Aikataulujen joustamattomuus isoin ongelma verkkopalveluprojekteissa

Perttu Tolvanen

Konsulttifirma Steerco* selvitteli tutkimuksessa verkkopalveluprojektien kompastuskiviä* ja havaitsi etteivät isoimmat ongelmat olleet muuttuneet viime vuosien aikana juuri mitenkään.

Hankintavaihetta ei hoideta kunnolla ja aikataulu lukitaan liian aikaisin

Isoimmaksi kompastuskiveksi Steerco tunnisti puutteellisen hankintavaiheen suunnittelun. Erityisesti aikataulun lukitseminen jo hankintavaiheessa katsottiin olevan erittäin huono käytäntö – vaikkakin erittäin yleinen käytäntö.

Steerco suosittelee välttämään tiukkojen aikarajojen asettamista, sillä projekti vaikeutuu toteutusvaiheessa helposti, jos aikataulut eivät jousta muutostilanteiden jälkeen – tai jos hankkeen muussa resursoinnissa on kitsasteltu.

Asiakasorganisaatio ei hahmota omaa projektin vaatimaa työmäärää

Steerco nostaa aikataulun kanssa kärkiongelmaksi myös budjetin ja henkilöresurssien epärealistisen mitoituksen.

Verkkopalveluprojekteissahan asiakkaan rooli ei ole juuri koskaan pelkästään ostajan rooli. Asiakasorganisaatiolle verkkopalveluprojekti on yleensä huomattavasti suurempi ponnistus kuin palvelun suunnittelevalle ja toteuttavalle taholle.

Tilannetta kärjistää vielä se, että verkkopalvelu-uudistus on projektina organisaatioille aika harvinainen. Kokemusta hankkeen laajuudesta tai vaadittavista työkokonaisuuksista ei asiakkaalla yleensä ole. Aikaisemmin syksyllä Vierityspalkissa kirjoitettiin Tieturin uudesta web-projektipäällikön valmennusohjelmasta ja todettiin, että vastaavaa koulutusta ei liikaa ole ollut Suomessa aikaisemmin tarjolla.

Täten ei olekaan ihme, että tutkimus nostaa isoimmiksi ongelmiksi asiakasorganisaatioiden epärealistiset käsitykset siitä miten pitkiä verkkopalveluprojektit ovat, kuinka paljon ne maksavat ja kuinka paljon omia resursseja pitäisi varata projektin hoitamiseen.

Maali muuttuu matkan varrella, mutta projektisuunnitelmasta pidetään kiinni kynsin hampain

Eivät verkkopalveluita toimittavat organisaatiot ilman haukkuja jää Steercon tutkimuksessa, mutta ainakin kärkiongelmien kanssa on helppo olla samaa mieltä. Web-projektien myöhästymiset johtuvat usein ongelmista sisällöntuotannossa tai asiakkaalta vaadittavasta päätöksenteosta.

On toimittajillakin laatuongelmia ja käytettävyydestä ei osata huolehtia, mutta kokonaisuutena toimittajat ovat oppineet web-projektien hallinnasta viime vuosina asiakkaita enemmän.

(*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina.)

Aiheet: Digihankkeen valmistelu ja budjetointi, Verkkopalvelun uudistus, Vinkit ostajalle

Tagit:

Perttu Tolvanen

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja omistaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka auttaa asiakkaita suunnittelemaan digitaalisia palveluita, valitsemaan sopivimmat teknologiat, kilpailuttamaan osaavimmat kumppanit ja varmistamaan budjetin ennustettavuuden. Ota yhteyttä Perttuun!

Comments are closed.