Drupal pyrkii isompaan sarjaan: Mearra on nyt Wunderkraut

Perttu Tolvanen

Suomalainen Drupal-integraattori Mearra yhdistyy kolmen muun eurooppalaisen palveluntarjoajan – ruotsalaisen NodeOnen, hollantilais-belgialaisen Krimsonin ja saksalaisen Wunderkrautin kanssa. Uuden yrityksen nimeksi tulee Wunderkraut, josta fuusion myötä tulee maailman suurin Drupal-asiantuntijayritys. Konsernin johtoon nousee suomalainen internet-yrittäjä ja kansainvälisen Drupal-järjestön hallituksen jäsen Vesa Palmu.

Suomalaisten aloitteesta syntyneessä fuusiossa yhdistyy neljä merkittävää asiantuntijayritystä. Yhdistyminen vastaa Palmun mukaan asiakastarpeeseen:

“Moni kansainvälinen suuryritys on valinnut avoimen lähdekoodin Drupal-järjestelmän pääasialliseksi julkaisujärjestelmäkseen ja tarvitsee kumppanin, joka kykenee vastaamaan kaikkein vaativimpiinkin teknologiatarpeisiin ja tuottamaan globaalilla tasolla skaalautuvia palveluita.”

Uusi Wunderkraut tarjoaa Drupalille konsultointi-, ylläpito- ja koulutuspalveluita. Yrityksen palveluksessa on 140 työntekijää ja sen toimipisteet sijaitsevat Tukholmassa, Göteborgissa, Antwerpenissa, Gentissa, Kööpenhaminassa, Helsingissä, Turussa, Münchenissa, Valmierassa, Riikassa, Rotterdamissa, Oslossa ja Lontoossa.

Kotimaisenkin Drupal-kentän näkökulmasta Mearran siirtyminen eurooppalaiseen sarjaan on huomattava muutos. Mearra on viime vuosina kasvanut tasaisesti, ja ollut mukana useissa isoissa Drupal-hankkeissa. Toisaalta Mearra on myös erottunut kotimaisesta Drupal-kentästä keskittymällä vaativiin Drupal-toteutuksiin ja painottanut mm. ketterän kehityksen menetelmiä. Etenkin Vesa Palmu on puhunut Drupalin hyödyntämisestä monissa muissakin käyttötarkoituksissa kuin web-julkaisujärjestelmänä. Täten Wunderkraut-kuvioon siirtyminen on luonteva askel, ja jättää todennäköisesti jopa tilaa pienemmille Drupal-toimijoille jotka keskittyvät enemmän Drupalin hyödyntämiseen web-julkaisujärjestelmänä.

Drupal-integraattoreiden keskittymistä voi jopa ennustaa tapahtuvan vieläkin enemmän, koska Drupalin kehityssuunta on ollut yhä enemmän vaativiin, raskaisiin verkkopalveluihin, ja erityisesti extranet-tyyppisiin kokonaisuuksiin. Tämänkaltainen kehityspolku järjestelmän osalta vaatii taakseen myös isompia integraattoreita ja palvelukykyä myös maarajojen ulkopuolella.

Comments are closed.