Hyvä kysymys -verkkopalvelu

Tekijä: Geniem Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Web-sovellus tai asiointipalvelu

Geniem suunnitteli ja toteutti Väestöliiton uuden Hyvä kysymys -verkkopalvelun, joka tarjoaa paljon maksuttomia, eri ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä palveluja ja toimintoja. Väestöliitto yhteistyössä useiden kumppanijärjestöjen kanssa tuottaa palveluun laadukasta ja monipuolista sisältöä ja siksikin sivuston ylläpito on pyritty tekemään sisällön ja palvelujen tuottajille mahdollisimman helpoksi. Sisällönsyöttö on ratkaistu järjestökohtaisilla räätälöidyillä näkymillä ja eri käyttäjätasoilla. Tämä mahdollistaa saman palvelun käytön usean eri järjestön ja käyttäjätason välillä ja ylläpito säilyy yksittäiselle käyttäjälle selkeänä ja johdonmukaisena.

Sisältöjä ulkoisista blogeista kuten vaestoliitonblogi.com tuodaan järjestelmään RSS syötteiden avulla. Valitut RSS syötteet tuodaan valitulle WordPress Multisite sivustolle Geniemin tekemällä tietojentuontilisäosalla, johon tehdään räätälöity skripti RSS-syötteiden käsittelyyn. Kaikki Hyvä kysymys -verkkopalvelun chat-ominaisuuksia sisältävät osa-alueet (luennot, päivystyschat, ajanvarauschat, ryhmächat) on toteutettu yhteen React-verkkosovellukseen. Verkkosovellus hyödyntää taustalla avoimen lähdekoodin RocketChat alustaa, johon palvelu on integroitu.

Sivuston hakutoiminto on erittäin keskeinen osa palvelua. Sivustolla on todella paljon sisältöä, sillä sisällöntuotannosta vastaa tällä hetkellä melkein 40 eri järjestöä. Ongelmana haussa on yleensä hitaus silloin, kun sisältöä on valtavasti. Tässä projektissa Geniem ratkaisi asian käyttämällä RedisSearch + RediPress -yhdistelmää. Hakuun haluttiin myös parannuksia, jolloin otettiin käyttöön Voikko-oikoluku- ja taivutusohjelmiston Node.js-version.

Jätä kommentti