Tietosuojavaltuutetun toimiston selvityksen mukaan yritys oli suojannut tiedot puutteellisesti ja myös säilyttänyt asiakkaiden henkilötietoja liian pitkään. Tietomurrosta tehtiin tietosuojavaltuutetun toimistoon 14 kantelua. Rekisteröidyt kertoivat olleensa Forenomin asiakkaita jopa yli kymmenen vuotta sitten.”