Suunnittele hautajaiset -web-sovellus Memorialla

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Web-sovellus, mobiilisovellus tai asiointipalvelu

Memoria on Suomen ensimmäinen maanlaajuisesti toimiva hautauspalveluiden verkkopalvelu, jonka kuluttajat tunnistavat luotettavana ja laadukkaana palveluntarjoajana.

Memoria kaipasi kumppania uuden verkkopalvelun suunnitteluun, kehitykseen ja digitaaliseen markkinointiin. Uuden palvelun ytimessä tuli olla helppous, ymmärrettävyys, luotettavuus ja nykyaikaisuus. Kaikki palvelut digitalisoituvat, mutta hautauspalvelut mielletään yhä vankan perinteiseksi. Tämän halusimme muuttaa.

Olemassa olevat digitaaliset hautauspalvelut ovat usein kylmiä, kankeita ja sekavia käyttää. Memorian uuden digitaalisen palvelun tuli yhdistää perinteisten hautauspalveluiden vahva asiantuntijuus ja osaaminen sekä digitaalisen maailman tarjoama helppous ja joustavuus.

Palvelun piiriin astuva käyttäjä käy läpi isoja tuntemuksia, joten palvelun täytyi olla mahdollisimman tunteet huomioiva ja selkeä käyttää. Sen tuli tuntua inhimilliseltä, turvalliselta ja modernilta. Toimenpiteet, jotka nykyisin hoidetaan ihmisten kesken, voidaan Memorian palvelun avulla hoitaa itsenäisesti verkossa.

Suunnittelu alkoi työpajalla, jonka tavoitteena oli ymmärtää, kuinka hautausprosessi toimii, minkälaisia erityislaatuisia piirteitä prosessissa on eri osakkaiden välillä ja minkälaisia toiveita, tarpeita ja ideoita Memorian osakkailla oli uudelle digitaaliselle palvelulle. Työpajassa teimme ylätason hahmotelman hautausprosessin eri vaiheista, jota lähdettiin tarkentamaan seuraavissa palavereissa. Kävimme yhdessä asiakkaan kanssa detaljitasolla läpi käyttäjäpolkua; mitä eri vaiheita prosessissa on, millaisia valintoja käyttäjän tulee tehdä ja kuinka käyttäjän tekemät valinnat vaikuttavat seuraaviin vaiheisiin.

Kun käyttäjäpolku alkoi olla selvillä, aloitimme rautalankojen suunnittelun. Koska hautausprosessi ei ole aivan yksinkertainen ja käyttäjän tekemät valinnat vaikuttavat seuraavin vaiheisiin, päädyimme rakentamaan rautalangoista myös klikkailtavan prototyyppin. Näin asiakas pääsi testaamaan paremmin käyttäjäpolkua ja sen loogisuutta ja pystyi jo aikaisessa vaiheessa huomaamaan mahdolliset virheet tai puutteet. Prototyyppiin tuli lopulta lähes 400 erillistä näkymää. Vaikka sen toteutus oli melko työläs, oli se lopulta todella hyödyllinen testauksen ja kehityksen kannalta. Turhalta kehitykseltä vältyttiin ja kehittäjät pystyivät tarkistamaan prototyypistä, miten käyttäjäpolku etenee.

Kun rautalangat oli lyöty lukkoon, aloitimme visuaalisen suunnittelun. Sen pohjana toimi Memorian graafinen ohjeisto, josta poimimme typografian, värit ja ikonit. Memorian brändi oli hiljattain uudistetu mainostoimisto Ahooyn toimesta.

Tavoitteenamme oli suunnitella selkeä ja helppokäyttöinen palvelu, joka tuntuisi inhimilliseltä, turvalliselta ja modernilta. Käyttöliittymä on yleisilmeeltään rauhallisen vaalea ja tummat teemavälilehdet rytmittävät sisältöjä niin, että käyttäjälle on selvää, milloin teema tai aihe vaihtuu. Palvelun laskeutumissivu esittelee koko hautausprosessin tiiviissä, selkeässä muodossa ja nostaa esille digitaalisen palvelun hyödyt. Lisäksi laskeutumissivu tekee Memorian yhtiönä tutuksi ja varmistaa, että asiakkaalle on selvää, kenen kanssa hän on tekemisissä.

Palvelu helpottaa merkittävästi hautajaisten suunnittelua. Kaikki tarvittava tieto on paitsi selkeässä muodossa, myös aina saatavilla. Pitkien kyselylomakkeiden sijaan käyttäjä käy läpi asiat keskustelun muodossa. Keskustelun tapaan esitetty palvelu tuntuu inhimilliseltä ja henkilökohtaiselta ja pidemmätkin kokonaisuudet jäsentyvät helposti hahmotettaviksi palasiksi.

Palvelu auttaa käyttäjää tekemään oikeat valinnat hautajaisten järjestelyjä varten ja välittää myyntitoimeksiannon lähimmälle hautaustoimistolle. Se mahdollistaa tilausten muokkauksen hautaustoimistoyrittäjälle, jotta lasku voidaan muodostaa oikein ja tarjoaa tiedot tilauksista Memorian laskutusta varten. Lisäksi se tarjoaa hautaustoimistoyrittäjille mahdollisuuden valita haluamansa tuotteet ja palvelut verkkopalveluun sekä hinnoitella ne.

Palvelun sisällönhallinta rakennettiin WordPress -julkaisujärjestelmän päälle. Meillä on alustasta vahva kokemus, ja WordPress tarjoaa valmiina monia asioita, joita projektissa tarvittiin. Memorian ylläpitäjillä on nyt helpot työkalut hallita palvelussa olevia hautaustoimistoja sekä luoda uusia.

Käyttöliittymä toteutettiin React -kirjastolla. React on käyttöliittymien suunnitellussa hyvin suosittu, ja nykyisin vahvasti WordPressiin sisäänrakennettuna. React oli myös siis looginen valinta WordPressin ohelle.

Tietyt toiminnallisuudet toteutettiin valmiilla lisäosilla, esimerkiksi animaatioiden luonnissa käytettiin Framer Motion -kirjastoa. Kyseinen kirjasto on suosittu Evermaden kehittäjien keskuudessa, ja kirjoitimme siitä myös erillisen artikkelin (englanniksi). Framer Motion oli isossa roolissa luomassa palveluun inhimillistä tunnelmaa.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Webropol

Tekijä: MEOM

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Webropol auttaa organisaatioita asiakas- (CX) ja työntekijäkokemuksen (EX) kehittämisessä sekä tiedolla johtamisessa. Heidän SaaS-tuotteenaan on modulaarinen kysely- ja raportointisovellus, joka mahdollistaa myös muun muassa markkinatutkimukset ja tapahtumahallinnan. Kansainvälisesti toimivana SaaS-firmana Webropolille on erityisen tärkeää, että tuotteen esittely ja käyttöönotto on mahdollisimman helppoa verkkosivustolla sen kaikissa kieliversioissa. Verkkosivustouudistuksessa lähdettiinkin ensisijaisesti kehittämään käyttökokemusta. Tässä keskeisten käyttötapausten tunnistaminen […] Lue lisää

Best Caravan

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Best Caravanin aiempi verkkosivusto oli toteutettu WordPressilla, mutta käyttökokemus niin loppukäyttäjälle kuin sisällöntuottajallekin oli kehno. Tarjouduimme vastaamaan Best Caravanin verkkopalvelujen eli sivuston sekä verkkokaupan konseptoinnista, teknisestä määrittelystä ja toteutuksesta. Tutustuimme ensin Best Caravanin liiketoimintaan ja sivuston käyttäjiin ja määrittelimme sitten verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteet, tekniset ratkaisut sekä integraatioiden toteutukset. Best Caravanin ulkoasun ja brändin päivittämisestä vastasi Ellun Kanat, […] Lue lisää

Padasjoen kunta

Tekijä: Digitoimisto Dude Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Lähtötilanne Padasjoen kunnan sivustoa lähdettiin uudistamaan loppuvuodesta 2022, koska vanhan verkkopalvelun käytettävyys ei vastannut enää tämän päivän vaatimuksia, muunmuassa saavutettavuudeltaan. Tavoitteet Uusien asukkaiden houkuttelu Padasjoelle Matkailun elävöittäminen (vapaa-aika, kesäkävijät) Elinvoiman kasvattaminen Erinomainen käyttökokemus niin kävijälle kuin ylläpitäjällekin Yksi kumppani sivuston toteutukseen, ylläpitoon ja jatkokehitykseen Ylläpidon ja hallintapaneelin helppous Moninaisten kohderyhmien huomiointi (saavutettavuus) Latausnopeus, saavutettavuus, hiilijalanjälki […] Lue lisää

Smartly

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: HubSpot CMS

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Smartly.io on some-mainonnan suunnannäyttäjä, joka työskentelee jo yli 600 brändin kanssa eri toimialoilta. Smartly kehittää ohjelmistoja some-mainonnan automatisointiin ja luo näin yrityksille mahdollisuuden toteuttaa some-mainontaa entistä helpommin, nopeammin ja tehokkaammin. Smartly tekee ohjelmistoratkaisuillaan sosiaalisen median mainonnasta näppärää ja tehokasta. Yrityksen oma haaste on kuitenkin ollut heidän oma verkkosivunsa, joka oli suuren tietomäärän vuoksi sekava ja […] Lue lisää

Valio.fi

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Valio.fi on Suomen suosituin reseptisivusto, joka tavoittaa reilut 1,5 miljoonaa verkkosivukävijää kuukaudessa. Olemme toimineet Valion kumppanina digipalveluiden kehityksessä vuodesta 2022 saakka. Skaalautuva ratkaisu Valion globaaleihin tarpeisiin Valion aiempi sisällönhallintajärjestelmä oli useita vuosia vanha, Valiolle räätälöidysti rakennettu järjestelmä. Tilalle haluttiin moderni, käyttäjäystävällinen, helposti muokattavissa oleva järjestelmä, joka ei olisi täysin toimittajariippuvainen. Valinnaksi muodostui WordPress. Uudistuksen fokuksessa […] Lue lisää

Valio-mobiilisovellus

Tekijä: Evermade

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Web-sovellus, mobiilisovellus tai asiointipalvelu

Valion uusi mobiilisovellus tarjoaa ideoita ja inspiraatiota päivittäiseen ruoanlaittoon ja leivontaan yksilöllisillä reseptisuosituksilla, ottaen huomioon käyttäjän tarpeet ja ruokavalion. Kuluttajille suunnattu sovellus tarjoaa laadukkaan digitaalisen käyttökokemuksen kaikille leivonnasta ja ruoanlaitosta kiinnostuneille. Projektin tavoitteet Valion vanha mobiilisovellus oli käytännössä sovelluksen muotoon rakennettu verkkosivusto, jolla ei pystytty tarjoamaan mitään Valio.fin sivustosta poikkeavaa toimintoa. Sovellus oli myös teknisesti […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1140+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 29 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun