Taloushallintoliitto

Tekijä: Verkkoasema Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 30 000–60 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Taloushallintoliitto on taloushallintoalan edunvalvoja ja suurin kouluttaja. Taloushallintoliitto kehittää jäsentensä osaamista ja tarjoaa heille työkaluja tulevaisuuteen. Se pitää huolen siitä, että jäsenillä on saatavilla alan viimeisin tieto.

Taloushallintoliitolla oli visio: se halusi luoda itselleen brändiä ja kasvattaa koko taloushallintoalan tasoa ja tunnettuutta. Samalla haluttiin nostaa niin sisäisen toiminta kuin asiakkaiden palveleminen aivan uudelle tasolle. Visiota varten Taloushallintoliitto tarvitsi verkkosivuston, joka toimisi niin sanottuna Tiedon Valtatienä.

Taloushallintoliitto vakuutti Verkkoasema oy:n kunnianhimoisella tavoitteellaan ja eteenpäin katsovalla asenteellaan. Iloksemme me puolestaan vakuutimme Taloushallintoliiton osaamisellamme ja joustavuudellamme. Voitimme tarjouskilpailun ja valikoiduimme kumppaniksi tähän mittavaan ja äärimmäisen kiinnostavaan verkkopalveluprojektiin.

Yhteistyö alkoi elokuussa 2021 teknisellä määrittelyprojektilla, jossa pääsimme hahmottamaan tarkemmin projektin kokonaisuutta. Asiakas kertoi yksityiskohtaiset tarpeensa ja kävimme yhdessä läpi toteutuksen aikatauluineen. Massiivinen projekti paloiteltiin pienempiin osiin.
Ensimmäiseksi Taloushallintoliitolle tehtiin verkkosivu-uudistus, johon liitettiin asiakkaan toivomat keskustelukanava sekä hakutoiminnot. Myöhemmin projektiin lisättiin myös verkkokauppa sekä ekstranet. Yhdessä tämä verkkopalvelukokonaisuus muodostaa Taloushallintoliiton visioiman Tiedon Valtatien.

Verkkopalvelun kick-off pidettiin asiakkaan toimistolla marraskuussa 2021. Verkkosivusto julkaistiin helmikuussa 2022.
Verkkosivusto toteutettiin WordPressillä. Toteutuksessa käytettiin valmiita lisäosia ja verkkopalvelua varten mittatilauksena tehtyjä lisäosia, kuten tilitoimistot ja niiden haku. WordPress-hakua laajennettiin sisältötyypeittäin tehtävään tietojen hakuun ja hakutuloksien supistamiseen valinnoilla. WordPressiin integroitiin myös mm. bannerienhallinta.

Sivustolle rakennettiin laaja tietopankki kattavine hakutoimintoineen sekä kanava, jossa jäsenet pääsevät keskustelemaan alaansa liittyvistä aiheista sekä käsiksi vain jäsenille rajattuja sisältöjä. Sivustolla on omat pääsynsä vierailijoille sekä eri käyttäjille. Kaikki yhteydenotot menevät suoraan tiketeiksi toiminnanohjausjärjestelmään.

Toiminnanohjausjärjestelmään integroidussa ekstranetissä Taloushallintoliiton jäsenyritykset voivat hallita tietojaan, jotka näkyvät mm. tilitoimistohaussa. Jäsenyritys voi myös hallita sivutoimipisteiden tietoja sekä työntekijäliitoksensa ekstranetissä. Asiakkaan tekemät tilaukset näkyvät verkkokaupan tilaushistoriassa ja käyttäjät voivat päivittää omat tietonsa sisältäen osoitetietonsa saman palvelukanavan kautta.

Verkkokauppa on myös integroitu toiminnanohjausjärjestelmään. Erityyppiset tuotteet, kuten fyysisesti toimitettavat tuotteet, digitaaliset tilaukset, koulutustapahtumat sekä verkkokurssit siirtyvät järjestelmästä suoraan verkkokauppaan myytäviksi. Tilaukset siirtyvät myös automaattisesti järjestelmään.

Uuden verkkosivuston myötä verkkokauppa on lähtenyt pyörimään hyvin. Tilausten käsittely on nopeutunut huomattavasti, kun tietoja ei enää tarvitse syöttää käsin järjestelmästä toiseen. Asioinnin helppous ja kattavat palvelut Tiedon Valtatie -verkkopalvelussa ovat kasvattaneet Taloushallintoliiton merkitystä taloushallinnon alan toimijoiden keskuudessa.

Jätä kommentti