Koneen Säätiön verkkopalvelu

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Koneen Säätiö parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle tieteelle ja taiteelle.

Koneen Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin sekä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Säätiön tavoitteena on olla tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle.

Selkeä ja saavutettava

Koneen Säätiön verkkopalvelun pääkohderyhmät ovat apurahojen ja residenssien hakijat ja saajat sekä muut tiede- ja taidealan vaikuttajat.

Verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteena oli tarjota kattavat osiot apurahan hakijoille ja saajille, jotta tarvittava tieto löytyisi verkosta ja samojen asioiden kysyminen puhelimitse vähenisi.

Uutena ajatuksena verkkopalveluun haluttiin apurahansaajalistausten lisäksi aktiivista informaatiota ja case-kuvauksia tällä hetkellä rahoitettavista hankkeista.

Residenssihakijoita pyrittiin palvelemaan paremmin tekemällä Saaren kartanon residenssille oma laaja tieto-osio, jossa otettiin huomioon nimenomaan ulkomaiset residenssihakijat.

Yhtenä isompana teemana uudistuksessa oli saavutettavuus. Palvelusta haluttiin tehdä saavutettava, jotta se palvelisi myös erityisryhmiä mahdollisimman hyvin. Lopullinen verkkosivusto vastaa tason AA saavutettavuutta.

Avoin hanketiedottaminen osaksi palvelua

Palvelun ajatuksena oli tehdä käyttäjiä mahdollisimman hyvin palveleva kokonaisuus, mikä varmistettiin aikaisessa vaiheessa tehdyllä käyttäjätestauksella.

Hankkeista tiedottaminen päätettiin tehdä mahdolliseksi apurahan saajille itselleen, jolloin sivuston käyttäjiksi osallistettiin myös Koneen Säätiön ulkopuolisia tahoja.

Apurahojen myönnöt päätettiin integroida tulemaan sivustolle suoraan erillisestä apurahapalvelusta, jolloin Koneen Säätiöltä vähenisi manuaalisesta sisällönsyöttötyötä.

Aidoilla kohderyhmillä testattu palvelu

Palvelun suunnittelu aloitettiin useammalla konseptointityöpajalla, joissa määritettiin palvelun kohderyhmät, käyttäjäpolut ja tärkeimmät tavoitteet eri käyttäjäryhmille. Työpajat toteutettiin etänä Miro-työkalua hyödyntäen.

Konseptin kitetytyksen jälkeen suunniteltiin käyttöliittymämallit sivuston eri oisioista. Käyttöliittymä- ja visuaalisen suunnittelun vaiheessa rakennettiin myös klikkailtavat prototyypit.

Palvelun visuaalisessa prototyypissä käytettiin oikeita sisältöjä, ja prototyyppi muistuttikin jo hyvin läheisesti lopullista toteutusta. Prototyyppiä testattiin tässä vaiheessa kuudella henkilöllä. Testaajat olivat tutkijoita tai taiteilijoita, ja heistä neljä oli hakenut apurahaa tai residenssipaikkaa Koneen Säätiöltä tai muulta taholta.

Etänä fasilitoidulla käyttäjätestauksella saimme arvokasta palautetta sivustolla käytetystä terminologiasta, informaatiohierarkiasta sekä värimaailmasta, jota oli päivitetty juuri brändin päivityksen ohessa.

Tulosten perusteella sivuston väriteemoittelua ja termistöä muutettiin sekä lisättiin muutama uusi nostoelementti tärkeille sisällöille. Pidempiin tekstiosioihin tehtiin ankkurilinkitys sisällön nopeaa selailua varten.

Testauksessa saatiin lisäksi runsaasti avointa palautetta sivuston navigaatiosta, rakenteesta, kuvituskuvista sekä ulkoasusta.

Hankkeet näkyviksi

Apurahoista tiedottamista joukkoistettiin niin, että apurahan saaneille tahoille tehtiin WordPressiin oma custom-käyttäjärooli. Apurahan saajat voivat roolin avulla pitää sivustolla omaa blogia ja viestiä hankkeen etenemisestä. Tällä tavoin viestintä rahoitetuista hankkeista tulee läpinäkyvämmäksi ja avaa myös Koneen Säätiön toimintaa paremmin yleisölle.

Apurahojen myöntöjen näkymistä sivustolla päätettiin helpottaa tekemällä integraatio erilliseen Koppa-apurahapalveluun, jolloin säästyttäisiin manuaaliselta työltä. Integraation yhteydessä tuotiin myös vanhat myönnöt sivuille niin, että niitä voidaan hakea ja lajitella sivustolla.

Teknisesti Koneen Säätiön verkkopalvelu on tehty modulaarisena ratkaisuna WordPressin Gutenberg-lohkoja hyödyntäen.

Mitä saimme aikaan?

Uudistettu palvelu kommunikoi Koneen Säätiön brändiä ja tuo hankkeet lähemmäksi käyttäjiä. Koneen Säätiöltä on myös poistunut merkittävä määrä manuaalista sisällönhallintatyötä uudistuksen myötä.

Palvelun analytiikkaa on mitattu vasta muutaman kuukauden uudistuksen jälkeen, mutta ainakin sivuston bounce rate on pienentynyt yli 40 % aikaisemmasta.

”Olemme tehneet jo monta vuotta toimivaa yhteistyötä Redandbluen kanssa, joten verkkosivuston uudistamiseen oli helppo ryhtyä toimintaamme ja tarpeitamme tuntevien tekijöiden kanssa.

Projekti eteni todella sujuvasti ensimmäisestä suunnittelupalavereista julkaisuviikon viimeistelyyn. Järkevästi suunnitellussa aikataulussa asiat saatiin jämptisti mutta joustavasti maaliin, ilman turhaa stressiä.

Redandbluelta mukana oli avulias ja osaava tiimi, jossa roolitus ja vastuut toimivat hienosti. Erityistä kiitosta kaikille nopeasta reagoinnista ongelmatilanteisiin ja niiden joustavasta ja luovasta ratkaisemisesta!”


Sinua voisi kiinnostaa myös

Hollolan kunnan verkkosivusto

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Hollolan kunta on Päijät-Hämeessä sijaitseva, n. 23 000 asukkaan kunta. Hollolan kunnan brändi oli uudistettu muutama vuosi aiemmin, ja nyt oli aika tuoda brändi esiin entistä paremmin uuden verkkopalvelun (www.hollola.fi) myötä. Hollolan kunnan aiemmassa, sekä tekniikaltaan että sisällöiltään paikalleen jämähtäneessä verkkopalvelussa kokonaisuus oli hajanainen ja vaikeasti hahmotettava. Uuden verkkopalvelun lähtökohtana olikin käyttäjälähtöisyys ja selkeys. Uudistuksessa […] Lue lisää

Luomumerkki.fi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Redandblue pääsi toteuttamaan yhteistyössä Ryhmä Creative agencyn kanssa Luomumerkin verkkopalvelun. Luomumerkki sivuston lähtökohtana oli tehdä näyttävä visuaalinen kokonaisuus, joka innostaisi kävijää tutkimaan sivuston sisältöä: hyviä merkkejä, hyviä luomutuottajia ja hyviä reseptejä! Sivustolle haluttiin paljon kuvapintaa sekä liikkuvaa kuvaa. Redandblue vastasi sivuston käyttöliittymämallien ja prototyyppien luomisesta, teknisestä toteutuksesta ja projektijohtamisesta. Ryhmä Creative Agency loi visuaalisen ilmeen […] Lue lisää

Grafia.fi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Grafia on visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö. Lähes 1300 ammattilaisen yhteisö edistää visuaalisen viestinnän suunnittelun alaa ja ajaa jäsentensä etua. Uudistettu Grafian verkkopalvelu esittelee graafisia suunnittelijoita, jakaa tietoa alasta sekä ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista. Grafialla on myös oma näyttelytila Luonnos, ja se järjestää vuosittain alan tunnetuimman visuaalisen viestinnän kilpailun Vuoden Huiput, jolla on myös oma verkkosivusto […] Lue lisää

Mipro.fi

Tekijä: Agenda Digital

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys, joka vuodesta 1980 lähtien on ollut mukana kehittämässä turvallisempaa ja toimivampaa raideliikennettä, vesi- ja energiahuoltoa sekä teollisuutta. Uudistimme Mipron verkkosivut WordPressillä. Verkkosivuilla esitellään Mipron tarjoamia erilaisia palveluja ja referenssejä, kerrotaan alaan ja yritykseen liittyvistä uutisista ja ilmiöistä. Lisäksi sivustoa käytetään työntekijöiden rekrytointiin. Sivusto oli aiemmin tehty toisella […] Lue lisää

Deko.fi

Tekijä: Agenda Digital

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa

Dekomarkkinointi on tarjonnut tuotteiden esillepanoratkaisuja jo yli 30 vuotta. Uudistimme Dekon verkkokaupan WordPress-pohjaiseksi verkkopalveluksi. Verkkokauppa oli aiemmin toiminut toisella teknologia- ja alustapohjalla, mutta vertailun ratkaisuksi valikoitui WordPress, joka tarjoaa avoimen lähdekoodin ”avaimet käteen” -periaatteella. Verkkokauppa toteutettiin WordPressin WooCommerce-lisäosan avulla. Erilaisia tuotteita – mainos-, myymälä- ja toimistotarvikkeita – on noin tuhat. Projekti alkoi yhteisellä kick off […] Lue lisää

Industryhack

Tekijät: redandblue, Sivututka Oy

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Industryhack on yhteiskehittämisen menetelmiin erikoistunut asiantuntijayritys, joka auttaa löytämään oikeat kumppanit ja varmistaa sujuvan yhteistyön kehitysprojekteissa. Redandblue suunnitteli Industryhackille uuden brändi-ilmeen ja verkkosivut. Brändityön lähtökohtana oli saada mielikuva yrityksestä vastaamaan enemmän asiantuntijayritystä kuin hackatron-tyyppistä tapahtumaa, johon heidät yrityksen nimen puolesta usein sekoitetaan. Tiimityö, yhteiskehittäminen ja Industryhackin asiantuntijat olivat toivotun uuden brändin ytimessä. Uuden logon muodossa […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun