Suunnittele hautajaiset -web-sovellus Memorialla

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Web-sovellus tai asiointipalvelu

Memoria on Suomen ensimmäinen maanlaajuisesti toimiva hautauspalveluiden verkkopalvelu, jonka kuluttajat tunnistavat luotettavana ja laadukkaana palveluntarjoajana.

Memoria kaipasi kumppania uuden verkkopalvelun suunnitteluun, kehitykseen ja digitaaliseen markkinointiin. Uuden palvelun ytimessä tuli olla helppous, ymmärrettävyys, luotettavuus ja nykyaikaisuus. Kaikki palvelut digitalisoituvat, mutta hautauspalvelut mielletään yhä vankan perinteiseksi. Tämän halusimme muuttaa.

Olemassa olevat digitaaliset hautauspalvelut ovat usein kylmiä, kankeita ja sekavia käyttää. Memorian uuden digitaalisen palvelun tuli yhdistää perinteisten hautauspalveluiden vahva asiantuntijuus ja osaaminen sekä digitaalisen maailman tarjoama helppous ja joustavuus.

Palvelun piiriin astuva käyttäjä käy läpi isoja tuntemuksia, joten palvelun täytyi olla mahdollisimman tunteet huomioiva ja selkeä käyttää. Sen tuli tuntua inhimilliseltä, turvalliselta ja modernilta. Toimenpiteet, jotka nykyisin hoidetaan ihmisten kesken, voidaan Memorian palvelun avulla hoitaa itsenäisesti verkossa.

Suunnittelu alkoi työpajalla, jonka tavoitteena oli ymmärtää, kuinka hautausprosessi toimii, minkälaisia erityislaatuisia piirteitä prosessissa on eri osakkaiden välillä ja minkälaisia toiveita, tarpeita ja ideoita Memorian osakkailla oli uudelle digitaaliselle palvelulle. Työpajassa teimme ylätason hahmotelman hautausprosessin eri vaiheista, jota lähdettiin tarkentamaan seuraavissa palavereissa. Kävimme yhdessä asiakkaan kanssa detaljitasolla läpi käyttäjäpolkua; mitä eri vaiheita prosessissa on, millaisia valintoja käyttäjän tulee tehdä ja kuinka käyttäjän tekemät valinnat vaikuttavat seuraaviin vaiheisiin.

Kun käyttäjäpolku alkoi olla selvillä, aloitimme rautalankojen suunnittelun. Koska hautausprosessi ei ole aivan yksinkertainen ja käyttäjän tekemät valinnat vaikuttavat seuraavin vaiheisiin, päädyimme rakentamaan rautalangoista myös klikkailtavan prototyyppin. Näin asiakas pääsi testaamaan paremmin käyttäjäpolkua ja sen loogisuutta ja pystyi jo aikaisessa vaiheessa huomaamaan mahdolliset virheet tai puutteet. Prototyyppiin tuli lopulta lähes 400 erillistä näkymää. Vaikka sen toteutus oli melko työläs, oli se lopulta todella hyödyllinen testauksen ja kehityksen kannalta. Turhalta kehitykseltä vältyttiin ja kehittäjät pystyivät tarkistamaan prototyypistä, miten käyttäjäpolku etenee.

Kun rautalangat oli lyöty lukkoon, aloitimme visuaalisen suunnittelun. Sen pohjana toimi Memorian graafinen ohjeisto, josta poimimme typografian, värit ja ikonit. Memorian brändi oli hiljattain uudistetu mainostoimisto Ahooyn toimesta.

Tavoitteenamme oli suunnitella selkeä ja helppokäyttöinen palvelu, joka tuntuisi inhimilliseltä, turvalliselta ja modernilta. Käyttöliittymä on yleisilmeeltään rauhallisen vaalea ja tummat teemavälilehdet rytmittävät sisältöjä niin, että käyttäjälle on selvää, milloin teema tai aihe vaihtuu. Palvelun laskeutumissivu esittelee koko hautausprosessin tiiviissä, selkeässä muodossa ja nostaa esille digitaalisen palvelun hyödyt. Lisäksi laskeutumissivu tekee Memorian yhtiönä tutuksi ja varmistaa, että asiakkaalle on selvää, kenen kanssa hän on tekemisissä.

Palvelu helpottaa merkittävästi hautajaisten suunnittelua. Kaikki tarvittava tieto on paitsi selkeässä muodossa, myös aina saatavilla. Pitkien kyselylomakkeiden sijaan käyttäjä käy läpi asiat keskustelun muodossa. Keskustelun tapaan esitetty palvelu tuntuu inhimilliseltä ja henkilökohtaiselta ja pidemmätkin kokonaisuudet jäsentyvät helposti hahmotettaviksi palasiksi.

Palvelu auttaa käyttäjää tekemään oikeat valinnat hautajaisten järjestelyjä varten ja välittää myyntitoimeksiannon lähimmälle hautaustoimistolle. Se mahdollistaa tilausten muokkauksen hautaustoimistoyrittäjälle, jotta lasku voidaan muodostaa oikein ja tarjoaa tiedot tilauksista Memorian laskutusta varten. Lisäksi se tarjoaa hautaustoimistoyrittäjille mahdollisuuden valita haluamansa tuotteet ja palvelut verkkopalveluun sekä hinnoitella ne.

Palvelun sisällönhallinta rakennettiin WordPress -julkaisujärjestelmän päälle. Meillä on alustasta vahva kokemus, ja WordPress tarjoaa valmiina monia asioita, joita projektissa tarvittiin. Memorian ylläpitäjillä on nyt helpot työkalut hallita palvelussa olevia hautaustoimistoja sekä luoda uusia.

Käyttöliittymä toteutettiin React -kirjastolla. React on käyttöliittymien suunnitellussa hyvin suosittu, ja nykyisin vahvasti WordPressiin sisäänrakennettuna. React oli myös siis looginen valinta WordPressin ohelle.

Tietyt toiminnallisuudet toteutettiin valmiilla lisäosilla, esimerkiksi animaatioiden luonnissa käytettiin Framer Motion -kirjastoa. Kyseinen kirjasto on suosittu Evermaden kehittäjien keskuudessa, ja kirjoitimme siitä myös erillisen artikkelin (englanniksi). Framer Motion oli isossa roolissa luomassa palveluun inhimillistä tunnelmaa.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Best Caravan

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Best Caravanin aiempi verkkosivusto oli toteutettu WordPressilla, mutta käyttökokemus niin loppukäyttäjälle kuin sisällöntuottajallekin oli kehno. Tarjouduimme vastaamaan Best Caravanin verkkopalvelujen eli sivuston sekä verkkokaupan konseptoinnista, teknisestä määrittelystä ja toteutuksesta. Tutustuimme ensin Best Caravanin liiketoimintaan ja sivuston käyttäjiin ja määrittelimme sitten verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteet, tekniset ratkaisut sekä integraatioiden toteutukset. Best Caravanin ulkoasun ja brändin päivittämisestä vastasi Ellun Kanat, […] Lue lisää

Visit Kuhmo & Visit Suomussalmi sivustot

Tekijä: Trimedia Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Uudet sivustot luonnon, historian ja kulttuurin valtakuntiin Toteutimme Kuhmolle ja Suomussalmelle kahdet täysin erilliset, oman brändi-ilmeen mukaiset, mutta tekniseltä toteutukseltaan lähes identtiset sivustot. Jatkokehityksen varhaisessa vaiheessa oli todettava, että laadukkain, kestävin ja kustannustehokkain ratkaisu olisi uudistaa sivustot täysin alusta alkaen niin teknisen kuin visuaalisen toteutuksen osalta. Uudet WordPress sivustot tekniikkaa ja ulkoasua myöten Uudistimme Visit […] Lue lisää

HappyOrNot

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Kansainvälisesti toimiva HappyOrNot tarjoaa yrityksille ratkaisuja asiakaskokemuksen mittaamiseen ja ymmärtämiseen. Palvelu mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä neljällä hymiöllä muutamassa sekunnissa. Kahdeksan miljoonan liikevaihtoa tuottavan HappyOrNotin ratkaisut toimivat useilla eri toimialoilla aina päivittäistavarakaupoista ravintoloihin ja lentokenttiin. Aloitimme yhteistyön HappyOrNotin kanssa maaliskuussa 2021 ja yrityksen uusi verkkosivu julkaistiin elokuussa. HappyorNotin vanha verkkosivusto oli toteutettu vuonna 2015 eikä yrityksellä ollut […] Lue lisää

Ellun Kanat

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Ellun Kanat on strateginen viestintätoimisto, joka on kivunnut nopeasti Suomen merkittävimpien muutosviestinnän tekijöiden joukkoon. Ellunkanat.fi on yritykselle merkittävä media-alusta, joka kokoaa yhteen palvelutarjonnan ja uutiset, asiantuntijoiden artikkelit sekä henkilökuvaukset. Kumppanuutemme Kanojen kanssa on tarkoittanut luovaa ideointia, proaktiivista sparraamista ja liiketoiminnan kasvattamista digitaalisella otteella. Ellun Kanat havahtui tarpeeseen tuntea yleisönsä syvemmin ja kehittää sivustoaan vastaamaan paremmin […] Lue lisää

9Lives verkkopalvelu

Tekijä: Into-Digital Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

9Lives on yksi Suomen suurimmista hoitaja- ja avustajapalveluiden tuottajista ja yksityisten sairaankuljetuspalveluiden edelläkävijä. Vuoden 2021 lopulla 9Lives osti Stella kotipalvelut Oy:n ja kasvatti palveluvalikoimaansa kotihoidon ja henkilökohtaisen avun osalta. Palveluvalikoima on erittäin laaja ja palvelut jakautuvat eri käyttäjäryhmien välille: yksityisasiakkaille, yrityksille ja julkiselle sektorille. Into-Digital vastasi uuden verkkosivuston suunnittelusta ja toteutuksesta. Verkkosivuston tekninen toteutus tapahtui […] Lue lisää

Tykkimäki

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa

Tykkimäki on Suomen kolmanneksi suurin huvipuisto, joka on perustettu vuonna 1986 Lasten Päivän Säätiön toimesta. Kouvolassa sijaitseva Tykkimäki koostuu huvipuiston lisäksi aktiviteettipuisto Actionparkista ja vesipuisto Aquaparkista. Tykkimäen verkkosivusto on huvipuiston tärkein informaatio- ja myyntikanava. Aiemmalla, usealle eri alustalle hajautetulla sivustolla oli runsaasti haasteita sekä käyttäjän, että ylläpidon näkökulmasta. Uudistimme Tykkimäen sivuston ja verkkokaupan yhdeksi palveluksi, […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun