GymPlus – web-pohjainen sovellus

Tekijä: Kaimana
Tärkein teknologia: Asiakaskohtainen ohjelmointityö
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €
Palvelun tyyppi: Web-sovellus tai asiointipalvelu

Indoor Informaticsin GymPlus© on analytiikkapalvelu, jolla kuntosaliomistajat voivat tehdä laitehankintapäätöksiä laajan käyttäjädatan pohjalta. Näin he voivat maksimoida investointiensa tuoton, ja samalla varmistaa mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen kuntosaleillaan.

Redland työskenteli tiiviissä yhteistyössä GymPlus© -tiimin kanssa, ja yhteistyö aloitettiin sisätilojen analytiikkatyökalun brändin kehittämisellä, minkä jälkeen keskityttiin analytiikkapalvelun käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymän suunnittelemiseen. Tavoite oli lanseerata MVP pilottiasiakkaille keväällä 2018.

Redland toteutti GymPlus-verkkosovelluksen frontendin React-teknologialla, joka käytti asiakkaan toteuttamia REST-rajapintoja. Sovelluksen frontendissa visualisoitiin kuntosalilaitteiden ja tilojen käyttöasteita erilaisilla viiva- ja pylväsgraafeilla mahdollistaen vertailu eri ajanjaksojen välillä.

Lisäksi kuntosaliyrittäjien ja Indoor Informaticsin käyttöön luotiin käyttöliittymä, jolla kuntosalin laitteita voitiin lisätä, poistaa ja muokata ja osoittaa kamerakuvista missä mikäkin laite sijaitsee. Tässä käyttöliittymässä erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että sen käyttäminen onnistuu laiteasennuksia tehdessä paikan päällä.

Redland oli myös päävastuussa GymPlus:n digitaalisen palvelukehityksen käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelusta. Dashboard-näkymässä käyttäjä pääsee seuraamaan laitteiden käyttödataa ja vertailemaan mm. ajanjaksoja, kategorioita ja eri laitevalmistajia keskenään.

MVP:n lanseerauksessa onnistuttiin aikataulussa ja 2018 tuote oli markkinoilla. Samaan aikaan aloitettiin myös palvelun datankeräys. Nyt kuntosaliyrittäjät ja hyvinvointikeskukset pääsevät helposti näkemään kuntoilulaitteidensa käyttömäärät, suodattamaan palvelun tuloksia tiettyjen laitteiden tai tietyn aikajakson mukaan, ja vertailla eri laitteiden käyttöasteita keskenään.

Älykäs sisätila-analytiikka mahdollistaa näin fiksumpien liiketoimintapäätösten tekemisen ja asiakaskokemuksen parantamisen.

(Huom. Palvelu ei ole julkinen, mutta Redlandin sivustolla lisätietoa-linkin takaa löytyy runsaasti käyttöliittymäkuvia palvelun eri osa-alueista.)

[Huom. Referenssi julkaistu alunperin Redlandin nimissä. Pixels ja Redland sulautuivat 2022 alussa Kaimanaksi.]

Jätä kommentti