Porvoon kaupunki

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Porvoon kaupunki on reilun 50 000 ihmisen kotipaikka. Rakensimme Porvoolle sen kaikkia toimintoja palvelevan sivustokokonaisuuden, josta on moneksi. Kaiken kaikkiaan Porvoon kaupungille toteutettiin yhdeksän sivustoa.

Sivustouudistuksen isoja teemoja olivat keskitetty sisällönhallinta sekä erillissivustojen luominen kaupungin eri liikelaitoksille ja toimijoille. Aiemmin käytössä oli vain yksi pääsivusto, ja sen uudistamisen lisäksi ympärille lähdettiin nyt luomaan omia erillissivustoja. Erillissivustojen haluttiin olevan Porvoon kaupungin sivuston kanssa sukunäköisiä ja samoja elementtejä haluttiin voida hyödyntää läpi eri sivustojen.

Esimäärittely projektille tehtiin North Patrolin toimesta. Suunnittelu aloitettiin benchmarkien ja tarpeiden läpikäymisellä käytännön tasolla. Erityisesti tarpeena oli saada käyttöön enemmän sisältöelementtejä, jotka mahdollistavat erilaisia sisällön esitystapoja sekä selkeän hierarkian. Vahvasti kaksikielinen kaupunki viestii yhdenvertaisesti suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi käytössä on muita kieliä, joten kieliversiointi oli yksi kulmakivistä.

Uusien erillissivustojen ilme johdettiin pääsivuston ilmeestä, jolloin Porvoon kaupungin brändi pysyy tunnistettavana läpi sivustojen. Huomioon otettiin myös sellaiset tarpeet, joissa ilmeeseen tarvitaan eriävyyttä. Tämä näkyy mm. Porvoon veden sivustolla, jossa muutettiin hiukan värejä ja fontteja, mutta elementtien runko säilyi samana. Taidetehtaan sivustolla ilme taasen haluttiin pitää Taidetehtaalle ominaisena, mutta elementtien runko edelleen samana. Sivustojen visuaalisen suunnittelun lisäksi toteutettiin kokonaan uusi ikonikirjasto, joka tukee yhtenäisemmin Porvoon brändiä.

Uusi sivustokokonaisuus rakennettiin WordPressin päälle käyttäen multisite-ominaisuutta. Suunnitteluvaiheessa tunnistettiin sivuston käyttäjien ja ylläpitäjien kannalta useampia tärkeitä toiminnallisuuksia. Porvoolla on yli sata sisällöntuottajaa sivustoillaan, joten keskitetty sisällönhallinta oli iso tekijä uudistuksessa. Tätä varten rakennettiin nk. ”sisältökone”, joka toimii kotipaikkana eri sivustojen kesken jaettavalle sisällölle. Esimerkiksi yksittäiset uutiset ja tapahtumat syötetään sisältökoneessa, josta niitä välitetään halutuille erillissivustoille. Jos jotain uutisessa muutetaan, tehdään muutos ainoastaan sisältökoneessa, josta se päivittyy automaattisesti kaikille sivustoille, johon kyseinen sisältö on jaettu.

Porvoon kaupungin henkilöstön yhteystiedot ovat yksi haetuimmista sisällöistä. Yhteystiedot tuodaan sivustolle Azuren Active Directorystä Microsoft Graph-rajapinnan kautta, ja ylläpitäjät voivat tarvittaessa rikastaa näitä tietoja julkaisujärjestelmässä.

Toinen rajapinta tehtiin Palvelutietovarantoon (PTV), josta tuodaan Porvoon palvelupisteiden yhteystietoja ja aukioloaikoja, ja näitä tietoja ylläpitäjät voivat liittää eri sivuihin ja elementteihin.

Tapahtumien esittämistä ja ilmoittamista varten rakennettiin oma tapahtumakalenteri. Kalenteriin voivat syöttää tapahtumia sekä Porvoon sisällöntuottajat että tapahtumanjärjestäjät itse käyttämällä tapahtuman ilmoituslomaketta. Lisäksi Porvoossa toimivien yritysten, ravintoloiden ja putiikkien aukiolotiedoille rakennettiin oma aukiolokalenteri.

Sivustoilla sijaitsee suuri määrä erilaista sisältöä, ja tiedon haluttiin olla löydettävissä myös sivustojen välillä. Hakutoiminto viritettiinkin sellaiseksi, että etsittävä tieto on mahdollista löytää riippumatta siitä, millä sivustolla käyttäjä on.

Myös kuvasisältöä on käytössä paljolti, ja tätä varten Porvoo otti käyttöön uuden mediakirjaston Mediaflow’n, joka tuotiin osaksi sivustoa.

Kun Porvoolla on yli sata sisällöntuottajaa eri yksiköissä ja liikelaitoksissa, nousee käyttäjäoikeuksien hallinta isoon arvoon. WordPressin perinteisiä käyttäjätasoja muokattiin postityypeittäin, jotta oikeilla päivittäjillä oli pääsyt tarvittaviin sisältötyyppeihin, eikä laajimpia oikeuksia tarvitse antaa kuin vain muutamalle pääkäyttäjälle.

Sivustouudistus toteutettiin Knowitin seitsenhenkisen tiimin voimin. Koronaepidemian myötä projekti vietiin läpi kokonaan etänä.

Uusia sivustoja syntyi projektin aikana kahdeksan kappaletta (sivustot lueteltu tarkemmin tekstin lopussa). Näiden lisäksi matkan varrella rakennettiin vielä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelevalle toimielimelle oma sivusto, kun soteuudistus tuli voimaan.

Projektin tuotoksena oli saavutettava, tietoturvallinen sekä Porvoon näköinen sivusto erillissivustoineen. Saavutettavuudessa noudatettiin WCAG:n AA-tasoa. Uudet sivustot toimivat responsiivisesti ja niiden sisällöntuotanto on joustavaa uusien, monenlaisiin tarpeisiin sopivien elementtien avulla.

Loppuvaiheessa sivustolle kytkettiin vielä KuntaKati-chatbot, jonka kautta kaupungin asukkaat voivat kysyä ja saada apua erinäisissä pulmissa.

Uudet sivustot julkaistiin pääosin kevään 2022 aikana ja yhteistyö on jatkunut sen jälkeen tiiviinä ylläpidon ja jatkokehityksen osalta

Uudistetut sivustot:
Porvoon kaupunki
Visit Porvoo
Porvoon Vesi
Porvoon ympäristöterveydenhuolto
Porvoonseudun musiikkiopisto
Kuninkaantien työterveys
Tilapalvelut
Taidetehdas
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Myöhemmin syksyllä 2022 tullaan vielä julkaisemaan uusi Business Porvoo -sivusto.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Adven

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Adven tarjoaa kestäviä energia- ja infraratkaisuja teollisuudelle ja kiinteistöille, ja on alallaan yksi johtavista yrityksistä Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Adven palvelee teollisuuden- ja kiinteistöalan toimijoita sekä yksityisiä asiakkaita. Advenin Energy as a service -malli perustuu kokonaispalveluun ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Adven on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja nyt oli tarve tuoda myös verkkopalvelu vastaamaan yhtiön tavoitetta […] Lue lisää

9Lives verkkopalvelu

Tekijä: Into-Digital Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

9Lives on yksi Suomen suurimmista hoitaja- ja avustajapalveluiden tuottajista ja yksityisten sairaankuljetuspalveluiden edelläkävijä. Vuoden 2021 lopulla 9Lives osti Stella kotipalvelut Oy:n ja kasvatti palveluvalikoimaansa kotihoidon ja henkilökohtaisen avun osalta. Palveluvalikoima on erittäin laaja ja palvelut jakautuvat eri käyttäjäryhmien välille: yksityisasiakkaille, yrityksille ja julkiselle sektorille. Into-Digital vastasi uuden verkkosivuston suunnittelusta ja toteutuksesta. Verkkosivuston tekninen toteutus tapahtui […] Lue lisää

Visit Kuhmo & Visit Suomussalmi sivustot

Tekijä: Trimedia Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Uudet sivustot luonnon, historian ja kulttuurin valtakuntiin Toteutimme Kuhmolle ja Suomussalmelle kahdet täysin erilliset, oman brändi-ilmeen mukaiset, mutta tekniseltä toteutukseltaan lähes identtiset sivustot. Jatkokehityksen varhaisessa vaiheessa oli todettava, että laadukkain, kestävin ja kustannustehokkain ratkaisu olisi uudistaa sivustot täysin alusta alkaen niin teknisen kuin visuaalisen toteutuksen osalta. Uudet WordPress sivustot tekniikkaa ja ulkoasua myöten Uudistimme Visit […] Lue lisää

Technopolis

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Technopolisin verkkopalvelu oli viimeksi uudistettu vuonna 2015 vastaamaan sen hetken liiketoimintatavoitteita, ylläpitovaatimuksia ja teknistä ympäristöä. Viidessä vuodessa moni asia oli ehtinyt muuttua. Ala, jolla Technopolis toimii, oli kokenut muutoksia digitaalisten työnteon mallien yhä yleistyessä ja kysynnän muuttuessa. Technopolis oli yrityksenä kasvanut, laajentanut tarjontaansa ja toimintaansa uusille markkinoille. Myös verkkopalveluiden teknologiset mahdollisuudet ja tarpeet olivat ehtineet […] Lue lisää

Alma Talent

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Kun oikeaa tietoa hyödynnetään oikeaan aikaan, mahdollisuudet menestyä ovat rajattomat, päätöksenteko helpottuu ja prosessit suoraviivaistuvat. Alma Talent jalostaa tiedosta merkityksellisiä oivalluksia, jotka auttavat vauhdittamaan kasvua ja noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita. Hyödyntämällä datapohjaisia ratkaisuja niin myynti- kuin strategiatyössä sekä laadukkaita sisältöpalveluita ja koulutuksia, on yrityksen kasvun vauhdittaminen vaivatonta, oli kyse sitten liiketoiminnan kasvattamisesta tai osaamisen kehittämisestä. Tavoitteena […] Lue lisää

Orion.fi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: Muu tuotepohjainen toteutus

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Orion on monelle suomalaiselle tuttu yritys. Yhtiö on yksi arvostetuimmista brändeistä koko maassa ja halutuimmista työpaikoista alallaan. Toisaalta – kansainvälisten markkinoiden ja yhteistyön merkitys yrityksen kasvussa on entistä suuremmassa roolissa. Ja siinä missä Orion Suomessa on lähes instituution asemassa, kansainvälisten lääkejättien kanssa kilpaillessa näkymä on hyvin toisenlainen. Yhtiön verkkosivut toimivat globaalina käyntikorttina tärkeimmille sidosryhmille, kuten […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun