Yritys 2.0 -kirjaprojekti käynnistyi

Perttu Tolvanen

Joukko digitaalisen median ammattilaisia sekä tutkijoita on aloittanut kirjoittamaan kirjaa tulevaisuuden yhteistyömuodoista liike-elämässä. Kirjan aihepiiriin liittyvät tietysti muodikkaat Web 2.0 ym. termit, mutta johtoajatuksena ei ole selittää termejä vaan ehdottaa toimivia esimerkkejä yritystoiminnan kehittämiseksi uudenlaisten sosiaalisten medioiden avulla.

Projektissa keskeinen asia on myös kirjan tuotantoprosessi, jota voisi jopa pitää tärkeämpänä kuin itse lopputulosta. Kirja julkaistaan luku kerrallaan blogissa* ja lukijoiden toivotaan osallistuvan prosessiin. Lukujen valmistelu tapahtuu wiki-tyyppisessä Dicole*-yrityksen tarjoamassa yhteistyöympäristössä ja lukujen sisältöä tarkistetaan kommenttien mukaan. Suunniteltu julkaisutahti on noin yksi luku kuukaudessa. Projektin käynnistäjän Toni Paloheimon* mukaan “Kirjan tarkoituksena on luoda kuva tulevaisuuden menestyvästä yrityksestä, joka hyödyntää toiminnassaan kaikkia kehittyvän teknologian suomia mahdollisuuksia ja samaan aikaan ymmärtää jakamisen ja yhteistyön valtavan voiman.”

Tämän blogin aihepiiriin asia liittyy ainakin sikäli, että kyseessä on hyvin konkreettinen esimerkki yhteistoiminnasta johon hyödynnetään uusia yhteistyömuotoja ja työkaluja.  Kirjan aiheista ja etenemisestä lisää jatkossa.  Sitä ennen kannattaa tutustua johdantoon: Johdanto-luku.

(*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina.)

Aiheet: Blogit, Yhteisösivustot

Perttu Tolvanen

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja omistaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka auttaa asiakkaita suunnittelemaan digitaalisia palveluita, valitsemaan sopivimmat teknologiat, kilpailuttamaan osaavimmat kumppanit ja varmistamaan budjetin ennustettavuuden. Ota yhteyttä Perttuun!

Comments are closed.