Sininen Meteoriitti ja Steerco yhdistyvät

Perttu Tolvanen

Sininen Meteoriitti on ostanut Steercon koko osakekannan. Yhdistymisen jälkeen Sininen Meteoriitti kasvaa noin 70 hengen organisaatioksi näin jatkaen tasaista kasvuaan.

Lue virallinen lehdistötiedote Sinisen Meteoriitin sivustolta.

Sininen Meteoriitti on tullut alalla tunnetuksi erityisesti Microsoft-teknologioiden osaajana. Sininen Meteoriitti on aktiivisesti kehittänyt omaa Meteor-julkaisujärjestelmätuotettaan, mutta myös panostanut yhä enemmän Microsoftin SharePoint –tuotteen osaamiseen. Meteoriitti on alalla profiloitunut erityisesti teknisenä toteuttajana jolta on alkuvaiheen konsultointi- ja määrittelyosaaminen puuttunut – tai osaaminen on ollut hyvin teknologialähtöistä. Täten yhdistyminen Steercon kanssa on Meteoriitille erittäin luonteva liike.

Steerco on alalla myös tunnettu tekijä. Steerco on jo pitkään profiloitunut puolueettomana määrittelijänä- ja hankekonsulttina. Steercon projektit vaihtelevat sisällöntuotannon konsultoinnista aina julkaisujärjestelmävalintoihin. Alan konsulttitoimistoista Steercon on erottanut vahva keskittyminen verkkopalveluhankkeiden konsultointiin. Joskin myös intranetit ja dokumenttienhallinta ovat olleet huomion kohteena.

Steerco on pysytellyt pitkään varsin pienikokoisena toimistona jonka henkilökunnan osaaminen on ollut kohtuullisen laaja-alaista. Kuuden hengen firmaksi Steerco onkin mukana hämmästyttävän monissa hankkeissa. Esimerkkejä Steercon viimeisimmistä projekteista:

Yhdistymisen jälkeen ainakin Steercon asema puolueettomana konsulttitoimistona voitaneen unohtaa. Sinisen Meteoriitin vahva Microsoft-sitoutuminen ohjannee Steercon projektit yhä enemmän SharePoint-alustalle. Toisaalta on oletettavaa että jo aikaisemminkin merkittävä osa Steercon projekteista on liittynyt juuri SharePoint-hankkeisiin.

Lehdistötiedotteessa tähän konsultointitoiminnan puolueettomuuden menetykseen kiinnitetäänkin erityishuomiota:

“Konsultointiliiketoimintaa jatketaan myös toteutusprojekteista erillisenä toimintana. Myös tulevaisuudessa on mahdollista tilata yhtiöltä esimerkiksi pelkkä vaatimusmäärittely, käytettävyysarvio tai olemassa olevan teknisen toteutuksen auditointi.”

Tämä lieneekin ihan realistista, koska vastaava menettely on arkipäivää kaikissa isommissa taloissa. Lähinnä hankintavaiheen konsultointi on sektori jossa puolueettomuudella on merkitystä. Yhdistyminen jättää pienen aukon Suomen markkinaan, koska Steerco on toiminut hankintavaiheen konsulttina erityisesti julkishallinnolle.

Sinisen Meteoriitin kannalta yhdistyminen on selkeä vahvistus Meteoriitin kykyyn toimittaa kokonaisprojekteja. Vaikka määrällisesti Steercon tuoma vahvistus ei olekaan suuri, niin hankkeiden alkuvaiheiden hallinnan osaamisen kehittäminen voi hyvinkin olla ratkaisevaa Meteoriitin kilpaillessa yhä isommista hankkeista.

Steerco tuo Meteoriitille myös vahvistusta verkkopalveluiden kokonaislaatuun liittyvissä asioissa, kuten saavutettavuuden, käytettävyyden ja konseptisuunnittelun laadun varmistamisessa.

Vierityspalkki tiedusteli Meteoriitin Aki Antmanilta myös heidän oman Meteor-julkaisujärjestelmänsä tulevaisuuden suunnitelmia ja suhdetta SharePoint-alustaan. Antman kommentoi eri järjestelmien suhdetta Vierityspalkille seuraavasti:

“Tarjoamme lähes poikkeuksetta SharePointia asianhallinnan, dokumenttienhallinnan ja työryhmätyöskentelyn alustaksi. Jos asiakkaalla on MOSS-pohjainen intranet, on tietysti hyvin luontevaa toteuttaa myös extranetit MOSS:in päälle. Tällaisessa skenaariossa MOSS on myös hyvin potentiaalinen valinta julkiselle sivustolle. Meteor taas soveltuu helposti www-sivustojen lisäksi julkisten ja yhteisöllisten portaalien alustaksi sekä myös sovelluskehitysframeworkkina erilaisten vahvasti asiakaskohtaisesti räätälöityjen sähköisten asiointipalveluiden alustaksi. Parhaillaan työn alla olevan Meteor 3-version version osalta teemamme on, että täysin uuden tuotteen päälle voi halutessaan rakentaa vaikkapa Facebookin.”

Yli 70 hengen taloon varmasti mahtuukin erilaisen profiilin tuotteita ja tehtävänjako tuntuu selkeältä. Oman julkaisujärjestelmätuotteen vahva tuotekehitys on rohkea valinta, mutta Meteor vaikuttaa sitoutuneelta riittäviin tuotekehityspanostuksiin. Steercon tuoma osaaminen lienee myös Meteor-julkaisujärjestelmän asiakkaiden kannalta hyödyllistä.

Yhteenvetona voi todeta, että asiakkaiden kannalta Sininen Meteoriitti on nyt huomattavasti kiinnostavampi kokonaistoimittaja verkkopalveluprojekteihin. Isompien kilpailijoiden on syytä seurata Meteoriittia jatkossa yhä tarkemmin.

  1. Villeri says:

    Veikkaan, että suurin osa julkisen sektorin asiakkaista edelleen mieltää Steercon “riippumattomana” konsulttina ja siten hankkeet konsultoidaan Meteoriitin laariin. Saa nähdä – ei alalla ole Steercon tapaista peruskonseptia ja määrittelyä tekevää taloa ja voisin kuvitella, että kaupan jälkeen jää aukkoa uudelle toimijalle. Olkoonkin että Steerco on pieni toimija mutta ovat pitkään tehneet vaatimusmäärittelyitä joiden pohjalta kilpailutus on ollut helpompi tehdä. Isoimpana menetyksenä näen sen ettei julkisen sektorin ole helppo löytää määrittelijää.

  2. Sami says:

    Toivottavasti julkishallinnossa – ja muissakin hankkeita tekevissä tahoissa – päädytään oikeaan ratkaisuun, joka on ostaa kokonaispalvelutoimittajia, ei erikseen määrittelijöitä, erikseen toteuttajia, erikseen testaajia ja erikseen ylläpitäjiä.