Esittelyssä: Verkkoaseman julkaisujärjestelmä VJ5

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 14 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Valun Findkit-hakukone uskoo tuovansa lisää laskutusta digitoimistoille.

Vierityspalkin julkaisujärjestelmät-artikkelisarjassa esitellään Suomessa markkinoilla olevia julkaisujärjestelmiä. Jos olet kiinnostunut esittelemään edustamasi tuotteen, niin ota yhteyttä Vierityspalkin toimitukseen.

Sarjan viidennessä osassa otamme tarkasteluun Oulussa asemapaikkaansa pitävän Verkkoaseman oman julkaisujärjestelmätuotteen. Verkkoasema edustaa pitkän linjan toimijaa, joka on sitkeästi kehittänyt omaa julkaisujärjestelmätuotettaan. Verkkoaseman julkaisujärjestelmä perustuu PHP-teknologioihin ja on täten suora kilpailija esimerkiksi Media Cabinetin Base C6 –julkaisujärjestelmälle. Vierityspalkin kysymyksiin vastasi Kari Maikkola.

Millainen historia on Verkkoaseman julkaisujärjestelmällä?

“Julkaisujärjestelmän ensimmäinen versio julkaistiin 1998. Aluksi tuotteen nimi oli WSM (Web Site Manager). Verkkoasema oli tuolloin julkaisujärjestelmien kehittäjänä ensimmäisten joukossa. Vuonna 2003 (versio 4.0) julkaistiin tuoteominaisuutena ensimmäistä kertaa aito WYSIWYG-editori. Viimeisin tuoteversio on nimeltään VJ 5.6 (VJ tarkoittaa yksinkertaisesti Verkkoaseman Julkaisujärjestelmää).”

Millainen taustaorganisaatio järjestelmällä on?

“Verkkoasema Oy on 1997 Oulussa perustettu ohjelmistoyhtiö, joka työllistää tällä hetkellä 17 vakituista työntekijää. Autamme asiakkaitamme tehostamaan liiketoimintaa ja markkinointia omilla ohjelmisto-tuotteillamme, niitä täydentävillä asiakaskohtaisilla ratkaisuilla ja asiantuntijapalveluilla. Lisäksi tarjoamme omasta konesalistamme erilaisia hosting- , ASP-, SaaS- ja pilvipalveluita.”

Millä teknologioilla tuotteenne on toteutettu (esim. PHP, .Net, Java)? Kuuluuko tuotteeseenne jotain kolmansien osapuolien tuotteita/teknologioita tai liitännäisiä?

“PHP 5, Apache ja MySQL. Tuote sisältää joitakin kolmannen osapuolen toimittamia osia, kuten tiedostonsiirtoon tarvittavia Java-appletteja.”

Mitkä julkaisujärjestelmät/teknologiat näette keskeisimpinä kilpailijoinanne tällä hetkellä? (mainitse vähintään kolme kilpailijaa/tuotetta)

“Kilpailijat ovat samoja kuin useilla muillakin kaltaisillamme omaa julkaisujärjestelmätuotetta kehittävillä ohjelmistotaloilla eli SharePoint-kehittäjät, muut ”keskisarjan” julkaisujärjestelmätuotetalot sekä avoimen lähdekoodin alustoja, kuten Drupalia ja Liferaytä käyttävät ohjelmistotalot. Kuten aiemmissa esittelyissäkin on mainittu, tuote ei enää ole samanlaisessa roolissa kuin joitakin vuosia takaperin. Kokonaisuus ratkaisee. Osaaminen, hinnoittelu ja asiakas- ja tukipalvelu ovat merkittäviä tekijöitä valinnassa.”

Miksi asiakkaanne ovat valinneet nimenomaan teidän julkaisujärjestelmänne web-julkaisutarpeisiinsa? (mainitse korkeintaan kolme)

 1. Tuotteen monipuolisuus – vakiomoduuleita yli 20.
 2. Integroitavuus muihin tietojärjestelmiin
 3. Erinomainen tuki hakukoneoptimoinnille

Valinnassa vaikuttavat toki henkilökohtaisen myyntityön ja/tai tarjousdokumentaation ohella referenssit ja lisäpalvelut, kuten digitaalisen markkinoinnin asiantuntijapalvelut. Pystymme tarjoamaan hosting- ja käyttöpalveluita nykyisin omasta konesalistamme. Tämä entisestään parantaa asiakaspalveluamme ja mahdollistaa myös riippumattomuuden web-hotelleista. Asiakasta ei kuitenkaan pakoteta ottamaan käyttöpalveluita meiltä, vaan palvelin voi sijaita missä tahansa asiakkaan valitseman tahon hallinnassa – myös asiakkaalla itsellään teknisten vaatimusten täyttyessä.”

Mitkä ovat omasta mielestänne tuotteen kiinnostavimmat ominaisuudet tällä hetkellä? (mainitse korkeintaan kolme)

1) Monikanavaisuus

Tuote mahdollistaa Julkaisujärjestelmässä tuotetun tai sen käsiteltäväksi kerätyn sisällön julkaisun haluttaessa erittäin monipuolisesti erilaisissa päätelaitteissa tai kanavissa, kuten www-sivuilla, inforuuduissa, vuorovaikutteisissa infokioskeissa tai vaikkapa uutiskirjeissä.

Esimerkiksi uutiskirje voidaan koostaa julkaistuista uutisista ja blogi-kirjoituksista, infokioskiin tai intranettiin haetaan automaattisesti sisältöä eri lähteistä Julkaisujärjestelmässä luodun sisällön lisäksi. Kertaalleen luotua sisältöä voidaan myös hyödyntää haluttaessa yhtä aikaa useissa eri yhteyksissä, esim. nettisivuilla, syötteissä ja tiedostoissa (sisällön peilaus).

2) Käyttäjien tuottaman tiedon keruu, hallinta ja jakaminen

Lomake-editorilla ylläpitäjä voi toteuttaa vaivattomasti hyvin monipuolisia lomakkeita erilaisiin tiedonkeruutarkoituksiin, kuten kyselyihin ja asiakaspalvelulomakkeisiin. Lomakkeella lähetettyjä vastauksia voi katsella milloin tahansa ylläpidosta tai ne saa ohjattua halutessaan reaaliaikaisesti myös sähköpostiin. Julkaisujärjestelmä mahdollistaa myös järeämmät tiedon käsittelytarpeet, kuten asiakaspalautteiden tai tukipyyntöjen käsittelyn ja monitoroinnin organisaation määritellyn toimintaprosessin mukaisesti. Lisäksi Julkaisujärjestelmä sisältää valmiina moduulina rekrytointityökalun, jota käytetään koko rekrytointiprosessin hallintaan työnhakuilmoitusten luonnista aina henkilön palkkaukseen asti. Lomakepohjaisilla työkaluilla voidaan toteuttaa ja seurata myös nettikilpailuja ja erilaisia kampanjoita.

3) Integroitavuus

Julkaisujärjestelmä voi toimia joustavasti alustana erilaisille itse- tai 3. osapuolen toteuttamille toimialakohtaisille järjestelmille. Julkaisujärjestelmän ja muiden järjestelmien välillä voidaan jakaa tietoja erilaisten rajapintojen kautta automatisoidusti tai pyydettäessä, esim. tekstiviestit, RSS-syötteet ja web services–rajapinnat. Julkaisujärjestelmä sisältää itsessäänkin monipuolisen käyttäjähallinnan, mutta haluttaessa voidaan hyödyntää eritasoisella integroinnilla esim. LDAP-käyttäjäkantoja.”

Millaisessa hintaluokassa julkaisujärjestelmällä tuotetut projektit tyypillisesti liikkuvat?

“Julkaisujärjestelmän kokoonpano (moduulien määrä) vaikuttaa tuotehinnoitteluun ja jossain määrin myös tarvittaviin projektityökustannuksiin. Tyypillinen hinta viestintäpainotteiselle verkkosivustolle, joka sisältää perusmoduulit ja ei sisällä isoja asiakaskohtaisia ratkaisuja, on 10,000 – 30,000 euroa. Laajemmat projektit, jotka saattavat sisältää perustasoa enemmän tuotemoduuleita, useita erillisiä sivustoja ja/tai suurempitöisiä asiakaskohtaisia ratkaisuja tai tuotemodifikaatioita sekä integraatioita, ovat luonnollisesti hinnaltaan suurempia. Lopullinen hinta riippuu kuitenkin eniten asiakaskohtaisten ratkaisujen ja integrointityön määrästä.

Miten lisenssikustannuksenne muodostuu? Mikä on järjestelmän vuosikustannus perustamisen jälkeen (lisenssit + hosting)?

“Normaali lisenssikustannus muodostuu moduulien ja ylläpitokäyttäjien määrän mukaan. Vuosikustannukset koostuvat tuote- ja ylläpitotuesta (sisältää oikeudet versiopäivityksiin) sekä mahdollisista käyttöpalveluista. Vuosikustannukset alkavat tyypillisesti noin 1,500 eurosta sisältäen tuote- ja käyttötuen sekä käyttöpalvelut.

Millaisia verkkopalveluita julkaisujärjestelmällä on eniten tuotettu?

“Olemme toteuttaneet erilaisia ja eri laajuisia sivustoja moniin erilaisiin tarpeisiin yksityiselle sektorille ja julkishallinnon organisaatioihin. Tuote sopii pieniin ja suuriin tarpeisiin, joten asiakaskunta on hyvin monimuotoinen toimialojen ja ratkaisujen laajuuden näkökulmasta. Erityisenä erikoisosaamisalueena haluamme mainita koulutuskuntayhtymät, joille olemme tehneet laajoja www-sivustoja, extranettejä, intranettejä sekä eritoten TOP-rekistereitä.“

image

“Referenssi: Pulse, a Technitrol (NYSE: TNL)*. Pulse on maailman johtavia yrityksiä elektroniikan komponentti- ja kokoonpanosuunnittelussa sekä tuotannossa. Verkkoaseman Julkaisujärjestelmä toimii www-sivuston ja extranetin alustana. Sivustolla on mm. laajalle tuotetiedolle monipuoliset selailu- ja hakutoiminnallisuudet.”

image

“Referenssi: Technopolis Oyj*. Technopolis Oyj on tietointensiivisten yritysten ja yhteisöjen toimintaympäristöihin ja palveluihin erikoistunut pörssiyritys. Sen palvelukokonaisuudessa yhdistyvät yritys- ja sekä nykyaikaiset toimitilat. Tällä hetkellä noin 16 000 ihmistä ja lähes 1 200 yritystä ja yhteisöä toimii Technopoliksen tiloissa Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla sekä Pietarissa. Technopolis Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin. Ratkaisu sisältää myös extranet-ratkaisun Technopoliksen asiakas- ja kumppaniyrityksille. Lisäksi toimipisteiden toimitiloihin on toimitettu Julkaisujärjestelmällämme ylläpidettävät infonäytöt.”

image

“Referenssi: Elektrobit. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Verkkoasema on toteuttanut teknisesti EB:n verkkosivuston sekä lisäksi extranet-palvelun.”

image

“Referenssi: OSAO (Oulun seudun ammattiopisto). Oulun seudun ammattiopisto on monialainen ammatillinen oppilaitos, jossa opiskelee 8500 nuorta ja aikuista. OSAO kouluttaa osaavia ammattilaisia työmarkkinoille ja toimii kahdessatoista yksikössä Oulun seudulla ja Koillismaalla. Verkkoaseman Julkaisujärjestelmä toimii OSAO:lle www-sivujen ja intranetin alustana. Lisäksi OSAO:lle on toimitettu laaja TOP-rekisterisovellus.”

clip_image002

“Referenssi: FMC Group*. FMC Groupin ydintoimialat ovat rakennetekniikka, talotekniikka, teollisuus- ja energiatekniikka, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka sekä asiantuntijapalvelut. FMC Groupin erikoisosaamista ovat suurten rakennushankkeiden kokonaissuunnittelu ja vaativien monialaprojektien hallinta sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Yritys työllistää yli 1,000 henkeä.  Verkkoasema on toteuttanut FMC Groupille julkisen verkkosivuston, intranetin ja CRM-ratkaisun sekä erinäisiä asiakaskohtaisia ratkaisuja mm. tiedostohakuun.”

 

 

image

“Referenssi: Pohjoista Voimaa; Oulun Sähkönmyynti (ja osakkuusyhtiöt)*. Oulun Sähkönmyynti on pohjoissuomalainen sähkökauppaan erikoistunut energiayhtiö, joka vastaa osakasyhtiöidensä sähkön myyntiliiketoiminnasta. Oulun Sähkönmyynti on osa Oulun Energia -konsernia. Verkkoasema on toteuttanut teknisesti laajan ja monipuolisen Pohjoista Voimaa-sivuston. Työn alla on lisäksi asiakaspalveluun tarkoitettu online-sivusto.”

Yhteenveto – Vierityspalkin näkökulma (Perttu Tolvanen):

Verkkoasema edustaa pitkän linjan toimijaa jonka liiketoiminta rakentuu vahvasti oman tuotteen ympärille. Verkkoaseman monet toteutukset ovat tosin varsin kaukana perinteisistä verkkosivustojen julkaisujärjestelmätoteutuksista. Verkkoasema on tehnyt jopa keskikokoisia toiminnanohjausjärjestelmiä oman julkaisujärjestelmänsä päälle ja hyödyntänyt näin omaa työkalua enemmän räätälöintialustana kuin julkaisujärjestelmätuotteena. Tätä voidaan pitää varsin tyypillisenä skenaariona, koska eri järjestelmien väliset integraatiot ovat aina vaikeita ja asiakkaallakin on houkutus laajentaa hyväksi havaitun työkalun käyttöä muihin käyttötarkoituksiin. Toiminnanohjauksen ja julkaisujärjestelmän parittamista ei kuitenkaan voi pitää mitenkään tyypillisenä, tai suositeltavana tapauksena.

Verkkoaseman vastauksista tulee hyvin esiin se todellisuus, jossa ohjelmistoyritykset toimivat. Asiakkailla on monenlaisia ongelmia ja aina nämä ongelmat eivät vastaa tuotteen ominaisuuksia tai käyttötarkoitusta. Tällöin räätälöinti voi olla järkevää asiakkaan ja toimittajan näkökulmasta. Tuotteen kehityksen kannalta tällainen voi tosin olla tuhoisaa, ja osittain siksi lienee Verkkoasemankin tuote vain heidän omassa käytössään oleva työkalu.

Asiakkaiden kannalta on tärkeätä ymmärtää, että monen ohjelmistoyrityksen tuotteet ovat ensisijaisesti heidän omaan käyttöönsä syntyneitä ja kehitettyjä – eikä yrityksellä ole tarkoitustakaan laajentaa tuotteen käyttöä oman yrityksensä ulkopuolelle. Tällaisessa tapauksessa asiakkaan ei kannata liikaa haaveilla ottavansa käyttöön valmista ja tuotteistettua teknologiaa, vaan keskittyä valitsemaan hyvä kumppani joka voi räätälöidä asiakaskohtaisen toteutuksen mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Verkkoasemankin kohdalla voisi puhua enemmän “kiihdytystyökalusta” kuin pitkälle tuotteistetusta julkaisujärjestelmästä. Tällöin myös kovimmat haastajat tulevat erilaisten frameworkkien, kuten Djangon tai Zendin suunnalta. Myös mainitut avoimen lähdekoodin tuotteet edustavat monille asiakkaille enemmän räätälöintialustoja kuin todellisia tuotteita.

Verkkoasema kuuluu vahvoihin Oulun alueen toimijoihin, jonka referenssilista ja historia on vakuuttava. Omaan tuotteeseen myös panostetaan vahvasti, vaikkakin referenssit ovat enemmän räätälöityjen, laajojen toteutuksien puolella.

(*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina.)

PS. Aina ajan tasalla olevan katsauksen julkaisujärjestelmien ja muiden alustojen tilanteeseen Suomessa löydät North Patrolin ylläpitämästä hakemistosta: Julkaisujärjestelmät ja verkkokauppa-alustat -hakemisto.

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

2 kommenttia on “Esittelyssä: Verkkoaseman julkaisujärjestelmä VJ5”

 1. Jani Hartikainen

  Olen itse nähnyt Verkkoaseman julkaisujärjestelmän käytössä, ja se oli aivan järkyttävän hidas. Pahimmassa tapauksessa selain jumittui minuuteiksi. Työkaluna se vaikutti kuitenkin varsin tehokkaalta, jos vaan jaksoi odotella. Ongelma esiintyi lähinnä silloin kun sisältöä oli paljon.

  Tästä on kuitenkin jo jonkinverran aikaa, joten toivottavasti asiaa on korjailtu :)

 2. Yleisesti ottaen tuonkaltaista “hitautta” ei ole asiakkaidemme suunnalta varsinkaan systemaattisesti raportoitu enkä itse ole tuollaista myöskään havainnut.

  Ohjelmiston käyttöä hankaloittavat hitaudet voivat johtua monista syistä, toki mahdollisesti ohjelmistosta itsestään, mutta tässä tapauksessa, kun kysymys on palvelinohjelmistosta, todennäköisempi syy on esimerkiksi tietoliikenneyhteys tai joku muu palvelinta koskeva vikatilanne tms. Sen tarkemmin tuota nimenomaista tapausta ei liene tällä foorumilla ole syytä alkaa selvittää.

Kommentointi on suljettu.Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun