ShopperTrak – web-pohjainen analytiikkasovellus

Tekijä: Kaimana
Tärkein teknologia: Asiakaskohtainen ohjelmointityö
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Web-sovellus tai asiointipalvelu

Chicagolainen ShopperTrak on kansainvälinen markkinajohtaja retail-analytiikassa. ShopperTrak kerää vuosittain liikenne- ja käyttäytymistietoja 40 miljardin ostajan käynnistä yli 11,000 jälleenmyyjälle ja ostoskeskukselle 64 eri maassa.

ShopperTrak lähestyi asiakassuosittelun kautta Redlandia. Tavoitteena oli nykyaikaistaa reaaliaikaista ostoskeskusten analytikkapalvelua. Aiemmin raportointi perustui manuaaliseen prosessiin, jossa ShopperTrakin analyytikko kävi läpi dataa ja tuotti asiakkaalle räätälöityjä raportteja. Ajantasaista tietoa palvelussa oli maailmanlaajuisesti, mutta palvelu koettiin hankalaksi käyttää, eikä se vastannut asiakaskokemukseltaan ostoskeskusasiakkaiden vaatimuksia.

Yhteistyö alkoi vuonna 2014 MVP:n tekemisellä, jossa myös testattiin Redlandin tapaa toimia laajemman yhteistyön pohjaksi. ShopperTrak koki saavansa investoinnilleen arvoa ja laajensimme yhteistyötä merkittäväksi.

Redland toteutti ShopperTrakille selainpohjaisen sovelluksen Angular-teknologialla. Sovellus haki ja yhdisteli asiakkaan dataa useasta eri rajapinnoista, joita oli toteutettu mm. NodeJS- ja Groovy -teknologioilla.

Sovellusta kehitettiin usean vuoden ajan ja sinä aikana siihen luotiin lukuisia erilaisia taulukko-, graafi- ja heatmap-widgettejä, joilla erityyppinen data voitiin esittää kaikkein ymmärrettävimmin. Lisäksi sovellukseen rakennettiin erilaisia käyttäjäkohtaisia customointi- ja lokalisointiasetuksia, mukaan lukien asiakkaan täysin customoitavat kalenterit, jotka eivät noudattaneet gregoriaanista kalenteria.

Redland oli myös päävastuussa ShopperTrakin digitaalisen palvelukehityksen käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelusta. Erityisen haastavaa oli suunnitella palvelu joustavaksi ja skaalautuvaksi yksinkertaisesta MVP-tuotteesta erittäin laajaksi ja monipuolisesti räätälöitäväksi palveluksi. Palvelun kehitys perustui jatkuvaan käyttäjäpalautteen keräämiseen ja uusia toiminnalisuuksia suunniteltiin vastaamaan todellisia asiakastarpeita ja vaatimuksia.

Sovelluksessa käyttäjällä on mm. mahdollisuus räätälöidä oman organisaation asetuksia, ominaisuuksia, oikeuksia ja KPI-mittareita admin näkymässä. Yksittäinen käyttäjä taas pystyy räätälöimään omaa dashboardiaan ja luomaan sinne omia widgettejä monipuolista dataa ja template-pohjia hyödyntäen.

Uudistettu kauppakeskusten analytiikkapalvelu sai loistavan vastaanoton asiakkaiden keskuudessa ja ShopperTrak voitti uusia asiakkuuksia palvelun lanseerauksen jälkeen. Yhteistyötä tiivistettiin, tiimi laajeni ja kehitystä tehtiin ketterästi sprintteinä.

Neljän vuoden sprintti-pohjaisen kehittämisen aikana sovelluksesta tuli yksi ShopperTrakin päätuotteista ja 90% asiakkaista siirtyi käyttämään sitä. Redland teki jatkuvaa käyttöliittymän ja front-endin kehitystyötä analytiikkapalveluun usean vuoden ajan.

(Huom. Palvelu ei ole julkinen, mutta Redlandin sivustolla lisätietoa-linkin takaa löytyy runsaasti käyttöliittymäkuvia palvelun eri osa-alueista.)

[Huom. Referenssi julkaistu alunperin Redlandin nimissä. Pixels ja Redland sulautuivat 2022 alussa Kaimanaksi.]

Jätä kommentti