GDPR2DSM-hankesivusto

Tekijä: iasy Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

GDPR2DSM-hanke tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille tietoa ja työkaluja tietosuojasta huolehtimiseen. Hankkeella vahvistetaan pk-yritysten kykyä varmistaa, että niiden tietojenkäsittelyn käytännöt täyttävät yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset. GDPR2DSM-hankkeen rahoittajana toimii Euroopan unionin perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelma ja hanketta kordinoi Tietosuojavaltuutetun toimisto hankekumppaninaan TIEKE.

Rakensimme hankkeelle WordPress-pohjaisen verkkosivuston ja kyselytyökaluliitännäisen, jonka avulla on mahdollista luoda yritysten tietoturvaa kartoittavia kyselyitä. Kyselyissä voi olla 3 erilaista vastausvaihtoehtoa.
1) Tosi / epätosi
2) Useampi vastausvaihtoehto ja yksi oikea vastaus
3) Useampi vastausvaihtoehto ja useampi oikea vastaus.

Jokainen kysymys pisteytetään ja kysymyksiin vastaamisen jälkeen käyttäjä saa näkyville omat tuloksensa. Tulokset tulevat raportin muodossa ja ne voi halutessaan tallentaa omalle koneelle pdf-muotoisena.

Kyselyjen luontia varten on rakennettu liitännäinen. Liitännäiseen on räätälöity helppokäyttöinen hallintanäkymä, jonka avulla kyselyt luodaan. Valmis kysely liitetään haluttuun paikkaan shortcoden avulla.

2-vuotinen hanke päättyy vuoden 2022 lopussa. Verkkosivustoa ja kyselytyökalua tullaan kehittämään käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta hankkeen loppuun asti. Liitännäinen tulee olemaan kaikille vapaasti ladattavana ja lähdekoodi julkaistaan GIT:ssa.

Jätä kommentti