Geniem tarttui huulipunaan – tunnetaan jatkossa Hion-nimellä

Geniem tunnetaan jatkossa uudella nimellä. Moni muukin asia muuttuu, kun yhtiö tavoittelee kokoluokan huomattavaa kasvattamista. Lyhyen ajan sisällä yhtiö vaihtoi omistajaa ja osti myös pitkän linjan digitoimisto Franticin. Geniemin uusi toimitusjohtaja avaa uuden nimen ja strategian taustoja jutussa.

Artikkeli

Geniem on tunnettu pitkän linjan WordPress-toimistona, jolla on myös aina ollut vahvasti jalka räätälöityjen sovellusten tekemisessä. Hyvin teknisenä toimistona profiloitunut firma on käynyt lyhyessä ajassa ison muutoksen läpi. Ensin vaihtui omistus, ja vanhat perustajaomistajat vaihtoivat maisemaa. Samoihin aikoihin yhtiö myös sulautti itseensä Franticin, joka on ollut alan yksi tunnetuimmista toimistoista aina 90-luvulta saakka. Franticin haluttiin tuovan Geniemiin lisää suunnitteluosaamista, ehkä myös vahvistaen räätälöityjen ratkaisujen suunnittelua ja toteutusta.

Uusi nimi on nyt Hion, ja strategiaan kuuluu kova kasvu, jatkuva kehittäminen ja vihreämmät digipalvelut. Hionin uusi tavoite on kasvattaa yhtiö peräti 300 asiantuntijan luokkaan. Tällainen tavoite tuskin onnistuu pelkästään WordPressillä verkkopalveluita tekemällä, joten strategia vaikuttaa leventyvän ja laajentuvan aika paljonkin. Uudella sivustolla ei edes mainita enää WordPressiä, eikä mitään muitakaan teknologioita. Tämä on toki ollut monen muunkin ohjelmistoalan yrityksen valinta viime vuosina, kun asiakkaiden huomio on haluttu kiinnittää enemmän prosesseihin ja tavoitteisiin. Osittain kyse on myös siitä, että moni toimisto toimii käytännössä henkilöstövuokrausmallilla, jolloin yrityksellä ei ole edes intressiä valita joitain tiettyjä teknologioita tai tuotteita, kun asiakkaat kuitenkin maksavat vain asiantuntijoiden käyttämästä ajasta.

Ilmiö on kiinnostava, koska ohjelmistoalahan ei ole mitenkään vakiintumassa tai standardoitumassa, päinvastoin. Erilaisia teknologioita ja tuotteita on vain entistäkin enemmän, ja monella alueella pilvisiirtymä on tuonut vain enemmän ja enemmän erilaisia komponentteja ratkaisuihin. Täten yhä useammin ratkaisut muodostuvat useista eri palasista. Tietyllä tapaa onkin ymmärrettävää, että moni toimisto laajentaa valikoimaansa, koska yhdellä teknologialla ei ole järkevää yrittää ratkaista kaikkia asiakkaiden ongelmia. Asiakkaiden kannalta reaktion äärimmäisyys on kuitenkin outoa, eli käytännössä ohjelmistotalot yrittävät puhua myyntivaiheessa vähemmän teknologiasta asiakkaiden kanssa – vaikka itse toteutusvaiheessa ja elinkaaren näkökulmasta fiksujen valintojen merkitys on vain kasvanut.

Tämä ilmiö näkyy osittain myös Hionin uuden toimitusjohtajan Ville Särmälän vastauksissa Vierityspalkin kysymyksiin. Vastaukset ovat varsin korkealentoisia, eikä yhtiötä haluta mitenkään rajata vain tiettyjen asioiden tekijäksi, vaan mieluummin käännetään keskustelua jonnekin ihan toisaalle.

Asiakkaiden kannalta tällainen ilmiö tekee sopivien toimistojen valinnasta entistäkin vaikeampaa, kun yhä useampi toimisto profiloi itseään asioilla, jotka eivät rajaa tekemisen kenttää millään tavalla, tai korosta mitään itse tekemiseen suoraan liittyvää erikoistumista. Käytännössä suuntana on siis yhä enemmän eräänlainen kauneuskilpailu, jossa ohjelmistoyritykset pyrkivät erottumaan ulkoisilla tekijöillä tai jonkinlaisilla kulttuuriin tai näkemyksiin liittyvillä asioilla. On vaikea sanoa, onko tämä kuinka monen toimiston kannalta oikeasti toimiva strategia. Yleensä kauneuskilpailuissa pärjäävät isot, kauniit ja tunnetut toimistot. Voivatko kaikki olla tunnettuja ja isoja?

