Paper Planes sai omistajaksi ison tanskalaisen digitoimiston

Yritysjärjestelyt digitoimistojen alueella jatkuvat. Nyt Paper Planesin uudeksi omistajaksi tuli tanskalainen Obsidian Digital. Paper Planesin brändi tosin säilyy toistaiseksi, ja vanhat omistajatkin jatkavat työtänsä uudessa kokonaisuudessa. WordPressillä jo pidempään tehneet digitoimistot ovat olleet varsin usein yritysjärjestelyiden kohteena viime vuosina. Tässäkin yrityskaupassa ostajia kiinnosti muun muassa Paper Planesin vahva WordPress-osaaminen.

Artikkeli

Obsidian Digital ei ole tosiaankaan mikään erityisen tunnettu toimija Suomessa. Osittain syynä on se, että kansainvälisesti Obsidian toimii useammalla brändillä, ja tästä syystä Paper Planeskin jatkaa toistaiseksi vanhalla brändillään. Tanskassa Obsidian tunnetaan erityisesti isona digimarkkinointitoimistona. Tämän ostoksen myötä Obsidianin kyky teknisiin toteutuksiin myös vahvistuu hieman.

Yrityskaupan taustalla lienee myös se todellisuus, että yhä useammat yritykset tekevät kauppaa eri puolilla Eurooppaa, ja digimarkkinoinninkin kannalta eri maat ovat aika erilaisia otuksia. Täten pystyäkseen palvelemaan useilla eri markkinoilla toimivia yhtiöitä, on usein hyvä olla ihmisiä, jotka tuntevat kyseiset markkinat erityisen hyvin. Tämä korostuu etenkin digimarkkinoinnissa, jossa ostetaan näkyvyyttä ja optimoidaan paikallisille hakutermeille ja hakusanoille. Tekniset toteutuksethan on yleensä helpompi tehdä keskitetysti, mutta asiakkaiden houkuttelu voi vaatia eri maissa yllättävän erilaisia toimenpiteitä.

Vierityspalkki kysyi tunnelmia ja syitä yrityskaupalle Paper Planesin toimitusjohtajalta Ville Pelttarilta.

Mikä sai harkitsemaan myyntiä tai ylipäätään miettimään yritysjärjestelyä? Olette olleet jo vuosia yksi alan kannattavimmista digitoimistoista, joka on tehnyt hyvin tasaisesti tulosta vuodesta toiseen. Miksi ette vain jatkanut tasaista kasvua ja mukavaa tuloksentekoa?

Toki vaihtoehtoina oli kasvattaa yritystä orgaanisesti ja jatkaa hyväksi havaitulla tiellä ja tämä oli yksi vakavasti otettavasta vaihtoehdoista pöydällä loppumetreille asti. Halusimme tässä kohtaa kuitenkin ottaa isomman kasvuloikan oikean meitä isomman kumppanin avulla. Meille oli todella tärkeää löytää pohjoismainen yritys, joka jakaa samanlaisia arvoja ja toimintatapoja.

Obsidianin kanssa ensi metreistä alkaen tuntui siltä, että heidän kanssaan löydämme vaihtoehdon viedä omaa toimintaamme pidemmälle tarjoamalla asiakkaillemme monipuolisempaa palvelua sekä työntekijöille mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan ja uraansa entistä kansainvälisemmässä ympäristössä.

Irtautuuko joitain aiempia Paper Planesin omistajia tässä kohtaa yhtiöstä?

Ei, kaikki kolme omistajaa Pasi Pellikka, Jaakko Soudunsaari ja minä jatkamme yhtiön palveluksessa normaalisti.

Oletteko kaikki Paper Planesin perustajat myös omistajina mukana jatkossa Obsidian Digitalissa?

Kyllä.

Miksi Obsidian Digital? Suomessa varmaan hyvin harva on kuullutkaan tästä toimistosta, koska toimisto on ollut hyvin keskittynyt vain Tanskaan aiemmin. Obsidian on etenkin Tanskassa aika digimarkkinointipainotteinen, eikä mikään tunnettu digitoimisto tai ohjelmistotalo, tarkoittaako yrityskauppa Paper Planesin siirtymistä enemmän mainostoimistojen suuntaan?

Ei tarkoita. Obsidianilla on hyvin kokonaisvaltainen tapa suhtautua asiakaspalveluun, kuten Paper Planesilla, ja näemme, että täydennämme osaamisalueiltamme toisiamme hienosti. Paper Planesilla on konsernin sisällä erityisesti osaamista ehkä muita enemmän WordPressin, sisältöjen ja designin osalta. Kun taas muissa yhtiöissä on esim. analytiikka, Shopify ja ohjelmallinen ostaminen hyvin pitkälle vietyä.

Lisäksi on erittäin inspiroivaa olla luomassa eurooppalaista haastajaa perinteisille media- ja digitoimistojäteille. Tavoitteena on ylläpitää pienempien toimistojen ketteryys ja laadukas asiakaspalvelu, mutta samalla pystyä skaalautumaan isompien toimijoiden tavoin.

Miten Paper Planesin tarjonta muuttuu kaupan myötä suhteessa teidän nykyisiin asiakkaisiin? Onko kaupasta jotain hyötyä Paper Planesin asiakkaille?

Paper Planes jatkaa hyvin samankaltaisella palvelutarjoamalla kuin aiemminkin. Uusia tuotteita ja palveluita tullaan kuitenkin näkemään tulevaisuudessa enemmän ja asiakkaamme tulevat hyötymään näistä merkittävästi. Pystymme yhdistämään keskikokoisen toimiston ketteryyden ja palvelutason suuren yrityksen laajaan palveluvalikoimaan. Näemme tässä erinomaisia hyötyjä asiakkaillemme.

Ensimmäisenä uutena tuotteena olemme lähteneet tekemään server-side tracking -asennuksia asiakkaillemme tanskalaisten luomalla hyväksi todetulla mallilla. Seuraavaksi lisäämme palvelutarjoamaamme myös ohjelmallisen mainonnan.

Teemme myös paljon töitä b2b-asiakkaiden parissa ja erityisesti heille toimintamme Saksassa on näyttänyt erityisen mielenkiintoisena. Saksa on monille asiakkaillemme erittäin relevantti markkina ja paikallisosaamista sekä markkinatuntemusta arvostetaan. Olemme jo lyhyessä ajassa pystyneet avaamaan uusia asiakaskeskusteluja johtuen valmiudestamme tarjota paikallisosaamista myös Saksassa.

Oletteko vaihtamassa nimeä Obsidianiksi lähitulevaisuudessa?

Ei lähitulevaisuudessa. Jossain vaiheessa todennäköisesti kyllä, mutta tarkkaa aikataulua muutokselle ei ole.

Kuinka monta asiantuntijaa Paper Planesissa on juuri nyt? Kuinka moni näistä tekee ohjelmistokehitystä päivittäisenä työnään?

Paper Planesissa on tällä hetkellä 30 asiantuntijaa. Ohjelmistokehityksessä on tällä hetkellä 5 henkilöä, jotka ohjelmoivat täyspäiväisesti. Designereita on 4, jotka kaikki suunnittelevat myös käyttöliittymiä ja verkkosivustoja.

Millaiset ovat ohjelmistokehityksen ja WordPress-tekemisen käytänteet Paper Planesissa – miten huolehditte asiakkaiden sivustojen kehityksestä, projektinhallinnasta, tietoturvasta, päivityksistä, jne.?

Kooditiimissämme on 5 täyspäiväistä kehittäjää. Sivustoprojektin kehittämiseen osallistuu 1-2 kehittäjää projektin laajuudesta riippuen. Kaikissa ohjelmistokehityksen ja WordPress-tekemisen projekteissamme on aina mukana nimetty projektipäällikkö, joka vastaa yleisestä projektinhallinnasta ja yhteistyön koordinoinnista ja joka toimii pääyhteyshenkilönä asiakkaalle.

Teemme räätälöityjä sivustoja WordPressin ja HubSpot CMS:n päälle. Molemmissa käytämme pohjana omia starter-teemojamme. Toteutamme sivustot sisältömoduuleja käyttäen, mikä tekee sisällönsyötöstä helppoa ja antaa monipuoliset mahdollisuudet sivupohjien rakentamiseen. Modulaarinen toteutus skaalautuu hyvin myös tulevaisuuden tarpeisiin, sillä sivustolle voi aina luoda uusia moduuleja.

Käytämme projekteissa Git-versiohallintaa. Tuotanto- ja testiympäristöille on aina omat haaransa ja uudet toiminnallisuudet luodaan omiin feature-haaroihin. Teemme koodikatselmointeja erityisesti juniorimpien kehittäjien osalta. Koodirepositoriomme on hostattu Bitbucketissa.

WordPress-projektien hostaukseen suosituksemme on kotimainen Seravo. Heillä on nopea, tietoturvallinen ja kehittäjäystävällinen ylläpitoratkaisu, sisältäen mm. jatkuvan monitoroinnin sekä automaattiset ja testatut päivitykset WordPress-ytimelle ja -lisäosille. Heidän asiakaspalvelunsa on myös huippuluokkaa. Toki sivuston asennus onnistuu muihinkin ympäristöihin, mikäli se on asiakkaan vaatimus.

Sivuston teknisenä kumppanina tarjoamme asiakkaalle ylläpitosopimusta, joka sisältää pienkehitystä sekä sivuston kuukausittaisen läpikäynnin kehittäjän toimesta. Joillekin asiakkaille toki teemme jatkuvaa kehitystä isompien ylläpitosopimusten puitteissa, joissa kehitystä tehdään jatkuvasti esimerkiksi kuukausittaisissa sprinteissä. Jatkuvan kehityksen lisäksi teemme myös projektiluontoisia yksittäisiä sivuston jatkokehitysprojekteja, joiden laajuus ja aikataulu sovitaan aina erikseen.

Millaista on olla Paper Planesin asiakas verkkosivustoprojekteissa? Miten huolehditte asiakasviestinnästä, miten avoimesti asiakas näkee teidän työn edistymisen, mitä kaikkea tarjoatte osana tyypillistä yhteistyötä?

Verkkosivustoprojektien onnistuneessa läpiviennissä ensisijaisen tärkeää Paper Planesilla on avoin, säännöllinen yhteydenpito sekä molemminpuolinen vuorovaikutus. Emme tarjoa asiakkaallemme vain projektia, vaan kumppanuutta yhteiseen panostukseen.

Projektin alussa määritellään yhdessä asiakkaan tavoitteiden mukainen projektiaikataulu, jonka eri vaiheisiin merkitään projektinaikaiset tarvittavat etenemis- ja yhteyspisteet. Näihin lukeutuvat toteutettavan kokonaisuuden toimitettavat, näiden kommentointi- ja hyväksyntäkierrokset, statuspalaverit sekä molemminpuoliset vastuut ja roolit näihin liittyen. Ennalta sovittuja määräaikoja seuraamalla ja noudattamalla varmistamme yhdessä projektin etenemisen sovitussa aikataulussa. Tällöin myös asiakkaan on helppo ennakoida ja varautua heiltä odotettaviin resursseihin ja toimenpiteisiin projektin aikana.

Palavereiden ohella perustamme yhteisen seuranta- ja/tai yhteydenpitokanavan projektin etenemiselle. Formaatti valikoituu asiakkaan toiveiden mukaisesti, yleisimmin meillä käytössä ovat Trello, Teams ja Slack. Yhteisistä keskusteluista ylläpidetään muistiinpanoja, joihin on myös mahdollista palata myöhemmin projektissa. Lisäksi dokumentaationa projektin etenemisestä toimivat myös eri vaiheiden työtiedostot esimerkiksi Figmassa. Projektin eri vaiheesta riippuen statusviestintä ja -palaverit voivat olla esimerkiksi viikoittaisia tai jopa päivittäisiä.

Asiakas saa meiltä aina projektille dedikoidun tiimin, jolla on täysi omistajuus projektiin sen ensimetreiltä aina maaliviivalle asti.

Näemme, että verkkosivustoprojekti on yhteistyön alku ja tavoitteenamme on aina varmistua, että kumppanuutemme jatkuu vuosia ensimmäisen yhteistyöprojektin jälkeen.

>> Paper Planes Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa).

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

2 kommenttia on “Paper Planes sai omistajaksi ison tanskalaisen digitoimiston”

 1. Kiinnostavaa olisi tietää vähän enemmän taustoja: mistä Obsidian kaivettiin ja miksi, tai jos lähestyminen tapahtui siltä suunnalta niin miksi laajeneminen Suomen markkinaan?

 2. Laitoin viestiä Villelle, että saa kommentoida halutessaan. Haastattelussa sivuttiin myös tuota vähän, mutta ei siihen mitään yksittäistä vastausta tainnut tulla. Paper Planes tekee jonkin verran Saksan markkinaan käsittääkseni myös digimainontaa, ja Obsidian on myös ostanut samantyyppisiä toimintoja eri maista, eli aivan kirkkaalta taivaalta ostos ei tapahtunut varmaankaan – mutta myönnän, että samaa mietin itsekin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1140+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 29 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun