Palvelualojen ammattiliitto

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Aloitimme yhteistyön Palvelualojen Ammattiliiton kanssa kesäkuussa 2022 tavoitteenamme rakentaa luotettava, skaalautuva ja aikaa kestävä verkkopalvelu. Uusi verkkopalvelu toimii palvelualan työntekijöiden tärkeänä tietopalveluna, tekee PAMin edunvalvontatyötä entistä näkyvämmäksi ja houkuttelee sivustolle tulevia kävijöitä liittymään jäseneksi.

Lähtökohdat ja tavoitteet

PAM oli uudistamassa pam.fi-verkkopalvelunsa, joka on tärkeä informaation lähde palvelualan työntekijöille. PAMin aiempi sivusto ei skaalautunut riittävän joustavasti ja kustannustehokkaasti PAMin viestinnällisiin tarpeisiin.

Projektissa haettiin kokonaisvaltaista ratkaisua, jossa sekä verkkopalvelun ilme, rakenne, että tekninen ratkaisu uudistettaisiin. PAM kaipasi kustannustehokasta palvelua, joka olisi teknisesti kestävä ja skaalautuisi muuttuviin tarpeisiin. Projektin tavoitteena olikin pitkän elinkaaren verkkopalvelu, joka tukisi PAMia tavoitteiden saavuttamisessa nyt ja tulevaisuudessa.

PAMin uuden verkkopalvelun tuli olla visuaalisesti kiinnostava ja nykyaikainen sekä erottua edukseen muista vastaavanlaisista verkkopalveluista. Halusimme, että PAMin jäsenet sekä potentiaaliset jäsenet tunnistavat verkkopalvelusta PAMin edustavan juuri heitä. Edunvalvontatyö ja jäsenedut haluttiin esittää verkkopalvelussa selkeästi niin, että jokainen käyttäjä ymmärtäisi ammattiliiton merkityksen arvon ja jäsenyyden arvon.

Sujuvampi käyttö- ja ylläpitokokemus

Jaottelimme sisällöt selkeisiin rakenteellisiin tietokokonaisuuksiin ja niitä läpileikkaaviin sisältöihin. Verkkopalvelussa korostuvat erityisesti työelämätieto, työehtosopimukset, jäsenpalvelut ja edut sekä edunvalvontatyö. Työehtosopimukset tuotiin kokonaisuudessaan osaksi uutta verkkopalvelua. Jäsenetujen ja -palveluiden näkyvyyttä parannettiin nostamalla edut ja palvelut osaksi sivuston kaikkia sisältöjä.

Myös käyttökokemusta haluttiin parantaa monin tavoin. Kaikkien sivujen tuli pystyä toimimaan laskeutumissivuina. Mahdollistimme erilaiset polut sisältöihin, lisäsimme selkeät toimintakehotukset eri sivuille ja teimme sisältöjen hakemisesta helppoa uuden hakutoiminnon avulla. Käyttökokemus on nyt yksinkertainen, joustava ja helposti hallittava myös sivuston ylläpitäjille.

Artikkelit, tapahtumat ja jäsenedut luotiin omina sisältötyyppeinään. Artikkeleita voidaan nyt liittää sisältösivuihin ja mikäli artikkeleiden sisältöjä päivitetään, päivittyvät sisällöt myös niille sivuille, joille artikkeleita on upotettu. Tapahtumia varten toteutimme erillisen tapahtumakalenterin, jossa käyttäjä voi avointa sanahakua tai erillisiä luokitteluja hyödyntäen suodattaa tapahtumia. Koulutukset hyödyntävät tapahtumien kanssa samaa sisältötyyppiä, mutta ne tuodaan integraation avulla WordPressin sisällöiksi erillisestä järjestelmästä. Laskurit puolestaan toteutettiin erillisinä lohkoina, jolloin niitä voidaan käyttää sivustolla minkä tahansa muun sisällön ohessa.

Saavutettavuus suunnittelun keskiössä

Ennen visuaalista suunnittelua toteutimme sivuston rautalangat eli hahmotelmat sivuston sisältörakenteesta ja eri elementeistä. Rautalangat auttavat hahmottamaan palvelun rakenteen lisäksi sen modulaarisuutta eli sitä, miten sivusto tulee muodostumaan erilaisista räätälöidyistä elementeistä ja sitä miltä sivuston runko, sisältöjen ryhmitys ja yleisesti taitto tulevat näyttämään isossa kuvassa.

Rautalankamallien pohjalta suunnittelimme sivuston visuaalisen ilmeen, jonka pohjana toimi PAMin uusi brändi ja graafiset ohjeistukset. Visuaalinen suunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä PAMin edustajien kanssa. Sivuston ulkoasu ja taitto toteutettiin responsiivisina siten, että sivusto mukautuu käyttäjän laitteen ruudun kokoon.

Koska saavutettavuus oli määritelty yhdeksi tekniseksi tavoitteeksi, kiinnitimme siihen erityishuomiota jo suunnitteluvaiheessa. Uusi verkkopalvelu vastaa saavutettavuusstandardi WCAG 2.1 AA kriteeristöjä. Verkkopalvelun käyttöliittymää suunniteltaessa varmistimme esimerkiksi, että käyttäjällä on useita tapoja navigoida, sivustolla liikkuminen on loogista ja palvelua voi käyttää ruudunlukijoilla.

Suorituskyvyn optimoinnilla parempaa hakukonenäkyvyyttä

PAMin sivustolla on paljon tietosisältöä, jotka toimivat verkkopalvelun sisäänvetotuotteena ja joiden avulla verkkopalveluun saadaan kävijöitä hakukoneista.

Hakukoneoptimointi ja sisältöjen jäsentely oli siis tärkeää huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Varmistimme esimerkiksi, että otsikkohierarkia toteutetaan järkevästi ja että verkkopalvelun URL-rakenne rakennetaan hakukoneoptimoinnin kannalta oikein. Koska iso osa palvelun liikenteestä on orgaanista liikennettä, pyrimme uudistuksessa kaikin tavoin siihen, ettei hakukonenäkyvyys laskisi. Opastimme myös PAMin sisällöntuottajia hakukoneoptimoinnin huomioimisessa.

Vastasimme palvelun teknisestä hakukoneoptimoinnista ja tuimme PAMin tiimiä uudelleenohjauksien suunnittelussa. Otimme huomioon myös Googlen Core Web Vitalsit kehitystyössä sekä palvelun suorituskyvyn optimoinnissa keskittymällä kuvien optimointiin ja kuvaformaatteihin, frontend-koodin nopeuteen, palvelintason suorituskykyyn ja välimuistitukseen sekä sivustolla käytettävään kolmansien osapuolten koodiin.

Modulaarinen ratkaisu muuttuviin tarpeisiin

Teknisiä tavoitteita olivat verkkopalvelun pitkä elinkaari, modulaarinen ja tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin mukautuva sivusto sekä hyvä suorituskyky. Toteutuksessa ja ylläpidossa haettiin myös kustannustehokkuutta.

Toteutimme PAMin verkkosivuston WordPress-julkaisujärjestelmällä hyödyntäen WordPressin Gutenberg-sisältöeditoria, joka mahdollistaa jouhevan ja tehokkaan sisällönhallinnan. Gutenbergin avulla sisällöntuottajat voivat luoda uusia sivuja nopeasti ja hallita kaikkea sisältöä helposti. Staattisten sivupohjien sijaan toteutamme sivut erilaisten lohkojen avulla, joiden avulla laajatkin muutokset onnistuvat ilman toimittajan apua. Sivustolle luodaan suunnitteluvaiheessa määritellyt lohkot, joita voidaan käyttää lähes missä tahansa sivustolla.

Rakensimme PAMin uuteen verkkopalveluun useita integraatioita. eTaika-integraatio tuo sivustolle koulutukset ja WoodWing Studio -integraatio työehtosopimukset. Integraatioita varten toteutettiin räätälöidyt integraatiolisäosat. Sivuston laskurien käyttöliittymä puolestaan rakennettiin React-teknologialla. Näin laskurien käyttö on nopeaa, eikä vaadi sivulatauksia.

Testasimme palvelun käytettävyyden, saavutettavuuden ja toiminnallisuudet ennen palvelujen julkaisua. Käytettävyys ja saavutettavuus olivat isossa roolissa jo suunnitteluvaiheessa, joten suunnittelijamme osasivat välttää näiden kannalta haasteellisia ratkaisuja. Suunnittelun tuloksia vertaisarviotiin säännöllisissä tapaamisissa, jolloin käytettävyyden haasteet oli helppo havaita ja niihin voitiin puuttua ajoissa.

Jatkokehitys ja seuraavat askeleet

Tarkoituksemme on kehittää PAMin verkkopalvelua jatkuvasti paremmaksi. Ylläpidosta ja tietoturvasta vastaavan Care-tiimin lisäksi PAMin tarpeita ja toiveita palvelee projektitiimi. Olemmekin lähteneet toteuttamaan uusia toiveita ketterästi heti verkkopalvelun julkaisun jälkeen.


Sinua voisi kiinnostaa myös

FC Inter Turku – verkkosivustokokonaisuuden uudistus

Tekijä: G-Works

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Lähtötilanne ja tavoitteet projektille FC Inter, yksi Veikkausliigan perinteikkäimmistä ja menestyneimmistä seuroista, pyysi G-Worksilta apua verkkosivustonsa uudistamiseksi. Heidän tavoitteensa oli päivittää sivusto, joka ei enää vastannut seuran tarpeita eikä strategiaa. Sivuston kehittämiskohteina olivat visuaalisuus, teknologia sekä sisältörakenne ja sisällön esitystapa. Pelistrategia suunnittelutyön pohjaksi Projektin alkaessa oli ensisijaisen tärkeää luoda tarkka pelistrategia. Workshopissa G-Works ja FC […] Lue lisää

Drum

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Loimme Drumille modernin ja raikkaan sivuston, joka tuo esiin viestintätoimiston asiantuntijuutta ja houkuttelee lukijoita uppoutumaan mielenkiintoisiin sisältöihin. Aiemmalla drum.fi-sivustolla ei ollut selkeää punaista lankaa. Sivusto ei vastannut Drumin brändiä eikä kannustanut lukijoita kuluttamaan sisältöjä tarpeeksi hyvin. Sivuston ilme oli vanhentunut, se oli rakenteeltaan sekava ja lisäksi sen ylläpito oli turhan työlästä.  Drumin toiveena olikin moderni, […] Lue lisää

Castren & Snellman

Tekijä: Miltton

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Castren & Snellman on yksi Suomen suurimmista asianajotoimistoista. Yrityksen verkkosivusto oli jäänyt kuitenkin pahasti jälkeen niin käytettävyyden kuin näyttävyyden ja sisältöratkaisujen osalta. Oli siis aika uudistaa koko sivusto. Laajat asiakkuudet keskiöön Castren & Snellman tarjoaa palvelujaan hyvin monelle toimialalle ja monen tyyppisille toimijoille. Useille asiakkaille voi olla meneillä monta eri projektia, joita hoitavat hyvin eri […] Lue lisää

Raisio – useita sivustoja

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Aloitimme laajamittaisen yhteistyön Raision kanssa syksyllä 2019, kun Raisio etsi kumppania huolehtimaan brändisivujensa ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Raision aiemmat sivustot oli suunniteltu ja kehitetty usean eri tahon toimesta ja rakennettu eri alustoille, mikä lisäsi kommunikaation ja koordinaatiotyön määrää. Sivustojen ylläpito haluttiin keskittää vaiheistetusti yhdelle kumppanille, jotta Raision tiimin arki helpottuisi. Ylläpitoon siirrettävät sivustot auditoitiin kehitystiimimme toimesta yhteistyön […] Lue lisää

Valio-mobiilisovellus

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Web-sovellus, mobiilisovellus tai asiointipalvelu

Valion uusi mobiilisovellus tarjoaa ideoita ja inspiraatiota päivittäiseen ruoanlaittoon ja leivontaan yksilöllisillä reseptisuosituksilla, ottaen huomioon käyttäjän tarpeet ja ruokavalion. Kuluttajille suunnattu sovellus tarjoaa laadukkaan digitaalisen käyttökokemuksen kaikille leivonnasta ja ruoanlaitosta kiinnostuneille. Projektin tavoitteet Valion vanha mobiilisovellus oli käytännössä sovelluksen muotoon rakennettu verkkosivusto, jolla ei pystytty tarjoamaan mitään Valio.fin sivustosta poikkeavaa toimintoa. Sovellus oli myös teknisesti […] Lue lisää

Keravan Energia

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Keravan Energian aiempi verkkopalvelu rajoitti liikaa brändin digitaalista markkinointia. Sivustouudistuksessa Keravanenergia.fi ja Sipoonenergia.fi sivustot yhdistettiin samalle alustalle, ja markkinoinnille toteutettiin paremmat työkalut sivustojen omatoimiseen päivittämiseen. Vastasimme uuden Keravanenergia.fi-sivuston konseptoinnista, käyttöliittymäsuunnittelusta, teknisestä toteutuksesta, laadunvarmistuksesta ja käyttöönotosta. Uusi sivusto julkaistiin tammikuussa 2021. Yksi sivusto, jonka omistajuus on markkinoinnin käsissä Keravan Energian verkkopalvelu on yrityksen tärkein sähkösopimusten myyntikanava, […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun