Inari-Saariselkä

Tekijä: Creuna Finland
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 30 000–60 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Inari-Saariselkä Matkailu Oy on Pohjoisimman Lapin aluemarkkinointiorganisaatio, jonka tehtävänä on markkinoida aluetta matkailukohteena ja esitellä alueen kyliä ja tapahtumia. Jäsenyrityksiä Inari-Saariselällä on lähes 100. Vanha sivusto oli kuitenkin niin ulkoasultaan kuin toiminnallisuuksiltaan vanhentunut ja kaipasi kipeästi päivitystä. Sivuista haluttiin visuaalisemmat ja käyttäjäystävällisemmät. Alueen yritykset ja heidän palvelutarjontansa haluttiin tuoda aiempaa paremmin esiin. Uuden sivuston tekniseksi alustaksi valittiin WordPress.

Suunnittelun lähtökohtana oli tehdä uudesta sivustosta sekä rakenteen että ulkoasun osalta kevyempi. Liikkuminen sivustolla haluttiin olevan mahdollisimman suoraviivaista. Ulkoasuun lähdettiin hakemaan aiempaa ilmavampaa, nykyaikaista mutta toisaalta aikaa kestävää ilmettä. Lapin kansainvälisimpänä matkailualueena Inari-Saariselkä on luonnonläheinen ja autenttinen outdoor-kohde kaukana pohjoisessa. Tämän haluttiin välittyvän myös sivuston yleisilmeestä.

Sivuston haluttiin sekä inspiroivan matkaa suunnittelevia, että palvelevan jo alueella olevia matkailijoita. Uutuutena sivuille tuotiin mahdollisuus ostaa suoraan alueen yritysten palveluita Bokun-varausalustan kautta. Näin paikallisten matkailualan yritysten palveluiden varaaminen onnistuu kootusti yhdestä paikasta.

Etäisyydet pohjoisessa Lapissa saattavat olla matkailijalle vaikea hahmottaa ja tulla joskus yllätyksenä. Matkailijoita palvelemaan sivustolle suunniteltiin ja rakennettiin karttapohja, jonka avulla kävijä näkee nopeasti ja selkeästi etäisyydet kohteesta toiseen ja arvioidun matka-ajan.

Sivuston Bokun-integraatiossa yksittäisten toimijoiden Bokun-tilien tarjonta yhdistettiin siten, että käyttöliittymässä aktiviteetit pystyttiin esittämään kategorian ja sijainnin perusteella ilman toimijakohtaista lajittelua. Käyttäjän näkökulmasta palvelua tarjoava yritys esitetään vasta juuri ennen varausta.

Järjestelmä hakee Bokun-tileiltä tietoa ajastetusti, minkä jälkeen Inari-Saariselän ylläpitäjät asettavat aktiviteetit sivuston kannalta relevantteihin tyyppi- ja sijaintikategorioihin. Kategoriatiedon lisäyksen jälkeen aktiviteetit päivittyvät ja poistuvat järjestelmästä automaattisesti.

Varsinainen varaus tapahtuu aktiviteetin sivulle upotetun Bokun-widgetin avulla. Widget hakee Bokun-järjestelmästä ajantasaiset varaustiedot ja tarjoaa myös toimijan määrittelemät maksutavat suoraan sivustolle upotettuna. Rakenteen etuna on, että vaikka koko ostoprosessi tapahtuu Inari-Saariselän sivustolla, on asiakas suorassa yhteydessä yksittäisen toimijan tiliin Bokun-järjestelmän kautta. Näin ollen tarve keskitetylle maksuliikenteelle sivustoa ylläpitävän tahon kautta poistuu.

Uudelle sivustolle integroitu Bokun-järjestelmä alkaa olla jo melko yleinen pienten ja keskisuurten elämys- ja palvelutuottajien varaussysteemi, eikä syyttä: sivustolle saapuvalle potentiaaliselle asiakkaalle helpottaa ostopäätöksen tekemistä, kun varauksen pystyy tekemään suoraan palveluntarjoajan sivuilta.

Creuna ja Inari-Saariselkä ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä. Nyt tehdyn sivuston kokonaisuudistuksen jälkeen työ jatkuu ja uusia ominaisuuksia kehitetään jo.

Jätä kommentti