Rajasoft on asiallinen digitoimisto Espoosta

Aina ei digitoimistolla ole yksittäistä asiaa, joka nousisi esiin voimakkaasti. Joskus työn ytimessä on vain se, että tehdään hyvää työtä asiakkaille. Espoolainen digitoimisto Rajasoft on tehnyt WordPress-sivustoja jo vuodesta 2013 ja toimiston asiakastyytyväisyys on varsin korkealla tasolla. Rajasoft korostaakin referensseissään ja omalla sivustollaan asiakkaidensa tyytyväisyyttä palveluihin. Tämä kertoo ohjelmistoalan todellisuudesta jotain, tyytyväiset asiakkaat ovat yllättävän terävä erottumiskeino!

Artikkeli

Tässä maassa on paljon pieniä digitoimistoja, joiden osaaminen rajoittuu lähinnä valmisteemojen käyttöön ja erilaisten työkalujen konfigurointiin. Rajasoft ei kuulu näihin. Pienestä koostaan huolimatta, on toimistolla varsin vaativia teknisiä referenssejä. Osana WordPress-sivustoja on tehty monenlaisia hakuja ja laskureita ja integroiduttu taustajärjestelmiin. Referenssivalikoima ei vielä ole Vierityspalkissa toki kovin laaja, mutta jo pieni otos toimiston referensseistä on varsin vakuuttava valikoima.

Rajasoft on toki varsin pieni toimisto. Toimiston kokoluokka on kymmenen henkeä. Suurin osa asiakkaista on kotimaisia pk-yrityksiä.

Rajasoft ei ole myöskään se visuaalisin tai räiskyvin toimisto, vaikka selvästi panostaa lopputulosten laatuun. Toimisto on keskittynyt tekniseen toteutukseen ja hyvään asiakaspalveluun. Rajasoftilla ei ole omaa ja erikoista visiota internetin tulevaisuudesta. Rajasoft tekee mieluummin sitä, mitä asiakas tarvitsee milloinkin.

Ja kuten moni muukin, on Rajasoftinkin historiassa seikkailuja eri teknologioiden kanssa. Seikkailujen lopputulos on kuitenkin ollut WordPress, joka muodostaa nyt jo yli 80 % toimiston laskutuksesta. Tämäkin tarina on nähty tässä maassa usein, ja asiakkaiden kannalta se on erityisen hyvä asia.

Myös omassa toimistoprofiilissaan Rajasoft on aika tyypillinen digitoimisto. Oma sivusto puhuu ties mistä tekoälyllä ryyditetystä digimarkkinoinnista, mutta kun katsotaan referenssejä, tulee lopputuloksena aika tavallisia verkkosivustoja. Tai ehkä nyt ei aivan tavallisia, moni on kuitenkin huomattavasti keskimääräistä laadukkaamman oloinen toteutus. Jostain syystä monelle toimistolle on kuitenkin aika vaikea puhua siitä, mitä he oikeasti tekevät asiakkailleen. Tuleeko tämä tarve ostajilta? Odottavatko kaikki asiakkaat jonkinlaista puhetta tekoälystä ja datasta ja älykkyydestä?

Vierityspalkin linjana on kuitenkin arvioida toimistoja niiden meriittien ja todennettavien lukujen kautta. Näitä katsottaessa, Rajasoft sijoittuu yli 500 000 euron liikevaihtoa WordPressillä tekevien digitoimistojen sarjaan. Referenssejä on kertynyt myös joistain astetta isommista toteutuksista, mutta todennäköisesti turvallisin budjettiluokka on jossain 10 000 – 20 000 euron tuntumassa. Teknisessä osaamisessa Rajasoftin referenssit ovat asialliset, mutta mitään erityisen merkittäviä meriittejä ei toimistolle ole kertynyt. WordPress-yhteisön toimintaan osallistuminenkin on ollut toistaiseksi kevyttä, eikä omaa koodiakaan ole jaettu maailmalle.

Pienempien projektien tekijät eivät myöskään ole yleensä erityisen harjaantuneita projektinhallinnassa, vaan enemmänkin teknisen toteutuksen monistettavuudessa ja tehokkuudessa. Täten kovin eksoottisten ja laajojen projektien kohdalla ei yleensä kannata ottaa pientä toimistoa tekemään, ellei ole valmis joustamaan aikatauluissa ja budjetissa merkittävästikin. Rajasoftinkin vahvuudet vaikuttavat olevan nimenomaan pienten ja keskisuurten verkkosivustoprojektien saralla.

Tarvittaessa Rajasoft pystyy palvelemaan myös digitaalisen markkinoinnin ja designin saralla sivustoprojektien yhteydessä. Isojen ja monimutkaisten hankkeiden kohdalla kannattaa Rajasoftin kyvykkyyksiä arvioida tarkasti ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Myös pienillä projekteilla voi kuitenkin tehdä isoa liikevaihtoa, mistä Rajasoftikin on todiste. On myös  mukava saada Vierityspalkin Toimistot-hakemistoon myös toimijoita, jotka tekevät mielellään myös alle 20 000 euron projekteja. Moni aiemmin pieniä projekteja tehnyt toimisto on nimittäin kasvanut isommaksi ja keskittynyt enemmän isompien asiakkuuksien palvelemiseen.

Vierityspalkin kysymyksiin vastasi Isto Karttunen Rajasoftilta.

Millainen toimisto on Rajasoft?

Rajasoft on teknologisesti painottunut digitaalisen markkinoinnin talo, joka on perustettu 2006. Töissä on 10 henkilöä. Olemme keskittyneet tuomaan asiakkaillemme selkeyttä ja tehokkuutta luovalla ongelmanratkaisulla ja systemaattisella tekemisellä. Toiminta on vakaalla pohjalla ja asiakastyytyväisyys erittäin korkealla tasolla.

Toiminta voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen: Tarina, Tekniikka ja Tuotto.

 • Tekniikka: Kehitämme ohjelmistoja, jotka tehostavat liiketoimintaa ja tarjoavat sujuvia sekä helppokäyttöisiä ratkaisuja. Tämän puitteissa siis teemme ja ylläpidämme verkkosivustoja, joiden teknologinen pohja nojaa WordPressiin ja WooCommerceen.
 • Tarina: Luomme markkinoinnin ja viestinnän perustaa – puhuttelevia tarinoita, joilla brändit jäävät mieleen ja erottuvat kilpailijoista.
 • Tuotto: Keskitymme markkinoinnin mittaamiseen, jatkuvaan kehittämiseen ja tulosoptimointiin. Palvelut sisältävät analytiikkaa, mainontaa, hakukoneoptimointia ja konversio-optimointia.

Tämän puitteissa tarjoamme myös älykästä markkinoinnin ohjausta, jossa yhdistetään asiakkaan liiketoimintadata ja muut ulkoiset datalähteet koneoppivaan järjestelmään.

Toimintaamme ohjaavat arvot: jatkuva parantaminen, kuunteleminen ja reiluus. Panostamme pitkiin kumppanuuksiin.

Mistä lähtien olette tehneet töitä WordPressin kanssa? Kuinka paljon WordPress-tekeminen on teidän vuosittaisesta laskutuksesta?

Olemme tehneet ja ylläpitäneet WordPress-sivustoja vuodesta 2013. Aiemmin teimme sivustoja Drupalilla ja Symfonyllä. Viimeiset 5 vuotta olemme rakentaneet sivustot pääosin Rajasoftin oman WordPress-teeman ja lisäosien avulla. WordPress-laskutusta liikevaihdosta on reilut 80 %.

Minkäkokoisia projekteja teette tyypillisesti?

Yleisin projektikoko on 10-15 tuhaa euroa maksavat projektit. Näissä teemme sivustoja vaatimusmäärittelystä toteutukseen. Toimituksen osana teemme usein visuaalisen suunnittelun, sisältöjen suunnittelun ja sisältöjen tuottamista. Tarjoamme myös sivuston ylläpitoa ja jatkokehitystä.

Teettekö digipalveluja myös muilla teknologioilla tai räätälityönä?

Valikoimassamme on lähinnä WordPress-sivustoja tukevia teknologioita, kuten React. Google App Scriptillä luomme prototyyppejä ja kehitämme osia omaan toiminnanohjaukseemme. Näillä on tällä hetkellä vain pieni osuus liikevaihdosta.

Oletteko osallistuneet WordPress-yhteisön toimintaan tai julkaisseet joitain lisäosia avoimesti?

Olemme osallistuneet WordPress-yhteisön tapahtumiin, mm. epäviralliseen WordCamp Metsään sekä WordPress Meetteihin ja Campeihin. Avoimen lähdekoodin lisäosia tai teemoja emme ole toistaiseksi julkaiseet.

Kuinka monta ohjelmistokehittäjäksi luokiteltavaa henkilöä teillä on töissä?

Neljä henkilöä, joista kaksi pystyy toimimaan sivustoprojekteissa muissakin rooleissa kuin toteuttajana. Lisäksi olemme käyttäneet tarvittaessa alihankintaa.

Millaisia ovat ohjelmistokehityskäytänteenne tyypillisessä hieman laajemmassa, räätälöintejä sisältävässä projektissa?

Valmistelemme hankkeet päälinjojen määrittelyllä ja suunnittelulla. Sen jälkeen etenemme tyypillisesti sprintteinä. Hyödynnämme toimitusten kaikissa työvaiheissa tekoälyä.

Tekoälyä käytämme monin tavoin, kuten ostajapersoonien määrittelyssä, lähtöaineistojen jäsentelyssä ja analysoinnissa. Suunnittelemme sen avulla myös verkkosivujen rakenteita, viestejä ja sisältöjä. Ohjelmistokehityksessä hyödynnämme tekoälyä tuottamalla ohjelmistoille rakenteita, todo-listoja ja koodia.

Asiantuntijamme tarkastavat, muokkaavat ja viimeistelevät tekoälyn avulla tuotetut materiaalit.

Olemme kehittäneet omia AI-työkaluja, joista osa on asiakkaidemme käytössä ja osa toistaiseksi vain sisäisessä käytössämme. Näitä olemme integroineet OpenAI:n rajapintaan. Käytämme yleisesti OpenAI:n ChatGPT:tä ja Microsoft Copilotia.

Tarvittaessa luomme suunnitteluvaiheessa prototyyppejä toimintalogiikan ja/tai käyttöliittymän testaamiseksi. Näissä käytämme Googlen työkaluja, joihin luomme toimintalogiikan Google App Scriptillä. Näin testatun prototyypin toimintalogiikka on helppo siirtää varsinaisen sovelluksen koodiin.

Tarjoamme projekteihin oman kehitysympäristön, johon asiakkaalla on pääsy. Käytämme versiohallintaa.

Tunnemme hyvin suositellut ja standardit tavat rakentaa WordPress-sovelluksia ja pitäydymme lähtökohtaisesti niissä.

Luomme kullekin, kehitteillä olevalle verkkopalvelulle patteriston, jonka avulla palvelu saadaan testattua tehokkaasti ja kattavasti. Julkaisuissa otamme laajasti huomioon myös digimarkkinoinnin kannalta tärkeät asiat.

Julkaisun jälkeen tarjoamme sivustoille rinnakkaisympäristöt jatkokehittämistä varten.

Miten huolehditte tietoturvasta asiakkaidenne sivustoille?

Tarjoamme WordPress-tietoturvan auditointipalvelua, joka sisältää tarvittavat toimenpiteet. Osana auditointia käytämme tätä varten kehittämäämme auditointi-ohjelmistoa. Auditoinnin jälkeen teemme tarvittavat korjaukset verkkopalvelun tietoturvaan.

Tietoturvan ylläpitopalvelumme sisältää verkkopalvelun varmuuskopioinnin ulkopuoliselle palvelimelle, verkkopalvelun monitoroinnin sekä säännölliset päivitykset ja testaukset päivitysten jälkeen.

Tarjoamme verkkopalveluille WordPress-optimoidut, luotettavat palvelinympäristöt ja järkevät tekniset ratkaisut: hyvät lisäosat ja oman teemamme.

Millaista ylläpitoa ja jatkuvaa kehityspalvelua tarjoatte asiakkaillenne?

Hosting-palvelut: Kuukausihinta vaihtelee 50 ja 300 euron välillä verkkosivustoa kohden. Käytämme hosting-kumppaneinamme Seravoa, Zoneria ja Hostaania.

WordPress-tietoturvan ylläpito: Kuukausihinta vaihtelee 70 ja 300 euron välillä per verkkopalvelu.

Tekninen ylläpito: Tarjotaan erillistyönä tai kuukausihinnoiteltuna palveluna, jolloin laajuus on rajau työmäärän mukaan esim. 1 tpv / kk (780 €).

Sivustojen, sisältöjen ja näkyvyyden jatkuva kehittäminen: +500 € / kk.

Mikä on teidän tyypillinen päivähintanne ohjelmistokehitykseen?

780€

Millaisia digitaalisen markkinoinnin palveluita tarjoatte asiakkaillenne osana sivustoprojekteja?

Kattavat määrittelytyöt mm. taustatutkimukset ja analyysit ja ostajapersoonien kuvaukset. Lisäksi: hakukoneoptimointia, Google ja Bing -mainontaa, analytiikkaa (mm. Google Analytics, Tag Manager, Data Studio), sisällöntuotto hyödyntäen tekoälyä, some-mainontaa ja sisältöjen ylläpitoa (Meta, LinkedIn, X)

>> Rajasoft Toimistot-hakemistossa

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa).

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun