Business Tampereen yritystietopalvelu -verkkosovellus

Tekijä: Geniem Oy
Tärkein teknologia: Asiakaskohtainen ohjelmointityö
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Web-sovellus tai asiointipalvelu

Taustaa: Business Tampere on tarjonnut sidosryhmilleen työkalun alueen yritystietojen analysointiin. Työkalu oli hidas  käyttää ja sen toiminnassa oli ongelmia.

Uudistus: Business Tampereelle oli tärkeää lähteä toteuttamaan palvelua avoimella lähdekoodilla. Julkisena toimijana se haluaa, että voi vapaasti levittää sitä muille toimijoille, jotka voivat halutessaan ottaa palvelun käyttöön sekä kehittää ja rikastaa sitä edelleen. Toimintamalli sopi Geniemille hyvin: avoimen lähdekoodin kehittäminen on Geniemille sydämen asia. Business Tampere valitsi Geniemin yritystietopalvelunsa tekijäksi, koska oli kuullut hyvää Geniemin Tampereen kaupungille tekemistä projekteista.

Business Tampere halusi toteuttaa Geniemin kanssa palvelun, joka tarjoaa monipuolisen elinkeinotiedon lisäksi tietoa siitä, millainen markkina-alue tämä on ja millaista osaamista täältä löytyy. Tavoitteena oli saada tiedot tarjolle visuaalisessa muodossa, jossa tietoa on helpompi omaksua. Huomattiin, että aiemmin käytössä ollut sapluuna ei toiminut toivotulla tavalla, joten projektissa päädyttiin avaamaan palveluväylä, joka tuo yritystiedot palveluun usean integraation kautta eri lähteistä.

Toteutus tehtiin räätälöitynä fullstack JavaScript verkkosovelluksena Node- /React-teknologioilla ja MariaDB tietokannan päälle. Palvelussa on useita integraatioita. Perusyritystiedot haetaan Alma Talent tietopalveluiden REST rajapinnasta. Julkiset rahoitustiedot tallennetaan Business Finlandin tietopalvelusta ja yritysten maksamat verot Verohallinnon tiedoista. Uudet ja poistuneet yritykset haetaan Suomi.fi palvelutietovarannosta, jossa on toteutettu integraatio X-Road Palveluväylään.

Geniem vastasi projektissa palvelun visuaalisesta ja käyttöliittymäsuunnittelusta, teknisestä arkkitehtuurista ja toteutuksesta sekä julkaisu- ja laadunvarmistustoimenpiteistä. Hyödyntämällä avoimen lähdekoodin tekniikoita ja toimittajan valmiita perusrakenteita toteutus onnistui ennätysajassa.

Jatkokehitys: Geniem valittiin julkisen kilpailutuksen kautta Yritystietopalvelun jatkokehityksen toimittajaksi loppuvuodesta 2019. Palveluun on toteutettu vuonna 2020 muun muassa yritystiedon kartta- ja listausnäkymä sekä datan visualisoinnit.

Jätä kommentti