Paretec

Tekijä: Markkinointitoimisto WDS Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Pitkän linjan toimijat, sähkö- ja automaatiourakoitsija Sähköpare Oy sekä kiinteistöjen turvallisuustekniikan asiantuntijayritys Paratec Oy yhdistivät liiketoimintansa uuden Paretec-nimen alle vaiheittain vuosina 2020 – 2021. Fuusioituneen yhtiön liikevaihto on yli 20 milj. €, ja se työllistää yli 150 ammattilaista.

Uudelle yhtiölle tarvittiin kaivattiin uuden yhtiön toiminnan yhdistävä brändistrategia sekä visuaalinen ilme, joita sovellettiin myyntimateriaaleissa ja uudessa verkkopalvelussa.

Projektin tavoitteena oli luoda molempien yhtiöiden laajan osaamisen, vahvuudet sekä pitkän kokemuksen yhteen kietova brändi ja viedä se käytäntöön mm. myyntimateriaaleihin, verkkosivuille sekä henkilöstön vaatetuksiin ja työautohin. Haasteeksi nousi kohderyhmien ja palvelutarjonnan laajuus ja niiden viestintä selkestä mm. verkkosivuilla.

Rakensimme verkkosivut, jotka palvelevat yhtiön tunnistettuja kohderyhmiä ja tuovat esiin kattavan palveluvalikoiman. Verkkosivuprojektin aluksi tarkensimme fasilitoidun työpajatyöskentelyn avulla Paretecin kohderyhmät, heidän haasteensa sekä näihin tarpeisiin vastaavaan palveluvalikoimaan. Lopputuloksena rakensimme WordPress-pohjaisen Paretec.fi-verkkosivuston, joka tukee myynnillisesti yhtiön eri kohderyhmiä ja esittelee tarkasti yhtiön eri palvelut sekä palvelumallit. Verkkosivujen kuva-ja videotuotanto tuotettiin yhteistyössä alihankkijoiden ja asiakkaan kanssa.

Sivuston sisällöntuotannon tueksi teimme laajan hakusanatutkimuksen, jota hyödynsimme sisältötekstien tuottamisessa. Lisäksi asiantuntijuutta korostetaan referenssi-artikkelien kautta. Verkkosivutoteutuksen suunnittelussa suunnitelmissa on ollut mukana myös sivustojen jatkokehitys sekä erilaisten integraatioiden, kuten varauskalenterien ja chatbottien lisääminen sivustolle.

Jätä kommentti