Helsingin tapahtumasäätiön sivustopohja

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Helsingin tapahtumasäätiö toteuttaa Helsingin kaupungin merkittäviä yleisötapahtumia kuten Helsingin juhlaviikkoja, Lux Helsinkiä, Helsinki-päivää, Helsingin uudenvuoden juhlaa, Silakkamarkkinoita ja Tuomaan Markkinoita.

Aiemmin eri tapahtumien sivustot olivat täysin irrallaan toisistaan, sivustot oli toteutettu eri tekniikoilla, eri tahojen toimesta ja niiden laatu oli kirjavaa. Sivustojen sisältöjen ylläpito oli Helsingin tapahtumasäätiölle haastavaa, samoin kokonaisuuden hallinta. Myös sivustojen analytiikka oli toteutettu eri tapahtumissa eri tavalla ja analytiikan seuranta ja vertailu eri tapahtumien välillä oli hankalaa.

Ehdotimme Helsingin tapahtumasäätiölle ratkaisuksi haasteeseen sivustopohjaa, joka palvelisi kaikkia Helsingin tapahtumasäätiön tuottamia tapahtumia, mutta mukautuisi kuitenkin hyvin jokaisen tapahtuman erityistarpeisiin.

Projekti aloitettiin kattavalla työpajavaiheella yhdessä Helsingin tapahtumasäätiön viestinnän, markkinoinnin ja eri tapahtumista vastaavien tuottajien kanssa. Työpajat suunniteltiin, fasilitoitiin ja dokumentoitiin Knowitin toimesta.

Työpajoissa käytiin läpi muun muassa eri tapahtuminen yleisöprofiileita, käyttäjien tarpeita, sivustojen rooleja tapahtumien viestinnässä sekä ideoitiin yhdessä ratkaisuja, joilla tapahtumasivustot voivat parhaiten palvella tapahtumien yleisöjä.

Työpajojen pohjalta pystyimme muodostamaan yhteisen näkemyksen sisällöistä, elementeistä ja toiminnallisuuksista, joita tarvitaan useimpien tapahtumien kohdalla ja jotka kannattaa sisällyttää sivustopohjaan.

Lähdimme työpajojen jälkeen suunnittelemaan tarvittavia sivupohjia ja lohkoja wireframe-tasolla sekä määrittelemään toiminnallisuuksia tarkemmin. Sivustopohja suunniteltiin modulaariseksi, mikä antaa ylläpitäjille loputtoman määrän mahdollisuuksia yhdistellä erilaisia lohkoja samalle sivulle.

Wireframe-vaiheen jälkeen lähdimme suunnittelemaan sivustopohjan ja sen elementtien visuaalista ilmettä. Lähtökohdaksi otettiin Helsingin kaupungin ilme, jota käytetään myös Helsinki-päivän yhteydessä tapahtumailmeenä. Helsinki-päivän sivusto oli myöskin ensimmäinen sivusto, joka julkaistiin uudella pohjalla.

Lähes jokaisella tapahtumalla kuitenkin on oma ilmeensä, joka implementoidaan sivustolle räätälöidysti aina yhteistyössä kyseisen tapahtuman yhteistyössä ilmeen luoneen tahon kanssa. Sivustopohja on toteutettu siten että ilmeen räätälöiminen on helppoa, jos käyttöliittymän elementit ja peruslogiikka pidetään sivustoilla samana.

Tärkeä tavoite johon suunnittelussa panostettiin, oli sivustojen käyttökokemuksen parantaminen, etenkin mobiilissa. Esimerkiksi Lux Helsingin sivustoa käytetään paljon mobiililaitteella samalla kun ollaan pimeässä talvi-illassa tutustumassa valotaideteoksiin, mikä asettaa rimaa vielä korkeammalle.

Sivustopohja toteutettiin WordPressillä multisite-asennuksena, mikä mahdollistaa saman pohjan käytön helposti eri sivustoilla. Sivustopohja on toteutettu WordPressin Gutenberg-editorilla, mikä tekee sivustojen ylläpidosta helppoa ja intuitiivista. Ylläpitäjien näkökulmasta sivustojen ylläpitäminen on nyt paljon helpompaa, kun kaikkien tapahtumien ylläpito toimii samalla logiikalla.

Sivustopohjasta löytyy iso valikoima erilaisia lohkoja ja toiminnallisuuksia erilaisiin käyttötarpeisiin, joita sivustojen ylläpitäjät voivat halutessaan ottaa käyttöön.

Kuten aina, myös poikkeuksiakin löytyy. Lähestulkoon kaikilla tapahtumilla on joitakin omia spesifejä tarpeita, jotka määriteltiin ja räätälöitiin tapahtumakohtaisesti. Jos sama tarve löytyy useammalta kuin yhdeltä tapahtumalla voidaan ominaisuus ottaa yleiseen käyttöön.

Osassa tapahtumista kuten Helsinki-päivässä ja Tuomaan markkinoissa tarvitaan myös laajoja lomakkeita. Helsinki-päivän tapauksessa kaupunkilaiset voivat ilmoittaa mukaan omia tapahtumiaan. Kun tapahtumia Helsinki-päivässä on suuri määrä, oli erittäin tärkeää, että tapahtumien ilmoittaminen käyttäjien näkökulmasta onnistuu helposti ja tapahtuman ilmoittajalla on mahdollisuus editoida tapahtumansa tietoja myöhemmin. Ylläpidossa tapahtumien hallintaan panostettiin paljon, jotta tapahtumien hallinta olisi mahdollisimman vaivatonta; onko ilmoitettu tapahtuma esimerkiksi tarkistettu ja hyväksytty, löytyykö teksteihin käännökset ja niin edelleen.

Muutamissa tapahtumissa kuten esimerkiksi Helsinki-päivässä, joka ajoittuu tänä vuonna kahden päivän ajalle, on tärkeää, että sivusto kestää isompiakin kävijäpiikkejä. Helsinki-päivän tapauksessa sivusto oli aiemmin usein kaatunut tapahtumapäivänä suurien kävijämäärien seurauksena. Isoin syy tähän oli tapahtumahaku, joka aiheutti suuria määriä tietokantakyselyitä. Suunnittelimme uuden tapahtumahaun siten, että se minimoi tietokantahakujen määrän ja kestää paremmin suurempiakin kävijäpiikkejä.

Osana projektia toteutettiin myöskin integraatioita Helsingin tapahtumasäätiön käyttämään kontaktienhallintatyökaluun Gruppoon sekä Helsingin kaupungin Linked Events -tietokantaan, joka kerää tiedot kaikista Helsingissä järjestettävistä yli 35 000 tapahtumasta yhteen tietokantaan.

Tutustu sivustoihin:

Helsinki Festival

Helsinki-päivä

Lux Helsinki

Musica nova Helsinki

Stadin Silakkamarkkinat

Tuomaan Markkinat

Helsingin uusivuosi 31.12.

Kiinalainen uusivuosi


Sinua voisi kiinnostaa myös

eQ Haku

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto kuluttajille

eQ Toimitilat omistaa ja hallinnoi suurta määrää kiinteistöjä eri puolilla Suomea. eQ Toimitilat halusi uudistaa uusille ja nykyisille vuokralaisilleen suunnatun verkkopalvelunsa vastaamaan tämän päivän korkeimpia standardeja ja nykyisiä strategisia tavoitteitaan. Uudistusprojekti lähti käyntiin määrittelyvaiheella, jossa samalla luotiin eQ Toimitiloille oma brändi-ilme. Työhön lähdettiin puhtaalta pöydältä. Heti määrittelyvaiheessa uuden sivuston tärkeimmäksi toiminnallisuudeksi nousi vapaiden toimitilojen haku. […] Lue lisää

Lujatalo

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto yritysasiakkaille (B2B)

Lujatalon verkkosivustouudistuksessa kaiken lähtökohtana oli vahva käyttäjälähtöisyys. Suunnittelussa irtauduttiin organisaatiolähtöisestä rakenteesta ja navigoinnista tehtiin sivuilla käyttäjälle helppoa ja intuitiivista. Teknisellä puolella sivusto hyödyntää Jamstack-arkkitehtuuria, joka tekee käyttäjäkokemuksesta saumattoman sivujen latautuessa silmänräpäyksessä. Suunnittelussa haettiin selkeyttä ja rauhallisuutta Projektia lähdettiin toteuttamaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen osa oli suunnitteluvaihe, joka vietiin läpi neljässä teemoitetussa työpajassa. Alun ideointivaiheessa kuultiin suurempaa […] Lue lisää

Veronmaksajat

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: Muu tuotepohjainen toteutus

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Järjestön verkkopalvelu

Veronmaksajain Keskusliitto lähti uudistamaan verkkopalveluaan ja halusi tehostaa verkon kautta tapahtuvaa jäsenhankintaa, sekä tarjota jäsenilleen entistä parempaa palvelua myös digitaalisissa kanavissa. Miten poikkeuksellisen laaja sisältöpankki ja käyttäjien moninaiset tarpeet sovitettiin yhteen saumattomaksi digitaaliseksi neuvonta- ja asiantuntijapalveluksi? Veronmaksajain Keskusliitto, tuttavallisemmin Veronmaksajat, on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa […] Lue lisää

RVS Technology®

Tekijä: Trimedia Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa, Yrityksen sivusto kuluttajille

RVS Technology® uusi sivusto tarjoaa entistä paremman käyttäjäkokemuksen sekä toimivan WooCommerce verkkokaupparatkaisun. RVS on suomalainen yritys, joka tarjoaa kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja ajoneuvojen ja mekanismien suorituskyvyn ja energiankulutuksen optimointiin. Heidän innovatiiviset tuotteensa ovat tehokas tapa vähentää päästöjä sekä lisätä tehoa, vääntöä ja käyttöikää. Keraamiseen käsittelyyn perustuvat helppokäyttöiset tuotteet ovat vakuuttaneet asiakkaat ympäri maailmaa. Uudistusprojekti toteutettiin […] Lue lisää

Centria-ammattikorkeakoulun verkkokauppa

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu, Verkkokauppa

Centria ammattikorkeakoulu on noin 4400 opiskelijan ja 340 työntekijän ammattikorkeakoulu, joka tuottaa ja tarjoaa osaamista suurella sydämellä. Toteutimme aikaisemmin Centrian verkkopalvelun, jota nyt laajennettiin uudella verkkokaupalla. Woocommerce-verkkokaupasta voi valita verkkokoulutuksia, ilmoittautua täydennyskoulutuksiin sekä tilata eri alojen asiantuntijoita selvityskäynneille. Myytäviä koulutuksia ovat esimerkiksi Excel perusteet, Tiedon visualisointi Power BI-työkalulla, O365 verkkotyövälineenä, WordPress ja aloittavan esihenkilön tietopaketti […] Lue lisää

Porvoon kaupunki

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkishallinnon verkkopalvelu

Porvoon kaupunki on reilun 50 000 ihmisen kotipaikka. Rakensimme Porvoolle sen kaikkia toimintoja palvelevan sivustokokonaisuuden, josta on moneksi. Kaiken kaikkiaan Porvoon kaupungille toteutettiin yhdeksän sivustoa. Sivustouudistuksen isoja teemoja olivat keskitetty sisällönhallinta sekä erillissivustojen luominen kaupungin eri liikelaitoksille ja toimijoille. Aiemmin käytössä oli vain yksi pääsivusto, ja sen uudistamisen lisäksi ympärille lähdettiin nyt luomaan omia erillissivustoja. […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun