. Adelis Equity on pohjoismaisiin yrityksiin keskittynyt sijoittaja, joka on mukana myös useissa muissa suomalaisissa yrityksissä. Viimeksi Adelis on sijoittanut joensuulaiseen Valamis-ohjelmistoyhtiöön.

Aucor ei myöskään muodosta erillistä digiyksikköä Generaxionin sisälle, kuten esimerkiksi Miltton Digital muodostaa Miltton Groupin sisälle (tätä käsiteltiin juuri edellisessä artikkelissa). Generaxion toimii yhtenä suurena kokonaisuutena, johon Aucorin asiantuntijat ovat sulautuneet.

Täten asiakkaiden kannalta muutos on varsin merkittävä verrattuna aiempaan tilanteeseen. Pienestä, yrittäjävetoisesta, varsin teknisesti orientoituneesta digitoimistosta on tullut valtava markkinointikonserni, jolla on toimistoja usealla paikkakunnalla ja omistajana iso pääomasijoittaja.

Generaxionin lähimpiä verrokkeja ovatkin isot digimarkkinoinnin toimistot, kuten Avidly, Redland ja Miltton Digital osana Miltton Grouppia. Generaxion pystyy näin varmasti laajempiin kokonaisuuksiin kuin Aucor, etenkin digimarkkinoinnin alueella.

Teknisen osaamisen syvyys tai laajuus ei ole kuitenkaan kasvanut yrityskaupan myötä. Generaxionia voi pitää erittäin osaavana ja kokeneena WordPress-toimistona, jolla on nyt myös laaja digimarkkinoinnin palvelutarjonta, mutta teknisesti erittäin vaativista toteutuksista tai räätälöidyistä web-sovelluksista on toimistolla vielä varsin vähän kokemusta. Puhtaan WordPress-kokemuksen näkökulmasta Generaxionin WordPress-tiimi kuuluu kuitenkin edelleen tämän maan kokeneimpiin, josta kertoo myös kuuluminen yli miljoonan euron kategoriaan. Isompaa liikevaihtoa WordPressillä tekevät vain Evermade, Valu Digital ja Geniem. Samassa kategoriassa Generaxionin kanssa ovat Avidly ja Creuna Finland.

Kuten haastattelussakin todetaan, ovat Generaxionin tyypilliset, isommat verkkopalveluprojektit jossain 20 000 ja 60 000 euron välimaastossa, joten keskimääräistä projektiluokkaa voi pitää yhden pykälän pienempänä kuin alan isoimmilla toimistoilla. Digimarkkinointipalveluiden ja sisältötyön kanssa voivat Generaxioninkin kokonaislaskutukset projekteista toki nousta lähemmäksi 100 000 euroa. Generaxionin erikoisuus on kuitenkin myös se, että MarkkinointiAkatemian historiasta johtuen yhtiöllä on myös todella paljon hyvin pieniä asiakkaita, joille on tehty verkkosivustoja liukuhihnatyönä. Näiden asiakkaiden kannalta muutos Generaxioniksi lienee kaikkein haastavin.

Paljon on siis muuttunut reilussa vuodessa, joten nyt kun Generaxion ottaa Aucorin paikan Vierityspalkin WordPress-toimistojen hakemistossa, on hyvä aika päivittää tietoja.

Kysymykset ja vastaukset

Vierityspalkin kysymyksiin vastasivat Anssi Koskinen (Senior Strategy Specialist), Teemu Suoranta (Senior Web Developer) ja Pasi Valkeila (Head of Platforms).

Aucorin yrityskaupasta on ehtinyt vierähtää jo yli vuosi. Millainen on ollut ensimmäinen vuosi uudessa omistuksessa?

Värikäs vuosi yhteisiä kuvioita sovitellessa ja matkaan mukaan vuoden varrella liittyi myös Roister Marketing. Ollaan tiimin kesken pidetty huolta oman ruudun tekemisestä ja toki myös jaettu osaamista muun organisaation kanssa puolin ja toisin.

Olimme yrityskaupan aikaan 15 hengen toimisto, nyt tekijöitä on Suomessa 150 kuudessa kaupungissa ja koko Generaxion laskien (Tanska & Ruotsi) 350 ihmistä.

Millainen on Aucorin rooli osana uutta syntyvää kokonaisuutta? Teittekö yhteistyötä Markkinointiakatemian kanssa jo aiemmin?

Meiltä Generaxioniin tulee tuo vahva WP-osaaminen ja prosesseja verkkopalveluiden tekemiseen laajemminkin. Aiempaa yhteistyötä ei ollut ja suurin osa Markkinointiakatemian toteuttamista sivustoista oli projektikooltaan huomattavasti pienempiä. Aucorin oma tarjonta keskittyi vahvasti verkkopalveluiden suunnitteluun, tekniseen toteutukseen ja ylläpitoon. Yrityskauppojen myötä meillä on osaamista myös laajemmin muihin verkkopalveluiden osa-alueisiin kuten sisällöntuotantoon, analytiikkaan, konversio-optimointiin ja mainontaan mm. Googlessa ja somepalveluissa.

Aucor on tunnettu aiemmin aika teknispainotteisena toteuttajana, ei niinkään markkinointitoimistona, mutta nyt uuden omistajan myötä painopiste kääntyy vahvasti markkinointitoimiston suuntaan. Miten näette että tämä muutos vaikuttaa Aucorin vanhan tiimin kulttuuriin ja tekemiseen?

Markkinointikanavien aktivointi jäi vanhassa mallissamme asiakkaalle vinkkailuun kun suoraa toteuttajaa tai mallia ei ollut, nyt siis pystytään auttamaan huomattavasti pidemmälle ja apuja löytyy sivustoprojektien jatkoksi luontevasti myös sisällöntuotantoon.

Vanha tiimi on jo yhdistynyt muiden teknisten toteuttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Kulttuurien yhdistyminen ottaa tämän kokoluokan yrityskaupoissa aikansa ja tätä luonnollista “sekoittumista” pandemian poikkeusolot ovat varmasti hidastaneet vaikka etätyö sinällään oli meille hyvin arkipäiväistä jo kauan ennen poikkeusoloja.

Kuinka monta asiantuntijaa Generaxion työllistää Suomessa? Miten nämä osaajat jakautuvat profiililtaan?

151 työntekijää, joista 49 hlöä myynti, alustatyypit 25 hlöä (täällä ohjelmistokehitys), talous-aspa-hr-johto 15 hlöä, projektit ja asiakkuudet 9 hlöä ja 53 markkinoinnin, sisällön ja strategian asiantuntijaa.

Profiiliinne on kuulunut myös vahva panostus WordPress-yhteisöön ja koodin jakamiseen. Aiotteko jatkaa tätä työtä samalla panostuksella vai muututteko enemmän kontribuuttorista passiiviseksi hyödyntäjäksi?

Tarkoitus on jatkaa työtä yhteisön kanssa (Teemu Suoranta ehti jo WordCampiin osallistuakin puhujan roolissa) ja isommat puitteet tiimin ympärillä tuovat myös mahdollisuuden panostaa esim. tapahtumiin isommin. Yhteisöön panostaminen on aina lähtenyt tekijöistä, ei “ylhäältä sanellen” ja tässä ei näy muutosta. Vuonna 2021 on luvassa mm. suuri päivitys avoimeen starter-teemaamme WordPressille.

Kustannustehokkuus ja napakan kokoiset projektit ovat aiemmin olleet Aucorille leimallista, mutta nyt isomman toimiston sisällä painopiste varmaankin muuttuu isompiin asiakkuuksiin. Mitä käy Aucorin pienimmille asiakkuuksille ja heidän saamalleen palvelulle?

Yrityksen kokonaiskuvassa meillä on varmasti satoja pienempiä asiakkaita kuin Aucorin asiakkaat ja jos budjetti & toivottu toteutustapa eivät kohtaa niin jatkamme valitulla tiellä ja suosittelemme muita tekijöitä parhaan tietomme mukaan. Tänne Vierityspalkkiinkin ollaan vinkkailtu tutustumaan :)

Minkälaisia uusia palveluita tai osaamista olette pystyneet yrityskaupan jälkeen tarjoamaan vanhoille asiakkaille?

Analytiikan osaamista ja SEO-puolen kehittämistä tuotiin ensimmäisinä uusina palveluina esiin. Laajamittainen koko tuotepaletin tarjoaminen ei ehkä suoraan toimisikaan asiakaskoon vaihdellessa suuresti, mutta nyt yritysten yhdistyttyä myös tuotekattausta ojennetaan ja lähdetään sieltä sopivia palveluita poimien tarjoamaan asiakaskunnalle.

Miten uudessa kokoonpanossa näette itsenne kotimaisten digitoimistojen kentällä? Keitä vastaan kilpailette tyypillisesti?

Näemme itsemme merkittävästi suurempana kuin ennen, kivijalkaa on nyt myös strategian puolella ja toisaalta markkinoinnin kanavat tuovat uutta sykettä verkkopalvelutuotteen ympärille aktiivisen tuotantovaiheen jälkeenkin. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme digitaalista markkinointia laajemmin kuin monet digitoimistot, jolloin olemme vahvoilla varsinkin silloin kun asiakas kaipaa kumppania useammalle digimarkkinoinnin osa-alueelle.

Tunnistettuja WP-alustalla toimivia kilpailijoita ovat ainakin Evermade, Geniem ja Avidly.

Minkäkokoisiin projekteihin katsotte olevanne parhaiten sopivia?

Tyypillinen ja sopivin budjetti räätälöidyissä töissä on 20 000 – 60 000 € ja laajemman osaamisen myötä budjetin tuplaantuminen ei enää olekaan mikään mahdottomuus kun mukaan tulee myös markkinointi kokonaisvaltaisemmin, sisällöntuotanto ja tietysti myös strategisen kulman työskentely.

Millaisia digitaalisen markkinoinnin palveluita tarjoatte asiakkaillenne?

Kanavien strategiaa, analyysia ja käytännön toteutusta & seurantaa. Medioina näissä pääasiassa Facebook & Instagram, LinkedIn ja Google. Digimarkkinointiin erikoistuneita henkilöitä on 53.

Teettekö muilla teknologioilla tai tuotteilla myös projekteja?

Verkkototeutukset rakennetaan suurimmaksi osaksi WordPressille, mutta meiltä löytyy myös Drupal-asiakkuuksia ja 3 kpl Drupaliin erikoistunutta kehittäjää. Pieniä React-sovelluksia ollaan myös tehty osiksi sivustoja, mutta toistaiseksi vain täydentämään sivuston muuta tekniikkaa.

Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä? Kuinka monta ohjelmistokehittäjää työskentelee samassa projektissa teillä tyypillisesti?

25 henkilöä. Tavallisesti samassa projektissa työskentelee 1-3 ohjelmistokehittäjää. Kokeilimme Aucorissa aikanaan erikokoisia tiimejä esimerkiksi tekemällä erään sivuston noin viikossa 7 kehittäjän voimin. Suuri määrä kehittäjiä tuo sivustoprojekteissa kuitenkin helposti hyötyään enemmän haasteita esimerkiksi koordinointiin, jolloin 1-3 on koettu parhaaksi.

Oletteko itseoppineita koodareita vai onko käytännön kokemuksen lisäksi myös kouluttauduttu? Miten ylläpidätte ja kehitätte toimistonne teknistä osaamista?

On sekä opiskelutaustaa että itseoppineita koodareita. Rekryissä ollaan aina korostettu enemmän osaamista ja halua oppia kuin formaalia koulutustaustaa, mutta kehittäjiä on ollut yliopistosta ammattikouluun.

Tekijät on jaettu oman alansa mukaan tiimeihin, joita vetää tiimimentori. Meiltä löytyy omat tiimit esimerkiksi WordPressille, Drupalille sekä UI/UX-suunnittelijoille. Säännöllisissä tiimipalavereissa jaetaan osaamista ja kehitetään omaa työtä. Tiimimentoreita voi aina konsultoida vaikeissa asioissa.

Kehitystä ylläpidetään sisäisillä katsauksilla uusiin teknologioihin ja tehtyihin projekteihin. Kirjoja ja kursseja hankitaan sekä erilaisiin tapahtumiin osallistutaan.

Teettekö räätälöityjä web-sovelluksia?

Vähemmän näitä, mutta pari esimerkkiä löytyi kuitenkin.

 • eCalculator on työkalu, jolla käyttäjä voi suunnitella sähköistyksen mitoitusta polttomoottorikäyttöisille koneille. Työkalu on toteutettu räätälöitynä lisäosana WordPressiin tiiviissä yhteistyössä sekä asiakkaan että taustajärjestelmän toteuttajan kanssa.
 • Ortonin ajanvaraus on rakennettu räätälöitynä React-sovelluksena upotettavaksi osaksi Ortonin WordPress-sivustoa. Rakensimme sovelluksen käyttöön omat rajapinnat, jotka hakevat ja lähettävät tietoa Ortonin potilasjärjestelmään, hakevat tietoa WordPress-sivustolta sekä Telian tunnistautumispalvelusta.

Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Tekninen suunnittelu alkaa käytännössä tarjousvaiheessa, jossa projekti palastellaan ominaisuuksien mukaan pienempiin tehtäviin ja työmäärät arvioidaan henkilötyöpäivinä. Tätä jaottelua jalostetaan ennen toteutusta ja täydennetään Jira-tiketeiksi. Tavallisesti projektin pääkehittäjä (lead developer) vastaa teknisen toteutuksen pilkkomisesta tehtäviksi, sisältöjen karkeasta määrittelystä sekä valmiusehtojen määrittämisestä.

Laajat projektit suoritetaan tyypillisesti sprintteinä, jolloin sekä teemme ennakkoehdotuksen sprintillä toteutettavista tehtävistä että sprintin sisältöä priorisoidaan asiakkaan kanssa. Yksi sprintti sisältää esimerkiksi 15 henkilötyöpäivää työtä, jolloin sprintille mahtuvat tehtävät voidaan valita työarvioiden perusteella. Kehittäjät ottavat tikettejä itselleen ja niiden tilaa päivitetään Jirassa. Suunnittelu kulkee usein mukana myös sprinteissä, koska koko verkkopalvelua ei voi eikä kannata suunnitella täysin ennen toteutusta.

Sivustosta on käytössä kehitysvaiheessa tuotantoympäristöä vastaava kehityssivusto sekä suuremmissa jatkokehitystöissä hyödynnetään kloonia tuotantosivustosta. Kehittäjien oma ympäristö pyörii tällaisissa projekteissa normaalisti Vagrant-virtuaalikoneella, jolloin kaikilla kehittäjillä on samanlainen ympäristö esimerkiksi käyttöjärjestelmästä tai laitteesta riippumatta.

Versionhallinnassa noudatamme varsinkin laajoissa räätälöidyissä projekteissa käytäntöä, jossa versionhallinnan päähaarassa kulkee aina toimiva versio sivustosta. Kun käytössä on Vagrant-ympäristö, kulkee versionhallinnassa silloin sekä kehitystyökalut että sivuston lähdekoodi. Erilaisia kehityshaaroja käytetään pääasiassa laajemmissa jatkokehitystöissä, joita demotaan esimerkiksi erillisessä klooniympäristössä ja viedään tuotantoon myöhemmin.

WordPress-kehityksessä noudatamme pääosin sekä WP-yhteisön että Codexin suosittelemia tapoja, mutta meillä on myös omanlaisia näkemyksiä miten asiat pitää tehdä. Esimerkiksi preferenssi koodin muotoiluun poikkeaa hiukan WordPressin omasta tavasta sekä starter-teemamme organisoi koodia perinteisestä tavasta poikkeavasti. Eli vaikka WordPress sanelee monta asiaa, olemme avoimia tekemään asioita eri tavalla, jos se koetaan paremmaksi.

Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne?

Ylläpitohinnat liikkuvat tyypillisesti välillä 140 – 240 € / kk ja yleisin valinta hosting-ratkaisuksi on yhteistyöpakettimme Seravon kanssa. Ylläpidon lisäksi tarjoamme myös käyttötukea sisältäen puhelintuen, tikettipohjaisen tuen. Räätälöityihin kokonaisuuksiin tarjoamme aina myös sähköisen käyttöohjeen, jota täydennetään jatkokehitysten yhteydessä.

Jatkokehitystyöt riippuvat asiakkaiden tarpeista. Teemme paljon pienkehitystä ylläpitoasiakkaillemme ja aktiivisimmille asiakkaille yli kymmenen henkilötyöpäivää vuodessa. Jatkokehitystä voidaan tehdä sprinttimallilla suurempia töitä tai Service Deskimme vastaanottaa pienemmät kehityspyynnöt.

>> Generaxion Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa

Toimistot-hakemistossa on artikkelin julkaisuhetkellä 28 kokenutta digitoimistoa.

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 800 tilaajaa).

Digitoimistot Vierityspalkissa – viimeisimpiä juttuja:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun