Naava sivustouudistus

Tekijä: MEOM
Tärkein teknologia: HubSpot
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Naava tarvitsi uuden kumppanin Hubspot-sivustonsa kehittämiseen. Sivustosta haluttiin tukevan paremmin digitaalista myyntiä sekä tuovan Naavasta ammattimaisemman kuvan kävijälle. Vaihtoehtoina oli käytännössä vanhan sivuston kehityksen jatkaminen tai aloittaminen uuden tekeminen täysin alusta. Alun tutustumisen jälkeen totesimme yhdessä, että sivuston tekninen pohja kannattaa tehdän täysin uusiksi. Samalla päädyttiin tuomaan sivuston visuaalisuus uudelle tasolle erityisesti sivuston tärkeimmillä sivuilla, kuten etusivu ja tuotesivu.

Hubspot oli alustavalintana Naavalle selkeä, vanhankin sivuston ollessa Hubspotilla rakennettu ja koko myynnin ja markkinoinnin putken ollessa Hubspotissa. MEOM oli Naavalle helppo valinta kumppaniksi uuden sivuston tekemiseen Hubspot-kokemuksen ja laadukkaan designin myötä.

MEOM teki tässä toteutuksessa sivuston visuaalisen ilmeen ja teknisen toteutuksen. Keskityimme erityisesti konversioiden parantamiseen ja brändin esilletuontiin. Moduuleista rakennettiin monikäyttöisiä ja sisällönhallinnasta tehtiin sujuvaa, jotta sisällönhallinta olisi mahdollisimman tehokasta.

Jätä kommentti