Uusi nuorten.helsinki-palvelu

Tekijä: Geniem Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Geniem valikoitui toimittajaksi Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aika -toimialan projektiin, jossa sivustojen kokonaisuutta selkeytetään jatkossa siten, että osa sivustoista korvataan kokoavilla, teemallisilla palvelukokonaisuuksilla. Näistä ensimmäinen esimerkki on vuoden 2021 alussa julkaistu, nuorille suunnattu nuorten.helsinki-palvelu.

Helsingin kaupungin iso ja huolellinen valmisteleva suunnittelutyö pohjusti varsinaista toteutusprojektia. Nuorten.helsinki-verkkopalvelun visuaalinen ilme oli suunniteltu alustavasti. Valmiiksi oli mietitty myös verkkopalvelun navigaatio ja esimerkkisivupohjien toiminnot sekä responsiivisuuden liittyvät yksityiskohdat. Geniemin tehtäväksi jäi viimeistellä visuaalinen ilme yhteensopivaksi WordPressin kanssa ja tarkentaa toiminnallisuudet yhdessä asiakkaan kanssa. Helsinki Design System oli ohjenuorana verkkopalvelun tyylien ja käyttöliittymäelementtien suunnittelutyössä.

Määrittelyiden ja suunnitelmien tarkentamisen lisäksi Geniem vastasi:

– verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta
– testauksesta
– asennuksesta
– käyttöönotosta ja käyttöönoton tuesta
– projektin suunnittelusta ja hallinnasta
– dokumentoinnista
– käyttäjien koulutuksesta, koulutusmateriaaleista ja käyttöohjeista

Uuden nuorten.helsinki-verkkopalvelun kautta nuoret voivat löytää tekemistä, tapahtumia, harrastuksia, sekä tietoa palveluista omista eikä organisaation lähtökohdista. Nyt nuorille esitellään parempi kokonaiskuva tarjolla olevista palveluista ja saumaton palvelupolku helpottaa verkkopalvelussa tiedon löytämistä.

Nuorten.helsinki palvelukonsepti tähtääkin seuraavien toimintaperiaatteiden optimoimiseen:

– käyttäjälähtöisyys
– laadukas, tasalaatuinen ja ajantasainen sisältö
– strategiakeskeisyys
– ylläpidon keveys

Näitä periaatteita optimoimassa on esimerkiksi verkkopalvelun sivupohjien responsiivisesti mukautuva asettelu, jotta palvelun käyttö on helppoa ja sujuvaa kaikenkokoisilla päätelaitteilla. Joustava malli sisällöntuotannossa mahdollistaa ylläpitäjälle joko tarkemmin suunniteltujen, valmiiden sivupohjien tai joustavasti aseteltavien sisältösivujen käyttämisen. Kiinteämmät sivupohjat varmistavat yhdenmukaisemman sisältörakenteen esimerkiksi nuorisotalojen sivuilla ja artikkeleissa. Laskeutumissivut helpottavat sisältökokonaisuuksien hahmottamista ja käyttäjien navigointia palvelussa.

Metatietoja hyödynnetään nuorten.helsinki-verkkopalvelussa monipuolisesti parantamaan niin tiedon löydettävyyttä kuin hakukonenäkyyttä sivupohjien erillisillä metatietokentillä. Tiedon löydettävyyttä avittaa myös kategoriavalinnat sisältävä sivustohaku, jossa teknisenä hakumoottorina toimii Geniemin RediPress-hakukone.

Integraatiot ja muut tärkeimmät toiminnallisuudet

Linked Events-integraatio tapahtumille
Verkkopalvelussa esiteltävien nuorisotalojen tulevat tapahtumat tuodaan Linked Events -rajapintaa pitkin nuorisotilan sivulle. Yksittäiset tapahtumat näytetään sivuilla niille toteutetussa tapahtumanostossa, jossa tapahtuman tiedoista esitetään kuva, avainsanat, tapahtuma-aika, otsikko, osoite ja maksullisuuden tieto. Tapahtumia voidaan nostaa muuallekin nuorten.helsinki-sivustolla.

Nuorisotalojen esittelytiedot toimipisterekisteristä
Osa Helsingin kaupungin nuorisotalojen tiedoista tuodaan rajapintaa pitkin kaupungin toimipisterekisteristä. Toimipisterekisteri sijaitsee Palvelukartta-palvelussa, josta nuorisotalojen sivuille tuodaan esittelytiedot, sijainti ja yhteystiedot.

Varaamo-palvelu integraatio
Helsingin kaupungin nuorisotalossa- tai tilassa olevat varattavat kohteet näytetään nuorten.helsinki-sivustolla sitä varten luodulla sisältölohkolla. WordPressin sisältölohkoon haetaan kohteet ja niiden tiedot parametrina annettavalla tilatunnuksella Respa-API:sta. Sisältölohkoon tyylitellyt kohteiden kortit toimivat ulkoisina linkkeinä Helsingin kaupungin kehittämään Varaamo-palveluun, jossa varaukset tehdään.

Käyttäjien ja kirjautumisen AD-integraatio
Nuorten.helsinki-sivuston ylläpitäjille on luotu kolme eri käyttäjätasoa:
– Pääkäyttäjät
– Ylläpitäjät
– Sisällöntuottajat

Helsingin kaupungin henkilökuntaan kuuluvien nuorten.helsinki-sivuston ylläpitäjien tietoja hallinnoidaan kaupungin Active Directory (AD) -hakemistossa. AD:sta ne synkronoidaan automaattisesti sivuston WordPress-hallintaan ja kyseiseen Azure AD -integraatioon käytetään siihen sopivaa WordPress-lisäosaa oikein konfiguroituna. Geniem Roles -lisäosa on toteutuksessa mukana käyttöoikeuksien luontiin eri rooleille, jotka yhdistetään tiettyihin AD:n käyttäjäryhmiin.

Jätä kommentti