Maaseutuverkosto.fi – verkostoitumisalusta

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Redandblue toteutti EU:n maaseutuohjelmasta rahoitettujen hankkeiden ja Luonnonvarakeskus Luken koordinoiman osaamisverkoston AgriHubin yhteisen verkostoitumisalustan, jonne pääset kirjoittamalla selaimeen www.maaseutuverkosto.fi tai www.agrihubi.fi. Verkkosivuston lähtökohtana oli vuorovaikutteisuus sekä maatalouden eri toimijoiden, kuten tutkijoiden, yrittäjien, kyläyhdistysten, viljelijöiden ja virkamiesten, yhteen saattaminen sekä tiedon jakaminen eri toimijoiden välillä.

”Maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubin käynnistämiseksi oli tärkeää luoda avoin ja vuorovaikutusta tukeva verkostoalusta, joka mahdollistaa uusimman tiedon ja osaamisen liikkumisen nopeasti maatilayrittäjien ja muiden toimijoiden välillä. Kunnianhimoisella aikataululla julkaistu verkostoalusta saatiin lanseerattua suunnitellusti maaliskuussa”, kertoo AgriHubin koordinaattori Susanna Lahnamäki-Kivelä.

Verkkopalvelun tavoitteet

Projektin alussa toteutettiin kolme konseptointityöpajaa sekä tekninen määrittelytyöpaja, joiden avulla verkkopalvelulle määriteltiin muun muassa projektin tavoitteet, tekniset reunaehdot ja visuaalinen ilme. Konseptoinnin lähtökohtana oli Ruokaviraston tuottama vaatimusmäärittely, jota täydennettiin vuorovaikutteisten työpajojen avulla.

Yhteisen alustan tavoitteiksi nousivat:

Nopeasti päivittyvää tietoa maaseudun toimijoille – tiedon jakamista ja uuden oppimista.
Kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa voi keskustella, jakaa tapahtumia ja tietoa sekä luoda tapaamisia eri teemojen ympärille.
Tutkimustiedon ja tutkimuksen tuominen lähemmäs muita toimijoita.
Helppoa verkostoitumista eri toimijoiden välille.

Ratkaisuna verkostoitumis- ja keskustelualusta

Verkkopalveluun toteutettiin helppo kirjautuminen ja oman profiilin luominen, jonka jälkeen sivustolle pääsee tuottamaan sisältöä, kommentoimaan asioita ja osallistumaan keskusteluihin.

Verkostoitumisalusta sisältää:

– Keskustelualueen ja mahdollisuuden perustaa uusia keskusteluryhmiä.
– Blogilinkkien jakamisen, teematreffien tai tapahtumien luomisen.
– Matalan kynnys luoda videotapaamisia erilaisten aiheiden ja teemojen ympärille teematreffien avulla.
– Ruokaviraston rahoittamien hankkeiden tuonti verkkoalustalle.
– Hankkeiden ylläpitäjien mahdollisuus päivittää ja kertoa hankkeen etenemisestä

Projektin eteneminen

Verkkopalveluprojekti aloitettiin kolmella konseptointityöpajalla marraskuun alussa 2021. Ensimmäinen versio julkaistiin jo helmikuun lopussa 2022, joten projekti eteni vauhdilla suunnittelusta tekniseen toteutukseen. Nyt on käynnissä projektin toinen vaihe, jossa integroidaan Ruokaviraston Hyrrä-järjestelmästä hankkeet verkkopalveluun. Näin hankkeiden etenemistä ja viestintää voi jatkossa päivittää uudelle verkkopalvelualustalle.

”Yhteistyö kumppaneiden, maaseutuverkoston ja Redandbluen kanssa sujui jämäkän projektinhallinnan ansiosta hyvin. Kehitystyö jatkuu ja tiedämme AgriHubin olevan myös kansainvälisesti kiinnostava edelläkävijä tällaisen maatalouden kohtaamispaikan luomisessa. Sille on näinä aikoina kova kysyntä, jotta saadaan koottua alan olemassa olevat resurssit yhteen kestävän ja kannattavan maa- ja puutarhatalouden tueksi.” Susanna Lahnamäki-Kivelä kommentoi.

Palvelun käyttöönotto

Verkkopalvelu lanseerattiin 28.2.2022, jonka jälkeen sekä Ruokavirasto että Luonnonvarakeskus on järjestänyt omia ja yhteisiä alustatapaamisia, esittelytilaisuuksia ja viestinyt uudesta palvelusta ahkerasti verkostoissaan. Toukokuun alussa 2022 verkkopalveluun on

– rekisteröitynyt 432 käyttäjää
– perustettu 30 keskusteluryhmää
– jaettu 88 tapahtumaa ja 15 blogilinkkiä
– järjestetty 8 teematreffit.

Verkkopalvelun jatkokehitys ja analytiikka

Verkkopalvelun kehitystä jatketaan yhdessä Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Projektin aikana on noussut useita ideoita ja hankkeita, joita lähdetään toteuttamaan projektin toisen vaiheen jälkeen. Käyttäjien seurantaa palvelussa analysoidaan Matomo-palvelun avulla.

Mikä on Matomo?

Matomo on turvallinen ja yksityisyyttä varjeleva web-analytiikan ohjelmisto. Se on GDPR-vaatimusten mukainen vaihtoehto Google Analyticsille, jonka data voidaan pitää 100% asiakkaan omissa käsissä, omilla servereillä. Helposti käyttöön otettavassa pilviversiossa data tallentuu turvallisesti saksalaisille servereille. Turvallisuus ja muokattavuus tekevätkin Matomosta julkisen hallinnon suosiman järjestelmän, jota maailmalla käyttävät mm. Nasa ja Yhdistyneet kansakunnat.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Suomen Kiinteistönvälittäjät ryn sivuston uudistus

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka missiona on turvallisen ja lainmukaisen asunnon vaihdon mahdollistaminen. SKVL:n jäsenverkoston avulla asunnon vaihtaja saa paikallisen, vastuullisen asiantuntijan avukseen ja saa kaiken tarvitsemansa lainmukaisen tiedon löytääkseen kodin turvallisesti. SKVL toimii myös lainsäädännön kehittäjänä sekä neuvonantajana ja valvoo alalla toimivien jäsenyrittäjien toimintaa eettisesti. Redandblue uudisti SKVL:n verkkosivuston, ja […] Lue lisää

Muurame verkkokauppa

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa

Muurame on suomalainen huonekaluja suunnitteleva ja valmistava perheyritys. Muurame-tuotekalustemallistoa on valmistettu jo yli 70 vuotta. Yrityksen kalusteet valmistetaan yhä kotimaisista laatumateriaaleista ja yritys on aktiivinen toimija Suomen design-markkinoilla. Uuden verkkopalvelun tavoitteena oli luoda hyvin toimiva ja yksinkertainen verkkokauppa, jossa on kaksi toisiaan tukevaa osiota: Muuramen brändi- ja kauppaosio. Osiot haluttiin liittää toisiinsa saumattomasti ja idean […] Lue lisää

Helsingin Aikuisopiston verkkopalvelu

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Helsingin aikuisopisto, opiston peruskoulu ja Aktiivi-Instituutti uudistettiin ja yhdistettiin multisite-verkkopalveluksi. Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista ja kaikille avoin oppimisen ja hyvinvoinnin keskus. Vuonna 2021 opisto järjesti yli 1400 erilaista kurssia ja koulutusta. Opistoa ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto TJO ry ja Aktiivi-Instituutti, peruskoulu sekä työvoimakoulutus kuuluvat samaan organisaatioon. Toteutimme Helsingin aikuisopistolle verkkopalvelu-uudistuksen, jossa yhdistettiin […] Lue lisää

Protukipiste

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Protukipiste on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia. Pro-tukipiste matalan kynnyksen tuki- ja terveyspalveluja seksityössä mukana oleville ja ihmiskaupparikoksen kohteeksi joutuneille ihmisille Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Redandblue pääsi uudistamaan Protukipisteen verkkosivut jo toista kertaa. Sivuston päivityksen tavoitteena oli tehdä palvelusta AA-tason saavutettava sekä parantaa Protukipisteen löydettävyyttä verkossa. […] Lue lisää

Liikkuvat-ohjelmien sivustot

Tekijä: Trimedia Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikkumista ja hyvinvointia arjessa. Multisite toteutuksena rakennetut sivustot tarjoavat varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle ideoita, tietoa ja tukea liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Ohjelmissa on mukana suurin osa Suomen peruskouluista sekä yli puolet kaikista Suomen varhaiskasvatusyksiköistä ja oppilaitoksista. Uudistuksessa huomioitiin erityisesti eri kohderyhmät, […] Lue lisää

Eläkeläisten yhdistys-sivustot

Tekijä: Digitoimisto Dude Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Lähtökohdat Valtakunnallisen Eläkeläiset ry:n paikallisyhdistykset olivat tuoneet toimintaansa nettiin ja luoneet monenkirjavia sivustoja omatoimisesti. Toisaalta kaikilla pienemmillä yhdistyksillä ei ollut vielä sivustoa ollenkaan. Näistä lähtökohdista Eläkeläiset ry halusi ryhtyä tarjoamaan paikallistoimijoille yhtenäistä ja helppokäyttöistä sivustopalvelua. 200+ paikallisyhdistystä 180+ sivustoa Tavoitteet Äärimmäisen helppo sisältöjen hallinta Selkeät ja saavutettavat sivustot Yhteisen tapahtumakalenterin jouheva toiminta Yhteyshenkilöiden päivittämisen suoraviivaisuus […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun