Orion.fi

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: Muu tuotepohjainen toteutus

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Orion on monelle suomalaiselle tuttu yritys. Yhtiö on yksi arvostetuimmista brändeistä koko maassa ja halutuimmista työpaikoista alallaan. Toisaalta – kansainvälisten markkinoiden ja yhteistyön merkitys yrityksen kasvussa on entistä suuremmassa roolissa. Ja siinä missä Orion Suomessa on lähes instituution asemassa, kansainvälisten lääkejättien kanssa kilpaillessa näkymä on hyvin toisenlainen.

Yhtiön verkkosivut toimivat globaalina käyntikorttina tärkeimmille sidosryhmille, kuten sijoittajille, kuluttajille, työnhakijoille sekä yhteistyökumppaneille. Sivuston päätavoitteena on rakentaa brändi- ja työnantajamielikuvaa, välittää tietoa sekä tuoda esiin Orionin innovatiivisuutta ja vastuullisuutta yrityksenä.

“Vanha Orion.fi-sivusto oli yksinkertaisesti tullut tiensä päähän. Sivustouudistuksella haettiin ennen kaikkea sisältöjen, rakenteen ja visuaalisuuden muutosta sekä toiminnallisuuksien tarkastelua”, kertoo Orionin viestintäpäällikkö Mari Lautsuo.

Sivustolle oli vuosien varrella muodostunut paljon kerrostumia, kun sivuja on päivitetty ja osioita lisätty. Samalla sivuston ulkoasu oli menettänyt yhtenäisen ilmeensä. Sivusto koettiin myös organisaatiolähtöiseksi, eikä keskeisten sidosryhmien tarpeita ollut otettu riittävästi huomioon. Orion panostaa korkealuokkaiseen sisällöntuotantoon, mutta vanhaa sivustoa ei ollut optimoitu palvelemaan sisältöjen löydettävyyttä ja markkinointia.

Uusi konsepti huomioi niin sisäiset kuin ulkoiset kohderyhmät

Sivustouudistus alkoi syksyllä 2021 konseptointivaiheella, jonka tavoitteena oli kirkastaa verkkopalvelun roolia ja tavoitteita, parantaa ymmärrystä kohderyhmien tarpeista sekä suunnitella saumattomat ja kohderyhmien tarpeita palvelevat käyttöliittymä ja käyttökokemus. Sivustolle haluttiin määritellä uusi konsepti, joka palvelisi niin liiketoiminnan tavoitteita, kuin käyttökokemusta ja viestinnällisiä tavoitteita.

Konseptia työstettiin työpajoissa Orionin eri yksiköiden kanssa huomioiden näiden keskeisimmät strategiset tavoitteet ja halutut kohderyhmät. Myös kohderyhmien kanssa tehtiin laadullisia haastatteluja, joiden avulla kerättiin arvokasta ymmärrystä siitä, miten ja mitä tietoa sivustolta haetaan ja millaisissa asioissa Orion voi kohderyhmiään merkityksellisellä tavalla palvella.

Uuden sivuston suunnittelussa keskeisimpiä tavoitteita olivat käyttäjälähtöisyys, saavutettavuus ja dataohjautuvuus. Samoin sivustolta haluttiin selkeyttä, joka tarkoitti rakenteen ja kävijäpolkujen yksinkertaistamista ja visuaalista yhtenäisyyttä. Nyt uudella sivustolla käyttäjä pääsee nopeasti oikean tiedon äärelle niin vähillä klikkauksilla kuin mahdollista.

Sivuston uusi visuaalinen ilme kumpusi myös näistä monista keskusteluista, joissa pureuduttiin Orioniin yrityksenä, sen rikkaaseen historiaan ja raudanlujaan erikoisosaamiseen innovatiivisen lääkekehityksen ja tutkimustyön saralla. Uusi ulkoasu kulki työnimellä ”Mikrobit”, joka onnistuneesti kunnioittaa yhtiön innovatiivisuutta ja viestii luotettavuudesta, mutta ottaa samalla pienen irtioton lääkealan paikoin hyvinkin konservatiiviseen ja geneeriseen muotokieleen. Visuaalisen konseptin koettiin kuvaavan erinomaisesti Orionin huippuluokan tutkimusta ja kehitystyötä. Siinä on myös potentiaalia muovautua monenlaisiin yrityksen visuaalisiin tarpeisiin.

“Mikrobit tarinallistavat ajatuksia orgaanisuudesta, elämän synnystä ja selviytymisestä ääriolosuhteissa – sekä ilmentävät yhteyksiä tutkijan työhön”, kertoo Knowit Experiencen Senior designer Marjukka Savolainen luovasta prosessista visuaalisen konseptin taustalla.

Kuvitukset sivustolle loi Vesa Vuorio.

Huolellinen konseptointi pohjusti sujuvan toteutuksen

Uusi sivusto toteutettiin Optimizely Content Cloud 12 -alustalla. Optimizely-tuotteen uudistunut versio tarjoaa aiempaa merkittävästi nopeamman käyttökokemuksen sekä loppukäyttäjille että ylläpitäjille.

“Uskon, että se tuottaa ihan oikeasti konkreettista säästöä, kun sivuston ylläpitämiseen ei joudu käyttämään enää niin paljon aikaa – puhumattakaan miellyttävästä kokemuksesta sivuja päivittäessä”, Knowitin projektipäällikkönä toiminut Business Unit Lead Sara Sällsten.

Vaikka Optimizelyn uusi 12-versio on verrattaen tuore, Knowitin laajasta pohjoismaisesta osaajien verkostosta löytyi paikallisemme tiimillemme tukea kehittäjistä, jotka olivat ehtineet jo syvällisesti tutustua uuteen palveluun ja näin toteutus päästiin viemään läpi vaivoitta.

Huolellisesti ja perusteellisesti tehty konseptointivaihe tarkoitti myös, että toteutus pystyttiin aloittamaan sujuvasti.

“Hyvin tehty konseptointiprojekti taustalla toi sen, että oli hirveän helppo ohjata ja ymmärtää projektia sekä asiakkaan että meidän toteutustiimimme päässä”, kiittelee Sällsten.

Sivuston uusista ominaisuuksista Sällsten nostaa esille erityisesti uutishuoneen, johon jo konseptointivaiheessa haluttiin panostaa. Nyt ajankohtaiset sisällöt ovat helposti löydettävissä ja selailtavissa jokaisen loppukäyttäjän omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti.

Orion käyttää Notified:in GlobeNewswire-palvelua tiedotteidensa julkaisuun. GlobeNewswire-uutispalvelu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden julkaista ja jakaa tiedotteitaan laajalle yleisölle. Orionin verkkosivustolle on tehty integraatio joka käyttää GlobeNewswiren tarjoamia RSS-syötteitä. Syötteistä haetaan kategorisoidut tiedotteet, joiden tiedot tallennetaan Optimizely CMS:ään. Uusia tai päivitettyjä tiedotteita haetaan hyvin tiheällä päivitysvälillä jotta ne päivittyisivät sivustolle melkein reaaliaikaisesti.

Ennen kuin varsinaiseen toteutukseen lähdettiin, käytiin vielä läpi määrittelyt ja layoutit tarkemmalla tasolla yhdessä asiakkaan kanssa.

“Sen jälkeen toteutustyö oli hirveän suoraviivaista. Ketterässä kehityksessä määritellyt speksit voivat muuttua, mutta tässä sille ei ollut käytännössä tarvetta, kun pohjatyö oli tehty niin hyvin.”

Uusi sivusto vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin

Orionin uusi sivusto on muuntautumis- ja laajentumiskykyinen. Teknisesti sivusto toteutettiin siten, että pohjaa voidaan hyödyntää laajasti myös tulevaisuudessa syntyviin uusiin tarpeisiin.

Optimizely DXP hosting antaa suurelle organisaatiolla myös mahdollisuuden tuoda samaan instanssiin useampia sivustoja, mikä mahdollistaa sivustojen keskitetyn hallinnan ja tuo parempaa elinkaarenhallintaa verkkopalveluille.

Lautsuo on lopputulokseen erittäin tyytyväinen.

“Uusi sivusto onnistui kohderyhmien motiivien ja tavoitteiden ymmärtämisessä loistavasti. Se on selkeä ja toimiva, ja tukee brändimielikuvaamme innovatiivisena yrityksenä, jossa työskentelee huippuosaajia. Kiitos upeasta työstä Knowit Experiencelle ja kaikille projektiin osallistuneille.”

Yhteistyö Knowitin ja Orionin välillä jatkuu tiiviinä jatkokehityksen muodossa. Sivustoa kehitetään vahvasti käyttäjädatan pohjalta. Lisäksi uudistusprojektin aikana tunnistettiin jo tarpeita lisäominaisuuksille, joita lähdetään kehittämään sivustolle. Orion suunnittelee seuraavaksi myös tytäryhtiöiden sivustojen uudistamista konsernisivuston ilmeen mukaiseksi.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Webropol

Tekijä: MEOM

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Webropol auttaa organisaatioita asiakas- (CX) ja työntekijäkokemuksen (EX) kehittämisessä sekä tiedolla johtamisessa. Heidän SaaS-tuotteenaan on modulaarinen kysely- ja raportointisovellus, joka mahdollistaa myös muun muassa markkinatutkimukset ja tapahtumahallinnan. Kansainvälisesti toimivana SaaS-firmana Webropolille on erityisen tärkeää, että tuotteen esittely ja käyttöönotto on mahdollisimman helppoa verkkosivustolla sen kaikissa kieliversioissa. Verkkosivustouudistuksessa lähdettiinkin ensisijaisesti kehittämään käyttökokemusta. Tässä keskeisten käyttötapausten tunnistaminen […] Lue lisää

Padasjoen kunta

Tekijä: Digitoimisto Dude Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Lähtötilanne Padasjoen kunnan sivustoa lähdettiin uudistamaan loppuvuodesta 2022, koska vanhan verkkopalvelun käytettävyys ei vastannut enää tämän päivän vaatimuksia, muunmuassa saavutettavuudeltaan. Tavoitteet Uusien asukkaiden houkuttelu Padasjoelle Matkailun elävöittäminen (vapaa-aika, kesäkävijät) Elinvoiman kasvattaminen Erinomainen käyttökokemus niin kävijälle kuin ylläpitäjällekin Yksi kumppani sivuston toteutukseen, ylläpitoon ja jatkokehitykseen Ylläpidon ja hallintapaneelin helppous Moninaisten kohderyhmien huomiointi (saavutettavuus) Latausnopeus, saavutettavuus, hiilijalanjälki […] Lue lisää

Veronmaksajat

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: Muu tuotepohjainen toteutus

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Veronmaksajain Keskusliitto lähti uudistamaan verkkopalveluaan ja halusi tehostaa verkon kautta tapahtuvaa jäsenhankintaa, sekä tarjota jäsenilleen entistä parempaa palvelua myös digitaalisissa kanavissa. Miten poikkeuksellisen laaja sisältöpankki ja käyttäjien moninaiset tarpeet sovitettiin yhteen saumattomaksi digitaaliseksi neuvonta- ja asiantuntijapalveluksi? Veronmaksajain Keskusliitto, tuttavallisemmin Veronmaksajat, on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa […] Lue lisää

Alma Talent

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Kun oikeaa tietoa hyödynnetään oikeaan aikaan, mahdollisuudet menestyä ovat rajattomat, päätöksenteko helpottuu ja prosessit suoraviivaistuvat. Alma Talent jalostaa tiedosta merkityksellisiä oivalluksia, jotka auttavat vauhdittamaan kasvua ja noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita. Hyödyntämällä datapohjaisia ratkaisuja niin myynti- kuin strategiatyössä sekä laadukkaita sisältöpalveluita ja koulutuksia, on yrityksen kasvun vauhdittaminen vaivatonta, oli kyse sitten liiketoiminnan kasvattamisesta tai osaamisen kehittämisestä. Tavoitteena […] Lue lisää

eQ Haku

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

eQ Toimitilat omistaa ja hallinnoi suurta määrää kiinteistöjä eri puolilla Suomea. eQ Toimitilat halusi uudistaa uusille ja nykyisille vuokralaisilleen suunnatun verkkopalvelunsa vastaamaan tämän päivän korkeimpia standardeja ja nykyisiä strategisia tavoitteitaan. Uudistusprojekti lähti käyntiin määrittelyvaiheella, jossa samalla luotiin eQ Toimitiloille oma brändi-ilme. Työhön lähdettiin puhtaalta pöydältä. Heti määrittelyvaiheessa uuden sivuston tärkeimmäksi toiminnallisuudeksi nousi vapaiden toimitilojen haku. […] Lue lisää

Hoas.fi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Hoas.fi – helpotusta sopivan opiskelija-asunnon löytämiseen Hoasilla asukaskokemus syntyy muustakin kuin vain neljästä seinästä. Hoas auttaa ja tukee opiskelijoita niin asumisen, muuttamisen kuin arjenkin perusasioissa. Lisää tukea haluttiin nyt tarjota uudistamalla verkkosivusto palvelemaan asunnonhakijoita paremmin. Home sweet Hoas Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (tuttavallisemmin Hoas) tarjoaa edullista asumista opiskelijoille. Hoas vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla. Hoasin […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1140+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 29 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun