Orion.fi

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: Muu tuotepohjainen toteutus

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Orion on monelle suomalaiselle tuttu yritys. Yhtiö on yksi arvostetuimmista brändeistä koko maassa ja halutuimmista työpaikoista alallaan. Toisaalta – kansainvälisten markkinoiden ja yhteistyön merkitys yrityksen kasvussa on entistä suuremmassa roolissa. Ja siinä missä Orion Suomessa on lähes instituution asemassa, kansainvälisten lääkejättien kanssa kilpaillessa näkymä on hyvin toisenlainen.

Yhtiön verkkosivut toimivat globaalina käyntikorttina tärkeimmille sidosryhmille, kuten sijoittajille, kuluttajille, työnhakijoille sekä yhteistyökumppaneille. Sivuston päätavoitteena on rakentaa brändi- ja työnantajamielikuvaa, välittää tietoa sekä tuoda esiin Orionin innovatiivisuutta ja vastuullisuutta yrityksenä.

“Vanha Orion.fi-sivusto oli yksinkertaisesti tullut tiensä päähän. Sivustouudistuksella haettiin ennen kaikkea sisältöjen, rakenteen ja visuaalisuuden muutosta sekä toiminnallisuuksien tarkastelua”, kertoo Orionin viestintäpäällikkö Mari Lautsuo.

Sivustolle oli vuosien varrella muodostunut paljon kerrostumia, kun sivuja on päivitetty ja osioita lisätty. Samalla sivuston ulkoasu oli menettänyt yhtenäisen ilmeensä. Sivusto koettiin myös organisaatiolähtöiseksi, eikä keskeisten sidosryhmien tarpeita ollut otettu riittävästi huomioon. Orion panostaa korkealuokkaiseen sisällöntuotantoon, mutta vanhaa sivustoa ei ollut optimoitu palvelemaan sisältöjen löydettävyyttä ja markkinointia.

Uusi konsepti huomioi niin sisäiset kuin ulkoiset kohderyhmät

Sivustouudistus alkoi syksyllä 2021 konseptointivaiheella, jonka tavoitteena oli kirkastaa verkkopalvelun roolia ja tavoitteita, parantaa ymmärrystä kohderyhmien tarpeista sekä suunnitella saumattomat ja kohderyhmien tarpeita palvelevat käyttöliittymä ja käyttökokemus. Sivustolle haluttiin määritellä uusi konsepti, joka palvelisi niin liiketoiminnan tavoitteita, kuin käyttökokemusta ja viestinnällisiä tavoitteita.

Konseptia työstettiin työpajoissa Orionin eri yksiköiden kanssa huomioiden näiden keskeisimmät strategiset tavoitteet ja halutut kohderyhmät. Myös kohderyhmien kanssa tehtiin laadullisia haastatteluja, joiden avulla kerättiin arvokasta ymmärrystä siitä, miten ja mitä tietoa sivustolta haetaan ja millaisissa asioissa Orion voi kohderyhmiään merkityksellisellä tavalla palvella.

Uuden sivuston suunnittelussa keskeisimpiä tavoitteita olivat käyttäjälähtöisyys, saavutettavuus ja dataohjautuvuus. Samoin sivustolta haluttiin selkeyttä, joka tarkoitti rakenteen ja kävijäpolkujen yksinkertaistamista ja visuaalista yhtenäisyyttä. Nyt uudella sivustolla käyttäjä pääsee nopeasti oikean tiedon äärelle niin vähillä klikkauksilla kuin mahdollista.

Sivuston uusi visuaalinen ilme kumpusi myös näistä monista keskusteluista, joissa pureuduttiin Orioniin yrityksenä, sen rikkaaseen historiaan ja raudanlujaan erikoisosaamiseen innovatiivisen lääkekehityksen ja tutkimustyön saralla. Uusi ulkoasu kulki työnimellä ”Mikrobit”, joka onnistuneesti kunnioittaa yhtiön innovatiivisuutta ja viestii luotettavuudesta, mutta ottaa samalla pienen irtioton lääkealan paikoin hyvinkin konservatiiviseen ja geneeriseen muotokieleen. Visuaalisen konseptin koettiin kuvaavan erinomaisesti Orionin huippuluokan tutkimusta ja kehitystyötä. Siinä on myös potentiaalia muovautua monenlaisiin yrityksen visuaalisiin tarpeisiin.

“Mikrobit tarinallistavat ajatuksia orgaanisuudesta, elämän synnystä ja selviytymisestä ääriolosuhteissa – sekä ilmentävät yhteyksiä tutkijan työhön”, kertoo Knowit Experiencen Senior designer Marjukka Savolainen luovasta prosessista visuaalisen konseptin taustalla.

Kuvitukset sivustolle loi Vesa Vuorio.

Huolellinen konseptointi pohjusti sujuvan toteutuksen

Uusi sivusto toteutettiin Optimizely Content Cloud 12 -alustalla. Optimizely-tuotteen uudistunut versio tarjoaa aiempaa merkittävästi nopeamman käyttökokemuksen sekä loppukäyttäjille että ylläpitäjille.

“Uskon, että se tuottaa ihan oikeasti konkreettista säästöä, kun sivuston ylläpitämiseen ei joudu käyttämään enää niin paljon aikaa – puhumattakaan miellyttävästä kokemuksesta sivuja päivittäessä”, Knowitin projektipäällikkönä toiminut Business Unit Lead Sara Sällsten.

Vaikka Optimizelyn uusi 12-versio on verrattaen tuore, Knowitin laajasta pohjoismaisesta osaajien verkostosta löytyi paikallisemme tiimillemme tukea kehittäjistä, jotka olivat ehtineet jo syvällisesti tutustua uuteen palveluun ja näin toteutus päästiin viemään läpi vaivoitta.

Huolellisesti ja perusteellisesti tehty konseptointivaihe tarkoitti myös, että toteutus pystyttiin aloittamaan sujuvasti.

“Hyvin tehty konseptointiprojekti taustalla toi sen, että oli hirveän helppo ohjata ja ymmärtää projektia sekä asiakkaan että meidän toteutustiimimme päässä”, kiittelee Sällsten.

Sivuston uusista ominaisuuksista Sällsten nostaa esille erityisesti uutishuoneen, johon jo konseptointivaiheessa haluttiin panostaa. Nyt ajankohtaiset sisällöt ovat helposti löydettävissä ja selailtavissa jokaisen loppukäyttäjän omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti.

Orion käyttää Notified:in GlobeNewswire-palvelua tiedotteidensa julkaisuun. GlobeNewswire-uutispalvelu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden julkaista ja jakaa tiedotteitaan laajalle yleisölle. Orionin verkkosivustolle on tehty integraatio joka käyttää GlobeNewswiren tarjoamia RSS-syötteitä. Syötteistä haetaan kategorisoidut tiedotteet, joiden tiedot tallennetaan Optimizely CMS:ään. Uusia tai päivitettyjä tiedotteita haetaan hyvin tiheällä päivitysvälillä jotta ne päivittyisivät sivustolle melkein reaaliaikaisesti.

Ennen kuin varsinaiseen toteutukseen lähdettiin, käytiin vielä läpi määrittelyt ja layoutit tarkemmalla tasolla yhdessä asiakkaan kanssa.

“Sen jälkeen toteutustyö oli hirveän suoraviivaista. Ketterässä kehityksessä määritellyt speksit voivat muuttua, mutta tässä sille ei ollut käytännössä tarvetta, kun pohjatyö oli tehty niin hyvin.”

Uusi sivusto vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin

Orionin uusi sivusto on muuntautumis- ja laajentumiskykyinen. Teknisesti sivusto toteutettiin siten, että pohjaa voidaan hyödyntää laajasti myös tulevaisuudessa syntyviin uusiin tarpeisiin.

Optimizely DXP hosting antaa suurelle organisaatiolla myös mahdollisuuden tuoda samaan instanssiin useampia sivustoja, mikä mahdollistaa sivustojen keskitetyn hallinnan ja tuo parempaa elinkaarenhallintaa verkkopalveluille.

Lautsuo on lopputulokseen erittäin tyytyväinen.

“Uusi sivusto onnistui kohderyhmien motiivien ja tavoitteiden ymmärtämisessä loistavasti. Se on selkeä ja toimiva, ja tukee brändimielikuvaamme innovatiivisena yrityksenä, jossa työskentelee huippuosaajia. Kiitos upeasta työstä Knowit Experiencelle ja kaikille projektiin osallistuneille.”

Yhteistyö Knowitin ja Orionin välillä jatkuu tiiviinä jatkokehityksen muodossa. Sivustoa kehitetään vahvasti käyttäjädatan pohjalta. Lisäksi uudistusprojektin aikana tunnistettiin jo tarpeita lisäominaisuuksille, joita lähdetään kehittämään sivustolle. Orion suunnittelee seuraavaksi myös tytäryhtiöiden sivustojen uudistamista konsernisivuston ilmeen mukaiseksi.


Sinua voisi kiinnostaa myös

eQ Haku

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

eQ Toimitilat omistaa ja hallinnoi suurta määrää kiinteistöjä eri puolilla Suomea. eQ Toimitilat halusi uudistaa uusille ja nykyisille vuokralaisilleen suunnatun verkkopalvelunsa vastaamaan tämän päivän korkeimpia standardeja ja nykyisiä strategisia tavoitteitaan. Uudistusprojekti lähti käyntiin määrittelyvaiheella, jossa samalla luotiin eQ Toimitiloille oma brändi-ilme. Työhön lähdettiin puhtaalta pöydältä. Heti määrittelyvaiheessa uuden sivuston tärkeimmäksi toiminnallisuudeksi nousi vapaiden toimitilojen haku. […] Lue lisää

Technopolis

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Technopolisin verkkopalvelu oli viimeksi uudistettu vuonna 2015 vastaamaan sen hetken liiketoimintatavoitteita, ylläpitovaatimuksia ja teknistä ympäristöä. Viidessä vuodessa moni asia oli ehtinyt muuttua. Ala, jolla Technopolis toimii, oli kokenut muutoksia digitaalisten työnteon mallien yhä yleistyessä ja kysynnän muuttuessa. Technopolis oli yrityksenä kasvanut, laajentanut tarjontaansa ja toimintaansa uusille markkinoille. Myös verkkopalveluiden teknologiset mahdollisuudet ja tarpeet olivat ehtineet […] Lue lisää

Helsingin tapahtumasäätiön sivustopohja

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Helsingin tapahtumasäätiö toteuttaa Helsingin kaupungin merkittäviä yleisötapahtumia kuten Helsingin juhlaviikkoja, Lux Helsinkiä, Helsinki-päivää, Helsingin uudenvuoden juhlaa, Silakkamarkkinoita ja Tuomaan Markkinoita. Aiemmin eri tapahtumien sivustot olivat täysin irrallaan toisistaan, sivustot oli toteutettu eri tekniikoilla, eri tahojen toimesta ja niiden laatu oli kirjavaa. Sivustojen sisältöjen ylläpito oli Helsingin tapahtumasäätiölle haastavaa, samoin kokonaisuuden hallinta. Myös sivustojen analytiikka oli […] Lue lisää

Fatman.fi verkkosivu-uudistus

Tekijä: J&Co Digital

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Lähtökohta: Fatman on vuonna 1991 perustettu suomalainen ohjelmistotalo, joka tarjoaa edistyneitä ohjelmistoratkaisuja asiakkaille, jotka hallinnoivat suuria määriä kohteita ja tietoa. Projektin tavoitteena oli suunnitella verkkosivuille uusi visuaalinen ilme sekä selkeä, moderni ja ketterä WordPress-verkkosivusto. Ratkaisu: Projekti aloitettiin käyttöliittymä- ja visuaalisen ilmeen suunnittelulla. Tämän lopputuloksena syntyi interaktiivinen Adobe Xd -protoyyppi verkkopalvelusta. Tekninen toteutus on toteutettu WordPressillä […] Lue lisää

Senaatti

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Senaatti-kiinteistöt on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Senaatti luo asiakkaidensa kanssa toimivia työympäristöjä ja vastaa niiden ylläpidosta, sekä kehittää valtion kiinteistövarallisuutta ja pitää huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Puolustuskiinteistöt liittyi osaksi Senaattia 2021 ja samalla brändi-ilme uudistettiin. Tehtävämme oli uudistaa senaatti.fi uuden brändi-ilmeen mukaiseksi ja tuoda Puolustuskiinteistöt osaksi konsernisivustoa. Samoin Senaatin Asema-alueet Oy:n sivusto haluttiin muokata uuden brändi-ilmeen […] Lue lisää

Valio-mobiilisovellus

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Web-sovellus tai asiointipalvelu

Valion uusi mobiilisovellus tarjoaa ideoita ja inspiraatiota päivittäiseen ruoanlaittoon ja leivontaan yksilöllisillä reseptisuosituksilla, ottaen huomioon käyttäjän tarpeet ja ruokavalion. Kuluttajille suunnattu sovellus tarjoaa laadukkaan digitaalisen käyttökokemuksen kaikille leivonnasta ja ruoanlaitosta kiinnostuneille. Projektin tavoitteet Valion vanha mobiilisovellus oli käytännössä sovelluksen muotoon rakennettu verkkosivusto, jolla ei pystytty tarjoamaan mitään Valio.fin sivustosta poikkeavaa toimintoa. Sovellus oli myös teknisesti […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun