Luettua: Hakutoimintojen suunnittelun perusteet – Search Patterns ★★★★★

Perttu Tolvanen

image Monet käyttöliittymäsuunnittelua käsittelevät kirjat ovat hyvin ongelmakeskeisiä. Siksi on hyvin virkistävää lukea välillä kirja, joka käsittelee vaikeita käyttöliittymähaasteita ratkaisukeskeisesti, käytännönläheisesti ja ytimekkäästi.

Peter Morvillen Search Patterns on helppolukuinen ja hyvin kuvitettu opas nykyaikaisten hakutoimintojen haasteisiin ja jo vakiintuneisiin käyttöliittymäratkaisuihin. Kirja sisältää runsaasti kuvitusta, screenshotteja ja havainnekuvia. Kuvitukseen keskittyneenä työparina Morvillella onkin ollut Jeffery Callender ja näin on syntynyt hyvin visuaalinen tietokirja.

4793125522_4510460a89_b

Morville lienee useimmille pitkän linjan web-ammattilaisille tuttu entuudestaan. Mies kun oli toinen kirjoittaja yhdessä alan klassikossa, “jääkarhukirjassa” (Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites). Jääkarhukirjaa seurannut Ambient Findability sitävastoin ei onnistunut nousemaan samanlaiseksi klassikoksi vaikka yhdistelikin rohkeasti hakuteknologioiden ja ubiikin tietotekniikan tulevaisuuskuvia.

Nyt Morville on Search Patterns –kirjassaan ottanut erittäin käytännönläheisen esityslinjan. Kirjassa käsitellään ytimekkäästi hakutoimintojen suunnittelun perusasiat aina hakulaatikoiden muotoilusta tulosten relevanssimallien määrittelyyn. Näkökulma on hyvin käyttäjälähtöinen ja keskittyy tarkastelemaan useimpia asioita käyttöliittymäsuunnittelun näkökulmasta. Kovin syvälle esimerkiksi relevanssimalleihin tai hakuteknologioihin ei sukelleta.

Kirjan parasta antia ovat erilaisten vakiintuneiden, tai ainakin vakiintumassa olevien, käyttöliittymäratkaisujen esittely. Esimerkiksi ennustava hakukenttä (“autocomplete”) esitellään seikkaperäisesti useiden esimerkkien kautta ja erilaiset variaatiot kuvataan tarkoin. Esimerkki autocomplete-toiminnosta Yahoon kuvahaussa:

4792558639_2e7ca30ef4_b

Myös Googlen jokin aika sitten käyttöönottama fasetoitu haku (“faceted search”) saa osakseen runsaasti huomiota. Esimerkki fasetoidusta, verkkokauppatyylisestä, hakukäyttöliittymästä:

4792562199_b103dccde6_b

Morvillen konsulttitausta näkyy runsaissa esimerkeissä ja kiihkottomassa suhtautumisessa eri ominaisuuksiin. Useimmat ominaisuudet kun ovat olleet jo vuosia käytössä monissa verkkokaupoissa, joten kokemuksia on jo kertynyt, eikä kaikkien tarvitse toistaa samoja virheitä.

Kirja loistaa myös rohkeudessa esittää kannanottoja tulevaisuuden kehityksestä. Erittäin pitkän linjan hakukonsulttina Morville pystyy myös perustelemaan väitteitään varsin uskottavasti ja mielenkiintoisesti. Morville esimerkiksi uskoo 1) federoitujen hakutoimintojen yleistyvän voimakkaasti (yksi haku joka hakee useista erilaisista tietokannoista ja –lähteistä), 2) informaatiopalveluiden käyttöliittymien rakentuvan yhä enemmän hakutoiminnon varaan ja 3) erilaisten suosittelutoimintojen nousuun (jotka perustuvat hakuteknologiaan taustalla).

Morville uskaltaa myös olla eri mieltä asioista. Esimerkiksi vahvasti personoidun hakutoiminnon tulevaisuuteen Morville suhtautuu hyvin kriittisesti. Väitettä hän perustelee sillä, että yksittäisen käyttäjän hakuhistorian perusteella voidaan hyvin harvoin ennustaa tulevaa hakukäyttäytymistä kovin luotettavasti. Esimerkiksi verkkokaupat (kuten Amazon) ovat tehneet valtavasti töitä tämän eteen ja todenneet, että mikään helppo tie ei ainakaan ole edessä. Morvillen mukaan tehtävää vaikeuttaa erityisesti se, että haemme asioita monenlaisissa rooleissa ja emme pelkästään itsellemme (klassisia esimerkkejä ovat joululahjaostokset verkkokaupassa ja Googlen käyttö peräkkäin työasioihin ja kotiasioihin). Myös esimerkiksi Amazonin kokemukset suosittelujärjestelmien tekemisestä eivät ole olleet pelkästään ruusuisia. Esimerkiksi ostoskoreissa kun kirjan mukaan painottuvat usein ajankohtaiset asiat eivätkä välttämättä samaan asiaan liittyvät asiat (esim. samalla kertaa ostetaan uusi kirja vaimolle, kännykkälaturi itselle ja uutuuspeli pojan pelikonsolille).

Historiatiedon koneellinen analysointi on yksinkertaisesti osoittautunut hyvin vaikeaksi tehtäväksi ja siksi Morville ei näe personoitujen hakutoimintojen olevan vielä lähitulevaisuuden asia. Myös sosiaalisten verkostojen tuoman lisäarvon Morville liittää vain muutamiin käyttötapauksiin eikä usko esimerkiksi Facebookin hakutoiminnon kykenevän mullistamaan hakumarkkinaa laajamittaisesti. Ongelmia on yksinkertaisesti liian paljon ratkaistavana ja hakijan sosiaalinen verkosto on vain yksi relevanssimallin lähde – joka tosin joissain tapauksissa on hyvin arvokas lähde.

Tulevaisuuden visioinnin ja hienojen hakupalveluiden esittelyn lisäksi Morville tasapainottaa kirjan antia vahvalla käytännön näkökulmalla. Kirjassa esimerkiksi todetaan hakutuotteiden ja –teknologioiden olevan toistaiseksi pahasti suunnitteluosaamista jäljessä. Etenkin valtavien datamassojen ja hyvin erilaisten tietolähteiden luokittelussa ja hakemisessa on tällä hetkellä isoja teknisiä haasteita, mutta myös tietojen tallennukseen liittyvää puutteellisuutta, joka rajoittaa hienojen käyttöliittymien toteutusta.

Toisaalta hyvin osuva lienee myös havainto siitä, että hakutoimintojen suunnittelussa ollaan vielä aivan alkuvaiheessa, koska käyttäjien käyttötottumukset ovat vasta muodostumassa eikä hakukäyttäjien käyttäjätutkimuksiakaan tehdä valtavasti.

Kenen kannattaa lukea?

Kirja soveltuu parhaiten käyttöliittymäsuunnittelusta ja konseptisuunnittelusta kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat päivittää tietonsa hakutoimintojen suunnittelusta, teknologian mahdollisuuksista ja parhaista benchmark-esimerkeistä maailmalta. Kirja ei anna vastauksia kaikkiin ongelmiin tai esittele tarkkoja rautalankamalleja siitä miten toiminnot pitäisi suunnitella, mutta antaa erinomaisen yleiskuvan siihen mikä on mahdollista ja järkevää. Tämän tiedon avulla hyvä suunnittelija voi tehdä maailmasta taas pari astetta miellyttävämmän paikan.

Jos on jo perehtynyt hakuteknologioihin ja suunnittelumalleihin aiemmin, niin kirjan toivoisi useassa kohdassa menevän hieman syvemmälle ja käsittelevän asioita pidemmän kaavan mukaan. Täten kokeneemmalle hakuosaajalle kirjan arvo jää todennäköisesti vain uusimpien käyttöliittymätrendien ja –käytänteiden päivittämiseen. Sellaisenaankin kirja on tosin lukemisen arvoinen, koska visuaalinen esitystapa mahdollistaa kirjan nauttimisen myös lyhyissä välipaloissa.

Tähtiä komeat viisi kappaletta, koska tällaisia pieneen pakettiin puristettuja, visuaalisia tietokirjoja vaikeista aiheista toivoisi olevan markkinoilla enemmänkin. Ainut miinus tulee kirjan kohtuullisen suppeasta annista, koska jos hakutoimintoja suunnittelee ammatikseen, niin tällaisesta kirjasta lukisi jatko-osankin mielellään. Myös kirjan nimessä oleva “pattern” –sana on hieman harhaanjohtava, koska yksityiskohtaisia ja tarkkoja suunnittelumalleja kirja ei lopulta esittele.

Viiden tähden arvosanaan vaikuttaa myös se, että tämän tason tietokirjaksi nykyinen reilun 20 euron hintalappu Amazonissa on varsin alhainen. Viimeistään tästä syystä täydet viisi tähteä tuntuu hyvin perustellulta.

  1. Matias says:

    Kiitos kattavasta arviosta! Kirja on odottanut hyllyssä jo muutaman kuukauden. Jokohan tämän myötä jaksaisi viimein lukea sen.