Ainakin ilmiö korostaa julkaistujen referenssien merkitystä, kun toimistojen omasta palvelutarjonnasta ja kuvauksista on yhä vaikeampi hahmottaa, mitä toimisto on hyvä tekemään. Hionin kohdalla tämä asia on ainakin hyvässä mallissa, pelkästään Vierityspalkin kautta voi nähdä hyvin laajasti, mitä Hionina nykyisin tunnettu toimisto on viime vuosina tehnyt ja millä teknologioilla. Tällä tavalla ainakin voi arvioida toimiston sopivuutta omiin hankkeisiin.

Hion on toki kiistatta edelleen WordPress-markkinan isoimpia kissoja. Validoitu WordPress-tekemisen luokka on yli 3 miljoonaa euroa ja yhtiön asiantuntijamäärä on yli 80 henkeä tällä hetkellä. Samassa WordPress-tekemisen kategoriassa on vain Evermade.

Hion on ollut myös hyvin aktiivinen julkisen sektorin tarjouskilpailuissa viime vuosina, ja onnistunut voittamaan merkittävän määrän isoja ja pitkiä urakoita. Hion on jopa herättänyt ärtymystä kilpailijoissa, koska on valinnut taktiikakseen panostaa julkisiin tarjouskilpailuihin todella paljon. Tämä strategia on selvästi kantanut hedelmää, ja ehkä muistuttaa jonkin verran Goforen alkuaikoja, jolloin myös Gofore teki tietoisen päätöksen ryhtyä panostamaan juuri julkisen sektorin asiakkuuksiin ja kisoihin.

Kunnianhimon ja kasvuhalujen puutteesta ei ainakaan voi Hionia syyttää, jos nyt konkretian tasolla onkin vielä hieman hämärää.

Vierityspalkki kysyi muutoksiin liittyviä kysymyksiä Hionin toimitusjohtajalta Ville Särmälältä.

1) Miksi nimenmuutos? Onko kyseessä myös nykyisille asiakkaille näkyvä strategiamuutos? Yleensähän nimenvaihdos tarkoittaa myös jonkinlaista muutosta yrityksen strategiassa ja toiminnassa.

“Nimenmuutos oli luonteva vedenjakaja kohdassa, jossa alamme toteuttamaan uutta liiketoimintastrategiaamme ja kasvattamaan yhteisöämme kohti 300 osaajan tavoitetta. Muutoksen taustalla on vuonna 2022 tapahtunut omistuksen vaihdos sekä yrityskaupat (ostimme Franticin liiketoiminnan), joiden myötä Hion julkaisi uuden kasvuun ja uusiin liiketoimintoihin pohjaavan liiketoimintastrategian syksyllä 2022.

Lähdimme viime syksynä yhdessä henkilökunnan kanssa luomaan itsellemme uutta brändiä ja nimenmuutos oli luonteva osa tätä prosessia, kun halusimme yhteisen pohjan jonka päälle rakentaa tulevaa. Uusi nimemme tuli itseasiassa sisäisesti henkilökuntamme jäseneltä nimikyselyn yhteydessä, joten olemme ylpeitä siitä, että työmme on ollut aidosti koko henkilökuntaa osallistavaa läpi uudistuksen. Hion kuvastaa nimenä meille jatkuvaa kehittymistä ja iteroimista, sillä digitaalisessa maailmassa mikään ei ole ikinä valmista, mutta kaikkea voi ja pitää aina kehittää. “

2) Lehdistötiedote korostaa jatkuvan kehityksen merkitystä tekemisessä. Eikö jatkuvan kehityksen painottaminen ole jo vähän vanha juttu? Eivätkö ohjelmistoalan isot henkilöstövuokraajat ole puhuneet tästä jatkuvan koodaamisen tarpeesta jo 10 vuotta? Onko teillä joku uusi kulma tähän?

”Jatkuva kehittyminen on meille ajattelumallina laajempi kuin pelkkä tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Näemme sen kantavana ajatuksena organisaatiomme toiminnassa. Jotta menestymme kilpaillussa markkinassa meidän on kehitettävä osaamistamme sekä yksilötasolla että yrityksenä. Jatkuvaan kehitykseemme kuuluu myös kehittyminen niin digitaalisen kestävän kehityksen kuin monimuotoisuudenkin saralla, ja tästä tulemme olemaan jatkossa isommin äänessä sekä jakamassa oppimaamme ja oppimassa yhdessä. Asiakaskontekstissa jatkuva kehitys merkitsee meille asiakkaan digitaalisen liiketoiminnan kehittämistä jatkuvan, ketterän ja dataohjatun tekemisen kautta.”

3) Mitä uusi sloganinne tarkoittaa käytännössä? ”Olemme ohjelmistoyritys, joka välittää aidosti.” Slogani ei varsinaisesti rajoita teidän toimintaa it-alalle, eikä ole mitenkään tyypillinen it-alan slogan. Onko tässä jokin vertailukohta?

“Hyvä kysymys. Kun etenimme brändiprojektissamme, totesimme että yhteisömme kantava voima on toisista välittäminen ja oman työmme jäljestä vastuun ottaminen. Se oli selkeästi asia, joka on vuosien saatossa sementoitunut osaksi kulttuuriamme. Meillä on tahtotila tehdä työmme laadukkaasti ja tuoda asiakkaillemme mitattavaa hyötyä, mutta yhtäältä pitää huoli siitä, että työkaveri voi hyvin. Aidosti välittäminen on meillä myös välittämistä siitä millaisia vaikutuksia me saamme aikaan yleisemmin yhteiskunnassa ja esimerkiksi ilmastoteoissa. Franticilla oli aloitettu työ kestävämpien digipalveluiden puolesta, jota on nyt liiketoimintakaupan jälkeen jatkettu laajemmalla skaalalla yrityksemme sisällä.”

4) Painotatte myös ilmastokestävyyttä uudistuksessa. Ilmaston kannalta kestävämpien ratkaisujen painottaminen on kieltämättä uusi kulma, mutta mitä se tarkoittaa teillä? Miten se näkyy omassa toiminnassanne? Miten asiakkaille tarjottavissa ratkaisuissa ja suosituksissa?

“Kestävyys ja sen edistäminen toiminnassamme on osa strategiamme ydintä. Meillä on oma sisäinen Green Sustainable Web -niminen työryhmä, jolle on asetettu yritystason tavoitteet. Kehittäjistä, suunnittelijoista ja muista osaajistamme koostuva työryhmä kokoontuu viikoittain, ja edistää yhdessä sovittuja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ja jakaa tietoa sisäisesti. Tarjoamme asiakkaillemme muun muassa digipalveluiden hiilijalanjäljen arviointeja ja toimenpide-ehdotuksia sen pohjalta. Kannustamme asiakkaitamme myös digipalveluiden hostaamiseen tuulivoimalla pyörivässä Googlen Haminan palvelinkeskuksessa. Täällä lisätietoja.”

5) Teidät on aiemmin tunnettu etenkin tämän maan yhtenä isoimmista WordPress-digitoimistoista, miten tämä WordPress-tekeminen istuu uuteen strategiaan? Uudella sivustollahan ei mainita WordPressiä lainkaan osana teidän palveluita ja teknologioita (siellä ei toki mainita mitään muitakaan, mutta silti).

“Näkemyksemme mukaan asiakkaille on olennaisempaa se, miten kukin työkalu tai palvelu edistää heidän tavoitteitaan, kuin se mikä se kyseinen teknologia on. WordPress on ja tulee olemaan jatkossakin meille erittäin tärkeä työkalu ja siitä meidät varmasti on aikaisemmin tunnettu. Käytämme jo nyt laajaa kirjoa teknologioita ja alustoja – ja varmasti laajennamme työkalupakkiamme tulevaisuudessa vastaamaan yhä paremmin asiakas- ja liiketoimintatarvetta.”

6) Mitä muita teknologioita tai tuotteita käytätte usein tai joihin katsotte olevanne erikoistuneita?

“Verkkokauppapuolella Shopify ja WooCommerce ovat meillä hyvin käytettyjä alustoja ja sisällönhallinnan puolella myös Contentful mainitun WordPressin lisänä.

Meillä on erittäin vahva JavaScript-osaaminen ja siellä React ja React Native ovat tekemisemme ytimessä. Pilvialustoissa Google Cloud ja AWS ovat meillä varmastikin käytetyimmät. Analytiikan ja datan työkaluina käytössä on Googlen työkalujen (GA4, Looker) lisäksi mm. Matomo.”

7) Sivustolla korostatte myös räätälöityjä ratkaisuja, onko teillä jokin tietty teknologialinja tai -rajaus tämän alueen tekemiseen?

“JavaScript-ohjelmistokehitystä olemme tehneet paljon eri asiakkaille niin selainsovelluksina kuin mobiilisovelluksina. JavaScript yhdistettynä moderniin pilviarkkitehtuuriin ja -alustoihin on erittäin ketterä ja tehokas yhdistelmä. JavaScript-ohjelmistokehitystä teemme asiakkaillemme sekä projekti- että konsulttityönä.”

PS. Geniemin profiili Vierityspalkin Toimistot-hakemistossa muuttuu Hioniksi lähipäivien aikana.

PPS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 900 tilaajaa).

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun