Grape People

Tekijä: Sohova
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €
Palvelun tyyppi: Verkkokauppa

Grape People on fasilitoinnin pioneeriyritys Suomessa – Grape People on auttanut suomalaisia organisaatioita fasilitoimalla jo vuodesta 2003 alkaen. Grape People tarjoaa fasilitoinnin valmennuksia, koulutuksia ja kehityshankkeita.

Projektin tavoitteet

Grape Peoplen verkkosivut uudistettiin osana yritysilmeen uudistusta. Verkkosivujen yhteyteen päätettiin myös toteuttaa verkkokauppa, jonka kautta sekä sitoutetaan asiakkaita esimerkiksi fasilitointimateriliaaleja myymällä että myydän varsinaisia palveluita erilaisina kokonaisuuksina. Kokonaisuuden kannalta tärkeitä olivat vahvasti näkyvä oma yritysilme, helppokäyttöisyys ja verkkokaupan toimivuus.

Projektin kuvaus

Sivuston toteutus aloitettiin sisällön ja rakenteen suunnittelusta. Sisällön kanssa sparraamassa mukana oli viestintätoimisto. Kun palvelun rakenne oli päätetty, siirryttiin ulkoasun suunnitteluun ja toteutukseen. Kokonaisuus sisälsi kolme eri kieliversiota: suomi, englanti ja kiina.

Projektin tekninen kuvaus

Grape Peoplen verkkosivusto on toteutettiin WordPressillä, jossa on käytössä WP:n omien artikkelityyppien ja taksonomioiden lisäksi useita räätälöityjä artikkelityyppejä, taksonomioita sekä kenttiä, joiden avulla sisältö ja siihen liittyvä data on eroteltu toisistaan omiksi kokonaisuuksikseen.

Sivuston julkaisun jälkeen verkkokauppa kehitettiin osaksi jo olemassa olevaa toteutusta, joka luotiin kokonaisuudessaan WooCommerce-teknologialla ja sen lisäliitänäisillä. Verkkokauppa lisättiin jo olemassa olevaan teemaan, kaikki verkkokaupan vaatimat toiminnallisuudet lisättiin räätälöidysti osaksi sivustoa ja se on toteutettu suurimmaksi osaksi asynkronisesti. Verkkokauppaan on WooCommercen omien toimintojen rinnalle toteutettu lisäosien avulla mm. vaihtoehtoisia maksuväyliä sekä tuotepaketteja.

[Huom. Referenssi on julkaistu alunperin Agenda Helsingin nimissä. Agenda Helsinki yhdistyi Sohovan kanssa vuonna 2022.]

Jätä kommentti