Helsingin tapahtumasäätiön sivustopohja

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Helsingin tapahtumasäätiö toteuttaa Helsingin kaupungin merkittäviä yleisötapahtumia kuten Helsingin juhlaviikkoja, Lux Helsinkiä, Helsinki-päivää, Helsingin uudenvuoden juhlaa, Silakkamarkkinoita ja Tuomaan Markkinoita.

Aiemmin eri tapahtumien sivustot olivat täysin irrallaan toisistaan, sivustot oli toteutettu eri tekniikoilla, eri tahojen toimesta ja niiden laatu oli kirjavaa. Sivustojen sisältöjen ylläpito oli Helsingin tapahtumasäätiölle haastavaa, samoin kokonaisuuden hallinta. Myös sivustojen analytiikka oli toteutettu eri tapahtumissa eri tavalla ja analytiikan seuranta ja vertailu eri tapahtumien välillä oli hankalaa.

Ehdotimme Helsingin tapahtumasäätiölle ratkaisuksi haasteeseen sivustopohjaa, joka palvelisi kaikkia Helsingin tapahtumasäätiön tuottamia tapahtumia, mutta mukautuisi kuitenkin hyvin jokaisen tapahtuman erityistarpeisiin.

Projekti aloitettiin kattavalla työpajavaiheella yhdessä Helsingin tapahtumasäätiön viestinnän, markkinoinnin ja eri tapahtumista vastaavien tuottajien kanssa. Työpajat suunniteltiin, fasilitoitiin ja dokumentoitiin Knowitin toimesta.

Työpajoissa käytiin läpi muun muassa eri tapahtuminen yleisöprofiileita, käyttäjien tarpeita, sivustojen rooleja tapahtumien viestinnässä sekä ideoitiin yhdessä ratkaisuja, joilla tapahtumasivustot voivat parhaiten palvella tapahtumien yleisöjä.

Työpajojen pohjalta pystyimme muodostamaan yhteisen näkemyksen sisällöistä, elementeistä ja toiminnallisuuksista, joita tarvitaan useimpien tapahtumien kohdalla ja jotka kannattaa sisällyttää sivustopohjaan.

Lähdimme työpajojen jälkeen suunnittelemaan tarvittavia sivupohjia ja lohkoja wireframe-tasolla sekä määrittelemään toiminnallisuuksia tarkemmin. Sivustopohja suunniteltiin modulaariseksi, mikä antaa ylläpitäjille loputtoman määrän mahdollisuuksia yhdistellä erilaisia lohkoja samalle sivulle.

Wireframe-vaiheen jälkeen lähdimme suunnittelemaan sivustopohjan ja sen elementtien visuaalista ilmettä. Lähtökohdaksi otettiin Helsingin kaupungin ilme, jota käytetään myös Helsinki-päivän yhteydessä tapahtumailmeenä. Helsinki-päivän sivusto oli myöskin ensimmäinen sivusto, joka julkaistiin uudella pohjalla.

Lähes jokaisella tapahtumalla kuitenkin on oma ilmeensä, joka implementoidaan sivustolle räätälöidysti aina yhteistyössä kyseisen tapahtuman yhteistyössä ilmeen luoneen tahon kanssa. Sivustopohja on toteutettu siten että ilmeen räätälöiminen on helppoa, jos käyttöliittymän elementit ja peruslogiikka pidetään sivustoilla samana.

Tärkeä tavoite johon suunnittelussa panostettiin, oli sivustojen käyttökokemuksen parantaminen, etenkin mobiilissa. Esimerkiksi Lux Helsingin sivustoa käytetään paljon mobiililaitteella samalla kun ollaan pimeässä talvi-illassa tutustumassa valotaideteoksiin, mikä asettaa rimaa vielä korkeammalle.

Sivustopohja toteutettiin WordPressillä multisite-asennuksena, mikä mahdollistaa saman pohjan käytön helposti eri sivustoilla. Sivustopohja on toteutettu WordPressin Gutenberg-editorilla, mikä tekee sivustojen ylläpidosta helppoa ja intuitiivista. Ylläpitäjien näkökulmasta sivustojen ylläpitäminen on nyt paljon helpompaa, kun kaikkien tapahtumien ylläpito toimii samalla logiikalla.

Sivustopohjasta löytyy iso valikoima erilaisia lohkoja ja toiminnallisuuksia erilaisiin käyttötarpeisiin, joita sivustojen ylläpitäjät voivat halutessaan ottaa käyttöön.

Kuten aina, myös poikkeuksiakin löytyy. Lähestulkoon kaikilla tapahtumilla on joitakin omia spesifejä tarpeita, jotka määriteltiin ja räätälöitiin tapahtumakohtaisesti. Jos sama tarve löytyy useammalta kuin yhdeltä tapahtumalla voidaan ominaisuus ottaa yleiseen käyttöön.

Osassa tapahtumista kuten Helsinki-päivässä ja Tuomaan markkinoissa tarvitaan myös laajoja lomakkeita. Helsinki-päivän tapauksessa kaupunkilaiset voivat ilmoittaa mukaan omia tapahtumiaan. Kun tapahtumia Helsinki-päivässä on suuri määrä, oli erittäin tärkeää, että tapahtumien ilmoittaminen käyttäjien näkökulmasta onnistuu helposti ja tapahtuman ilmoittajalla on mahdollisuus editoida tapahtumansa tietoja myöhemmin. Ylläpidossa tapahtumien hallintaan panostettiin paljon, jotta tapahtumien hallinta olisi mahdollisimman vaivatonta; onko ilmoitettu tapahtuma esimerkiksi tarkistettu ja hyväksytty, löytyykö teksteihin käännökset ja niin edelleen.

Muutamissa tapahtumissa kuten esimerkiksi Helsinki-päivässä, joka ajoittuu tänä vuonna kahden päivän ajalle, on tärkeää, että sivusto kestää isompiakin kävijäpiikkejä. Helsinki-päivän tapauksessa sivusto oli aiemmin usein kaatunut tapahtumapäivänä suurien kävijämäärien seurauksena. Isoin syy tähän oli tapahtumahaku, joka aiheutti suuria määriä tietokantakyselyitä. Suunnittelimme uuden tapahtumahaun siten, että se minimoi tietokantahakujen määrän ja kestää paremmin suurempiakin kävijäpiikkejä.

Osana projektia toteutettiin myöskin integraatioita Helsingin tapahtumasäätiön käyttämään kontaktienhallintatyökaluun Gruppoon sekä Helsingin kaupungin Linked Events -tietokantaan, joka kerää tiedot kaikista Helsingissä järjestettävistä yli 35 000 tapahtumasta yhteen tietokantaan.

Tutustu sivustoihin:
https://helsinkifestival.fi/
https://helsinkipaiva.fi/
https://luxhelsinki.fi/
https://musicanova.fi/
https://silakkamarkkinat.fi/
https://tuomaanmarkkinat.fi/
https://helsinginuusivuosi.fi/
https://kiinalainenuusivuosi.fi/


Sinua voisi kiinnostaa myös

Orion.fi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: Muu tuotepohjainen toteutus

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Orion on monelle suomalaiselle tuttu yritys. Yhtiö on yksi arvostetuimmista brändeistä koko maassa ja halutuimmista työpaikoista alallaan. Toisaalta – kansainvälisten markkinoiden ja yhteistyön merkitys yrityksen kasvussa on entistä suuremmassa roolissa. Ja siinä missä Orion Suomessa on lähes instituution asemassa, kansainvälisten lääkejättien kanssa kilpaillessa näkymä on hyvin toisenlainen. Yhtiön verkkosivut toimivat globaalina käyntikorttina tärkeimmille sidosryhmille, kuten […] Lue lisää

9Lives verkkopalvelu

Tekijä: Into-Digital Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

9Lives on yksi Suomen suurimmista hoitaja- ja avustajapalveluiden tuottajista ja yksityisten sairaankuljetuspalveluiden edelläkävijä. Vuoden 2021 lopulla 9Lives osti Stella kotipalvelut Oy:n ja kasvatti palveluvalikoimaansa kotihoidon ja henkilökohtaisen avun osalta. Palveluvalikoima on erittäin laaja ja palvelut jakautuvat eri käyttäjäryhmien välille: yksityisasiakkaille, yrityksille ja julkiselle sektorille. Into-Digital vastasi uuden verkkosivuston suunnittelusta ja toteutuksesta. Verkkosivuston tekninen toteutus tapahtui […] Lue lisää

eQ Haku

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

eQ Toimitilat omistaa ja hallinnoi suurta määrää kiinteistöjä eri puolilla Suomea. eQ Toimitilat halusi uudistaa uusille ja nykyisille vuokralaisilleen suunnatun verkkopalvelunsa vastaamaan tämän päivän korkeimpia standardeja ja nykyisiä strategisia tavoitteitaan. Uudistusprojekti lähti käyntiin määrittelyvaiheella, jossa samalla luotiin eQ Toimitiloille oma brändi-ilme. Työhön lähdettiin puhtaalta pöydältä. Heti määrittelyvaiheessa uuden sivuston tärkeimmäksi toiminnallisuudeksi nousi vapaiden toimitilojen haku. […] Lue lisää

Adven

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Adven tarjoaa kestäviä energia- ja infraratkaisuja teollisuudelle ja kiinteistöille, ja on alallaan yksi johtavista yrityksistä Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Adven palvelee teollisuuden- ja kiinteistöalan toimijoita sekä yksityisiä asiakkaita. Advenin Energy as a service -malli perustuu kokonaispalveluun ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Adven on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja nyt oli tarve tuoda myös verkkopalvelu vastaamaan yhtiön tavoitetta […] Lue lisää

Visit Kuhmo & Visit Suomussalmi sivustot

Tekijä: Trimedia Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Uudet sivustot luonnon, historian ja kulttuurin valtakuntiin Toteutimme Kuhmolle ja Suomussalmelle kahdet täysin erilliset, oman brändi-ilmeen mukaiset, mutta tekniseltä toteutukseltaan lähes identtiset sivustot. Jatkokehityksen varhaisessa vaiheessa oli todettava, että laadukkain, kestävin ja kustannustehokkain ratkaisu olisi uudistaa sivustot täysin alusta alkaen niin teknisen kuin visuaalisen toteutuksen osalta. Uudet WordPress sivustot tekniikkaa ja ulkoasua myöten Uudistimme Visit […] Lue lisää

Senaatti

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Senaatti-kiinteistöt on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Senaatti luo asiakkaidensa kanssa toimivia työympäristöjä ja vastaa niiden ylläpidosta, sekä kehittää valtion kiinteistövarallisuutta ja pitää huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Puolustuskiinteistöt liittyi osaksi Senaattia 2021 ja samalla brändi-ilme uudistettiin. Tehtävämme oli uudistaa senaatti.fi uuden brändi-ilmeen mukaiseksi ja tuoda Puolustuskiinteistöt osaksi konsernisivustoa. Samoin Senaatin Asema-alueet Oy:n sivusto haluttiin muokata uuden brändi-ilmeen […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun