Koneen Säätiön verkkopalvelu

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Koneen Säätiö parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle tieteelle ja taiteelle.

Koneen Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin sekä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Säätiön tavoitteena on olla tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle.

Selkeä ja saavutettava

Koneen Säätiön verkkopalvelun pääkohderyhmät ovat apurahojen ja residenssien hakijat ja saajat sekä muut tiede- ja taidealan vaikuttajat.

Verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteena oli tarjota kattavat osiot apurahan hakijoille ja saajille, jotta tarvittava tieto löytyisi verkosta ja samojen asioiden kysyminen puhelimitse vähenisi.

Uutena ajatuksena verkkopalveluun haluttiin apurahansaajalistausten lisäksi aktiivista informaatiota ja case-kuvauksia tällä hetkellä rahoitettavista hankkeista.

Residenssihakijoita pyrittiin palvelemaan paremmin tekemällä Saaren kartanon residenssille oma laaja tieto-osio, jossa otettiin huomioon nimenomaan ulkomaiset residenssihakijat.

Yhtenä isompana teemana uudistuksessa oli saavutettavuus. Palvelusta haluttiin tehdä saavutettava, jotta se palvelisi myös erityisryhmiä mahdollisimman hyvin. Lopullinen verkkosivusto vastaa tason AA saavutettavuutta.

Avoin hanketiedottaminen osaksi palvelua

Palvelun ajatuksena oli tehdä käyttäjiä mahdollisimman hyvin palveleva kokonaisuus, mikä varmistettiin aikaisessa vaiheessa tehdyllä käyttäjätestauksella.

Hankkeista tiedottaminen päätettiin tehdä mahdolliseksi apurahan saajille itselleen, jolloin sivuston käyttäjiksi osallistettiin myös Koneen Säätiön ulkopuolisia tahoja.

Apurahojen myönnöt päätettiin integroida tulemaan sivustolle suoraan erillisestä apurahapalvelusta, jolloin Koneen Säätiöltä vähenisi manuaalisesta sisällönsyöttötyötä.

Aidoilla kohderyhmillä testattu palvelu

Palvelun suunnittelu aloitettiin useammalla konseptointityöpajalla, joissa määritettiin palvelun kohderyhmät, käyttäjäpolut ja tärkeimmät tavoitteet eri käyttäjäryhmille. Työpajat toteutettiin etänä Miro-työkalua hyödyntäen.

Konseptin kitetytyksen jälkeen suunniteltiin käyttöliittymämallit sivuston eri oisioista. Käyttöliittymä- ja visuaalisen suunnittelun vaiheessa rakennettiin myös klikkailtavat prototyypit.

Palvelun visuaalisessa prototyypissä käytettiin oikeita sisältöjä, ja prototyyppi muistuttikin jo hyvin läheisesti lopullista toteutusta. Prototyyppiä testattiin tässä vaiheessa kuudella henkilöllä. Testaajat olivat tutkijoita tai taiteilijoita, ja heistä neljä oli hakenut apurahaa tai residenssipaikkaa Koneen Säätiöltä tai muulta taholta.

Etänä fasilitoidulla käyttäjätestauksella saimme arvokasta palautetta sivustolla käytetystä terminologiasta, informaatiohierarkiasta sekä värimaailmasta, jota oli päivitetty juuri brändin päivityksen ohessa.

Tulosten perusteella sivuston väriteemoittelua ja termistöä muutettiin sekä lisättiin muutama uusi nostoelementti tärkeille sisällöille. Pidempiin tekstiosioihin tehtiin ankkurilinkitys sisällön nopeaa selailua varten.

Testauksessa saatiin lisäksi runsaasti avointa palautetta sivuston navigaatiosta, rakenteesta, kuvituskuvista sekä ulkoasusta.

Hankkeet näkyviksi

Apurahoista tiedottamista joukkoistettiin niin, että apurahan saaneille tahoille tehtiin WordPressiin oma custom-käyttäjärooli. Apurahan saajat voivat roolin avulla pitää sivustolla omaa blogia ja viestiä hankkeen etenemisestä. Tällä tavoin viestintä rahoitetuista hankkeista tulee läpinäkyvämmäksi ja avaa myös Koneen Säätiön toimintaa paremmin yleisölle.

Apurahojen myöntöjen näkymistä sivustolla päätettiin helpottaa tekemällä integraatio erilliseen Koppa-apurahapalveluun, jolloin säästyttäisiin manuaaliselta työltä. Integraation yhteydessä tuotiin myös vanhat myönnöt sivuille niin, että niitä voidaan hakea ja lajitella sivustolla.

Teknisesti Koneen Säätiön verkkopalvelu on tehty modulaarisena ratkaisuna WordPressin Gutenberg-lohkoja hyödyntäen.

Mitä saimme aikaan?

Uudistettu palvelu kommunikoi Koneen Säätiön brändiä ja tuo hankkeet lähemmäksi käyttäjiä. Koneen Säätiöltä on myös poistunut merkittävä määrä manuaalista sisällönhallintatyötä uudistuksen myötä.

Palvelun analytiikkaa on mitattu vasta muutaman kuukauden uudistuksen jälkeen, mutta ainakin sivuston bounce rate on pienentynyt yli 40 % aikaisemmasta.

”Olemme tehneet jo monta vuotta toimivaa yhteistyötä Redandbluen kanssa, joten verkkosivuston uudistamiseen oli helppo ryhtyä toimintaamme ja tarpeitamme tuntevien tekijöiden kanssa.

Projekti eteni todella sujuvasti ensimmäisestä suunnittelupalavereista julkaisuviikon viimeistelyyn. Järkevästi suunnitellussa aikataulussa asiat saatiin jämptisti mutta joustavasti maaliin, ilman turhaa stressiä.

Redandbluelta mukana oli avulias ja osaava tiimi, jossa roolitus ja vastuut toimivat hienosti. Erityistä kiitosta kaikille nopeasta reagoinnista ongelmatilanteisiin ja niiden joustavasta ja luovasta ratkaisemisesta!”


Sinua voisi kiinnostaa myös

Kehityspolitiikan tulosraportti 2022

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: Asiakaskohtainen ohjelmointityö

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Ulkoministeriö tuottaa ja julkaisee Kehityspolitiikan tulosraportin neljän vuoden välein. Kehityspolitiikan tulosraportti 2022 esittelee kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tuloksia vuosilta 2019–2021. Julkaistu tulosraportti osoittaa, että Suomen kehitysyhteistyö tuottaa tuloksia, vaikka pandemia, konfliktit ja ilmastonmuutos ovat hidastaneet myönteistä kehitystä maailmalla. Infografiikkaa, karttoja ja datatauluja Kehityspolitiikan tulosraportti toteutettiin yhtäaikaisesti printti- ja verkkoversiona. Redandblue suunnitteli printtitoteuksen edetessä elementtien ja raportin […] Lue lisää

Muotitalo Lehto verkkokauppa

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa

Muotitalo Lehto on yli satavuotias suomalainen perheyritys. Yrityksen historia alkaa Lahden torilta vuodesta 1913, jolloin Anni-Lydia ja Joonas Lehto aloittivat vaatteiden torikaupan. Tänä päivänä perheyritys työllistää yhteensä noin 50 työntekijää Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Yrityksellä on yhdeksän kivijalkamyymälää ja nyt myös verkkokauppa! Redandblue aloitti verkkokaupan toteutustyön yrityksen ekosysteemin kartoituksella. Lehdolla on käytössään kehittynyt kassajärjestelmä, jonka kautta […] Lue lisää

Helsingin tapahtumasäätiön sivustopohja

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Helsingin tapahtumasäätiö toteuttaa Helsingin kaupungin merkittäviä yleisötapahtumia kuten Helsingin juhlaviikkoja, Lux Helsinkiä, Helsinki-päivää, Helsingin uudenvuoden juhlaa, Silakkamarkkinoita ja Tuomaan Markkinoita. Aiemmin eri tapahtumien sivustot olivat täysin irrallaan toisistaan, sivustot oli toteutettu eri tekniikoilla, eri tahojen toimesta ja niiden laatu oli kirjavaa. Sivustojen sisältöjen ylläpito oli Helsingin tapahtumasäätiölle haastavaa, samoin kokonaisuuden hallinta. Myös sivustojen analytiikka oli […] Lue lisää

Kirkon Ulkomaanavun verkkosivustot

Tekijä: Into-Digital Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö, joka tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. KUA:n verkkopalveluiden tarkoituksena on muun muassa sitouttaa KUA:n tukijoita, tarjota mahdollisuuksia tulla mukaan toimintaan, lisätä yleistä tietämystä alasta sekä toimia lahjoituskanavina. Into-Digital on toiminut yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa jo vuosia. Vuosi 2022 […] Lue lisää

Helsingin Aikuisopiston verkkopalvelu

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Helsingin aikuisopisto, opiston peruskoulu ja Aktiivi-Instituutti uudistettiin ja yhdistettiin multisite-verkkopalveluksi. Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista ja kaikille avoin oppimisen ja hyvinvoinnin keskus. Vuonna 2021 opisto järjesti yli 1400 erilaista kurssia ja koulutusta. Opistoa ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto TJO ry ja Aktiivi-Instituutti, peruskoulu sekä työvoimakoulutus kuuluvat samaan organisaatioon. Toteutimme Helsingin aikuisopistolle verkkopalvelu-uudistuksen, jossa yhdistettiin […] Lue lisää

Pro Artibus

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Pro Artibus -säätiö on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio. Säätiö ylläpitää taidekokoelmaa ja kahta näyttelytilaa: Galleria Elverketiä Tammisaaressa ja Sinne Galleriaa Helsingissä. Pro Artibus edistää suomenruotsalaista taiteellista toimintaa ja työskentelemme laajan yleisön kanssa. Autoimme säätiötä uudistamaan verkkopalvelun WordPressille. Ideana oli antaa tilaa vaikuttaville taideteoksille, ja pitää varsinainen palvelun ilme pelkistettynä mutta nykyaikaisena. Vastasimme palvelun konseptoinnista, käyttöliittymäsuunnittelusta, visuaalisesta ilmeestä, […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun