Suunnittele hautajaiset -web-sovellus Memorialla

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Web-sovellus tai asiointipalvelu

Memoria on Suomen ensimmäinen maanlaajuisesti toimiva hautauspalveluiden verkkopalvelu, jonka kuluttajat tunnistavat luotettavana ja laadukkaana palveluntarjoajana.

Memoria kaipasi kumppania uuden verkkopalvelun suunnitteluun, kehitykseen ja digitaaliseen markkinointiin. Uuden palvelun ytimessä tuli olla helppous, ymmärrettävyys, luotettavuus ja nykyaikaisuus. Kaikki palvelut digitalisoituvat, mutta hautauspalvelut mielletään yhä vankan perinteiseksi. Tämän halusimme muuttaa.

Olemassa olevat digitaaliset hautauspalvelut ovat usein kylmiä, kankeita ja sekavia käyttää. Memorian uuden digitaalisen palvelun tuli yhdistää perinteisten hautauspalveluiden vahva asiantuntijuus ja osaaminen sekä digitaalisen maailman tarjoama helppous ja joustavuus.

Palvelun piiriin astuva käyttäjä käy läpi isoja tuntemuksia, joten palvelun täytyi olla mahdollisimman tunteet huomioiva ja selkeä käyttää. Sen tuli tuntua inhimilliseltä, turvalliselta ja modernilta. Toimenpiteet, jotka nykyisin hoidetaan ihmisten kesken, voidaan Memorian palvelun avulla hoitaa itsenäisesti verkossa.

Suunnittelu alkoi työpajalla, jonka tavoitteena oli ymmärtää, kuinka hautausprosessi toimii, minkälaisia erityislaatuisia piirteitä prosessissa on eri osakkaiden välillä ja minkälaisia toiveita, tarpeita ja ideoita Memorian osakkailla oli uudelle digitaaliselle palvelulle. Työpajassa teimme ylätason hahmotelman hautausprosessin eri vaiheista, jota lähdettiin tarkentamaan seuraavissa palavereissa. Kävimme yhdessä asiakkaan kanssa detaljitasolla läpi käyttäjäpolkua; mitä eri vaiheita prosessissa on, millaisia valintoja käyttäjän tulee tehdä ja kuinka käyttäjän tekemät valinnat vaikuttavat seuraaviin vaiheisiin.

Kun käyttäjäpolku alkoi olla selvillä, aloitimme rautalankojen suunnittelun. Koska hautausprosessi ei ole aivan yksinkertainen ja käyttäjän tekemät valinnat vaikuttavat seuraavin vaiheisiin, päädyimme rakentamaan rautalangoista myös klikkailtavan prototyyppin. Näin asiakas pääsi testaamaan paremmin käyttäjäpolkua ja sen loogisuutta ja pystyi jo aikaisessa vaiheessa huomaamaan mahdolliset virheet tai puutteet. Prototyyppiin tuli lopulta lähes 400 erillistä näkymää. Vaikka sen toteutus oli melko työläs, oli se lopulta todella hyödyllinen testauksen ja kehityksen kannalta. Turhalta kehitykseltä vältyttiin ja kehittäjät pystyivät tarkistamaan prototyypistä, miten käyttäjäpolku etenee.

Kun rautalangat oli lyöty lukkoon, aloitimme visuaalisen suunnittelun. Sen pohjana toimi Memorian graafinen ohjeisto, josta poimimme typografian, värit ja ikonit. Memorian brändi oli hiljattain uudistetu mainostoimisto Ahooyn toimesta.

Tavoitteenamme oli suunnitella selkeä ja helppokäyttöinen palvelu, joka tuntuisi inhimilliseltä, turvalliselta ja modernilta. Käyttöliittymä on yleisilmeeltään rauhallisen vaalea ja tummat teemavälilehdet rytmittävät sisältöjä niin, että käyttäjälle on selvää, milloin teema tai aihe vaihtuu. Palvelun laskeutumissivu esittelee koko hautausprosessin tiiviissä, selkeässä muodossa ja nostaa esille digitaalisen palvelun hyödyt. Lisäksi laskeutumissivu tekee Memorian yhtiönä tutuksi ja varmistaa, että asiakkaalle on selvää, kenen kanssa hän on tekemisissä.

Palvelu helpottaa merkittävästi hautajaisten suunnittelua. Kaikki tarvittava tieto on paitsi selkeässä muodossa, myös aina saatavilla. Pitkien kyselylomakkeiden sijaan käyttäjä käy läpi asiat keskustelun muodossa. Keskustelun tapaan esitetty palvelu tuntuu inhimilliseltä ja henkilökohtaiselta ja pidemmätkin kokonaisuudet jäsentyvät helposti hahmotettaviksi palasiksi.

Palvelu auttaa käyttäjää tekemään oikeat valinnat hautajaisten järjestelyjä varten ja välittää myyntitoimeksiannon lähimmälle hautaustoimistolle. Se mahdollistaa tilausten muokkauksen hautaustoimistoyrittäjälle, jotta lasku voidaan muodostaa oikein ja tarjoaa tiedot tilauksista Memorian laskutusta varten. Lisäksi se tarjoaa hautaustoimistoyrittäjille mahdollisuuden valita haluamansa tuotteet ja palvelut verkkopalveluun sekä hinnoitella ne.

Palvelun sisällönhallinta rakennettiin WordPress -julkaisujärjestelmän päälle. Meillä on alustasta vahva kokemus, ja WordPress tarjoaa valmiina monia asioita, joita projektissa tarvittiin. Memorian ylläpitäjillä on nyt helpot työkalut hallita palvelussa olevia hautaustoimistoja sekä luoda uusia.

Käyttöliittymä toteutettiin React -kirjastolla. React on käyttöliittymien suunnitellussa hyvin suosittu, ja nykyisin vahvasti WordPressiin sisäänrakennettuna. React oli myös siis looginen valinta WordPressin ohelle.

Tietyt toiminnallisuudet toteutettiin valmiilla lisäosilla, esimerkiksi animaatioiden luonnissa käytettiin Framer Motion -kirjastoa. Kyseinen kirjasto on suosittu Evermaden kehittäjien keskuudessa, ja kirjoitimme siitä myös erillisen artikkelin (englanniksi). Framer Motion oli isossa roolissa luomassa palveluun inhimillistä tunnelmaa.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Smartly

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: HubSpot

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Smartly.io on some-mainonnan suunnannäyttäjä, joka työskentelee jo yli 600 brändin kanssa eri toimialoilta. Smartly kehittää ohjelmistoja some-mainonnan automatisointiin ja luo näin yrityksille mahdollisuuden toteuttaa some-mainontaa entistä helpommin, nopeammin ja tehokkaammin. Smartly tekee ohjelmistoratkaisuillaan sosiaalisen median mainonnasta näppärää ja tehokasta. Yrityksen oma haaste on kuitenkin ollut heidän oma verkkosivunsa, joka oli suuren tietomäärän vuoksi sekava ja […] Lue lisää

Best Caravan

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Best Caravanin aiempi verkkosivusto oli toteutettu WordPressilla, mutta käyttökokemus niin loppukäyttäjälle kuin sisällöntuottajallekin oli kehno. Tarjouduimme vastaamaan Best Caravanin verkkopalvelujen eli sivuston sekä verkkokaupan konseptoinnista, teknisestä määrittelystä ja toteutuksesta. Tutustuimme ensin Best Caravanin liiketoimintaan ja sivuston käyttäjiin ja määrittelimme sitten verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteet, tekniset ratkaisut sekä integraatioiden toteutukset. Best Caravanin ulkoasun ja brändin päivittämisestä vastasi Ellun Kanat, […] Lue lisää

Nudamag -verkkolehti

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa

@nude_yogagirl on Instagram-vaikuttaja, jolla on miljoonia seuraajia ympäri maailmaa. @nude_yogagirl perusti Nudamagin poikaystävänsä kanssa muuttaakseen ihmisten käsitystä alastomuudesta ja haastaakseen yhteiskunnassamme vallitsevia kauneusihanteita. Nudamag on verkossa myytävä lehti. Käyttäjät voivat valita kolmesta eri tilausvaihtoehdosta ja ostaa halutessaan myös yksittäisiä numeroita. Nudamagia myytiin aikaisemmin Shopifylle toteutetun vanhan verkkokauppa-alustan sekä Patreon-alustan avulla. Vaikka Shopify ja Patreon ovat […] Lue lisää

Liikkuvat-ohjelmien sivustot

Tekijä: Trimedia Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikkumista ja hyvinvointia arjessa. Multisite toteutuksena rakennetut sivustot tarjoavat varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle ideoita, tietoa ja tukea liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Ohjelmissa on mukana suurin osa Suomen peruskouluista sekä yli puolet kaikista Suomen varhaiskasvatusyksiköistä ja oppilaitoksista. Uudistuksessa huomioitiin erityisesti eri kohderyhmät, […] Lue lisää

Suomen elokuvasäätiö

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Aiempi Ses.fi-sivusto ei vastannut modernin verkkosivun edellytyksiä käyttökokemukseltaan eikä visuaaliselta ilmeeltään. Sivujen latausajat olivat pitkiä ja informaatiota oli vaikea löytää. Sivuston rakenne oli monimutkainen ja sen päivittäminen sekä tiedon selkeä esittäminen oli vaivalloista. Vastasimme uuden verkkopalvelun konseptoinnista, käyttöliittymäsuunnittelusta, visuaalisesta suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta, laadunvarmistuksesta ja julkaisusta. Uudistusprojektin tavoitteena oli selkeä, ammattimainen ja helppokäyttöinen sivusto. Halusimme kaiken […] Lue lisää

Eläkeläisten yhdistys-sivustot

Tekijä: Digitoimisto Dude Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Lähtökohdat Valtakunnallisen Eläkeläiset ry:n paikallisyhdistykset olivat tuoneet toimintaansa nettiin ja luoneet monenkirjavia sivustoja omatoimisesti. Toisaalta kaikilla pienemmillä yhdistyksillä ei ollut vielä sivustoa ollenkaan. Näistä lähtökohdista Eläkeläiset ry halusi ryhtyä tarjoamaan paikallistoimijoille yhtenäistä ja helppokäyttöistä sivustopalvelua. 200+ paikallisyhdistystä 180+ sivustoa Tavoitteet Äärimmäisen helppo sisältöjen hallinta Selkeät ja saavutettavat sivustot Yhteisen tapahtumakalenterin jouheva toiminta Yhteyshenkilöiden päivittämisen suoraviivaisuus […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun