Koneen Säätiön verkkopalvelu

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Koneen Säätiö parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle tieteelle ja taiteelle.

Koneen Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin sekä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Säätiön tavoitteena on olla tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle.

Selkeä ja saavutettava

Koneen Säätiön verkkopalvelun pääkohderyhmät ovat apurahojen ja residenssien hakijat ja saajat sekä muut tiede- ja taidealan vaikuttajat.

Verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteena oli tarjota kattavat osiot apurahan hakijoille ja saajille, jotta tarvittava tieto löytyisi verkosta ja samojen asioiden kysyminen puhelimitse vähenisi.

Uutena ajatuksena verkkopalveluun haluttiin apurahansaajalistausten lisäksi aktiivista informaatiota ja case-kuvauksia tällä hetkellä rahoitettavista hankkeista.

Residenssihakijoita pyrittiin palvelemaan paremmin tekemällä Saaren kartanon residenssille oma laaja tieto-osio, jossa otettiin huomioon nimenomaan ulkomaiset residenssihakijat.

Yhtenä isompana teemana uudistuksessa oli saavutettavuus. Palvelusta haluttiin tehdä saavutettava, jotta se palvelisi myös erityisryhmiä mahdollisimman hyvin. Lopullinen verkkosivusto vastaa tason AA saavutettavuutta.

Avoin hanketiedottaminen osaksi palvelua

Palvelun ajatuksena oli tehdä käyttäjiä mahdollisimman hyvin palveleva kokonaisuus, mikä varmistettiin aikaisessa vaiheessa tehdyllä käyttäjätestauksella.

Hankkeista tiedottaminen päätettiin tehdä mahdolliseksi apurahan saajille itselleen, jolloin sivuston käyttäjiksi osallistettiin myös Koneen Säätiön ulkopuolisia tahoja.

Apurahojen myönnöt päätettiin integroida tulemaan sivustolle suoraan erillisestä apurahapalvelusta, jolloin Koneen Säätiöltä vähenisi manuaalisesta sisällönsyöttötyötä.

Aidoilla kohderyhmillä testattu palvelu

Palvelun suunnittelu aloitettiin useammalla konseptointityöpajalla, joissa määritettiin palvelun kohderyhmät, käyttäjäpolut ja tärkeimmät tavoitteet eri käyttäjäryhmille. Työpajat toteutettiin etänä Miro-työkalua hyödyntäen.

Konseptin kitetytyksen jälkeen suunniteltiin käyttöliittymämallit sivuston eri oisioista. Käyttöliittymä- ja visuaalisen suunnittelun vaiheessa rakennettiin myös klikkailtavat prototyypit.

Palvelun visuaalisessa prototyypissä käytettiin oikeita sisältöjä, ja prototyyppi muistuttikin jo hyvin läheisesti lopullista toteutusta. Prototyyppiä testattiin tässä vaiheessa kuudella henkilöllä. Testaajat olivat tutkijoita tai taiteilijoita, ja heistä neljä oli hakenut apurahaa tai residenssipaikkaa Koneen Säätiöltä tai muulta taholta.

Etänä fasilitoidulla käyttäjätestauksella saimme arvokasta palautetta sivustolla käytetystä terminologiasta, informaatiohierarkiasta sekä värimaailmasta, jota oli päivitetty juuri brändin päivityksen ohessa.

Tulosten perusteella sivuston väriteemoittelua ja termistöä muutettiin sekä lisättiin muutama uusi nostoelementti tärkeille sisällöille. Pidempiin tekstiosioihin tehtiin ankkurilinkitys sisällön nopeaa selailua varten.

Testauksessa saatiin lisäksi runsaasti avointa palautetta sivuston navigaatiosta, rakenteesta, kuvituskuvista sekä ulkoasusta.

Hankkeet näkyviksi

Apurahoista tiedottamista joukkoistettiin niin, että apurahan saaneille tahoille tehtiin WordPressiin oma custom-käyttäjärooli. Apurahan saajat voivat roolin avulla pitää sivustolla omaa blogia ja viestiä hankkeen etenemisestä. Tällä tavoin viestintä rahoitetuista hankkeista tulee läpinäkyvämmäksi ja avaa myös Koneen Säätiön toimintaa paremmin yleisölle.

Apurahojen myöntöjen näkymistä sivustolla päätettiin helpottaa tekemällä integraatio erilliseen Koppa-apurahapalveluun, jolloin säästyttäisiin manuaaliselta työltä. Integraation yhteydessä tuotiin myös vanhat myönnöt sivuille niin, että niitä voidaan hakea ja lajitella sivustolla.

Teknisesti Koneen Säätiön verkkopalvelu on tehty modulaarisena ratkaisuna WordPressin Gutenberg-lohkoja hyödyntäen.

Mitä saimme aikaan?

Uudistettu palvelu kommunikoi Koneen Säätiön brändiä ja tuo hankkeet lähemmäksi käyttäjiä. Koneen Säätiöltä on myös poistunut merkittävä määrä manuaalista sisällönhallintatyötä uudistuksen myötä.

Palvelun analytiikkaa on mitattu vasta muutaman kuukauden uudistuksen jälkeen, mutta ainakin sivuston bounce rate on pienentynyt yli 40 % aikaisemmasta.

”Olemme tehneet jo monta vuotta toimivaa yhteistyötä Redandbluen kanssa, joten verkkosivuston uudistamiseen oli helppo ryhtyä toimintaamme ja tarpeitamme tuntevien tekijöiden kanssa.

Projekti eteni todella sujuvasti ensimmäisestä suunnittelupalavereista julkaisuviikon viimeistelyyn. Järkevästi suunnitellussa aikataulussa asiat saatiin jämptisti mutta joustavasti maaliin, ilman turhaa stressiä.

Redandbluelta mukana oli avulias ja osaava tiimi, jossa roolitus ja vastuut toimivat hienosti. Erityistä kiitosta kaikille nopeasta reagoinnista ongelmatilanteisiin ja niiden joustavasta ja luovasta ratkaisemisesta!”


Sinua voisi kiinnostaa myös

Reilu kauppa

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Toteutimme Reilu Kauppa ry:lle verkkopalvelun, jossa yhdistyy yhdistyksen kohderyhmien tarpeiden selkeä haltuunotto, globaali ilmeuudistus ja loppuunjalostetut tekniset kokonaisratkaisut. Lähtökohta ja tavoitteet Reilu Kauppa ry:n uuden verkkopalvelun lähtökohtana oli huomioida kuluttajien rinnalla myös muut kohderyhmät (kaupalliset kumppanit sekä media, vaikuttajat ja päättäjät) entistä paremmin ja tarjota heille helposti löydettävää ja kohdennettua sisältöä – tietoa Reilusta kaupasta […] Lue lisää

FC Inter Turku – verkkosivustokokonaisuuden uudistus

Tekijä: G-Works

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Lähtötilanne ja tavoitteet projektille FC Inter, yksi Veikkausliigan perinteikkäimmistä ja menestyneimmistä seuroista, pyysi G-Worksilta apua verkkosivustonsa uudistamiseksi. Heidän tavoitteensa oli päivittää sivusto, joka ei enää vastannut seuran tarpeita eikä strategiaa. Sivuston kehittämiskohteina olivat visuaalisuus, teknologia sekä sisältörakenne ja sisällön esitystapa. Pelistrategia suunnittelutyön pohjaksi Projektin alkaessa oli ensisijaisen tärkeää luoda tarkka pelistrategia. Workshopissa G-Works ja FC […] Lue lisää

Turvaopas.fi

Tekijä: Virnex

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Palvelu taloyhtiöiden turvallisuuden parantamiseen Turvaopas.fi on innovatiivinen verkkopalvelu, joka on suunniteltu erityisesti taloyhtiöiden turvallisuuden parantamiseen. Vilkas muuttoliike ja uudet trendit, kuten Airbnb, on tullut jäädäkseen samalla kun vuokra-asumisen suosio kasvaa. Taloyhtiölle tämä tuo haasteita myös turvallisuuden näkökulmasta. Turvaopas tarjoaa ajantasaisen tiedon kaikille taloyhtiön asukkaille sekä heidän vieraille taloyhtiön turvaohjeista, sekä asukkaan omista velvollisuuksista. Palvelu tarjoaa […] Lue lisää

Grafia.fi

Tekijä: redandblue

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu, Verkkokauppa

Grafia on visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö. Lähes 1300 ammattilaisen yhteisö edistää visuaalisen viestinnän suunnittelun alaa ja ajaa jäsentensä etua. Uudistettu Grafian verkkopalvelu esittelee graafisia suunnittelijoita, jakaa tietoa alasta sekä ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista. Grafialla on myös oma näyttelytila Luonnos, ja se järjestää vuosittain alan tunnetuimman visuaalisen viestinnän kilpailun Vuoden Huiput, jolla on myös oma verkkosivusto […] Lue lisää

Y-Säätiön verkkopalvelu

Tekijä: redandblue

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Y-Säätiö on Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja ja merkittävä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä, joka edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa, jotta jokaisella on koti. Y-Säätiö vuokraa kohtuuhintaisia asuntoja niitä tarvitseville ja työskentelee asunnottomuuden poistamiseksi. Y-Säätiön verkkopalvelun lanseerauksen yhteydessä julkistettiin Y-Säätiön uusi ilme. Verkkopalvelu-uudistuksessa asuntoensin.fi-sivusto tuotiin osaksi Y-Säätiön sivustoa. Sivuston rakennetta selkiytettiin aikaisemmasta, ja tavoitteena oli myös saavutettavuuden […] Lue lisää

Industryhack

Tekijät: redandblue, Sivututka Oy

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Industryhack on yhteiskehittämisen menetelmiin erikoistunut asiantuntijayritys, joka auttaa löytämään oikeat kumppanit ja varmistaa sujuvan yhteistyön kehitysprojekteissa. Redandblue suunnitteli Industryhackille uuden brändi-ilmeen ja verkkosivut. Brändityön lähtökohtana oli saada mielikuva yrityksestä vastaamaan enemmän asiantuntijayritystä kuin hackatron-tyyppistä tapahtumaa, johon heidät yrityksen nimen puolesta usein sekoitetaan. Tiimityö, yhteiskehittäminen ja Industryhackin asiantuntijat olivat toivotun uuden brändin ytimessä. Uuden logon muodossa […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun