Technopolis

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Technopolisin verkkopalvelu oli viimeksi uudistettu vuonna 2015 vastaamaan sen hetken liiketoimintatavoitteita, ylläpitovaatimuksia ja teknistä ympäristöä. Viidessä vuodessa moni asia oli ehtinyt muuttua. Ala, jolla Technopolis toimii, oli kokenut muutoksia digitaalisten työnteon mallien yhä yleistyessä ja kysynnän muuttuessa. Technopolis oli yrityksenä kasvanut, laajentanut tarjontaansa ja toimintaansa uusille markkinoille. Myös verkkopalveluiden teknologiset mahdollisuudet ja tarpeet olivat ehtineet merkittävästi kehittyä. Nyt oli aika uudistaa verkkopalvelu ei ainoastaan vastaamaan tämän hetken vaatimuksia, vaan luomaan mahdollisuudet jatkokehitykselle.

Verkkopalvelua on kehitetty pitkäjänteisesti jo vuosien ajan ja olemassa oleva palvelu oli sinänsä jo itsessään toimiva.

– Projektissa toteutimme uudestaan jo pitkään asiakasta palvelleen verkkopalvelun, jota oli aktiivisesti kehitetty useiden vuosien ajan. Käyttökokemuksen suhteen halusimme uudistaa rohkeasti, mutta tunnistaa myös jo toimineet ratkaisut, kertoo Creunan Senior Developer Tuomo Tomperi.

– Uuden frontend-teknologian lisäksi myös sivuston rakenne ja domain muuttuivat. Meille oli tärkeää, että julkaisu onnistuu myös SEO-näkökulmasta mahdollisimman hyvin.
Technopolis on jo pitkään panostanut vahvaan tekemiseen verkossa, ja verkkopalvelun toimivuus on ollut heidän liiketoimintansa kannalta kriittinen.

– Technopoliksella on poikkeuksellisen osaavaa ja omistautunutta väkeä tekemässä verkkopalvelua, kertoo Creunan COO Marko Paananen. He ovat tottuneita käyttämään laajasti verkkopalvelun hyötyjä myynnissä ja markkinoinnissa.

Jotta verkkopalvelu saataisiin nostettua jo hyvältä tasolta vielä korkeammalle, Creuna ehdotti headless-ratkaisua, jolla esimerkiksi sivuston latausnopeuksia ja tietoturvaa saatiin yhä parannettua.

– Taustalla oli myös keskustelut pidemmän aikavälin tarpeista, joissa näimme headless-ratkaisun tarjoavan paljon hyötyjä jatkossa, erityisesti, kun kehitetään uusia digitaalisia palveluita verkkoon.

Technopolis oli pitänyt WordPressiä toimivana julkaisujärjestelmänä, eikä kokenut tarvetta lähteä vaihtamaan taustajärjestelmää. Headless-ratkaisun yhtenä hyöytynä olikin se, että julkaisujärjestelmänä pysyi edelleen Technopolikselle jo ennestään tuttu järjestelmä, mutta mukaan pystyttiin tuomaan silti uusia ominaisuuksia. Julkaisujärjestelmän pysyessä samana, kaikkea ei myöskään pitänyt lähteä tekemään alusta asti, vaan olemassa olevia ratkaisuja pystyttiin osittain hyödyntämään. Tämä nopeutti ja tehosti toteutusvaihetta.

Headless-ratkaisua toteuttaessa olennainen komponentti oli Gatsby.js, jonka varaan ratkaisu pystyttiin lähteä rakentamaan.

– Työkalut tällaisen headless-ratkaisun toteuttamiseen ovat kehittyneet valtavasti aivan viime aikoina ja nyt käytössämme oli valikoima, jolla saimme toteutettua tämän luotettavasti ja haluamallamme tavalla, Paananen taustoittaa.

Headless-ratkaisun edut tulevat esiin, kun sivustolla liikutaan eri osioiden välillä.

– Headless-ratkaisussa sivustolle pystytetään tavallaan aplikaatio, jonka sisällä kävijä liikkuu. Siksi latausnopeudet ja liikkuminen sivuilla saadaan paljon nopeammaksi, kun jokaista yksittäistä sivua ei ladata erikseen.

Uuden sivuston käyttäjäkokemusta onnistuttiin personoimaan ja näin parantamaan palvelua. Kun käyttäjä ilmaisee, minkä kaupungin toimitiloista hän on kiinnostunut, tieto tallentuu aplikaatioon ja sivulla liikkuessaan pystytään nyt tarjoamaan hänelle kiinnostavaa sisältöä.

Vaikka vanhan sivuston tietoturva oli jo hyvällä tasolla, uudella arkkitehtuurilla se saatiin nostettua vielä uudelle tasolle. Kun front endin kautta ei ole potentiaalisesti mitään tietoturvattomia komponentteja, jotka olisivat yhteydessä back endiin, riski kaikenlaiseen hakkerointiin pienenee merkittävästi.

– Samalla ratkaisu tuo myös turvaa sivuston toimivuudelle: vaikka ylläpitopuolella tulisi jotain ongelmia, julkinen sivusto pyörisi silti ennallaan, Paananen sanoo.

Uusi sivusto on ollut julki vasta vähän aikaa, mutta alustavat tulokset esimerkiksi liidien generoinnin osalta näyttävät olevan aiempaa paremmalla tasolla.

– Uusi sivusto vastaa paremmin niitä odotuksia, joita käyttäjillä on modernista verkkopalvelusta. Samoin lomakkeet ovat toteutettu käyttäjäystävällisemmin ja se varmasti näkyy myös jatkossa tuloksissa, Tomperi arvioi.

[Huom. Referenssi on julkaistu alunperin Creuna Finlandin nimissä.]


Sinua voisi kiinnostaa myös

Adven

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Adven tarjoaa kestäviä energia- ja infraratkaisuja teollisuudelle ja kiinteistöille, ja on alallaan yksi johtavista yrityksistä Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Adven palvelee teollisuuden- ja kiinteistöalan toimijoita sekä yksityisiä asiakkaita. Advenin Energy as a service -malli perustuu kokonaispalveluun ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Adven on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja nyt oli tarve tuoda myös verkkopalvelu vastaamaan yhtiön tavoitetta […] Lue lisää

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivustouudistus

Tekijä: Hion

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n verkkopalvelun suunnittelu- ja toteutusprojekti starttasi kovalla vauhdilla elokuussa 2021. Tavoitteena oli saada vuoden 2021 loppuun mennessä uusi verkkopalvelu sekä KKV:lle että Euroopan kuluttajakeskus ECC:lle, mikä mahdollistettiin WordPress Multisite -alustan päälle tehdyllä ratkaisulla. Tiukasta aikataulusta huolimatta projekti eteni aikataulussa ja uudet verkkopalvelut julkaistiin joulukuussa 2021. Uudistuksen tavoitteet oli työstetty KKV:n johdon, viestinnän […] Lue lisää

Mandatum Life

Tekijät: Hasan & Partners, Knowit Experience

Tärkein teknologia: Muu tuotepohjainen toteutus

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Verkkosivusto rakentui kolmen toimijan yhteistyönä: peruskonseptia suunnitteli Idean, sivuston käyttöliittymä sekä toteutus olivat Creunan vastuulla ja Hasan&Partners huolehti sivuston brändistä ja visuaalisuudesta. Uudelle verkkopalvelulle haluttiin keskusteleva käyttöliittymä ja sivustoa haluttiin laajentaa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Creuna lähti suunnittelemaan, miten keskusteleva käyttöliittymä kannattaisi teknisesti toteuttaa, jotta Mandatumin olisi sitä myös helppo ylläpitää. Julkaisujärjestelmäksi valittiin Episerver DXC -pilvipalvelu. Käyttöliittymäkerroksen […] Lue lisää

Helsingin tapahtumasäätiön sivustopohja

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Helsingin tapahtumasäätiö toteuttaa Helsingin kaupungin merkittäviä yleisötapahtumia kuten Helsingin juhlaviikkoja, Lux Helsinkiä, Helsinki-päivää, Helsingin uudenvuoden juhlaa, Silakkamarkkinoita ja Tuomaan Markkinoita. Aiemmin eri tapahtumien sivustot olivat täysin irrallaan toisistaan, sivustot oli toteutettu eri tekniikoilla, eri tahojen toimesta ja niiden laatu oli kirjavaa. Sivustojen sisältöjen ylläpito oli Helsingin tapahtumasäätiölle haastavaa, samoin kokonaisuuden hallinta. Myös sivustojen analytiikka oli […] Lue lisää

Sport Event Management Finland – markkinointisivusto

Tekijä: Valu Digital Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Kansainvälinen käyntikortti urheilulle Sport Event Management Finland (SEMF) tekee Suomea tunnetuksi kansainvälisten urheilutapahtumien järjestäjille ja urheilijoille. Yksikkö toimii Lahti Region Oy:n (visitlahti.fi) yhteydessä. Hankkeen taustalla on viisi eri kaupunkia sekä laaja urheilu- ja matkailunedistämisverkosto. Osana hanketta haluttiin rakentaa markkinointisivusto Sportsfinland.com. Se kokoaa urheilutoimijoita kiinnostavat tiedot yhteen paikkaan ja tuo esiin kaupunkien tarjontaa. Sivusto tukee myös […] Lue lisää

Hoas.fi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Hoas.fi – helpotusta sopivan opiskelija-asunnon löytämiseen Hoasilla asukaskokemus syntyy muustakin kuin vain neljästä seinästä. Hoas auttaa ja tukee opiskelijoita niin asumisen, muuttamisen kuin arjenkin perusasioissa. Lisää tukea haluttiin nyt tarjota uudistamalla verkkosivusto palvelemaan asunnonhakijoita paremmin. Home sweet Hoas Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (tuttavallisemmin Hoas) tarjoaa edullista asumista opiskelijoille. Hoas vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla. Hoasin […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun