Lahden kaupungin verkkosivustouudistus

Tekijä: Geniem Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Suunnittelimme ja toteutimme Lahden kaupungille uuden, saavutettavan WordPress-verkkosivuston, joka julkaistiin syyskuussa 2020. Poikkeustilanteesta huolimatta projekti vietiin läpi suotuisissa tuulissa. Onnistuneen projektin taustalla poikkeustilanteessa olivat suunnittelutyö ja tiimityöskentely, aktiivinen ja avoin kommunikaatio molemmin puolin, hyvin suunniteltu resursointi sekä toimittajan vahva etätyökulttuuri.

Koska Lahden kaupunki on julkinen organisaatio, olisi vanha sivusto vaatinut 23.9.2020 voimaan astuneen EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaiset muutokset. Tämä vahvisti Lahden kaupungin päätökseen siitä, ettei vanhaa sivustoa kannata enää parannella, vaan sivusto kannatti ennemminkin uudistaa kokonaan. Geniem valittiin sivustouudistuksen toteuttajaksi julkisen hankinnan kilpailutuksen tuloksena.

Lahden kaupungin tavoitteena verkkosivu-uudistukselle oli luoda moderni ja raikas sivusto, jossa asiakkaan palvelupolkuja voidaan helposti ohjata. Erityisesti toiveena oli saada myös mahdollisimman toimiva ja helppokäyttöinen sivuston ylläpito Lahden kaupungin noin 80 verkkosivupäivittäjälle, jotka päivittävät sivuja oman työnsä ohella, joten tavoitteena oli myös heidän kannaltaan mahdollisimman toimiva ja helppokäyttöinen ratkaisu. Sekä ylläpitäjien että loppukäyttäjien antamien kommenttien perusteella tavoitteessa onnistuttiin hienosti.

Sivuston suunnitteluprosessi eteni aikataulussa, eikä koronatilanne vaikuttanut suunnittelun etenemiseen, sillä suunnittelupalaverit pystyttiin järjestämään etänä. Sivuston määrittelyt ja visuaalinen suunnitteluprosessi eteni yhdessä asiakkaan kanssa läpi säännöllisissä etäpalavereissa.

Vanhan SharePoint-ratkaisuun perustuvan sivuston tilalle Lahden kaupungin käyttöön kilpailutettiin WordPress Multisite -ratkaisu, joka mahdollistaa erillissivustojen luomisen pääsivuston rinnalle kustannustehokkaasti.

Wellamo-opisto pilotoi erillissivuston ensimmäisenä syksyllä 2020. Erillissivustot hyödyntävät pääsivuston teemaa, mutta ovat kustomoitavissa omien tyylien näköisiksi. Erillissivustoille on toteutettu myös omia komponentteja Wellamo-opiston erityistarpeisiin.

Lahden kaupungin sivustouudistuksen lopputulemana sivut ovat joustavia, koska sivupohjien komponentit ovat vapaasti valittavissa ennalta määritellystä valikoimasta. Lahden kaupungilla on hyvin monenlaisia tarpeita, joihin Geniem loi monipuolisen komponenttikirjaston, josta asiakas voi valita kulloiseenkin tarpeeseen sopivan. Esimerkiksi Lahden kaupungin kaavoitusyksikkö pystyy havainnollistamaan kaavoitustöiden etenemisen sivuilla selkeästi heille räätälöidyn komponentin avulla.

Lahden kaupungin ylläpitäjille on toteutettu Azure AD -integraatio WordPress-järjestelmään. Sivustolle on jatkokehityksessä tulossa integraatio myös Dynasty-dokumentinhallintajärjestelmään.

Lahden WordPress-verkkosivustouudistus onnistui yli odotusten ja aikataulussa sekä budjetissa pysyen.

Jätä kommentti