Asuntosäätiö

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

Erityistä: Testatusti tietoturvallinen palvelu

Asuntosäätiö – Sopivan asunnon löytäminen ja hakeminen helpoksi

Asuntosäätiö on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa. Verkkopalvelun uudistuksen keskiössä oli responsiivinen ja sulava käyttökokemus aina sopivan asunnon hausta hakemuksen lähetykseen asti.

Onnella on osoite

Asuntosäätiö tarjoaa noin 18 000 kotia eri puolilla Suomea, yhteensä yli 30 paikkakunnalla. Asuntosäätiön asunnoissa asuu noin 35 000 asukasta. Suurin osa asunnoista on asumisoikeusasuntoja, mutta tarjolla on myös vuokra- ja omistusasuntoja.

Asuntosäätiö on voittoa tavoittelematon toimija, ja toiminnasta saadut varat käytetään kiinteistöjen kehittämiseen ja uuden asuntokannan rakennuttamiseen. Nykyisellään Asuntosäätiö käynnistää vuosittain noin 400 uuden asunnon tuotannon.

Verkkosivuston uudistusprojektissa esivalmistelun ja kilpailutuksen hoiti konsulttitoimisto North Patrol, jolla on paljon kokemusta isojen verkkosivustoprojektien kilpailutuksista. North Patrolin laatiman kilpailutuksen perusteella Knowit Experience valikoitui toteutusprojektin kumppaniksi.

Uudistuksen tavoitteet ja kohderyhmät

Uudistuksen julkaisujärjestelmäksi valikoitui WordPress North Patrolin avustuksella. Myös WordPressin merkittävä markkinaosuus helpotti päätöksen tekoa.

Uudistuksessa yksi keskeisimpiä tavoitteita oli asiakaskokemuksen parantaminen. Vanhan sivuston käyttökokemus ei ollut toivotulla tasolla, mikä osaltaan aiheutti Asuntosäätiön asiakaspalvelulle ylimääräistä työtä. Asuntojen selailun toivottiin olevan helppoa ja asuntoja koskevan tiedon etsiminen sekä asuntohakemuksen lähettäminen mahdollisimman vaivatonta. Myös verkkopalvelun mobiilikäytön helppous nähtiin yhtenä projektin tärkeimmistä tavoitteista.

Palvelun tärkeimmät kohderyhmät ovat asuntoa etsivät henkilöt sekä jo Asuntosäätiön asunnoissa asuvat asukkaat. Kummallakin ryhmällä on toisistaan poikkeavat tarpeet verkkosivuston suhteen.

Palvelu on tärkeä myös Asuntosäätiön omille työntekijöille ja sitä käytetään paljon tiedonhakuun. Jos esimerkiksi asiakaspalvelussa pitää löytää tietyn asunnon pohjaratkaisu, onnistuu se helpoiten verkkosivuston kautta.

Toimiva haku ja asuntohakemus palvelun ytimessä

Suunnitteluvaiheessa erityistä huomiota kiinnitettiin asuntohakuun ja sen mahdollisimman helppoon ja intuitiiviseen toimintaan. Tehtävä ei ollut yksinkertainen, koska Asuntosäätiöllä on monipuolinen asuntotarjoama. Suurin osa asunnoista on asumisoikeusasuntoja, mutta näiden lisäksi tarjolla on vuokra- ja omistusasuntoja sekä tontteja ja liiketiloja. Jokaiseen näistä liittyi vielä omat erityistarpeet ja reunaehdot, jotka tuli ottaa toteutuksessa huomioon.

Palvelun ulkoasu suunniteltiin Asuntosäätiön graafisen ohjeiston pohjalta. Ohjeisto ei kuitenkaan ottanut kantaa digitaalisiin palveluihin, joten projektin yhteydessä luotiin Asuntosäätiölle verkkoympäristöön soveltuva visuaalinen linja.

Asiakaspolkuja selkeytettiin muun muassa tarjoamalla vierailijoille oikopolkuja esimerkiksi asumisoikeuden ja järjestysnumeron hakuun, jotka ovat kävijöille tärkeimpiä toimintoja asunnon saamiseksi. Aiempaan sivustoon verrattuna uudella sivustolla haluttiin myös kasvattaa toimituksellisen sisällön määrää merkittävästi, joten tämäkin huomioitiin suunnittelussa.

Lisäksi projektin yhteydessä toteutettiin aiempaa kattavampi englannin kieliversio parantamaan ei-suomenkielisten asiakkaiden käyttäjäkokemusta.

Integraatiot ja räätälöinnit tehostavat sisältöjen hallintaa

Verkkosivuston ylläpitäjät hallitsevat sisältöä WordPressin Gutenberg-lohkoeditorilla, johon toteutettiin useita räätälöityjä lohkoja helpottamaan sisällöntuotantoa. Lohkoeditori tarjoaa modulaarisen tavan tuottaa ja taittaa eri tyyppisiä sivuja.

Sivuston sisältöä on lajiteltu eri sisältötyyppeihin, joista osa, kuten tarjolla olevat asunnot tai tiedotteet, tuodaan sivustolle projektissa toteutetuilla integraatioilla.

Asuntojen ja kohteiden tietoja hallitaan Visman Tampuuri-järjestelmässä. Koska järjestelmästä tuotavaa tietoa on erittäin paljon, päädyttiin tuontia varten rakentamaan täysin sivustosta erillinen integraatiopalvelu Laravel-ohjelmointikehyksellä. Integraatiopalvelun vastuulla on tietojen jäsentely omaan tietokantaansa sekä kohdekuvien tallennus objektipohjaiseen tiedostojärjestelmään. Asuntokatalogin kuvamassaa ei käsitellä WordPressissä lainkaan, vaan niitä näytetään sivustolla käyttämällä Cloudflaren kuvaoptimointipalvelua.

Integraatiopalvelun ansiosta WordPress voi toimia vain sukkelana julkaisujärjestelmänä, eikä se kuormitu toistuvista tuontiprosesseista. Sivusto ja integraatiopalvelu keskustelevat keskenään rajapintojen ja webhook-herätteiden välityksellä.

Sivuston keskiössä toimiva asuntohaku toteutettiin erillisenä React-applikaationa, joka tarjoaa hyvän käyttökokemuksen ja joustavan kehyksen jatkokehitystä varten. WordPressin oma tietokantarakenne voi olla välillä hidas, kun hakuja tehdään isoon tietomassaan useilla kriteereillä. Tämä haaste ratkaistiiin erillisellä, automaattisesti päivittyvällä hakuindeksillä.

Asuntojen hakulomakkeet on toteutettu Gravity Forms -lisäosan päälle. Tämä tarjoaa yksinkertaisen tavan luoda lomakkeita ja rakentaa niihin liittyviä jälkikäsittelijöitä. Ratkaisua räätälöitiin monella tapaa, kuitenkin pitäen mielessä ylläpidettävyyden ja päivitettävyyden helppouden. Lomakkeiden toteutuksessa kiinnitettiin huomiota myös käyttäjien yksityisyyteen ja henkilötietojen huolelliseen poistamiseen.

Projektin aikana työskentelyä hallinnointiin Jiran avulla, josta myös Asuntosäätiö pystyi läpinäkyvästi seuraamaan tehtävien etenemistä. Kommunikointi tiimien välillä oli tiivistä koko projektin ajan, ja apuna olivat myös päivittäiset statuskokoukset.

Analytiikka ja asiakaspalaute viitoittavat jatkokehitystä

Uudistettu verkkopalvelu julkaistiin elokuussa 2022. Uusittu palvelu sai käyttäjiltä kiitosta nykyaikaisesta ja raikkaasta ilmeestään. Uudistuksen myötä verkkopalvelun markkinointiin panostettiin entistäkin enemmän, kuten sisältöartikkelien laajempaan jakamiseen somessa, sekä Asuntosäätiön Kotimaisema-asukasmedian sisällön julkaisemiseen verkossa.

Uuden sivuston käyttöä on seurattu Google Analytics 4 ja Mouseflow analytiikkatyökalujen avulla, ja kävijämäärät uudella sivustolla kasvoivatkin huomattavasti vuoden 2023 aikana. Mouseflown tarjoamien heat mapien eli lämpökarttojen keräämää dataa on käytetty jatkokehityksen suunnittelussa hyväksi.

Julkaisun jälkeen sivustoa on edelleen kehitetty entistä paremmaksi. Pidämme asiakkaan kanssa säännöllisesti kuukausikokoukset, joissa päätetään seuraavaksi työn alle otettavat jatkokehityskohteet ja työn edistymistä seurataan viikkokokouksissa. Projektin yhteydessä käyttöönotettu Jira on edelleen käytössä, ja tätä kautta Asuntosäätiö pystyy seuraamaan kehitystyön etenemistä tehtävittäin.

Verkkopalvelun jatkokehityksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on taata palvelun entistäkin parempi saavutettavuus. Säännöllisten saavutettavuustestauksien ohella kehityksessä otetaan huomioon myös asiakaspalvelun kautta saapunut käyttäjäpalaute.

Uusiakin projekteja on jo tehty jatkokehityksen puitteissa. Yksi merkittävimmistä kokonaisuuksista oli asiakkuudenhallintajärjestelmän vaihto Salesforcen CRM-järjestelmään. Olemme tukeneet vaiheittaista järjestelmän vaihdosta yhteistyössä Salesforce-konsultointitalo Fluidon kanssa.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Hoas.fi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Hoas.fi – helpotusta sopivan opiskelija-asunnon löytämiseen Hoasilla asukaskokemus syntyy muustakin kuin vain neljästä seinästä. Hoas auttaa ja tukee opiskelijoita niin asumisen, muuttamisen kuin arjenkin perusasioissa. Lisää tukea haluttiin nyt tarjota uudistamalla verkkosivusto palvelemaan asunnonhakijoita paremmin. Home sweet Hoas Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (tuttavallisemmin Hoas) tarjoaa edullista asumista opiskelijoille. Hoas vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla. Hoasin […] Lue lisää

Centria-ammattikorkeakoulun verkkokauppa

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu, Verkkokauppa

Centria ammattikorkeakoulu on noin 4400 opiskelijan ja 340 työntekijän ammattikorkeakoulu, joka tuottaa ja tarjoaa osaamista suurella sydämellä. Toteutimme aikaisemmin Centrian verkkopalvelun, jota nyt laajennettiin uudella verkkokaupalla. Woocommerce-verkkokaupasta voi valita verkkokoulutuksia, ilmoittautua täydennyskoulutuksiin sekä tilata eri alojen asiantuntijoita selvityskäynneille. Myytäviä koulutuksia ovat esimerkiksi Excel perusteet, Tiedon visualisointi Power BI-työkalulla, O365 verkkotyövälineenä, WordPress ja aloittavan esihenkilön tietopaketti […] Lue lisää

ES Kodit

Tekijä: Avidly

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

ES-Kodit – Asiakaskokemusta parannettiin WordPress verkkosivuston selkeyttämisellä LÄHTÖKOHTA – Luotettavia ja vastuullisia asumispalveluita ES Konserni on vastuullinen ja luotettava asuntojen sekä asumispalveluiden tarjoamiseen erikoistunut yritys. Konsernin laaja palveluvalikoima on aina tuottanut palveluita erilaisiin tarpeisiin. Tavoitteena on aito vuorovaikutus sekä asiakkaiden että sidosryhmien kanssa. ES Konserniin kuuluu ES Kotien lisäksi ES Isännöinti. Isännöintipalvelujen irtautumisen myötä asuntojen […] Lue lisää

Helsingin tapahtumasäätiön sivustopohja

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Helsingin tapahtumasäätiö toteuttaa Helsingin kaupungin merkittäviä yleisötapahtumia kuten Helsingin juhlaviikkoja, Lux Helsinkiä, Helsinki-päivää, Helsingin uudenvuoden juhlaa, Silakkamarkkinoita ja Tuomaan Markkinoita. Aiemmin eri tapahtumien sivustot olivat täysin irrallaan toisistaan, sivustot oli toteutettu eri tekniikoilla, eri tahojen toimesta ja niiden laatu oli kirjavaa. Sivustojen sisältöjen ylläpito oli Helsingin tapahtumasäätiölle haastavaa, samoin kokonaisuuden hallinta. Myös sivustojen analytiikka oli […] Lue lisää

Lujatalo

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Lujatalon verkkosivustouudistuksessa kaiken lähtökohtana oli vahva käyttäjälähtöisyys. Suunnittelussa irtauduttiin organisaatiolähtöisestä rakenteesta ja navigoinnista tehtiin sivuilla käyttäjälle helppoa ja intuitiivista. Teknisellä puolella sivusto hyödyntää Jamstack-arkkitehtuuria, joka tekee käyttäjäkokemuksesta saumattoman sivujen latautuessa silmänräpäyksessä. Suunnittelussa haettiin selkeyttä ja rauhallisuutta Projektia lähdettiin toteuttamaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen osa oli suunnitteluvaihe, joka vietiin läpi neljässä teemoitetussa työpajassa. Alun ideointivaiheessa kuultiin suurempaa […] Lue lisää

Porvoon kaupunki

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Porvoon kaupunki on reilun 50 000 ihmisen kotipaikka. Rakensimme Porvoolle sen kaikkia toimintoja palvelevan sivustokokonaisuuden, josta on moneksi. Kaiken kaikkiaan Porvoon kaupungille toteutettiin yhdeksän sivustoa. Sivustouudistuksen isoja teemoja olivat keskitetty sisällönhallinta sekä erillissivustojen luominen kaupungin eri liikelaitoksille ja toimijoille. Aiemmin käytössä oli vain yksi pääsivusto, ja sen uudistamisen lisäksi ympärille lähdettiin nyt luomaan omia erillissivustoja. […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun