Verkkokauppajärjestelmät Suomessa

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 5 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Uusi kuluttajansuojalaki iskee Klarnaan.

Viime vuonna tässä blogissa ruodittiin Paytrailin verkkokauppa-alustoista tekemää selvitystä, jonka todettiin kertovan lähinnä pienten ja keskisuurten kauppojen teknologiavalinnoista. Tässä artikkelissa ruoditaan tuon selvityksen tämän vuoden versiota sekä North Patrolin julkaisemaa selvitystä isojen verkkokauppojen teknologiavalinnoista. North Patrolin selvitys on otannaltaan kovin toisenlainen kuin Paytrailin kyselytutkimus ja osittain siksi tulokset ovat hyvin erilaiset.

Paytrailin kyselytutkimuksen otanta on 562 verkkokauppaa

Aloitetaan Paytrailin selvityksen tämänvuotisesta versiosta. Uudessa selvityksessä vastaajia on 562 henkilöä (reilu 100 vähemmän kuin viime vuonna). Tällä kertaa vastaajilta on kysytty myös heidän verkkokauppojensa liikevaihtoluokka. Tulosten perusteella suurin osa vastaajista edustaa tänäkin vuonna varsin pientä liikevaihtoa tekeviä verkkokauppiaita.

Viime vuoden artikkelissahan Paytrailin otannan arvioitiin painottuvan hyvin pieniin verkkokauppoihin sekä hieman tee-se-itse-miesten/naisten suuntaan, koska kysymys on Paytrailin asiakkaille kohdistuvasta kyselystä, jota lisäksi mainostetaan muun muassa verkkokauppiaiden keskustelufoorumeilla. Tämä painotus otannassa pätee tänäkin vuonna.

Esimerkiksi WooCommercea käyttävistä verkkokauppiaista huikeat 45 prosenttia on toteuttanut kauppansa itse. Jopa Magentoa käyttävistä tahoista 25 prosenttia on koodannut kauppansa itse.

Kajaanilainen MyCashflow nousee esiin Paytrailin raportissa

Paytrailin tuloksissa WooCommerce on edelleen kärkipaikalla (18%,2019 vs. 18%, 2018), mutta MyCashflow on hypännyt selkeäksi kakkoseksi (14%, 2019 vs. 6%, 2018). Näin suuressa hyppäyksessä näkynee juuri selvityksen toteutustapa. Kyselytutkimuksen otanta on vaikeasti hallittavissa, eivätkä eri vuosien vastaajaryhmät ole välttämättä samoja. Jo yksittäisen yrityksen tekemä omatoiminen markkinointikampanja omille asiakkailleen voi heilauttaa tällaisen selvityksen tuloksia merkittävästi.

Silti, 14 prosenttia lähes 600 vastaajan ryhmästä on vakuuttava asiakaskunta, joten kajaanilainen MyCashflow voinee olla sijoitukseensa tyytyväinen. MyCashflow sijoittuu hyvin kaikissa liikevaihtoluokissa, joten asiakaskunnassa on selvästi niin pieniä verkkokauppiaita kuin jo usean sadan tuhannen, ja jopa yli miljoonan euron, liikevaihtoa tekeviä tahoja.

WooCommerce on tee-se-itse-tekijöiden suosikki

WordPressin WooCommerceen pätee sama monipuolisuus kuin MyCashflowhun, käyttäjiä löytyy kaikista liikevaihtoluokista. Tätä voi pitää hieman omituisena, koska WooCommercea ei ole mahdollista hankkia palveluna, vaan se pitää osata itse asentaa ja konfiguroida, tai tämä työ pitää ostaa joltain digitoimistolta. Tässä korostuneekin Paytrailin selvityksen painottuminen tee-se-itse-tekijöihin. Pienimmässä kategoriassa (0-20 000€) jopa 69 prosenttia oli toteuttanut kaupan itse. Toiseksi pienimmässä kategoriassa (20 000 – 50 000€) luku oli vielä korkeampi, huikea 75 prosenttia.

Korkea itse tekemisen aste on tosin vain järkevää, jos liikevaihtoa ei vielä ole. On kuitenkin erikoista, että WooCommercen kaltainen itse asennettava ja konfiguroitava ratkaisu on markkinajohtaja tällaisellakin alueella. Esimerkiksi Shopifyn (8%) ja MyCashflown (16%) kaltaisten palvelutuotteiden luulisi olevan korkeammalla. Yhdessä liikevaihtokategoriassa (100 000 – 300 000€) MyCashflow (19%) sentään voittaa WooCommercen (16%).

Tulosten tarkastelu liikevaihtoluokkien mukaan on toimiva malli, koska se paljastaa hyvin sen mitä järjestelmiä käytetään missäkin kategoriassa. Paytrailin kategoriat ovat kuitenkin hyvin kapeita ja painottuvat alle miljoonan euron liikevaihtoluokkiin (kuusi alle miljoonan kategoriaa ja vain yksi yli miljoonan menevä kategoria), joten merkityksellisiä eroja eri kategorioiden välille ei synny.

Paytrailin tulokset kertovat pienten verkkokauppojen maailmasta

Paytrail ei myöskään kerro kuinka paljon vastaajia on kussakin kategoriassa. Tulosten kohtuullisen suuret heilahtelut eri kategorioiden välillä viittaavat jonkin verran siihen, että kaikissa kategorioissa ei ole ollut lukumäärällisesti yhtä paljon vastaajia.

Suurimman kategorian tulosten samankaltaisuus pienten kategorioiden kanssa myös antaisi viitteitä siitä, että kovin suuria liikevaihtoja ei tämän selvityksen isoimmillakaan verkkokaupoilla ole. Etenkin kun huomioidaan tulosten huomattava erilaisuus North Patrolin selvityksen kanssa.

Paytrailin raportti itsekin toteaa tuloksissa olevan kummallisuuksia. Esimerkiksi “oma alusta” on top-5:ssä myös pienimmässä kategoriassa, joten herää kysymys, että onko kyseinen vaihtoehto ymmärretty vastaajien toimesta oikein.

Paytrailin selvityksen paras anti onkin ehkä siinä, että se antaa kokonaiskuvaa markkinasta, jossa ei vielä puhuta miljoonien eurojen liikevaihdoista, mutta jonka toimivuudella on paljon merkitystä tämän maan mikro- ja pk-yrityksille. Raportin prosenttilukuihin on syytä suhtautua varauksella, mutta oman shorttilistan rakentamisessa raportti voi olla hyödyllinen.

Pieniin kauppoihin on paljon vaihtoehtoja

Pienten verkkokauppojen teknologiavaihtoehdot ovat juuri sitä mitä raportti sanookin niiden olevan: esimerkiksi WooCommerce, MyCashflow, Clover Shop, ePages/Vilkas, Shopify, Finqu, Oscar eCommerce, Flowvy, Prestashop, Holvi, ja niin edespäin. Mikä näistä sitten sopii parhaiten itselle? Noh, se kannattanee selvittää tarkemmilla tutkimuksilla ja kokeilemalla.

Pelkästään kärkikaksikkoa, WooCommercea ja MyCashflow:ta, tutkimalla huomaa nopeasti miten täysin erilaisia vaihtoehtoja nämä kaksi ovat, joten pelkästään prosenttiosuuksien perusteella ei valintoja kannata tehdä. Tee-se-itse-miehille ja -naisille kiinnostavimmat tutkimuskohteet lienevät WooCommerce ja Clover Shop. Koodaustaidottomille vaihtoehtoja on tarjolla enemmän, ja ainakin MyCashflow, Shopify, ePages/Vilkas ja Finqu kannattanee testata ennen lopullista päätöstä.

Jos oman kaupan haluaa ostaa joltain digitoimistolta avaimet käteen -tyyppisesti, niin tällöin WooCommerce on selvästi yleisin vaihtoehto, vaikka Clover Shop:ia käyttäviä digitoimistojakin löytyy Suomesta muutamia. Magentoa on aika lailla mahdotonta suositella enää nykyisin vain muutaman miljoonan euron liikevaihtoa tekeville kaupoille.

North Patrolin selvityksessä otanta on 284 verkkokauppaa

North Patrolin selvitykseen verkkokaupat on valikoitu niiden taustalla olevien yritysten liikevaihtojen perusteella, joten kyse ei ole satunnaisotannasta. Lähtökohtana listaukselle ovat olleet Suomen suurimmat yritykset.

Pienimmät yritykset North Patrolin selvityksessä ovat reilun miljoonan euron liikevaihtoa tekeviä tahoja. Näin voisi jopa sanoa, että North Patrolin raportti jatkaa siitä mihin Paytrailin raportti jää. Yhteensä North Patrol on selvittänyt 284:n verkkokaupan teknologian.

(Huomio sidoksista: Artikkelin kirjoittaja työskentelee konsulttina selvityksen tehneessä North Patrol Oy:ssa.)

Magento hallitsee isojen kauppojen markkinaa varsin ylivoimaisesti

North Patrolin raportissa selkeästi suurimman prosenttiosuuden nappaa Magento. Yli 30 prosentin osuudellaan Magento on ylivoimainen markkinan hallitsija, kun puhutaan isoista, useiden miljoonien, jopa kymmenien miljoonien eurojen liikevaihtoa, tekevistä verkkokaupoista.

Toiseksi suurimman osuuden nappaavat räätälöidyt ratkaisut (9%), joiden alle tosin menee myös jonkin verran vaikeasti tunnistettavia tai huomattavan vanhoja tuoteratkaisuja. Räätälöidyillä ratkaisuilla on kuitenkin oma asemansa verkkokauppakentässä, koska moni verkkokauppa on paljon muutakin kuin suoraviivaista tuotteiden myymistä, ja mitä enemmän kauppa koostuu palveluista tai erilaisista palvelukokonaisuuksista, niin sitä vähemmän valmiit verkkokaupparatkaisut yleensä tarjoavat ratkaisuja.

Kolmanneksi North Patrolin katsauksessa tulee WordPressin WooCommerce, jonka osuus on kahdeksan (8%) prosenttia.

Top-3-sijojen jälkeen hyvin tasaisesti sijoittuvat Flowvy (6%), SAP Hybris (4%), Shopify (4%), IBM WebSphere (3%), Episerver (3%), Prestashop (3%), MyCashflow (3%), Processwire (3%).

Yli kahden prosentin osuuteen pääsivät Vilkkaan ePages, Viidakkostore ja Crasman Stage. Kahden ja yhden prosentin väliin jäivät muun muassa Intershop, Salesforce Commerce Cloud, Drupal ja Clover Shop.

Yhteisenä mysteerinä North Patrolin ja Paytrailin selvityksille ovat räätälöidyt verkkokaupat, joita North Patrolinkin datassa on mukana myös melko pienillä yrityksillä.

Kaikkein isoimpien yritysten teknologiavalinnoissa Magento johtaa edelleen, mutta ei aivan yhtä ylivoimaisesti

North Patrolin blogista löytyy myös jatkoanalyysi, jossa otanta on rajattu 50:een suurimpaan verkkokaupan taustayhtiöön. Tässä rajatussa otannassa Magenton osuus laskee 22 prosenttiin, ja esimerkiksi SAP Hybris nousee 12 prosenttiin. Täten katsottaessa aivan markkinan yläpäätä, ei Magenton hallinta ole aivan yhtä vahvaa. Tätä voi pitää varsin loogisena kehityksenä, koska mitä isompiin kauppoihin mennään, sitä isompaa roolia kaupan taustajärjestelmät näyttelevät, eikä verkkokauppa yleensä ole kuin yksi pala isommassa yhtälössä. SAP:n asema on kuitenkin Suomessa kaupan alalla huomattava toiminnanohjausjärjestelmänä.

Myös räätälöityjen verkkokauppojen osuus kasvaa 18 prosenttiin, mitä voi myös pitää loogisena, koska mitä paremmassa kunnossa taustajärjestelmät ovat, sitä vähemmän verkkokaupan kehykseltä tarvitaan valmistoimintoja.

WordPressin WooCommercea ei top-50-otannasta löydy lainkaan.

Yhteenveto: Ostajan kannalta markkina on edelleen hyvin vaikea

On helppo todeta, että verkkokauppajärjestelmien markkina on hyvin moninainen eikä yksikään järjestelmä hallitse kaikkea mahdollista. Täten asiakkaiden kannattaa käyttää melko paljon aikaa ja vaivaa siihen, että valitsee itselleen sopivan lähestymistavan. Järjestelmästä toiseen vaihtaminen on hyvin työläs prosessi, joten yleensä järjestelmiin sitoudutaan useiksi vuosiksi, eikä kymmenenkään vuoden elinkaari ole verkkokauppakentällä harvinainen.

Kovin stabiiliksi ei verkkokauppajärjestelmien markkinaa voi myöskään sanoa, koska esimerkiksi WordPressin WooCommerce on noussut markkinan kärkipelureihin vain muutamassa vuodessa. Samalla Magento on uuden versionsa myötä profiloitunut selkeästi raskaampaan sarjaan, jättäen näin paljon tilaa markkinaan. Kansainvälisistä palveluntarjoajista myös esimerkiksi Shopifyn kasvu on ollut suhteellisen nopeata. Moni kotimainen pieni tuote on myös lähes kadonnut markkinasta viime vuosien aikana.

Paytrailin ja North Patrolin selvityksiä vertaillessa voi myös päätellä, että verkkokauppajärjestelmien markkina on melko erilainen pienten ja isojen kauppojen saralla. Pienet ja keskikokoiset kaupat tarvitsevat yleensä helppokäyttöisiä “monitoimikoneita”, joiden avulla pystyy mahdollisimman itsenäisesti hoitamaan kaupankäyntiä ja kaikkea muutakin kaupan ympärillä tapahtuvaa toimintaa. Tähän huutoon vastaavat esimerkiksi WordPressin WooCommerce, MyCashflow ja Shopify. Isot yritykset taas kaipaavat enemmän alustoja, joihin voivat yhdistää omat taustajärjestelmänsä. Esimerkiksi Magenton uusi versio ja SAP Hybris edustavat tällaisia raskaita alustoja ja kilpailevatkin usein kokonaan räätälöityjen toteutusmallien kanssa.

PS. Tilaa Vierityspalkin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, joka koostaa artikkelit, linkkivinkit, työpaikat ja julkaisut (uutiskirjeellä on jo yli 800 tilaajaa).

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

3 kommenttia on “Verkkokauppajärjestelmät Suomessa”

 1. Clovershop on Paytrailin datassa best of the rest ja komeassa nousussa. Näyttäisi siltä, että itse hostattavalle, suljetun koodin ratkaisulle on yllättävän paljon kysyntää.

 2. Kiva artikkeli! Me pistettiin vielä kysely pystyyn paytrailin kyselyn innoittamana Suomen verkkokauppiaat ryhmään kyselyä johon tuli vielä isompi määrää vastaajia. Enemmän kyllä tee-se-itse porukkaa sieltä löytyy.

  Mutta jos kiinnostaa niin kannattaa tsekata. Kommenteissa myös esimerkkejä millasia luomuksia sitä onkaan. https://m.facebook.com/questions.php?question_id=2157054584344233

 3. Aika samoilla linjoillahan toi teidän FB-galluppi on, WooCommerce ja Shopify ja MyCashflow kärjessä. Ja tosiaan, tuolta kommenteista näkee hyvin sitä kirjoa millaisia pieniä kauppoja tässäkin maassa on todella paljon.

Kommentointi on suljettu.Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun