Verkkokauppajärjestelmät Suomessa 2015

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 9 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Verkkokaupan maksutavat - vertailussa Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska.

Tämä on katsaus verkkokauppajärjestelmien markkinaan Suomessa 2015. Tälle katsaukselle tullaan tekemään päivityskatsaus, kunhan Verkkokauppojen tekijät Suomessa 2015 -selvityksen tulokset ovat käytettävissä. [Huom. Blogista löytyy myös uudempia katsauksia, esimerkiksi vuoden 2019 katsaus verkkokauppajärjestelmien markkinaan Suomessa.]

Verkkokauppajärjestelmiä voi Suomessa sanoa olevan kolmenlaisia: 1) pienten verkkokauppojen verkkokauppajärjestelmiä, 2) julkaisujärjestelmiä, joissa on verkkokauppajärjestelmä sisällä sekä 3) laajojen, erittäin integroitujen verkkokauppojen verkkokauppajärjestelmiä.

Julkaisujarjestelmat Suomessa uusi

Pienimmillään verkkokauppa voi muodostua jopa muutaman sadan euron hintaisesta tuotteita esittelevästä verkkosivustosta. Laajimmillaan kyse on jopa miljoonien eurojen hankkeesta, johon liittyy itse verkkokaupan lisäksi paljon työtä liittyen taustajärjestelmiin ja koko toimitusketjun organisointiin.

Tyypillisesti verkkokaupan käyttäjälle näkyvä osuus verkkokaupasta maksaa muutamasta tuhannesta eurosta muutamiin kymmeniin tuhansiin euroihin. Hintavaihtelu on tällä kohtuullisen kypsymättömällä markkina-alueella kuitenkin huomattavaa.

Isoissa, jopa satojen tuhansien eurojen, hankkeissa suurimman osuuden projektista muodostavat usein integraatiot esimerkiksi asiakkuudenhallinta-, tuotetiedonhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmiin. On myös huomattava, että tässä katsauksessa mainitut järjestelmät ovat erikoistuneet hyvin erilaisten verkkokauppakonseptien ja –kokonaisuuksien toteutukseen.

Pienten verkkokauppojen verkkokauppajärjestelmät

Pienten verkkokauppojen verkkokauppajärjestelmiä ovat Suomessa mm. Kotisivukone, MyCashFlow, WordPressin WooCommerce ja Magento. Muitakin järjestelmiä on runsaasti, kuten Vilkaksen ePages-pohjainen verkkokauppatuote, osCommerce-verkkokauppajärjestelmä sekä lukuisat muut, pienempien markkinaosuuksien tuotteet.

Etenkin pieniin kauppoihin suunnattujen verkkokauppajärjestelmien markkina on ollut vuosia hyvin sirpaleinen. Viime vuosina WordPress on Suomessa yleistynyt, ja sitä kautta WordPressin WooCommerce on myös saanut lisää tekijöitä. Myös Magento on nostanut Suomessa viime vuosina selkeästi tunnettuuttaan. Pienen verkkokaupan perustajalla vaihtoehtojen määrä on silti päätähuimaava.

Pidempään toimineita ja tunnettuja toimijoita kentällä ovat WordPressin ja Magenton lisäksi mainitut MyCashFlow, Kotisivukone ja Vilkas. Tyypillisesti projektit, joiden budjetit ovat alle 30 000 euroa, ja tavoitteena on nimenomaan melko klassisen, tuotteita myyvän verkkokaupan perustaminen, päätyvät johonkin näistä mainituista järjestelmistä. Tyypillistä pienille, ”klassisille” verkkokaupoille on, että sivuston pääasiallinen sisältö koostuu myytävistä tuotteista, tuotteita on vain kymmeniä tai korkeintaan satoja kappaleita, ja järjestelmältä vaaditaan myös esimerkiksi tuotekatalogin ja asiakastietojen hallintaa.

Mainituista pieniin verkkokauppoihin sopivista tuotteista Kotisivukone on yksinkertaisin, ja mahdollistaa hyvin yksinkertaisen verkkokaupan pyörittämisen jopa satojen eurojen vuosibudjetilla. Myös Vilkas ja MyCashFlow ovat hyvin kohtuullisten kustannuksien vaihtoehtoja.

Magento- ja WordPress WooCommerce -projektit ovat sitten taas jo yleensä vähintään 15 000 euron projekteja, mutta näissä esimerkiksi ulkoasun räätälöintiin tyypillisesti panostetaan merkittävästi enemmän. Muutamien tuhansien eurojen vaihtoehdoissa verkkokauppa tehdään poikkeuksetta valmiiden ulkoasuteemapakettien päälle. Magento-projekteille on jo myös tyypillistä, että verkkokauppa integroidaan johonkin taustajärjestelmään – esimerkiksi tuotetiedot haetaan verkkokauppaan toiminnanohjausjärjestelmästä.

Julkaisujärjestelmät, joissa verkkokauppajärjestelmä mukana

Toinen merkittävä kategoria ovat julkaisujärjestelmät, joissa on verkkokauppajärjestelmä osana tuotekokonaisuutta. Näistä yleisimmät Suomessa ovat Kotisivukone, WordPress (ja WooCommerce-lisäosa), Drupal (ja Drupal Commerce -kokonaisuus) sekä EPiServer (ja EPiServer Commerce -kokonaisuus).

Julkaisujärjestelmätuotteiden etuna on, että samalla järjestelmällä voidaan hallinnoida monipuolista verkkosivustoa. Verkkokauppa voi näin olla vain yksi osa isompaa sivustokokonaisuutta, ja verkkokaupan tuotteita voi jopa listata ja esitellä etusivulla samalla tavalla kuin muitakin verkkopalvelun sisältöjä. Julkaisujärjestelmien verkkokauppajärjestelmät ovatkin suunniteltuja pääasiassa tällaisia palvelukokonaisuuksia ajatellen, ja soveltuvat erityisesti ns. “brand store” -palveluihin erittäin hyvin (esim. Suunto.com, Novitaknits.com).

Yleisesti ottaen, mitä enemmän verkkokauppa ja sisällöt täytyy olla saumattomasti samaa kokonaisuutta, niin sitä parempi valinta ovat nämä julkaisujärjestelmien omat verkkokauppatuotteet. Mainituista tuotteista Kotisivukone on tarkoitettu vain pienten pk-yrityksien, hyvin yksinkertaisiin tarpeisiin. WordPressin WooCommerce on myös melko kevyt verkkokauppatuote, mutta laajenee lisäosilla tarvittaessa hieman vaativampaankin käyttöön. Tyypilliset WordPress-projektit, joissa WooCommerce on merkittävässä roolissa, ovat 15 000 ja 40 000 euron välissä.

Drupal ja EPiServer kilpailevat tyypillisesti isompien verkkopalveluiden ja verkkokauppojen toteutusprojekteista, joiden hintaluokat tyypillisesti ovat 50 000 ja 300 000 euron välissä. Aivan kaikkiin verkkokauppatarpeisiin eivät julkaisujärjestelmien verkkokauppajärjestelmät kuitenkaan taivu. Julkaisujärjestelmien verkkokauppajärjestelmien rajoitukset tulevat yleensä vastaan tyypillisimmin todella laajoissa verkkokaupoissa, joissa on esimerkiksi kymmeniä tuhansia tuotteita ja hyvin dynaamista, asiakaskohtaista hinnoittelua.

Laajojen, erittäin integroitujen verkkokauppojen verkkokauppajärjestelmät

Kolmas kategoria ovat laajojen, erittäin integroitujen verkkokauppojen verkkokauppajärjestelmät. Nämä järjestelmät on ensisijaisesti suunniteltu laajojen ns. retail-liiketoimintojen tarpeisiin sekä laajoihin B2B-verkkokauppoihin. Näille järjestelmille on tyypillistä kymmenet tuhannet, jopa sadat tuhannet tuotteet, joiden tuotetiedot ja varastosaldot haetaan jopa kymmenistä erilaisista taustajärjestelmistä. Usein myös maksu- ja toimitusprosessit on tiivisti integroitu muihin järjestelmiin.

Suomessa keskeisimmät pelurit tässä sarjassa ovat hybris, IBM WebSphere Commerce ja Magento. Näistä mainituista etenkin hybris ja IBM WebSphere ovat todella raskaan sarjan järjestelmiä, joiden käyttöönottokustannukset ovat poikkeuksetta useita satoja tuhansia euroja.

Monet näistä tuotteista sisältävät myös paljon muita tuotekokonaisuuksia, kuin pelkästään verkkokaupan pyörittämiseen liittyviä toimintoja. Esimerkiksi hybriksen keskeisiä kilpailuvaltteja ovat tuotetiedon hallintatoiminnot sekä laadukkaat rajapinnat, joiden avulla voidaan ulottaa verkkokauppa useisiin eri kanaviin. IBM WebSphere myös usein integroidaan IBM:n muihin tuotekokonaisuuksiin, joista löytyy mm. markkinoinnin automaatiota ja analytiikkaa. Nämä raskaan sarjan verkkokauppajärjestelmät ovat selkeä, oma kategoriansa, joita tyypillisesti hyödynnetään vain todella laajoissa ja monimutkaisissa verkkokaupoissa.

Erityisesti tämän kolmannen kategorian kohdalla verkkokauppahanke kattaa tyypillisesti useita eri tietojärjestelmiä, ja jopa organisatorisia muutoksia, jotta haluttu kauppapalvelu saadaan toteutettua.

Monelle isolle organisaatiolle on myös tyypillistä, että esim. B2B-verkkokauppa, tai esimerkiksi varaosien verkkokauppa, tehdään tällaisella raskaalla verkkokauppatuotteella, mutta kuluttajille tarjottavat tuote-esittely- ja verkkokauppasivustot tehdään julkaisujärjestelmillä ja näiden verkkokauppajärjestelmillä.

Laajoissa ja vaativissa kokonaisuuksissa saatetaan myös käyttää verkkokauppajärjestelmää puhtaasti taustajärjestelmänä (esim. hybris), jolloin jokin julkaisujärjestelmätuote (esim. Drupal, EPiServer, Sitecore) vastaa käyttäjille näkyvästä palvelusta, sisällöistä ja käyttökokemuksesta. Tällaisissa projekteissa käyttöönottokustannukset ovat poikkeuksetta useita satoja tuhansia euroja, jopa lähestyen ja ylittäen miljoona euroa.

Yhteenvetoa

Ostajan näkökulmasta verkkokauppajärjestelmien markkina on todellinen viidakko. Siksikin Verkkokauppojen tekijät -selvitys on käynnistetty.

Kirjava markkina on ostajille hyvin haastava, oli sitten kyse isosta verkkokaupasta tai pienestä boutique-verkkokaupasta. Vaihtoehtoja on paljon, laadukasta vertailutietoa löytyy vähän. Kustannukset voivat olla kovin erilaisia eri järjestelmien ja eri kumppanien kanssa.

Hyviä projekteja voi tehdä monien kanssa, mutta jyviä on vaikea erottaa akanoista. Järjestelmienkin välillä on käyty kovaa pudotuspeliä viime vuosina, ja meno tuntuu vain kiihtyvän.

Toivottavasti tämä katsaus auttaa hieman tuomaan järjestystä kaaokseen. Jatkoa seuraa loppuvuodesta 2015.

Lue lisää aiheesta:

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun