Hämeen ammattikorkeakoulu

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Aloitimme yhteistyömme Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa keväällä 2023. Mainostoimisto Kuudennen brändityön ja mallisivujen pohjalta lähdimme toteuttamaan modernia WordPress-sivustoa, joka palvelisi sekä nykyisten, että tulevien opiskelijoiden tarpeita. Hamk.fi-sivuston tärkein tehtävä on koota ja esittää koulutustuotteet asiakkaille, mutta myös koota näkymää kokonaisuudesta sisäiseen käyttöön.

Lähtökohdat ja tavoitteet

HAMKin tiimi halusi rakentaa uuden, selkeämmän tavan löytää koulutustuotteita. Haasteen loi koulutustuotteiden hajaantuminen erilaisten ulkoisten ja sisäisten järjestelmien välille. Sisällöllisesti koulutussivujen haluttiin tarjoavan tarpeellinen tieto potentiaaliselle opiskelijalle ja ohjata tämä ilmoittautumaan ulkoisen järjestelmän kautta.

Myös HAMKin uudistunut brändi vaati uusia tapoja tuoda brändi esille verkossa. Käyttöliittymissä haluttiin tuoda esiin uuden brändin moderneja värejä ja muotoja, huomioiden myös saavutettavuuden kriteeristö.

Sujuvampi koulutuksien esittely

Nykyinen sivusto yhdistää Hamkin omien tietokantojen koulutustietoja ja Opetushallituksen ylläpitämän koulutusportaalin Opintopolun tutkintotietoja. Näiden pohjalta sivustolle toteutettiin monipuolinen hakukone, josta potentiaaliset opiskelijat voivat etsiä erilaisia tutkintoja, avoimen koulutuksen kursseja, opintokokonaisuuksia sekä jatkuvan oppimisen kursseja. Haun avulla opiskelijat voivat suodattaa opintoja paikkakunnan, opetusmuodon, alan, tutkintotyypin ja muiden filttereiden avulla. Näin he löytävät nopeasti itseään kiinnostavien aiheiden äärelle. Kategorisointien avulla erilaisia opintokokonaisuuksia on myös helppo nostaa eri alojen esittelysivuille, mikä palvelee sivustolla tunnistetuja käyttäjäpolkuja.

Parempi ymmärrys käyttäjistä hakutermikartoituksella

Sivustouudistuksen alkutaipaleella toteutimme mittaussuunnitelman kohderyhmien pohjalta ja tunnistimme sivuston tärkeimmät mittauspisteet. Hakutermikartoituksen avulla selvitimme, mitä HAMKin potentiaaliset asiakkaat etsivät hakukoneista. Hakutermikartoitus ohjasi HAMKin tiimin työskentelyä sisältöjen päivittämisessä ja tärkeimpien sivujen tunnistamisessa. Lisäksi hakutermikartoitus on tärkeä tuki sivuston sisältöjen jatkokehityksessä, kun selvitetään syvemmin mitä ja miten käyttäjät etsivät HAMKin tarjoamia koulutuksia ja palveluita.

Sivustouudistuksen jälkeen asetimme mittarit Googlen Looker Studion näkymiin, jotta pystyisimme seuraamaan sivuston kävijöiden käyttäytymistä myös jatkossa. Looker Studion näkymistä voidaan seurata esimerkiksi käyttäjien liikkumista eri sivujen välillä ja tarkastella sitä, kuinka hyvin tärkeät sisällöt luetaan läpi ja paljonko sisältöjen lukemiseen käytetään aikaa.

Helppoa sisällönhallintaa Gutenberg-sisältöeditorilla

Toteutimme HAMKin verkkosivuston WordPress-julkaisujärjestelmällä Gutenberg-sisältöeditoria hyödyntäen. Gutenbergin avulla sisällöntuottajat voivat nopeasti luoda uusia sivuja ja hallita sisältöä vaivattomasti. Jäykkien sivupohjien sijaan sivut on rakennettu erilaisten HAMKille räätälöityjen lohkojen avulla, jolloin laajatkin muutokset voidaan toteuttaa ilman ulkopuolista apua. Lohkoja voidaan sijoittaa lähes mihin tahansa sivustolla, mikä tuo sisällönhallintaan joustavuutta ja tehokkuutta.

Saavutettavuus oli yksi teknisistä tavoitteistamme, joten panostimme siihen jo suunnitteluvaiheessa. Käyttöliittymän suunnittelussa varmistimme muun muassa, että käyttäjillä on useita navigointivaihtoehtoja, sivustolla liikkuminen on loogista ja palvelu on yhteensopiva ruudunlukijoiden kanssa. Saavutettavuuden onnistumista tarkasteltiin myös projektin jälkeen saavutettavuusauditoinnin avulla.

Koulutuksien tuominen esiin yhtenäistetyllä tavalla vaati kolmen eri integraation toteuttamisen. Koulutukset tuodaan sivustolle kolmesta eri järjestelmästä ja lisäksi yhteystiedot Azure-järjestelmästä. Käyttökokemus on kuitenkin saumaton, sillä kaikki koulutukset ovat haettavissa ja filtteröitävissä samassa hakukoneessa.

Kaikki neljä eri integraatiota toimivat samojen pelisääntöjen mukaan. Integraatio ottaa yhteyden kolmannen osapuolen rajapintaan. Kun dataa prosessoidaan, voimme päätellä nopeasti, onko data muuttunut viimekertaiseen ajoon verrattuna. Jokaista ajoa myös monitoroidaan ja ajojen statukset ovat näkyvillä WordPressin hallintapaneelissa. Mikäli ajo epäonnistuu, lähtee siitä ilmoitus eteenpäin.

Integraatioille on luotu myös poistologiikka: jos eilen sivustolle tuotiin koulutukset A, B ja C, mutta tänään tuodaan vain A ja C, poistuu koulutus B. HAMKin tiimin puolelta poistaminen tapahtuu asettamalla koulutus luonnostilaan 30 päivän ajaksi, jonka jälkeen se poistetaan lopullisesti. Myös koulutusten palauttaminen rajapintaan onnistuu.

Jatkokehitys ja seuraavat askeleet

Hakutermikartoituksen jälkeen järjestimme HAMKille hakukoneoptimoinnin koulutuksen. Tästä olemme siirtyneet luontevasti jatkuvan kehityksen malliin, jossa HAMKin hakukonenäkyvyyttä optimoidaan pitkällä aikavälillä. Lisäksi vastaamme HAMKin hakukonemainonnasta, eli kehitämme hakukonenäkyvyyttä kokonaisvaltaisesti eteenpäin. Mainonnalla voimme tehostaa sivuston näkyvyyttä nopeasti, mikä vauhdittaa myös orgaanista liikennettä, tukee sivuston orgaanista näkyvyyttä hakukoneessa ja sen myötä kasvattaa konversioiden määrää eli saavutetaan potentiaaliset opiskelijat ja asiakkaat.

Hamk.fi-sivusto on suuri kokonaisuus, joka tarvitsee jatkuvaa kehitystä. Sivusto onkin nyt Care-ylläpitopalvelumme hoivissa ja olemme jatkaneet verkkosivuston aktiivista kehitystä myös projektin jälkeen. Asiakkaan kannalta on mutkatonta, kun kaikki palvelut ja toiminnot löytyvät saman katon alta ja verkkopalvelun jatkokehitykselle löytyy omistautunut tiimi.

Halusimme löytää aidon yhteistyökumppanin, jolla on erinomaisen teknisen osaamisen lisäksi kokonaisvaltaista näkyä verkkosivuihin ja myynnin tukemiseen. Evermaden kanssa solmittu kumppanuus on vastannut odotuksiamme erinomaisesti ja olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme ja sen tuloksiin.

Taru Kosunen, Marketing Manager

Erinomainen projektinhallinta, asiakaspalvelu ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen


Sinua voisi kiinnostaa myös

Keravan Energia

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Keravan Energian aiempi verkkopalvelu rajoitti liikaa brändin digitaalista markkinointia. Sivustouudistuksessa Keravanenergia.fi ja Sipoonenergia.fi sivustot yhdistettiin samalle alustalle, ja markkinoinnille toteutettiin paremmat työkalut sivustojen omatoimiseen päivittämiseen. Vastasimme uuden Keravanenergia.fi-sivuston konseptoinnista, käyttöliittymäsuunnittelusta, teknisestä toteutuksesta, laadunvarmistuksesta ja käyttöönotosta. Uusi sivusto julkaistiin tammikuussa 2021. Yksi sivusto, jonka omistajuus on markkinoinnin käsissä Keravan Energian verkkopalvelu on yrityksen tärkein sähkösopimusten myyntikanava, […] Lue lisää

Valio.fi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Valio.fi on Suomen suosituin reseptisivusto, joka tavoittaa reilut 1,5 miljoonaa verkkosivukävijää kuukaudessa. Olemme toimineet Valion kumppanina digipalveluiden kehityksessä vuodesta 2022 saakka. Skaalautuva ratkaisu Valion globaaleihin tarpeisiin Valion aiempi sisällönhallintajärjestelmä oli useita vuosia vanha, Valiolle räätälöidysti rakennettu järjestelmä. Tilalle haluttiin moderni, käyttäjäystävällinen, helposti muokattavissa oleva järjestelmä, joka ei olisi täysin toimittajariippuvainen. Valinnaksi muodostui WordPress. Uudistuksen fokuksessa […] Lue lisää

Golf Sarfvik -mobiilisovellus

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Web-sovellus, mobiilisovellus tai asiointipalvelu

Espoon ja Kirkkonummen merellisissä maisemissa sijaitseva Sarfvik Golf on Suomen vanhin osakepohjainen golfkenttä, ja tunnettu etenkin korkealuokkaisista väylistään, hyvästä palvelustaan ja rauhallisen kiireettömästä ympäristöstään. Toteutimme yhdessä luovan designtoimisto Kuudennen kanssa mobiilisovelluksen Suomen vanhimmalle golfklubille. Sarfvik Golf lupaa, että “Aina on aikaa”. Tämä tarkoittaa, että Sarfvikilla pääsee rangelle ilman monen päivän ennakointia, ilman lähtöajan varausta ja […] Lue lisää

Centria-ammattikorkeakoulun verkkokauppa

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu, Verkkokauppa

Centria ammattikorkeakoulu on noin 4400 opiskelijan ja 340 työntekijän ammattikorkeakoulu, joka tuottaa ja tarjoaa osaamista suurella sydämellä. Toteutimme aikaisemmin Centrian verkkopalvelun, jota nyt laajennettiin uudella verkkokaupalla. Woocommerce-verkkokaupasta voi valita verkkokoulutuksia, ilmoittautua täydennyskoulutuksiin sekä tilata eri alojen asiantuntijoita selvityskäynneille. Myytäviä koulutuksia ovat esimerkiksi Excel perusteet, Tiedon visualisointi Power BI-työkalulla, O365 verkkotyövälineenä, WordPress ja aloittavan esihenkilön tietopaketti […] Lue lisää

ES Kodit

Tekijä: Avidly

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

ES-Kodit – Asiakaskokemusta parannettiin WordPress verkkosivuston selkeyttämisellä LÄHTÖKOHTA – Luotettavia ja vastuullisia asumispalveluita ES Konserni on vastuullinen ja luotettava asuntojen sekä asumispalveluiden tarjoamiseen erikoistunut yritys. Konsernin laaja palveluvalikoima on aina tuottanut palveluita erilaisiin tarpeisiin. Tavoitteena on aito vuorovaikutus sekä asiakkaiden että sidosryhmien kanssa. ES Konserniin kuuluu ES Kotien lisäksi ES Isännöinti. Isännöintipalvelujen irtautumisen myötä asuntojen […] Lue lisää

Best Caravan

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Best Caravanin aiempi verkkosivusto oli toteutettu WordPressilla, mutta käyttökokemus niin loppukäyttäjälle kuin sisällöntuottajallekin oli kehno. Tarjouduimme vastaamaan Best Caravanin verkkopalvelujen eli sivuston sekä verkkokaupan konseptoinnista, teknisestä määrittelystä ja toteutuksesta. Tutustuimme ensin Best Caravanin liiketoimintaan ja sivuston käyttäjiin ja määrittelimme sitten verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteet, tekniset ratkaisut sekä integraatioiden toteutukset. Best Caravanin ulkoasun ja brändin päivittämisestä vastasi Ellun Kanat, […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun